Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolsevik Oroszország Forradalomból forradalomba

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolsevik Oroszország Forradalomból forradalomba"— Előadás másolata:

1 A bolsevik Oroszország Forradalomból forradalomba

2 Oroszország a századelőn:
Terület: 22,5 millió km², lakosság: 130 mill. (ebből orosz: 45%), írástudatlanok aránya: 70% Városi lakosság: 15%,ebből 2% munkásság Falusi lakosság: 85% Elmaradott agrártársadalom Felgyorsult ipari fejlődés (főleg külföldi tőke) Politikai rendszer: nem működött parlament, Cári önkényuralom ( a cár a pravoszláv egyház feje is)

3 A cárizmus válsága, 1905-ös forradalom:
1898 Oroszországi Szociáldemokrata Párt 1903 Londonban kongresszus Minimális program: polg. demokratikus átalakulás Maximális program: szocialista forradalom (permanens forradalom elmélete) A Szocdem Párt 2 irányzata: mensevik: Martov bolsevik: Lenin január, Téli Palota előtt a kérvényt átadókba belelőnek A cár látszólagos reformokat vezet be, de csak rövid időre

4

5 Az I. világháborúban: Az ipari fejlődés a külföldi érdekeltségek miatt nem hoz létre életképes társadalmi bázist egy polgári demokráciához A háború terheit főleg a parasztság viseli: katonáskodás, hads. ellátása, igaerő biztosítása Éhínség, nélkülözés, németek elfoglalják a fejlettebb Ny-i területeket

6 Oroszországi pártviszonyok 1917-ben

7 1917 február: tömeges elégedetlenség
1917. febr. 23. tüntetések Péterváron 1917. márc. 2. lemond II. Miklós cár Politikai szervezkedés: - szovjetek alakulnak - Ideiglenes Kormány: Lvov elnök Emigrációból hazatérő bolsevik vezetők: Lenin, Trockij, Zinovjev, Buharin céljuk: marxista-kommunista alapon a hatalom megszerzése

8 Lenin áprilisi tézisei
Ideigl. Kormány I. vh. folytatása: Kerenszkij-offenziva, a támadás sikertelen Béketüntetések Bolsevik vezetők letartóztatása, Lenin illegalitásban 1917. okt.25. II. Összoroszországi Szovjetkongresszus Államcsíny Dekrétumok: 1. békéről (igazságos), 2. földről (megszűnt a föld magántul.-a,), használatra átadták a parasztságnak

9 A szovjethatalom kiépítése:
VCSK (Oroszországi Rendkívüli Bizottság) a diktatúra terrorszervezete 1922-ig Középkori rangok eltörlése Nők egyenjogúsága „Vallásszabadság” 8 órás munkaidő Népbíróságok Államigazgatás újjászervezése Népgazdasági Tanács (államosítások)

10 Háború befejezése? 1. Buharin: folytatni 2. Lenin, Kamenyev, Sztálin: béke 3. Trockij: se béke, se háború, világforradalom 1918. márc. 2. Breszt-Litovszkban béke Oroszo. 780 ezer km² területet vesztett

11 Polgárháború és intervenció 1918-1922
1918: angol, japán, német támadás „ fehérek” támadása (Kolcsak, Gyenyikin) Szovjet kormány: bevezeti az ált. hadköt. Vörös Hadsereg megszervezése – Trockij 1918. júl.17. cári család kivégzése : lengyel-szovjet háború 1920: rigai béke L.o.-gal : távol-keleti területek visszafoglalása Terror, hadikommunizm.,jegyrendszer, munkakényszer, államosítás…→bolsevikkokkal szembenállás kronstadti matrózlázadás 1921

12 Intervenció Oroszországban

13 Szovjet-Oroszország állami és politikai felépítése

14 A szovjet rendszer és a terror kapcsolata

15 A Szovjetunió első 10 éve:
1921. márc. X. kongresszus NEP: - terménybeszolgáltatás helyett terményadó - Pénzforgalom visszaállítása - Vállalkozások visszaállítása - 8 órás munkaidő, szabadságolás, éhínség enyhítése 1922. dec. 30. Szovjetunió megalakulása Ország irányítása: a párt végrehajtó bizottsága Politikai Iroda (szűk körű, meghatározó) 1924. elején meghal Lenin UTÓD? Sztálin ↔ Trockij, Zinovjev, Kamenyev 1927 XV.Pártkongresszus: Sztálin teljes körű politikai győzelme „szocializmus egy országban” elv

16 A sztálini diktatúra: Gazd.pol:- mezőgazd. kollektivizálása (erőszakos módszerek), kulákság kiírtása → éhínség iparfejlesztés: -tervutasításos rendszer (Buharin ellenzi) – Sztahanov munkaverseny Erőltetett fejlesztés (1500 üzem, olajtermelés, vasgyártás, villamosítás) XVII. Kongresszus Kirov 292, Sztálin 3 szavazat Meghamisították, Kirovot meggyilkolták

17 Nyílt terror Bíróságon nincs fellebbezés, nyilvánosság Törvényes kínzások NKVD, élén Jagoda, majd Jezsov Koncepciós perek „osztályharc fokozódik” GULAG Tisztogatások a Vörös Hadsereg ben Milliós nagyságrendű az áldozatok száma

18

19

20

21

22

23


Letölteni ppt "A bolsevik Oroszország Forradalomból forradalomba"

Hasonló előadás


Google Hirdetések