Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU regionalizmus Az EU regionális politikájának gyakorlata, megvalósulása, eszközrendszere, fejlesztési lehetőségei Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU regionalizmus Az EU regionális politikájának gyakorlata, megvalósulása, eszközrendszere, fejlesztési lehetőségei Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 EU regionalizmus Az EU regionális politikájának gyakorlata, megvalósulása, eszközrendszere, fejlesztési lehetőségei Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

2 A regionális politika célja Alapvető cél: gazdasági különbségeinek mérséklése az Európai Unió területén a régiók gazdasági különbségeinek mérséklése, a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása Közvetett cél: fenntartható fejlődés, szociális és gazdasági kohézió harmonikus, kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági fejlődés, melyet a szociális és gazdasági kohézió erősödése kísér

3 A regionális politika jelentősége, szükségessége (I) bővítésekRegionális különbségek növekedését okozó bővítések: –alapító tagállamok között: Olaszország déli régiói –1973: Írország, Nagy-Britannia egyes területei –1981: Görögország –1986: Portugália, Spanyolország –1995: Svédország és Finnország ritkán lakott északi területei

4 A regionális politika jelentősége, szükségessége (II) periferikus centrálisAz egységes belső piac előnyeit a periferikus területek kevésbé tudták kihasználni, mint a centrális területek társadalmi feszültségekhezA növekvő gazdasági különbségek társadalmi feszültségekhez vezetnek az EU második legfontosabb közös politikájaLegjelentősebb reformja 1988-ban volt, azóta az EU második legfontosabb közös politikája a támogatások tekintetében

5 A regionális politika legfontosabb támogatási eszköze Strukturális Alapokból Az EU regionális támogatásai a Strukturális Alapokból valósulnak meg. A Strukturális Alapok: ERFAEurópai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) EMOGAEurópai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Szekciója ESZAEurópai Szociális Alap (ESZA) HOPEHalászati Orientációs és Pénzügyi Eszköz (HOPE) A gazdasági és társadalmi kohéziót elősegítő támogatási eszköz: Kohéziós AlapKohéziós Alap

6 ERFA gazdasági kohézióCélja a gazdasági kohézió erősítése Támogatható tevékenységek: –infrastrukturális –infrastrukturális beavatkozások szolgáltatások –kedvező gazdasági környezetet elősegítő szolgáltatások –vállalkozás –vállalkozás-finanszírozás, kis- és középvállalkozások versenyképessége –kutatás-fejlesztés –megújuló energiaforrások –innováció, információs társadalom a regionális fejlődésért

7 EMOGA Orientációs Szekció rurális térségekvidéki lakosságCélja: a rurális térségek fejlesztése, a vidéki lakosság életszínvonalának növelése, elvándorlásuk csökkentése Támogatható tevékenységek: –vidékfejlesztés –helyi feldolgozóipar –falusi turizmus –agrár-környezetvédelem –helyi energiatermelés –alternatív foglalkoztatási lehetőségek a vidék lakossága számára

8 ESZA társadalmi kohézió foglalkoztatottságCélja: a társadalmi kohézió erősítése és a foglalkoztatottság növelése Támogatható tevékenységek: –oktatás, képzés a magasabb foglalkoztatottság érdekében –fiatal és női munkanélküliség csökkentésére irányuló programok –hátrányos helyzetűek integrációja a munkaerőpiacra –munkaerőpiaci re-integráció

9 Az EU regionális politikájának alapelvei ProgramozásProgramozás - projektfinanszírozás többéves programok keretein belül PartnerségPartnerség - a projektek megvalósításában együttműködés az uniós, nemzeti és helyi szereplők között AddicionalitásAddicionalitás - nemzeti, helyi és privát részvétel a finanszírozásban KoncentrációKoncentráció - elaprózott projektek helyett a források koncentrálása a célok mentén SzubszidiaritásSzubszidiaritás - a problémáknak a lehető legalacsonyabb szinten való kezelése

10 Területi statisztikai beosztás NUTS-rendszert Az EU a NUTS-rendszert használja a területi egységek beosztására Szintjei: NUTS-I: országos NUTS-II: regionális NUTS-III: megyei NUTS-IV: kistérségi NUTS-V: helyi

11 Az EU regionális politikájának célkitűzései 2000-2006-ban hátrányos helyzetű régiók1. Célkitűzés: hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása strukturális nehézségekkel2. Célkitűzés: strukturális nehézségekkel küzdő területek támogatása foglalkoztatottság3. Célkitűzés: oktatás és képzés a magasabb szintű foglalkoztatottság érdekében

12 1. Célkitűzés NUTS-II szintűOlyan NUTS-II szintű régiók, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el az EU-átlag 75%- át A ritkán lakott (népsűrűség <8 fő/km 2 ) területek is ide tartoznak az EU lakosságának kb. egynegyedét fedi le a strukturális támogatások kétharmada ide irányul főként a földrajzi perifériákfőként a földrajzi perifériák illetve a volt NDK területe

13 2. Célkitűzés NUTS-III szintűNUTS-III szintű területek ipari és mezőgazdaságiipari és mezőgazdasági szerkezet-átalakítás egyaránt 3. Célkitűzés HorizontálisHorizontális cél NUTS-Inemzeti (NUTS-I) szinten valósul meg

14 Közösségi kezdeményezések A Strukturális Alapokból finanszírozott, közösségi kezdeményezésű programok: INTERREGINTERREG - a határon átnyúló együttműködés elősegítésére URBANURBAN - az urbanizáció okozta problémák kezelésére LEADERLEADER - vidékfejlesztési programok EQUALEQUAL - esélyegyenlőség a munkaerőpiacon

15 A Kohéziós Alap országok részesülnek belőleOlyan országok részesülnek belőle, melyeknél az egy főre eső GDP nem éri el az EU-átlag 90%-át Jelenleg Írország, Portugália, Spanyolország és Görögország tartozik ide a kelet-közép-európai bővítést követően az új tagállamok is infrastrukturális beruházásoktámogatható tevékenységek: infrastrukturális beruházások a környezetvédelem és a közlekedés területén egyedi, nagy méretű projektekegyedi, nagy méretű projektek finanszírozása

16 A regionális politika fejlődésének irányai EU-s egy főre jutó GDP-átlagotcsökkenteni fogjaA kelet-közép-európai bővítés az EU-s egy főre jutó GDP-átlagot lényegesen csökkenteni fogja, így az érdekeltségek átrendeződnek kiadásokat lényegesen növelni nem lehetA közös költségvetésben a strukturális kiadásokat lényegesen növelni nem lehet átfogóáltalános környezet javításatőkevonzó-képességÚj hangsúlyok: átfogó programok, az általános gazdasági környezet javítása, tőkevonzó-képesség erősítése társadalmi kohézióA társadalmi kohézió továbbra is hangsúlyos marad

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "EU regionalizmus Az EU regionális politikájának gyakorlata, megvalósulása, eszközrendszere, fejlesztési lehetőségei Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések