Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan oldjuk meg a problémáinkat?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan oldjuk meg a problémáinkat?"— Előadás másolata:

1 Hogyan oldjuk meg a problémáinkat?
Márk evangéliuma 6:30-56

2

3

4 Rendkívül fontos, hogy hogyan oldjuk meg a problémát!

5 Rendkívül fontos, hogy hogyan oldjuk meg a problémát!

6 Márk evangéliuma 6:30-33 Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.” Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket.

7 Márk evangéliuma 6:34 Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele levők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: „Mindenki téged keres.” Ő pedig ezt mondta nekik: „Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem.” És elment Galilea-szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. /Mk 1:35-39/

8 Márk evangéliuma 6:35-37a De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: „Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak.” Ő azonban így válaszolt nekik: „Ti adjatok nekik enni!”

9 Márk evangéliuma 6:37b Mire ők ezt mondták neki: „Talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?”

10 Márk evangéliuma 6:38-44 Jézus azonban megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!” Amikor megnézték, így szóltak: „Öt kenyerünk van, meg két halunk.” Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. Ekkor Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat tizenkét tele kosárral; és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak férfiak.

11 Márk evangéliuma 6:45-46 Ekkor Jézus azonnal arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra Bétsaida felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbúcsúzott tőlük, felment a hegyre imádkozni.

12 Márk evangéliuma 6:47-48 Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor meglátta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük van, a negyedik éjszakai őrváltás idején a tengeren járva közeledett feléjük… …és el akart menni mellettük.

13  Márk evangéliuma 6:49-50a Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár,
azt hitték, hogy kísértet, és felkiáltottak. Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek.

14 Márk evangéliuma 6:50b-52 Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Ekkor beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt.

15 Márk evangéliuma 6:53-56 Ezek után a túlsó partra átkelve, Genezáretbe érkeztek és kikötöttek. Amikor kiszálltak a hajóból, azonnal felismerték őt, és némelyek befutották az egész környéket; kezdték a betegeket ágyakon oda hordani, ahol hallomásuk szerint éppen tartózkodott. Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy településekre, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék; és akik csak megérintették, meg is gyógyultak.

16 Hogyan oldjuk meg a problémáinkat?
Jézus „módszere”: Folyamatos imaélet Szent Szellemmel teljes élet Tudta, hogy miért jött A szívét Isten irányította Megszánta őket Menjünk máshova Nem rettent meg, hanem nyugodt maradt Felmérés Döntés Tervezés Hálaadás Cselekedet A tanítványok „módszere”: Imaélet gyenge Emberi erőlködés Jézus jelenlétében voltak… …a szívük mégis kemény Nem okultak, nem tudtak tanulni Nem értették, hogy mi a cél Emberi megoldás Megijedtek Korábbi beidegződések szerint döntenek

17 Hogyan oldjuk meg a problémáinkat?
Ez biztos! Ha jelentkezik a probléma… Először meglepődünk… A második reakció: nyugalom… A probléma megértése, felmérés… Döntesz a megoldás irányáról… Tervezés, gondolkodás… Hálaadás és áldás a megvalósítás előtt… A HIT cselekedete… Ez nem baj! Miért? Az imaéleted és a Szent Szellem jelenléte miatt! A szívből indul ki! Ez alatt Isten szól hozzád!

18 Mit jelent a szív keménysége?
Vastag, érzéketlen bőrréteg fedi Bűnök Megszokások Beidegződések Hitetlenség Elképzelések Nem volt lelki felfogóképességük

19 Kövesd Jézus példáját az imaéletedben!
Mit tegyünk? Kövesd Jézus példáját az imaéletedben! Kérd Istent, hogy töltsön be Szellemével!

20 Lukács evangéliuma 11:9-13 „Én is azt mondom nektek:
kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?”

21 Pál levele az efezusiakhoz 5:18-20
Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.

22 Mi az, ami ebből rajtad múlik?
Mit tegyünk? Kövesd Jézus példáját az imaéletedben! Kérd Istent, hogy töltsön be Szellemével! Kérd Istent, hogy távolítsa el a kérget a szívedről! Tanuld meg Jézustól a problémák kezelését! Mi az, ami ebből rajtad múlik? Az imaéleted… A tanulásra való hajlandóságod… A segítségkérés Jézustól… Elengedés…

23 (Ha arra van szükség, adjon új szívet)
Kérések Istentől Hántsa le a kérget a szívünkről Töltsön be Szellemével (Ha arra van szükség, adjon új szívet)


Letölteni ppt "Hogyan oldjuk meg a problémáinkat?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések