Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hét pecsét felnyitása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hét pecsét felnyitása"— Előadás másolata:

1 A hét pecsét felnyitása
Jelenések 6.1-8 „Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?” „Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét.” „És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a Bárány. Olyan volt, mint akit megöltek,”

2 A hét pecsét felnyitása
...De látjátok, ebben a Könyvben az volt, ami meg lett váltva. Az a Megváltás Könyve volt. És minden amit Ő megváltott, az be volt írva abba a Könyvbe. Mindenki akiért Ő meghalt az be volt írva abba a Könyvbe, és Ő nem hagyhatta el az Ő kőzbenjáró Székét addig, amíg Ő mindent alaposan meg nem váltott. És Ő nem tudta megváltani azokat a keresztnél, mert ők előre el voltak rendelve a Bárány Életének Könyvében, és Neki Ott kellett maradnia hogy közbenjárjon amíg az utolsó személy be nem lett fejezve. Dicsőség! A titkok a Hét Pecsétben voltak. Amikor ez a Hét Pecsét ki lett nyitva, akkor az megnyitotta az egész Bibliát. A Hét Pecsét; Az Hét Titokkal volt bepecsételve, és az a Hét Pecsét tartotta Annak az egész titkát. És az volt a Megváltás Könyve, az Új Szövetség... ...János körbenézett, és ott ült Isten a Trónon a Könyvvel az Ő kezében, amely Hét Pecséttel be lett pecsételve, és a megváltás egész terve abban volt... Lelkek, amelyek börtönben vannak most ...Ő az aki megnyitotta azokat a pecséteket. Ő maga a pecsétek. Mert Isten teljes Igéje Krisztus és Krisztus a Pecsét, ami meg lett nyitva. Akkor mi a megnyitása azoknak a Pecséteknek? Krisztus kinyilatkoztatása! Ez a nap felkelése Jelenések 6.1-8

3 Jelenések 6.1-2 1 És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól: Jöjj! 2 És láttam: íme, egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön.

4 Jelenések 6.1-2 Hamis próféta: Nicea 325 Nincs íjvessző, nincs erő
Megtévesztés, becsapás: csak olyan, mintha Krisztus lenne. Nincs neve. Az igazi fehér lovas neve: Isten Igéje Nikolaiták, bálámiták: ragadozó farkasok

5 Jelenések 6.1-2 Mt. 24.4-5 (!) „Térj meg tehát...”Jel. 2.16
Efézus: (53-170) Az viszont melletted szól, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Jel. 2.6 Szmirna( ) Pergamon( ) Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. Jel.2.15 „Térj meg tehát...”Jel. 2.16 A fehér lovas / antikrisztus/ munkálkodásának három lépése: 1, Antikrisztusi szellem = Ige ellenes. Szellemileg öl. Nikolaitizmus. Niko: uralkodik, meghódít Laos: laikusok, nép = uralkodik a nép felett. Csak egy „mondás” 2, Hamis prófétává lett. (2 thessz ). Hamis tanítás. Pogány Rómából pápai Róma. 3, Fenevaddá vált. Az antikrisztus és a fenevad ugyanaz a szellem.

6 Jelenések 6.1-2 Az oroszlán kenet győzött a Kiválasztottakban.
Júda Oroszlánja harcolt személyesen a Menyasszonyában. „Saul, Saul! Miért kergetsz engem?”

7 Jelenések 6.3-4 3 Amikor feltörte a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól: Jöjj! 4 És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott neki.

8 Jelenések 6.3-4 A lovas: hamis próféta = pápa
Vörös ló: erőt, hatalmat jelképez. A megölt szentek vérétől vörös színű.

9 III. Ince pápa intézményesíti az inkvizíciót (i.sz. XI.sz)
Jelenések 6.3-4 Mt (!) „eltűröd Jezábelt,” Jel. 2.20 Az egyház és az állam egyesül! A középkorban a pápa élet és halál ura =politikai és vallási hatalom. Szent Ágoston Hippo püspöke: „kényszerítsétek őket bejönni!” (i.sz.397) III. Ince pápa intézményesíti az inkvizíciót (i.sz. XI.sz) „Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és Jézus vértanúinak vérétől,” jel Keresztes háborúk, inkvizíció: Több, mint embert mészároltak le.

10 Jelenések 6.1-2 A borjú kenet győzött a Kiválasztottakban
„adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából...” Jel 2.21 Thiatira ( ) Sötét kor. Jean d’Arc

11 Jelenések 6.5-6 5 Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól: Jöjj! És láttam: íme, egy fekete ló, és a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. 6 És hallottam, mintha egy hang szólt volna a négy élőlény között: Egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd!

12 Jelenések 6.3-4 A lovas: hármas hatalom: menny, föld, purgatórium
Mérleg: kiárusították az ételt, pénzt kértek az imádságokért, ereklyékért, bűnbocsátó cédulákat árusítottak Fekete ló: a lovasa a sötét középkorban kezdett lovagolni. Olaj: Szentlélek. Bor: a kinyilatkoztatás általi felserkenés. „Édes bortól részegedtek meg ezek?”

13 Paráznasággal szerezte a gazdagságát.
Jelenések 6.5-6 Mt (!) „akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészegedtek a föld lakói.” Jel.17.2 Paráznasággal szerezte a gazdagságát. „Az asszony bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival, és a homlokára írva ez a titokzatos név: A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja.” Jel

14 Jelenések 6.5-6 Az ember kenet győzött a Kiválasztottakban
Luther Márton 95 tétel 1517 Az ember kenet győzött a Kiválasztottakban A reformátorok kora. Nyitott kapuk kora. Sardis ( ) Philadelfia ( )

15 Jelenések 6.7-8 7 Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól: Jöjj! 8 És láttam: íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel, döghalállal és a föld vadállatai által.

16 Jelenések 6.7-8 - 68.000.000 ember kard által halt meg,
A fakó egy kevert szín. Fehér, vörös, fekete. Három az egyben. A lovasnak már van neve: Halál = örök elválasztottság Istentől ember kard által halt meg, - több milliárd a hamis tanításai miatt lelki halállal A három isteni szám. 1. Megigazulás 2. Megszentelődés 3. Szentlélek keresztség A négyes nem isteni szám. 1. Antikrisztus = fehér 2. Hamis próféta =vörös 3. Menny, föld, tisztítótűz helytartója = fekete 4. Fenevad, sátán kivetve a Mennyből = fakó (Jel.12.13)

17 Jelenések 6.7-8 Vallási, politikai, démoni erő egyesül
Mt (!) Vallási, politikai, démoni erő egyesül Isten adott időt a megtérésre!!! „Utolsó csapás”: a halál (pünkösdiek, felekezetek. Nincs többé feltámadás) Egyházak Világtanácsa – ökomenikus egyesülés. A parázna anya... Íme, betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből És a lányai ... gyermekeit pedig megölöm halállal (Jel )

18 Jelenések 6.7-8 + a nagy nyomorúság 3,5 éve
A repülő sas kenet győz a Kiválasztottakban. Prófétai kinyilatkoztatás. Prófétai kor. Krisztus – személyesen- kopog az ajtón. Ki lett téve a felekezetekből. „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek:” Jel Az emberfiának napjai. Luk A hetedik angyal hangjának napjai. Jel Laodicea (1906-?) + a nagy nyomorúság 3,5 éve Illés napjai. Mal

19 Jelenések 6.7-8 Megtestesül Krisztus a Menyasszonyban
Sátán édenje 6000 éve épül (6. nap) Most elkezd megnyilvánulni a királysága a földön Megtestesül Krisztus a Menyasszonyban Hű és Igaz, Isten Igéje, uraknak Ura, királyoknak Királya - Mennyei seregek követik Megtestesül sátán, kidobva a mennyből, követi a pokol (Hadesz). Tudja, hogy kevés ideje van. Szentjei fehér ruhába öltöztek. Nem keveredtek felekezetekkel és hitvallásokkal.

20 Jelenések 6.7-8 Az Armageddoni ütközetig menetelnek. = 3.Világháború, Megiddó völgye. (Jel.16) Sátán összegyűjti a seregét, az Egyházak Világtanácsába! „Amikor odanéztem, csak füstölgő krátereket láttam.” Jézabelt a kutyák falták fel Illés szavára. A modern Jézabelt vadállatok fogják felfalni. Mert Illés elítélte. (Jel )


Letölteni ppt "A hét pecsét felnyitása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések