Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A totalitárius rendszerek kialakulása, összehasonlítása és működése Ötödik előadás, előadó: Dr. Marinovich Endre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A totalitárius rendszerek kialakulása, összehasonlítása és működése Ötödik előadás, előadó: Dr. Marinovich Endre."— Előadás másolata:

1 A totalitárius rendszerek kialakulása, összehasonlítása és működése Ötödik előadás, előadó: Dr. Marinovich Endre

2 A totalitárius rendszerek jellemzése I.  Olyan egyeduralkodó rendszer, amely az eddigiektől (zsarnokság, despotizmus)  Ideológikus alapokon áll: a/ nemzeti szocalizmus (nácizmus – fajelmélet) fasizmus vs. nácizmus; b/ bolsevizmus (a pártelit diktatúrája a proletariátus nevében)  Része a gyűlölet: fajgyűlölet, osztálygyűlölet  Kezdetben jelentéktelen politikai párt gyors felemel- kedése és egyeduralkodóvá válása (Bolsevik párt - NSDAP)

3 A totalitárius rendszerek jellemzése II.  Kizárólagosság a politika, a társadalom, a gazdaság és a kultúra területén  Teljes összefonódottság a párt és az állam között (állampárt – pártállam)  Az önálló hatalmi funkciók (törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás) összemosása  Kiemelt jelentőségű fegyveres erőszakszervezetek köz- vetlen pártirányítással:  SA - SS CSEKA – GPU Gestapo NKVD – KGB

4 Hitler(1889-1945) és Sztálin(1879-1953)  Szétesőben lévő nagy birodalom perifériáján születtek  Zűrzavaros gyermekkor  Befejezetlen tanulmányok, útkereső ifjúkor  Zárt közegben eltöltött évek a háború idején (Hitler a hadseregben, Sztálin számüzetésben)  Saját pártjukban mellékszereplőként kezdik, fokozatosan az élre törnek, majd kegyetlenül leszámolnak ellenfeleikkel.

5 Hitler útja a hatalomhoz I.  Az I.h. végén őrvezetői rangban sebesülten fekszik egy katonai kórházban, a fegyverszünet és a békekötés sokként éri(célja a Versailles-i béke érvénytelenítése)  Szerepvállalás a Nemzetiszocialista Német Munkás- pártban (NSDAP) 1919 és 1923 között  1923. nov. 5. Megbukik a müncheni sörpuccs  1924. április, öt év börtön, decemberben szabadul, megírja a Mein Kampf-ot  1925. febr. Újraalakul az NSDAP, Hitler bejelenti az igényét a vezetésre, júli: megjelenik a Mein Kampf

6 Hitler útja a hatalomhoz II.  1927. máj. Hitler első beszéde Berinben  1929. aug. Négynapos pártkongresszus Nürnbergben (60.000 S.A. és S.S. felvonulása) Cél:a hadkötelezettség  1930. júli. Szükségrendeletek, a Bir. Gyűlés feloszlatása, ismételt választások, jobbra tolódás, októberben a 107 megválasztott náci képviselő zárt alakzatban, barna egyenruhában vonul be  1931. okt. Hindenburg elnök először fogadja Hitlert. Elnöki kabinet irányít.  1932. febr. Hitlert jelölik birodalmi elnöknek (állampolgárság, tartományi kormány tanácsnoka)

7 Hitler útja a hatalomhoz III.  A választások győztese Hindenburg, a nácik előre törnek a választásokon  1932.júni. A birodalmi választások győztese az NSDAP, aug: eredménytelen tárgyalások H. és H. között  1933. jan.30. Hitert kancellárrá nevezik ki  Febr.27. A Reichstag felgyújtása, kommunisták kiszorítása,  Nov.5. Utolsó többpárti választás náci győzelemmel  Zsidó bojkott, üldöztetések, könyvégetés, a pártok betiltása

8 Hitler útja a hatalomhoz IV.  1934. márc.31. Felhatalmazási törvény 4 évre (a kor- mány a parlament megkérdezése nélkül működik)  Júni. 30. Röhm puccskísérlete, a hosszú kések éjszakája  Aug. Hindenburg halála, az elnöki és a kancellári tisztséget összevonják  HITLER EGYSZEMÉLYBEN A MINDENHATÓ VEZETŐ: VEZÉR ÉS KANCELLÁR

9 Sztálin útja a hatalomhoz I.  Lenin többszörös agyvérzése után, 11 hónapon keresztül ágyban fekvő beteg, Sztálin mint a párt fő- titkára az egyetlen kapcsolattartó, 1924. jan. meghal  Lenin végrendelete (Csak 1926-ban lesz nyilvános, amerikai kommunista publikálja a FAZ-ban)  Díszes temetés. Három tagú kollégium irányít (Sztálin, Trockij, Zinovjev). A második vonal: Kamenyev, Buharin  Megindul a küzdelem Lenin kaftánjáért

10 Sztálin útja a hatalomhoz II.  Sztálin összefog Kamenyevvel és Zinovjevvel Trockij ellen  1927. dec. Trockij kiszorítása pártszerűtlen magatartás miatt (megfosztás a párt- és kormányzati funkcióktól, kizárás a pártból, száműzetés), Mexikóban likvidálás  1934. A felső vezetés csak Sztálin barát emberekből áll: Sztálin, Molotov, Kaganovics, Vorosilov, Kalinyin  1935. Kirov leningrádi pártvezér elleni merénylet, ürügy Kamenyev és Zinovjev elleni vizsgálatra

11 Sztálin útja a hatalomhoz III.  1936 Gigászi méretű összeesküvés leleplezése, vezetői: Kamenyev, Zinovjev, aug. 25-én kivégzik őket  1937 Buharin pere és kivégzése  1937 a katonai vezetés felszámolása, német bizonyítékok Tuhacsevszkij tábornok ellen, kivégzése

12 Sztálin útja a hatalomhoz IV.  Sztálin 1935. végén meglátogatja anyját, aki megkérdezi:  - Mondd csak Joszif, mi vagy te most?  - Emlékszel a cárra? Hát én olyan cárféle vagyok.  - Lettél volna inkább pap!


Letölteni ppt "A totalitárius rendszerek kialakulása, összehasonlítása és működése Ötödik előadás, előadó: Dr. Marinovich Endre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések