Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS BŐVÜLŐ LEHETŐSÉGEI AZ AGROTURIZMUS ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TÜKRÉBEN Bene Tiborné vezető főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS BŐVÜLŐ LEHETŐSÉGEI AZ AGROTURIZMUS ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TÜKRÉBEN Bene Tiborné vezető főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési."— Előadás másolata:

1 A KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS BŐVÜLŐ LEHETŐSÉGEI AZ AGROTURIZMUS ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TÜKRÉBEN Bene Tiborné vezető főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-vidékfejlesztési Főosztály Mosonmagyaróvár, 2007. február 15.

2 A mezőgazdaság, a vidéki térségek és a változó piac Jó mezőgazdasági adottságok – lemaradó vidéki térségek Jó mezőgazdasági adottságok – lemaradó vidéki térségek Új piaci helyzet : új elvárások + versenyképesség Új piaci helyzet : új elvárások + versenyképesség - növekvő fogyasztói igények - új termékek, feldolgozás (hozzáadott érték, munkahelyek) - aktív piaci részvétel ( szövetkezés, közvetlen értékesítés ) Termelési szerkezet folyamatos változtatása (diverzifikálás) Termelési szerkezet folyamatos változtatása (diverzifikálás)

3 A vidékfejlesztés eszközei segítik a helyi termékek értékesítését (1) 2000-2003. között VFC ( nemzeti forrás): 2000-2003. között VFC ( nemzeti forrás): Helyi termékek előállításának és feldolgozásának támogatása : 163 (kis)projekt kapott 856 millió Ft-ot 2002-2004. között a SAPARD Program támogatásai: A tevékenységek diverzifikálása intézkedés: 58 projektre 480 millió Ft. (28 falusi turisztikai szolgáltatás, 6 kézműipari tevékenység, 24 termékfeldolgozás és marketing) A vidéki infrastruktúra fejlesztése intézkedés: 630 projektre 14,6 Mrd Ft (132 informatikai, 31 helyi piac, 44 kistelepülés és vállalkozás szennyvízkezelése alternatív technológiával, 80 vállalkozás energiaellátása, 3.232 km mezőgazdasági út épül meg)

4 A vidékfejlesztés eszközei segítik a helyi termékek értékesítését (2) 2004-2006. között (jelenleg is): az AVOP 2004-2006. között (jelenleg is): az AVOP Az AVOP 3. „Vidéki térségek fejlesztése” prioritás intézkedései közül a mezőgazdasági termékek értékesítését közvetlenül,illetve közvetetten segítők néhány adata 3.2.23 Helyi piacok és felvásárló helyek felújítása, átalakítása, bővítése és újak létrehozása 3.2.23 Helyi piacok és felvásárló helyek felújítása, átalakítása, bővítése és újak létrehozása Beérkezett pályázat: 84 Támogatott pályázat: 52 Támogatás érték: 1 015 167 702 Ft 3.1.1 Agrártevékenységek diverzifikációjából a közvetlen értékesítést támogató projektek (kiválogatva!) 3.1.1 Agrártevékenységek diverzifikációjából a közvetlen értékesítést támogató projektek (kiválogatva!) Támogatott pályázat: 25 Támogatás érték: 231 851 254 Ft Támogatott pályázat: 25 Támogatás érték: 231 851 254 Ft 3.1.2 Minőségi mezőgazdasági termékek marketingje (2007. I. 25.) 3.1.2 Minőségi mezőgazdasági termékek marketingje (2007. I. 25.) Beérkezett pályázat: 94 Támogatott pályázat: 30 Támogatás érték: 348 879 650 Ft Megjegyzés: a 3.2.23 már lezárult a 3.1.1 és a 3.1.2 még nyitva van, értékelése folyamatos a 3.1.1 és a 3.1.2 még nyitva van, értékelése folyamatos

5 Vidékfejlesztés, turizmus, közvetlen értékesítés A vidékfejlesztés a helyi termékek bővülését eredményezi A vidékfejlesztés a helyi termékek bővülését eredményezi A vidéki térségek a turizmus új fogadó területeivé válnak A vidéki térségek a turizmus új fogadó területeivé válnak A gazdaságok számára a turisztikai piacra bekapcsolódás A gazdaságok számára a turisztikai piacra bekapcsolódás - új jövedelemszerzési lehetőség szolgáltatásokból - új (helyi) piac a termékek egy részének értékesítésére A turizmus piac : A turizmus piac : - igényes (egyéni igények) - szoros verseny - folyamatosan bővülő

6

7

8 I.A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és erdészeti szektor versenyképességének javítása, a strukturális feszültségek enyhítése, a termelési szerkezetváltás elősegítése II.A versenyképes agrárgazdaság humán feltételeinek megteremtése, különös tekintettel az innovációs készség, a piacorientált szemlélet elterjedésére III.A fenntartható termelés és a földhasználat garanciáinak erősítése IV.A vidéki foglalkoztatási feszültségek csökkentése, a vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, ill. a vidéki életminőség javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés a vidéki települések lakosai számára V.Helyi közösségek fejlesztése Az agrár- vidékfejlesztés hazai fejlesztési irányai 2007-2013

9 III. Tengely 1. Intézkedés: NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGÉ TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁKÁS A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, 52. cikk a) ponjának „i” alpontja és az 53. cikk A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, 52. cikk a) ponjának „i” alpontja és az 53. cikk Az intézkedés tartalma: az intézkedés a mezőgazdasági tevékenység jelentőségének csökkenése következtében, mezőgazdasággal foglalkozó háztartások tagjainak az alternatív és/vagy kiegészítő jövedelemhez jutását segíti elő azzal, hogy a mezőgazdasági ágazaton kívüli tevékenységek bővítéséhez szükséges fejlesztéseket támogatja Az intézkedés tartalma: az intézkedés a mezőgazdasági tevékenység jelentőségének csökkenése következtében, mezőgazdasággal foglalkozó háztartások tagjainak az alternatív és/vagy kiegészítő jövedelemhez jutását segíti elő azzal, hogy a mezőgazdasági ágazaton kívüli tevékenységek bővítéséhez szükséges fejlesztéseket támogatja Kedvezményezettek köre: az agrár tevékenységet folytató mikrovállalkozás, kis- és középvállalkozás, valamint az a természetes személy, akinek éves árbevételének több, mint ötven százaléka saját nevében folytatott mezőgazdasági termelőtevékenységből származik és aki legalább középfokú szakirányú végzettséggel vagy 3 év igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik Kedvezményezettek köre: az agrár tevékenységet folytató mikrovállalkozás, kis- és középvállalkozás, valamint az a természetes személy, akinek éves árbevételének több, mint ötven százaléka saját nevében folytatott mezőgazdasági termelőtevékenységből származik és aki legalább középfokú szakirányú végzettséggel vagy 3 év igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik

10 III. Tengely 2. Intézkedés: MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, 52. cikk a) ponjának „ii” alpontja és az 54. cikk A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, 52. cikk a) ponjának „ii” alpontja és az 54. cikk Az intézkedés tartalma: az intézkedés a nem mezőgazdasági tevékenységek széles körét támogatja, melyek közül leginkább preferált a helyi kistérségi fejlesztési stratégiába illeszkedő, több mikrovállalkozás hálózatosodásával, együttműködésével megvalósuló fejlesztés: új termék vagy szolgáltatás bevezetése, termékek minőségének javítása, kiemelten munkahely-megtartó és új munkahely-teremtő fejlesztések révén Az intézkedés tartalma: az intézkedés a nem mezőgazdasági tevékenységek széles körét támogatja, melyek közül leginkább preferált a helyi kistérségi fejlesztési stratégiába illeszkedő, több mikrovállalkozás hálózatosodásával, együttműködésével megvalósuló fejlesztés: új termék vagy szolgáltatás bevezetése, termékek minőségének javítása, kiemelten munkahely-megtartó és új munkahely-teremtő fejlesztések révén Kedvezményezettek köre:a magyarorsz á gi sz é khellyel rendelkező, a devizajogszab á lyok alapj á n belf ö ldinek minős ü lő gazdas á gi t á rsas á g, sz ö vetkezet, valamint egy é ni v á llalkoz ó, amely megfelel a 2004. é vi XXXIV. t ö rv é ny 3. §- á nak (3) bekezd é s é ben meghat á rozott mikrov á llalkoz á s felt é teleinek Kedvezményezettek köre:a magyarorsz á gi sz é khellyel rendelkező, a devizajogszab á lyok alapj á n belf ö ldinek minős ü lő gazdas á gi t á rsas á g, sz ö vetkezet, valamint egy é ni v á llalkoz ó, amely megfelel a 2004. é vi XXXIV. t ö rv é ny 3. §- á nak (3) bekezd é s é ben meghat á rozott mikrov á llalkoz á s felt é teleinek

11 III. Tengely 3. Intézkedés: A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, 52. cikk a) ponjának „iii” alpontja és az 55. cikk A támogatás jogalapja: A Tanács 1698/2005/EK rendelete, 52. cikk a) ponjának „iii” alpontja és az 55. cikk Az intézkedés tartalma: az intézkedés a vidéki turizmus-formák közül a fenntartható falusi- és agroturizmus, továbbá a természeti környezet adottságaira épülő aktív turizmus infrastrukturális feltételeit és szolgáltatásait fejleszti. Lehetővé teszi a vidéki turizmus kínálatának és piaci részarányának bővülését, új falusi szálláshelyek létrehozását, a működő szálláshelyek és szolgáltatások modernizálását. Az intézkedés tartalma: az intézkedés a vidéki turizmus-formák közül a fenntartható falusi- és agroturizmus, továbbá a természeti környezet adottságaira épülő aktív turizmus infrastrukturális feltételeit és szolgáltatásait fejleszti. Lehetővé teszi a vidéki turizmus kínálatának és piaci részarányának bővülését, új falusi szálláshelyek létrehozását, a működő szálláshelyek és szolgáltatások modernizálását. Kedvezményezettek köre: a term é szetes szem é ly, a mikrov á llalkoz á s, kis- é s k ö z é pv á llalkoz á s, a non-profit szervezet, az ö nkorm á nyzat, valamint az ö nkorm á nyzati t á rsul á s. Kedvezményezettek köre: a term é szetes szem é ly, a mikrov á llalkoz á s, kis- é s k ö z é pv á llalkoz á s, a non-profit szervezet, az ö nkorm á nyzat, valamint az ö nkorm á nyzati t á rsul á s.

12 Leader A III. Intézkedéscsoport célkitűzései jelennek meg a legnagyobb hangsúllyal a LEADER programban, de erőfeszítéseket kell tenni a helyi akciócsoportnak az I. és II. Intézkedéscsoport célkitűzései irányába történő orientálására is. A III. Intézkedéscsoport célkitűzései jelennek meg a legnagyobb hangsúllyal a LEADER programban, de erőfeszítéseket kell tenni a helyi akciócsoportnak az I. és II. Intézkedéscsoport célkitűzései irányába történő orientálására is. 1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 2. Hazai és nemzetközi kooperációk 2. Hazai és nemzetközi kooperációk 3. Folyó kiadások, készségek elsajátítása és animáció (életre keltés) 3. Folyó kiadások, készségek elsajátítása és animáció (életre keltés)

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

14


Letölteni ppt "A KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS BŐVÜLŐ LEHETŐSÉGEI AZ AGROTURIZMUS ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TÜKRÉBEN Bene Tiborné vezető főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések