Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Átjárhatóság GYÓGYNÖVÉNY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTŐ ÉS FELDOLGOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS és a TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK BSc szakok között.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Átjárhatóság GYÓGYNÖVÉNY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTŐ ÉS FELDOLGOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS és a TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK BSc szakok között."— Előadás másolata:

1 Átjárhatóság GYÓGYNÖVÉNY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTŐ ÉS FELDOLGOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS és a TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK BSc szakok között

2 HEFOP 3.3.1. A Felsőfokú szakképzés bevezetése és sajátosságai Gyógynövény- és fűszernövény termesztő és -feldolgozó FSZ képzés a DE AMTC Mezőgazdaságtudományi Karán Az átjárhatóságot biztosító tantervi módosítások a Gyógynövény- és fűszernövény termesztő és -feldolgozó FSZ képzésben Kreditbeszámítások a Természetvédő rmérnöki BSc képzésbe Átjárhatóság az intézmények (DE – PE) között az FSZ képzésben

3 HEFOP 3.3.1. A felsőfokú szakképzés hazai bevezetése A felsőfokú szakképzés az európai országokban működő post-secondary képzésnek felel meg. A képzési forma a kilencvenes évek közepétől PHARE program finanszírozásával indult. Akkori elnevezése: „akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés”. A képzés az 1998/99. tanévtől került bevezetésre, majd az Országos Képzési Jegyzékről szóló 27/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján felsőfokú szakképzésnek nevezték el.

4 HEFOP 3.3.1. A felsőfokú szakképzés jellemzői érettségire épül legalább kétéves időtartamú a szakképzési szint az OKJ felső szintjének felel meg (55-tel kezdődő OKJ-szám). Az ilyen szakképzések a szakirányú felsőoktatási képzésbe beszámítható modulokat tartalmaznak, amelyeket a megfelelő egyetemek, főiskolák (kreditpontok adásával) beszámítanak a felsőfokú tanulmányokba.

5 HEFOP 3.3.1. Gyógynövény- és fűszernövény termesztő és - feldolgozó FSZ képzés a DE AMTC Mezőgazdaságtudományi Karán A Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék 2002-től Dr. Pepó Péter tanszékvezető irányításával folyamatosan dolgozta ki és készítette elő a Gyógynövény- és fűszernövény termesztő- és feldolgozó valamint a Növénytermesztő és növényvédő technológus Fsz képzések képesítési követelményeinek kidolgozását és akkreditációra való felterjesztését. A 2006-2007-es tanévben indult a képzés a Gyógynövény- és fűszernövény termesztő- és feldolgozó Fsz szakon.

6 HEFOP 3.3.1. A felsőfokú szakképzés szerepe a felsőoktatásban A 381/2004. (XII. 28.) Kormányrendelet a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól rendelkezik, így a lineáris, többciklusú képzés bevezetéséről. Már 2003 szeptemberétől bevezetésre került a kreditrendszer, amely az Európai Kreditátviteli Rendszerre (ECTS) épül. Az új felsőoktatási törvény a felsőfokú szakképzést a felsőoktatási szerkezetbe –a bachelors fokozat alá – illeszti, ezáltal is elősegítve a felsőoktatás lineáris képzésre való áttérést.

7 HEFOP 3.3.1. A felsőfokú szakképzés OKJ- megfeleltetése Az új OKJ sajátosságai: Moduláris szakmaszerkezet -a rokonszakmák közös tudásanyagát mostantól ugyanaz a követelménymodul tartalmazza. Rész-szakképesítések -elhelyezkedés lehetővé tétele, a már megszerzett ismeretek beszámításával folytatható tanulás Elágazások, ráépülő szakképesítések - az OKJ átláthatóbbá válik, egymásra épülő szakmák megszerzése megvalósulhat.

8 HEFOP 3.3.1. Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és –feldolgozó Fsz A szakképesítés adataiJelenlegi SZVKÚj OKJ szerinti SZVK A szakképesítés azonosító száma 55 6206 0155 621 02 A szakképesítés megnevezése Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és – feldolgozó Agrártechnológus A szakképesítés köre:-Rész-szakképesítés nincs Elágazás-55 62102 0010 5502 Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és - feldolgozó A szakképesítéssel betölthető foglalkozások FEOR-száma, megnevezése 6121 Gyógynövénytermesztő3124 Mezőgazdasági technikus 6121 Gyógynövénytermesztő Szakirányok Gyógy- és fűszernövény termesztő Gyógy- és fűszernövény feldolgozó -

9 HEFOP 3.3.1. Tantárgyi tematika módosítása- 1 I. alapismereti modul TANTÁRGYI KÓD TANTÁRGYAK MEGNEVEZÉSE TÁRGYAK ÓRASZÁMA ÉVFOLYAM, FÉLÉV, ÓRASZÁM, HETI ÓRÁK SZÁMA KREDIT ÖSSZESELM.GYAK. I.II 1.2.3.4. 14 12 MTO0001 Alkalmazott matematika 5628 1 2+2K 3 5 MTO0002 Alkalmazott biológia 4214281+2K 3 MTO0003 Alkalmazott kémia 7014563+1 1+4K 5 4 MTO0004 Alkalmazott fizika 7014561+4K 5 4 MTO1001 Agroökológia 4228141+3 2+1K 3 5 MTO1008 Talajtan alapjai 5628 2+2K 3

10 HEFOP 3.3.1. Tantárgyi tematika módosítása-2 II. kötelező szakmai ismeretek modul MTO0010 Műszaki alapismeretek I. 8442 3+3 2+1K 5 3 MTO1003 Növénytani alapismeretek 421428 1+2K 5 MTO1004 Növényélettan alapjai 421428 1+2G 5 MTO1005 Növénytermesztési alapismeretek 422814 2+1K 3 MTO0009 Informatika és számítástechnika II. 561442 1+3G 4 3 MTO1006 Növény-és drogismeret I. 5628 2+2K 4 5 MTO1007 Környezet- és természetvédelem 5628 2+24 MTO1009 0019 Biztonságtechnika és munkavédelem 28 0 1+1 2+0K 2 MTO0105 Gyakorlati természetvédelem 2814 1+1K 2 MTO0017 Környezet- és természetvédelem 2814 1+1K 2 MTO1012 Gyógynövénytermesztés I. 704228 3+2K 4 5 MTO1013 Gyógynövénytermesztés II. 845628 4+2K5 MTO1014 Fűszernövénytermesztés Egzotikus fűszernövények 5628 2+2K 3 MTO1007 Növény- és drogismeret II. 2814 1+1K 3 MTO0020 Vállalkozási ismeretek I. 564214 2 3+1K 2 4 MTO0021 Kommunikációs technika I. 2814 0 1+1K 1 2

11 HEFOP 3.3.1. Tantárgyi tematika módosítása-3 Nyári gyakorlat 1600 5 MTO0028Idegen nyelv- általános nyelv280 0+2 G 0 MTO0029Idegen nyelv- általános nyelv280 0+2G 0 MTO0030Idegen nyelv- általános nyelv280 0+2G 0 MTO0032Szakdolgozat2814 1+1G 2 MTO0033Szakdolgozat2814 1+1G 2 MTO0034Szakdolgozat741460 1+5G6 MTO0100Jogi ismeretek24 0 2+0K2 MTO0101Jogi és vállalkozási ismeretek II.602436 2+1 2 G 5 3 MTO1024 Alternatív gyógynövényterm. technológiák 422814 2+1G5 3 MTO1011 Vadon termő gyógynövények és gyűjtésük 5628 2+2G 3 MTO1025 Gyógynövény feldolgozás és minősítés 421428 1+2G4 5 MTO1026 Fitoterápia 28 0 2+0G3 4 MTO1027 Termesztés-és feldolgozástechnológia műszaki alapjai 704228 3+2K4 3 5

12 HEFOP 3.3.1. KIMUTATÁS A KREDIT BESZÁMÍTÁSRÓL-1 (Természetvédelmi mérnök BSc) Gyógynövénytermesztő - és feldolgozó FSZ FélévÓra- szám Kr.Természetvédelmi mérnök BSc FélévÓraszámKreditBeszámí- tott kredit érték Alkalmazott matematikaI.2+25Matematika és informatika I. I.1+25 5 Alkalmazott kémiaI.1+45Mezőgazdasági kémia II. (agrokémia) II.2+13 3 ÖkológiaI.2+14ÖkológiaI.2+14 4 Informatika és számítástechnika I. I.1+45Matematika és informatika II. II.0+25 5 Informatika és számítástechnika II II.1+34 Műszaki alapismeretek III.3+35Műszaki és élelmiszeripari alapismeretek II.2+13 3 Termesztés- és Feldolgozástechn. műszaki alapjai IV.3+25

13 HEFOP 3.3.1. KIMUTATÁS A KREDIT BESZÁMÍTÁSRÓL-2 (Természetvédelmi mérnök BSc) Növénytermesztési alapismeretek II.2+12Növénytermesztéstan VII. IV.2+14 4 Gyógynövénytermesztés I. III.3+24 Gyógynövénytermesztés II. IV.4+25 Növény- és drogismeret I. II.2+24GyógynövényismeretVI.2+13 3 Vadon termő gyógynövények és gyűjtésük III.2+23 Biztonságtechnika és munkavédelem III.2+02Biztonságtechnika és munkavédelem I.2+02 2 Talajtan alapjaiII.2+23TermőhelyismeretI.2+14 3 Környezet-és természetvédelem III.1+12TermészetvédelemII.2+13 3 Gyakorlati természetvédelem III.1+12 Összesen 60 36 35

14 HEFOP 3.3.1. Átjárhatóság az intézmények (DE – PE) között az FSZ képzésben TárgynévDebrecenKeszthely Alk. Matematika (Matematika és statisztika) 2+2 Alk. biológia1+22+0 Alk. Fizika (Fizika) 1+42+2 Alk. Kémia (Kémia) 1+42+2 Inform. és számtech. I. II.1+4, 1+30+3 Ökológia2+1 Kommunikáció (Komm.technika)1+10+2 Műszaki alapismeretek2+12+2 Növénytan (Növénytani alapism.) 1+22+2 Növény- és drogismeret2+2, 1+12+1

15 HEFOP 3.3.1. Átjárhatóság az intézmények (DE – PE) között az FSZ képzésben TárgynévDebrecenKeszthely Növényélettan (Növényélettan alapjai) 1+22+2 Agrokémia-2+1 Talajtan alapjai2+22+1 Vízgazdálkodás1+1 Növénytermesztési alapismeretek.2+1 Gyógy- és fűszernövények védelme (Gyógynövénytermesztés tantárgyba integrálva) 2+3, 2+2 Kertészeti alapismeretek2+2 Gyógy- és fűszernövénytermesztés (Gyógynövénytermesztés) 3+2, 4+22+2, 2+2 Táj- és természetvédelem2+2 Gyakorlati természetvéd.1+1 Körny. és Természetvéd.1+1-

16 HEFOP 3.3.1. Átjárhatóság az intézmények (DE – PE) között az FSZ képzésben TárgynévDebrecenKeszthely Fitoterápia0+22+0 Vadon termő gyógynövények és gyűjtésük2+2 Termesztés- és feldolgozástechnológia műszaki alapjai3+22+1, 2+1 Gyógy- és fűszernövénytermesztés minőségbiztosítása (Gyógynövény feldolgozás és minősítés tantárgyba integrálva) 0+2 Jogi alapismeretek (Jogi ismeretek) 2+03+0 Menedzsment (Vállalkozási ismeretek tantárgyba integrálva) -2+1 Munka- és tűzvédelmi ism. (Biztonságt. és munkavéd.2+0 Vállalkozási ismeretek I. II.3+1, 2+2 Alternatív gyógynöv.term.2+1 Gyógynövény feldolgozás és minősítés1+2

17 HEFOP 3.3.1. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Átjárhatóság GYÓGYNÖVÉNY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTŐ ÉS FELDOLGOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS és a TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖK BSc szakok között."

Hasonló előadás


Google Hirdetések