Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU regionalizmus Az EU regionális politikájának gyakorlata, megvalósulása, eszközrendszere, fejlesztési lehetőségei Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU regionalizmus Az EU regionális politikájának gyakorlata, megvalósulása, eszközrendszere, fejlesztési lehetőségei Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 EU regionalizmus Az EU regionális politikájának gyakorlata, megvalósulása, eszközrendszere, fejlesztési lehetőségei Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kinyomtatni: GVOP 2 példány GVOP összefoglaló 25 példány KIOP 2 példány KIOP összefoglaló 25 példány ROP 1 példány 1783/1999/EK 5 példány

2 A regionális politika célja
Alapvető cél: az Európai Unió területén a régiók gazdasági különbségeinek mérséklése, a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása Közvetett cél: harmonikus, kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági fejlődés, melyet a szociális és gazdasági kohézió erősödése kísér

3 A regionális politika jelentősége, szükségessége (I)
Regionális különbségek növekedését okozó bővítések: alapító tagállamok között: Olaszország déli régiói 1973: Írország, Nagy-Britannia egyes területei 1981: Görögország 1986: Portugália, Spanyolország 1995: Svédország és Finnország ritkán lakott északi területei

4 A regionális politika jelentősége, szükségessége (II)
Az egységes belső piac előnyeit a periferikus területek kevésbé tudták kihasználni, mint a centrális területek A növekvő gazdasági különbségek társadalmi feszültségekhez vezetnek Legjelentősebb reformja 1988-ban volt, azóta az EU második legfontosabb közös politikája a támogatások tekintetében

5 A regionális politika legfontosabb támogatási eszköze
Az EU regionális támogatásai a Strukturális Alapokból valósulnak meg. A Strukturális Alapok: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Szekciója Európai Szociális Alap (ESZA) Halászati Orientációs és Pénzügyi Eszköz (HOPE) A gazdasági és társadalmi kohéziót elősegítő támogatási eszköz: Kohéziós Alap

6 ERFA Célja a gazdasági kohézió erősítése Támogatható tevékenységek:
infrastrukturális beavatkozások kedvező gazdasági környezetet elősegítő szolgáltatások vállalkozás-finanszírozás, kis- és középvállalkozások versenyképessége kutatás-fejlesztés megújuló energiaforrások innováció, információs társadalom a regionális fejlődésért

7 EMOGA Orientációs Szekció
Célja: a rurális térségek fejlesztése, a vidéki lakosság életszínvonalának növelése, elvándorlásuk csökkentése Támogatható tevékenységek: vidékfejlesztés helyi feldolgozóipar falusi turizmus agrár-környezetvédelem helyi energiatermelés alternatív foglalkoztatási lehetőségek a vidék lakossága számára

8 ESZA Célja: a társadalmi kohézió erősítése és a foglalkoztatottság növelése Támogatható tevékenységek: oktatás, képzés a magasabb foglalkoztatottság érdekében fiatal és női munkanélküliség csökkentésére irányuló programok hátrányos helyzetűek integrációja a munkaerőpiacra munkaerőpiaci re-integráció

9 Az EU regionális politikájának alapelvei
Programozás - projektfinanszírozás többéves programok keretein belül Partnerség - a projektek megvalósításában együttműködés az uniós, nemzeti és helyi szereplők között Addicionalitás - nemzeti, helyi és privát részvétel a finanszírozásban Koncentráció - elaprózott projektek helyett a források koncentrálása a célok mentén Szubszidiaritás - a problémáknak a lehető legalacsonyabb szinten való kezelése

10 Területi statisztikai beosztás
Az EU a NUTS-rendszert használja a területi egységek beosztására Szintjei: NUTS-I: országos NUTS-II: regionális NUTS-III: megyei NUTS-IV: kistérségi NUTS-V: helyi

11 Az EU regionális politikájának célkitűzései 2000-2006-ban
1. Célkitűzés: hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása 2. Célkitűzés: strukturális nehézségekkel küzdő területek támogatása 3. Célkitűzés: oktatás és képzés a magasabb szintű foglalkoztatottság érdekében

12 1. Célkitűzés Olyan NUTS-II szintű régiók, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el az EU-átlag 75%-át A ritkán lakott (népsűrűség <8 fő/km2) területek is ide tartoznak az EU lakosságának kb. egynegyedét fedi le a strukturális támogatások kétharmada ide irányul főként a földrajzi perifériák illetve a volt NDK területe

13 2. Célkitűzés 3. Célkitűzés NUTS-III szintű területek
ipari és mezőgazdasági szerkezet-átalakítás egyaránt 3. Célkitűzés Horizontális cél nemzeti (NUTS-I) szinten valósul meg

14 Közösségi kezdeményezések
A Strukturális Alapokból finanszírozott, közösségi kezdeményezésű programok: INTERREG - a határon átnyúló együttműködés elősegítésére URBAN - az urbanizáció okozta problémák kezelésére LEADER - vidékfejlesztési programok EQUAL - esélyegyenlőség a munkaerőpiacon

15 A Kohéziós Alap Olyan országok részesülnek belőle, melyeknél az egy főre eső GDP nem éri el az EU-átlag 90%-át Jelenleg Írország, Portugália, Spanyolország és Görögország tartozik ide a kelet-közép-európai bővítést követően az új tagállamok is támogatható tevékenységek: infrastrukturális beruházások a környezetvédelem és a közlekedés területén egyedi, nagy méretű projektek finanszírozása

16 A regionális politika fejlődésének irányai
A kelet-közép-európai bővítés az EU-s egy főre jutó GDP-átlagot lényegesen csökkenteni fogja, így az érdekeltségek átrendeződnek A közös költségvetésben a strukturális kiadásokat lényegesen növelni nem lehet Új hangsúlyok: átfogó programok, az általános gazdasági környezet javítása, tőkevonzó-képesség erősítése A társadalmi kohézió továbbra is hangsúlyos marad

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "EU regionalizmus Az EU regionális politikájának gyakorlata, megvalósulása, eszközrendszere, fejlesztési lehetőségei Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések