Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK BSc

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK BSc"— Előadás másolata:

1 TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK BSc
Átjárhatóság GYÓGYNÖVÉNY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTŐ ÉS FELDOLGOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS és a TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK BSc szakok között

2 A Felsőfokú szakképzés bevezetése és sajátosságai
Gyógynövény- és fűszernövény termesztő és -feldolgozó FSZ képzés a DE AMTC Mezőgazdaságtudományi Karán Az átjárhatóságot biztosító tantervi módosítások a Gyógynövény- és fűszernövény termesztő és -feldolgozó FSZ képzésben Kreditbeszámítások a Természetvédő rmérnöki BSc képzésbe Átjárhatóság az intézmények (DE – PE) között az FSZ képzésben HEFOP

3 A felsőfokú szakképzés hazai bevezetése
A felsőfokú szakképzés az európai országokban működő post-secondary képzésnek felel meg. A képzési forma a kilencvenes évek közepétől PHARE program finanszírozásával indult. Akkori elnevezése: „akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés”. A képzés az 1998/99. tanévtől került bevezetésre, majd az Országos Képzési Jegyzékről szóló 27/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján felsőfokú szakképzésnek nevezték el. HEFOP

4 A felsőfokú szakképzés jellemzői
érettségire épül legalább kétéves időtartamú a szakképzési szint az OKJ felső szintjének felel meg (55-tel kezdődő OKJ-szám). Az ilyen szakképzések a szakirányú felsőoktatási képzésbe beszámítható modulokat tartalmaznak, amelyeket a megfelelő egyetemek, főiskolák (kreditpontok adásával) beszámítanak a felsőfokú tanulmányokba. HEFOP

5 Gyógynövény- és fűszernövény termesztő és -feldolgozó FSZ képzés a DE AMTC Mezőgazdaságtudományi Karán A Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék 2002-től Dr. Pepó Péter tanszékvezető irányításával folyamatosan dolgozta ki és készítette elő a Gyógynövény- és fűszernövény termesztő- és feldolgozó valamint a Növénytermesztő és növényvédő technológus Fsz képzések képesítési követelményeinek kidolgozását és akkreditációra való felterjesztését. A es tanévben indult a képzés a Gyógynövény- és fűszernövény termesztő- és feldolgozó Fsz szakon. HEFOP

6 A felsőfokú szakképzés szerepe a felsőoktatásban
A 381/2004. (XII. 28.) Kormányrendelet a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól rendelkezik, így a lineáris, többciklusú képzés bevezetéséről. Már 2003 szeptemberétől bevezetésre került a kreditrendszer, amely az Európai Kreditátviteli Rendszerre (ECTS) épül. Az új felsőoktatási törvény a felsőfokú szakképzést a felsőoktatási szerkezetbe –a bachelors fokozat alá – illeszti, ezáltal is elősegítve a felsőoktatás lineáris képzésre való áttérést. HEFOP

7 A felsőfokú szakképzés OKJ-megfeleltetése
Az új OKJ sajátosságai: Moduláris szakmaszerkezet -a rokonszakmák közös tudásanyagát mostantól ugyanaz a követelménymodul tartalmazza. Rész-szakképesítések -elhelyezkedés lehetővé tétele, a már megszerzett ismeretek beszámításával folytatható tanulás Elágazások, ráépülő szakképesítések - az OKJ átláthatóbbá válik, egymásra épülő szakmák megszerzése megvalósulhat . HEFOP

8 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és –feldolgozó Fsz
A szakképesítés adatai Jelenlegi SZVK Új OKJ szerinti SZVK A szakképesítés azonosító száma 55 621 02 A szakképesítés megnevezése Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és –feldolgozó Agrártechnológus A szakképesítés köre: - Rész-szakképesítés nincs Elágazás 55  Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó A szakképesítéssel betölthető foglalkozások FEOR-száma, megnevezése 6121 Gyógynövénytermesztő 3124 Mezőgazdasági technikus Szakirányok  Gyógy- és fűszernövény termesztő Gyógy- és fűszernövény feldolgozó HEFOP

9 Tantárgyi tematika módosítása- 1 I. alapismereti modul
TANTÁRGYI KÓD TANTÁRGYAK MEGNEVEZÉSE TÁRGYAK ÓRASZÁMA ÉVFOLYAM, FÉLÉV, ÓRASZÁM, HETI ÓRÁK SZÁMA KREDIT ÖSSZES ELM. GYAK. I. II 1. 2. 3. 4. 14 12 MTO0001 Alkalmazott matematika 56 28 1 2+2K 3 5 MTO0002 Alkalmazott biológia 42 1+2K 3 MTO0003 Alkalmazott kémia 70 K 5 4 MTO0004 Alkalmazott fizika 1+4K MTO1001 Agroökológia K 3 5 MTO1008 Talajtan alapjai 2+2K HEFOP

10 Tantárgyi tematika módosítása-2 II. kötelező szakmai ismeretek modul
MTO0010 Műszaki alapismeretek I. 84 42 3+3 2+1K 5 3 MTO1003 Növénytani alapismeretek 14 28 1+2K 5 MTO1004 Növényélettan alapjai 1+2G MTO1005 Növénytermesztési alapismeretek 3 MTO0009 Informatika és számítástechnika II. 56 1+3G 4 3 MTO1006 Növény-és drogismeret I. 2+2K 4 5 MTO1007 Környezet- és természetvédelem 2+2 4 MTO Biztonságtechnika és munkavédelem 1+1 2+0K 2 MTO0105 Gyakorlati természetvédelem 1+1K MTO0017 MTO1012 Gyógynövénytermesztés I. 70 3+2K MTO1013 Gyógynövénytermesztés II. 4+2K MTO1014 Fűszernövénytermesztés Egzotikus fűszernövények Növény- és drogismeret II. MTO0020 Vállalkozási ismeretek I. 2 3+1K 2 4 MTO0021 Kommunikációs technika I. 0 1+1K 1 2 HEFOP

11 Tantárgyi tematika módosítása-3
Nyári gyakorlat 160 5 MTO0028 Idegen nyelv- általános nyelv 28 0+2G MTO0029 MTO0030 MTO0032 Szakdolgozat 14 1+1G 2 MTO0033 MTO0034 74 60 1+5G 6 MTO0100 Jogi ismeretek 24 2+0K MTO0101 Jogi és vállalkozási ismeretek II. 36 2+1 2 G 5 3 MTO1024 Alternatív gyógynövényterm. technológiák 42 2+1G MTO1011 Vadon termő gyógynövények és gyűjtésük 56 2+2G 3 MTO1025 Gyógynövény feldolgozás és minősítés 1+2G 4 5 MTO1026 Fitoterápia 2+0G 3 4 MTO1027 Termesztés-és feldolgozástechnológia műszaki alapjai 70 3+2K 4 3 5 HEFOP

12 KIMUTATÁS A KREDIT BESZÁMÍTÁSRÓL-1 (Természetvédelmi mérnök BSc)
Gyógynövénytermesztő- és feldolgozó FSZ Félév Óra- szám Kr. Természetvédelmi mérnök BSc Óraszám Kredit Beszámí-tott kredit érték Alkalmazott matematika I. 2+2 5 Matematika és informatika I. 1+2 Alkalmazott kémia 1+4 Mezőgazdasági kémia II. (agrokémia) II. 2+1 3 Ökológia 4 Informatika és számítástechnika I. Matematika és informatika II. 0+2 Informatika és számítástechnika II 1+3 Műszaki alapismeretek I 3+3 Műszaki és élelmiszeripari alapismeretek Termesztés- és Feldolgozástechn. műszaki alapjai IV. 3+2 HEFOP

13 KIMUTATÁS A KREDIT BESZÁMÍTÁSRÓL-2 (Természetvédelmi mérnök BSc)
Növénytermesztési alapismeretek II. 2+1 2 Növénytermesztéstan VII. IV. 4 Gyógynövénytermesztés I. III. 3+2 Gyógynövénytermesztés II. 4+2 5 Növény- és drogismeret I. 2+2 Gyógynövényismeret VI. 3 Vadon termő gyógynövények és gyűjtésük Biztonságtechnika és munkavédelem 2+0 I. Talajtan alapjai Termőhelyismeret Környezet-és természetvédelem 1+1 Természetvédelem Gyakorlati természetvédelem Összesen 60 36 35 HEFOP

14 Átjárhatóság az intézmények (DE – PE) között az FSZ képzésben
Tárgynév Debrecen Keszthely Alk. Matematika (Matematika és statisztika) 2+2 Alk. biológia 1+2 2+0 Alk. Fizika (Fizika) 1+4 Alk. Kémia (Kémia) Inform. és számtech. I. II. 1+4, 1+3 0+3 Ökológia 2+1 Kommunikáció (Komm.technika) 1+1 0+2 Műszaki alapismeretek Növénytan (Növénytani alapism.) Növény- és drogismeret 2+2, 1+1 HEFOP

15 Átjárhatóság az intézmények (DE – PE) között az FSZ képzésben
Tárgynév Debrecen Keszthely Növényélettan (Növényélettan alapjai) 1+2 2+2 Agrokémia - 2+1 Talajtan alapjai Vízgazdálkodás 1+1 Növénytermesztési alapismeretek. Gyógy- és fűszernövények védelme (Gyógynövénytermesztés tantárgyba integrálva) 2+3, 2+2 Kertészeti alapismeretek Gyógy- és fűszernövénytermesztés (Gyógynövénytermesztés) 3+2, 4+2 2+2, 2+2 Táj- és természetvédelem Gyakorlati természetvéd. Körny. és Természetvéd. HEFOP

16 Átjárhatóság az intézmények (DE – PE) között az FSZ képzésben
Tárgynév Debrecen Keszthely Fitoterápia 0+2 2+0 Vadon termő gyógynövények és gyűjtésük 2+2 Termesztés- és feldolgozástechnológia műszaki alapjai 3+2 2+1, 2+1 Gyógy- és fűszernövénytermesztés minőségbiztosítása (Gyógynövény feldolgozás és minősítés tantárgyba integrálva) Jogi alapismeretek (Jogi ismeretek) 3+0 Menedzsment (Vállalkozási ismeretek tantárgyba integrálva) - 2+1 Munka- és tűzvédelmi ism. (Biztonságt. és munkavéd. Vállalkozási ismeretek I. II. 3+1, 2+2 Alternatív gyógynöv.term. Gyógynövény feldolgozás és minősítés 1+2 HEFOP

17 Köszönöm a figyelmet! HEFOP


Letölteni ppt "TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK BSc"

Hasonló előadás


Google Hirdetések