Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK. Szakfelelős: Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Tel.:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK. Szakfelelős: Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Tel.:"— Előadás másolata:

1 ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK

2 Szakfelelős: Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Tel.: 06/42/599-411 E-mail: repasine@gmail.com

3 A képzés célja Megbízható nyelvészeti, kommunikációs és fordítási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek lesznek:  tanácsadásra az idegennyelv-tanítás és idegennyelv-tanulás területén  a nyelvi teljesítmény mérésére

4  az anyanyelv és az idegen nyelv elsajátításában jelentkező azonosságok és különbségek feltárására  a társadalmi és nyelvi hátrányos helyzetből adódó nyelvi problémák kezelésére, tanácsadásra

5  a kommunikációs esélyegyenlőség lehetőségének megteremtésére az anyanyelv és az idegen nyelvek területén

6  nyelvtervezési, nyelvfejlesztési feladatok elvégzésére  tantervfejlesztésre és nyelvi tanácsadásra

7  a nyelvhasználati ismeretek gyakorlati és elméleti művelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, kulturális és politikai életben

8  alap- és alkalmazott anyanyelvi és idegen nyelvi kutatások és elemzések végzésére  a szakterület tudományos életébe való bekapcsolódásra (konferencia részvétel, publikációs tevékenység)

9  ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozására  nyelvészeti tudományos ismeretterjesztő tevékenység folytatására  PhD-tanulmányok folytatására

10 Mi a szakképzettség megnevezése? Okleveles alkalmazott nyelvész szakos bölcsész

11 Kik jelentkezhetnek? Előzményként elfogadott szakok: 1. Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: magyar magyar anglisztika anglisztika germanisztika germanisztika szlavisztika szlavisztika romanisztika romanisztika romológia romológia

12 2. Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok (Legalább 10 kredit elismerhető legyen a nyelvtudomány ismeretkörből) pedagógia pedagógia pszichológia pszichológia szabad bölcsészet szabad bölcsészet

13 3. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok (a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján), amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

14 A mesterképzésre való felvétel általános feltételei A hiányzó krediteket a felvételtől számított 2 féléven belül, a mesterképzéssel párhuzamosan meg kell szerezni az intézményi TVSz előírásai szerint

15 Kimeneti idegennyelv-ismereti követelmények Egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga Egy államilag elismert felsőfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga Vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga Vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga

16 A mesterfokozat megszerzéséhez elsajátítandó ismeretkörök

17 Alapozó ismeretek A nyelvleírás elmélete A nyelvleírás elmélete A nyelvészeti kutatások módszertana A nyelvészeti kutatások módszertana A nyelvtudomány története A nyelvtudomány története Szemantika és pragmatika Szemantika és pragmatika Kontrasztív nyelvészet Kontrasztív nyelvészet Nyelvtipológia Nyelvtipológia Diskurzuselemzés Diskurzuselemzés

18 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei Nyelv és gondolkodás Bevezetés a neurológiai ismeretekbe Bevezetés a neurológiai ismeretekbe Alkalmazott pszicholingvisztika Alkalmazott pszicholingvisztika Nyelvi retardáció, nyelvi zavarok Nyelvi retardáció, nyelvi zavarok

19 Nyelv és társadalom Szociolingvisztika Szociolingvisztika Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvtervezés Nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvtervezés Kétnyelvűség, nyelvi kontaktus Kétnyelvűség, nyelvi kontaktus Az EU nyelvhasználata Az EU nyelvhasználata Lingvokulturológia Lingvokulturológia Kommunikációelmélet Kommunikációelmélet

20 A nyelvi kód A nyelvi kód Korpuszlingvisztika Korpuszlingvisztika A beszélt és az írott nyelv A beszélt és az írott nyelv Bevezetés a számítógépes nyelvészetbe Bevezetés a számítógépes nyelvészetbe

21 A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája Az idegen nyelv elsajátítása Az idegen nyelv elsajátítása Kognitív szemantika Kognitív szemantika Kultúrszemiotika Kultúrszemiotika Fordításelmélet és fordítástechnika Fordításelmélet és fordítástechnika

22 Norma és közlésmód Norma és közlésmód Társadalmi hátrány – nyelvi hátrány Társadalmi hátrány – nyelvi hátrány Nyelvi jogok többségben és kisebbségben Nyelvi jogok többségben és kisebbségben Cigány/roma kultúra és szocializáció Cigány/roma kultúra és szocializáció Lexikológia Lexikológia

23 Szakmai nyelvhasználat, szakszókincs Szakmai nyelvhasználat, szakszókincs A médianyelv aktuális kérdései A médianyelv aktuális kérdései Nyelvi tantervek és tananyagok Nyelvi tantervek és tananyagok

24 A nyelvi teljesítmény mérése A nyelvi teljesítmény mérése Szakdolgozati (diplomamunka) szeminárium Szakdolgozati (diplomamunka) szeminárium Alkalmazott nyelvészeti speciális kollégium Alkalmazott nyelvészeti speciális kollégium

25 Szabadon választható ismeretek (az intézményi egyéb mesterképzési szakok szabadon választható kínálatából) Összesen 10 kredit értékben

26 A képzési idő: négy félév teljes idejű képzésben nappali tagozaton teljes idejű képzésben nappali tagozaton vagy részidős képzésben levelező tagozaton vagy részidős képzésben levelező tagozaton A záróvizsgára bocsátáshoz szükséges kreditek száma: 120

27 Elhelyezkedési lehetőségek nyelvi, kommunikációs tanácsadás cégeknek nyelvi, kommunikációs tanácsadás cégeknek szóvivői tevékenység a politikai szférában szóvivői tevékenység a politikai szférában igazságügyi nyelvész igazságügyi nyelvész nevelési tanácsadó nevelési tanácsadó titkárságokon titkárságokon önkormányzatok hivatalaiban önkormányzatok hivatalaiban

28 rendőrségnél rendőrségnél bíróságon bíróságon könyvkiadóknál könyvkiadóknál újságok szerkesztőségeiben újságok szerkesztőségeiben az egészségügyben az egészségügyben nyelvi szakreferensként multinacionáliscégeknél nyelvi szakreferensként multinacionáliscégeknél a médiában stb. a médiában stb.

29 Ajánlott szakirodalom a felvételihez Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete: Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete: www.kodolanyi.hu/manye www.kodolanyi.hu/manye www.kodolanyi.hu/manye

30 Alkalmazott nyelvészeti folyóiratok Modern Nyelvoktatás Modern Nyelvoktatás Alkalmazott Nyelvtudomány Alkalmazott Nyelvtudomány Fordítástudomány Fordítástudomány Magyar Terminológia Magyar Terminológia Modern Filológiai Közlemények Modern Filológiai Közlemények

31 KÖNYVEK Papp Ferenc: Alkalmazott nyelvtudomány. Akadémiai Kiadó, Bp. 1989. Papp Ferenc: Alkalmazott nyelvtudomány. Akadémiai Kiadó, Bp. 1989. Lengyel Zsolt: Nyelvtudományi áttekintés. Veszprém, 2000. Lengyel Zsolt: Nyelvtudományi áttekintés. Veszprém, 2000. Simigné Fenyő Sarolta: Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolci Egyetem, BTK, Miskolc, 2003. Simigné Fenyő Sarolta: Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolci Egyetem, BTK, Miskolc, 2003.

32 Szeretettel várjuk az ALKALMAZOTT NYELVÉSZET mesterképzési szakra 2010. szeptemberében. Sok sikert kívánunk!


Letölteni ppt "ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK. Szakfelelős: Répási Györgyné dr. egyetemi tanár Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Tel.:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések