Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kétnyelvűség aktuális kérdései (kurzus – 2007 őszi félév, EC) 2007. november 14. A magyarországi románok román–magyar nyelvcseréje Borbély Anna MTA Nyelvtudományi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kétnyelvűség aktuális kérdései (kurzus – 2007 őszi félév, EC) 2007. november 14. A magyarországi románok román–magyar nyelvcseréje Borbély Anna MTA Nyelvtudományi."— Előadás másolata:

1 A kétnyelvűség aktuális kérdései (kurzus – 2007 őszi félév, EC) 2007. november 14. A magyarországi románok román–magyar nyelvcseréje Borbély Anna MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztály

2 Az előadás célja a nyelvcsere minden beszélő közösségben kikényszerített (nem természetes) társadalmi (közösségi, nyelvi) jelenség; a nyelvcserét nem egyetlen faktor mozgatja, hanem számtalan, pontosan szinte meghatározhatatlan számú, időről- időre változó erejű faktor befolyásolja bonyolult kölcsönhatásban.

3 A nyelvcsere definíciója nyelvét területilegtársadalmilag Egy beszélő közösség nem képes arra, hogy megőrizze nyelvét egy területileg és társadalmilag erősebb vagy nagyobb lélekszámban beszélt nyelvvel szemben. (Fishman 1964)

4 A nyelvcsere (=nyelvi változás) kutatásának módszerei empirikus vizsgálatok (a) Egy közösségben (b) Több közösségben - összehasonlító módszerrel (i) Látszólagos időben (generációs különbségekkel) (ii) Valóságos időben (kalendáriumi idő hatásának mérésével) vizsgálati célok (1) Feltárás (2) Elméleti (3) Gyakorlati

5 Társfogalmak (vö. Borbély 2006) Nyelvcsere: közösségre vonatkozik; Nyelvváltás: kommunikációs helyzetben érvényesül; Nyelvvesztés: egyénre vonatkozik.

6 Társadalmi norma? (vö. pl. Fishman 2004: 406–436) (a) A nyelvcsere térben és időben realizálódó hullámzás, nem egy töretlenül egyenesen ható folyamat; (b) Azonosak-e a generációk közötti saját nyelv átadásához szükséges körülmények? (c) A kisebbségi nyelvek az országos érdekek szolgálatában állnak.

7 Kik a magyarországi románok? Nemzetiségük: román; Letelepedésük: honos közösség; Intézmények: iskola, templom, önkormányzatok, egyesületek; Nyelv, a magyarországi román nyelvváltozat: - körösi nyelvjárás (bánáti és bihari sajátságok), - sztenderd román.

8 Néhány adat a közösségről 2001 cenzus: 7995 román nemzetiségű, 8482 román anyanyelvű; 23 település: Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar m. Vallás: ortodox (19; román nyelvű liturgia), baptista (3; r-m kétnyelvű), görög katolikus (3; magyar nyelvű); Iskola: román kétnyelvű (5), nyelvoktató (6), gimnázium (1), román szak (3); Magyarországi Románok Kutatóintézete (1993; 1,5 kutató); Román Kisebbségi Önkormányzatok: 1994, 1998, 2002, 2007.

9 A nyelvcsere - térben és időben realizálódó hullámzás A román-magyar nyelvválasztás; román- magyar nyelvtudás vizsgálata: Látszólagos időben (nyelvi változás kutatása: a generációk közötti különbségek bemutatásával) Valóságos időben (nyelvi változás kutatása: tíz év elteltével). A változás vs. összehasonlítás szempontjai: - románok vs. öt magyarországi kisebbségi közösség - generációs és nemi különbségek - településen belül a románok aránya

10 Kizárólag a kisebbségi nyelv használata: Milyen nyelven beszél Ön a ….? 22 szituációra vonatkozó százalék átlaga (N = 420)

11 Kizárólag a magyar nyelv használata: Milyen nyelven beszél Ön a ….? 22 szituációra vonatkozó százalék átlaga (N=420)

12 Román nyelvválasztás a templomban a hívőkkel, Kétegyháza, 1990, n=60 (Borbély 2001)

13 Népszámlálási adatok 2001, (KSH 2002: 207) Ebből román Népesség NemzetiségAnyanyelv Kétegyháza 4354 660 (15%) 1075 (25%) Méhkerék 2315 1385 (60%) 1572 (68%)

14 Nyelvtudás mérése Milyen szinten beszéli Ön a kétegyházi/ méhkeréki románt? (Ötfokú skála, 5 = kiválóan)

15 Milyen szinten beszéli Ön a magyart? (Ötfokú skála, 5 = kiválóan)

16 Mit tudunk meg a nyelvcsere folyamatáról, ha a valóságos időben (1990-2000/2002) vizsgáljuk? Hipotézis Csökken: - a román nyelvválasztás, - a kétnyelvű román és magyar nyelvhasználat. Növekszik: a magyar nyelvválasztás.

17 Kétegyháza: a tíz éves változás mértéke (százalékos különbségek) 25 szituációban a csak románul válaszkategóriában

18 Kétegyháza: a tíz éves változás mértéke (százalékos különbségek) 25 szituációban a románul és magyarul válaszkategóriában

19 Kétegyháza: a tíz éves változás mértéke (százalékos különbségek) 25 szituációban a „csak magyarul” válaszkategóriában

20 A nyelvcsere nem természetes társadalmi, nyelvi, közösségi változás; folyamata: térben és időben megvalósuló hullámzás (vö. Fishman 2004): - hat magyarországi kisebbségi közösségben másként zajlik a folyamat, - a román közösségen belül két településen, három generációban a nemek között szintén másként zajlik a folyamat, - tíz év elteltével nem a nyelvcsere-hipotézisnek megfelelően változik a nyelvcsere folyamata; visszafordításához alapos ismeretek szükségesek a folyamatáról, az azt előidéző faktorokról.

21 A nyelvcsere okai lehetnek Társadalmi, gazdasági: - zárt közösség fellazulása, - vegyes házasságok; Demográfiai: - kis lélekszám, - településeken belül a kis számarány; Intézményi rendszer hatékony működésének a hiánya: - iskola, - kisebbségi önkormányzatok, - kutatások ; Nyelvi attitűdök A többségi kisebbségi politika, stb.

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Borbély Anna 2001. Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Budapest: Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetének Élőnyelvi Osztályán. Borbély Anna, 2006. Kétnyelvűség és többnyelvűség. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 595–627. Fishman, Joshua A. 1964. Language maintenance and language shift as a field of inquiry. Linguistics 9: 32–70. Fishman, Joshua A. 2004. 16 Language Maintenance, Language Shift, and Reversing Language Shift. In Bhatia, Tej K.– Ritchie, William C. eds., The Handbook of bilingualism. Oxford: Blackwell Publishing. 406–436.


Letölteni ppt "A kétnyelvűség aktuális kérdései (kurzus – 2007 őszi félév, EC) 2007. november 14. A magyarországi románok román–magyar nyelvcseréje Borbély Anna MTA Nyelvtudományi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések