Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közoktatási feladatellátás és intézményrendszer átalakítása 2012. febr. 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közoktatási feladatellátás és intézményrendszer átalakítása 2012. febr. 27."— Előadás másolata:

1 A közoktatási feladatellátás és intézményrendszer átalakítása febr. 27.

2 A nemzeti köznevelésről szóló törvény Tény: Knt , A közoktatás ellátása alapvetően a Magyar Állam feladata, joga és kötelessége. Az intézményrendszer fenntartója az állam. Az állam a kormányhivatalokon keresztül látja el feladatait. Az állam határozott időre szerződéssel átadhatja a fenntartást a települési önkormányzatoknak. Az állam ez esetben is érvényesíti a jogait az igazgatók kinevezésén keresztül. Az állami feladatellátásban egyházi és magán szereplők is közreműködhetnek.

3 „Azt tudjuk, mi lesz, de addig mi lesz?” Hol van a feladat? – Gondolkodás indult a KIM-ben (csak megyei) – Gondolkodás indult az OH-ban (3.000 intézmény) Két különböző koncepció Mozgó célpont… – Óvodák (többcélú intézmények) pl? – TISZK-ek pl? – EU-s fenntartási kötelezettségek? Nincs még végleges döntés a kivitelezésről Többen már „belekezdtek”…

4 Legalább 3 tekintetben más … … mint a megyei intézmények átvétele: 1.Az átszervezés célja 2.Az átadásra-átvételre kerülő intézmények száma 3.Az átadás-átvétel időbeli ütemezése (forgatókönyve)

5 1. Az elérendő célállapot (koncepció, vízió) Az állam átveszi a feladatot 1. Az intézmények egy része állami fenntartásba kerül, és ott is marad 2. Az intézmények egy másik része állami fenntartásba kerül, majd később „visszakerül” a jelenlegi fenntartóhoz 3. Az állami feladatellátásban egyházi és magánintézmények is közreműködnek

6 1. Elvek, szempontok Az intézmény átvétel nem cél, hanem eszköz! És nem is az egyetlen eszköz! A közoktatási/köznevelési „alapszolgáltatási szint” kialakítása Eredményes Méltányos Hatékony A pedagógiai folyamatokat minél kisebb mértékben „megzavarni” Egységes szempontrendszer, módszertan Ehhez a racionális feltételek megtervezése (viszonyítási pont) A megfelelő tervezési szint (település – megye – járás?) (Hódmezővásárhely, Kiskőrös pl.)

7 2. A közoktatási intézményrendszer közoktatási intézmény (9 000 telephely) önkormányzati fenntartásban (óvoda nélkül) önkormányzati fenntartó tanuló pedagógus Adatok forrása: KIR, KIR-INT ( )

8 2. A feladat volumene Fenntartó típus Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Végösszeg fővárosi kerületi önkormányzat 328 fővárosi önkormányzat községi önkormányzat megyei jogú városi önkormányzat megyei önkormányzat országos kisebbségi önkormányzat önkormányzatok fenntartói társulása önkormányzatok fenntartói társulása - gesztor és tag önkormányzatok fenntartói társulása - társulási tanács települési kisebbségi önkormányzat 1 1 többcélú kistérségi társulás városi önkormányzat Végösszeg

9 Megyénként és fővárosi kerületenként 1-1 „koordinátort” keresünk… Központi adatbázisban rendelkezésre áll Központilag nem áll rendelkezésre OktatásiKIR-INT KIR-SZT KIR-STAT Iskolák teljesítményre vonatkozó adatok Fizikai infrastruktúra jellemzői, Munkaszervezés, tantárgyfelosztás Kvalifikációs viszonyok stb Nem oktatásiDemográfiai viszonyok Költségvetés Normatíva-igénylés Regionális / megyei fejlesztési koncepciók, Település-földrajzi adottságok, Gazdasági, szociális adottságok stb

10 Megye Fenntartók száma (db)Intézmények száma (db)Gyermekek / tanulók száma (fő) Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak száma (fő) településiegyházegyébtelepülésiegyházegyébtelepülésiegyházegyébtelepülésiegyházegyéb Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen Fenntartói és intézményi statisztika megyei bontásban Forrás: KIR - Hivatalos Intézménytörzs, KIRSTAT A táblázatban a jelenleg működő közoktatási intézmények, illetve azok fenntartói szerepelnek. Fenntartókra vonatkozó adatok a fenntartó megyéje alapján kerültek besorolásra. Az intézmény, tanuló és pedagógus adatok az intézmény megyéje alapján került besorolásra.

11 A Tolna megyei közoktatási intézmények statisztikai adatai a évi KIR-STAT adatok alapján Fenntartó típusa Intézmények száma - az intézmény székhelyének települése alapján Feladatellátási helyek száma - a feladatellátási hely települése alapján Adott feladatot ellátó feladatellátási helyek száma alapfokú művészetoktatás általános iskola gimnázium kollégium korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás logopédiai szakszolgálat nevelési tanácsadó óvoda speciális szakiskola szakértői és rehabilitációs bizottság szakiskola szakközépiskola önkormányzati megyei egyházi egyéb összesen

12 Önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények statisztikai adatai - a feladatellátási hely települése alapján - Tolna megyében MegyeEllátott feladat Gyermekek/tanulók számaPedagógusok nyitóállománya (fő) Nem pedagógus munkakörben dolgozók száma (fő) Pedagógus munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya (fő)/önkormányzati intézmények Pedagógus munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya (fő)/megyei fenntartású intézmények Nappali rendszerű képzésben résztvevő tanulók száma (fő)/ önkormányzati intézmények Nappali rendszerű képzésben résztvevő tanulók száma (fő) / megyei fenntartású intézmények Felnőttoktatási tanterv szerint oktatott tanulók száma (fő)/önkormányzati intézmények Felnőttoktatási tanterv szerint oktatott tanulók száma (fő)/megyei fenntartású intézmények Teljes munkaidős/önkormányzati intézmények Teljes munkaidős/megyei fenntartású intézmények Részmunkaidős/önkormányzati intézmények Részmunkaidős/megyei fenntartású intézmények Óraadó/önkormányzati intézmények Óraadó/megyei fenntartású intézmények Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők száma (fő)/ önkormányzati intézmények Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők száma (fő)/megyei fenntartású intézmények Egyéb munkakörben dolgozók száma (fő)/ önkormányzati intézmények Egyéb munkakörben dolgozók száma (fő)/megyei fenntartású intézmények Tolna általános iskola gimnázium szakközépiskola szakiskola speciális szakiskola korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás összesen logopédiai szakszolgálat nevelési tanácsadó szakértői és rehabilitációs bizottság összesen óvoda kollégium alapfokú művészetoktatás összesen

13 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények statisztikai adatai - a feladatellátási hely települése alapján - Tolna megyében MegyeEllátott feladat Gyermekek / tanulók számaPedagógusok nyitóállománya (fő) Nem pedagógus munkakörben dolgozók száma (fő) Pedagógus munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya (fő) Nappali rendszerű képzésben résztvevő tanulók száma (fő) Felnőttoktatási tanterv szerint oktatott tanulók száma (fő) Teljes munkaidős Részmun- kaidős Óraadó Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők száma (fő) Egyéb munkakörbe n dolgozók száma (fő) Tolna általános iskola gimnázium szakközépiskola szakiskola összesen óvoda kollégium alapfokú művészetoktatás összesen

14 Egyéb (nem önkormányzati és nem egyházi) fenntartású közoktatási intézmények statisztikai adatai - a feladatellátási hely települése alapján - Tolna megyében MegyeEllátott feladat Gyermekek / tanulók számaPedagógusok nyitóállománya (fő) Nem pedagógus munkakörben dolgozók száma (fő) Pedagógus munkakörb en tartósan távol lévők helyettesíté sére alkalmazott pedagóguso k számának nyitóállomá nya (fő) Nappali rendszerű képzésben résztvevő tanulók száma (fő) Felnőttoktatási tanterv szerint oktatott tanulók száma (fő) Teljes munkaidős Részmun- kaidős Óraadó Nevelő és oktató munkát közvetlenü l segítők száma (fő) Egyéb munkakörbe n dolgozók száma (fő) Tolna általános iskola gimnázium szakközépiskola szakiskola speciális szakiskola korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás összesen logopédiai szakszolgálat 00 nevelési tanácsadó 0010 szakértői és rehabilitációs bizottság összesen óvoda kollégium alapfokú művészetoktatás összesen

15 3. Az átszervezés folyamata „A” (megyei ök-i fenntartású intézmények esetében) október–decemberjanuár–márciusáprilis–júniusjúlius–szeptember Fenntartói jog átadása Közfeladat-ellátás áttekintése Vagyon átadása Felmérés Újratervezés Intézmények működtetése Egyházi és magánfenntartók felügyelete

16 3. Az átszervezés folyamata „B” (nem megyei ök-i fenntartású intézmények esetében) október–decemberjanuár–márciusáprilis–júniusjúlius–szeptember Fenntartói jog átvétele Közfeladat-ellátás áttekintése Felmérés Újratervezés „Intézmény-visszaadások” Intézmények működtetése Egyházi és magánf. felügyelete

17 A feladat- és intézmény-átadás lépései 1.A közfeladat-ellátás áttekintése megyei / járási szinten, ésszerűsítési koncepció készítése („fejlesztési terv”) 2.Újratervezés (tankerületek? Körzetek? Kb 200 db) 3.Az átvételre kerülő intézmények „felmérése” („átvilágítás”) 4.Intézményfenntartói jog átvétele 5.Vagyon átvétele (?) 6.„Intézmény-visszaadások” (szerződéskötések) 7.Az állami fenntartásban maradó intézményekkel kapcsolatos fenntartói, üzemeltetési feladatok ellátása 8.Az egyházi és magánfenntartók közreműködésének kontrollálása + 1: folyamatos: fenntartói kompetencia felépítése („hálózat”) -Képzés -Továbbképzés + még egy: kommunikáció!

18 Egyes intézmények Köznevelési körzet Kormányhivatal (fenntartói jog gyakorlója) Háttérintézmény (fenntartásban közreműködő) Minisztérium Magyar Állam (fenntartó) Kormány Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási Hivatal Kormány hivatal Körzet Iskola Körzet Iskola Körzet Iskola Kormány hivatal Körzet Iskola Kormány hivatal Körzet Iskola Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium KIM Vagyonkezel ő Nemzeti Államigazgat ási Központ Nemzetgazdas ági Minisztérium Magyar Államkincs tár

19 KORMÁNYHIVATAL Nemzeti Erőforrás MinisztériumKözigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Oktatási Hivatal iskola Fenntartó Osztály? Oktatási Főosztály iskola A fenntartói jogok gyakorlása?

20 KORMÁNYHIVATAL Nemzeti Erőforrás MinisztériumKözigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Oktatási Hivatal iskola MIK Oktatási Főosztály iskola A fenntartói jogok gyakorlása? ? ?

21 KORMÁNYHIVATAL Nemzeti Erőforrás MinisztériumKözigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Oktatási Hivatal iskola MIK Oktatási Főosztály iskola A fenntartói jogok gyakorlása? ? Oktatási Főoszt. „Üzemeltet ési” Főoszt. működtetés szakmai irányítás ellenőrzés

22 Feladatmegosztás, szereplők NEFMI- OH Kincstár Korm. hivatalok Intéz- mények Önkor- mányza- tok KIM NEFMI/OH munkacsoport KIM-es egyeztetések Korm hivatalok NFM? MÁK? MNV? TÁMOP

23 Ez a munka már zajlik


Letölteni ppt "A közoktatási feladatellátás és intézményrendszer átalakítása 2012. febr. 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések