Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Közösség költségvetésének története Sárkány Andrea Sárkány Andrea 2014. 05. 08.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Közösség költségvetésének története Sárkány Andrea Sárkány Andrea 2014. 05. 08."— Előadás másolata:

1 Az Európai Közösség költségvetésének története Sárkány Andrea Sárkány Andrea 2014. 05. 08.

2 Page  2 2 A közös költségvetés speciális jellege A nemzetközi szervezetekhez képest és a nemzetállamokhoz képest is eltérő jelleggel bír. Forráselosztó funkciója korlátozottabb tagállamaiénál, de túlmutat a nemzetközi szervezetek költségvetésénél. A tagállamok termelői és fogyasztói között csoportosít át jövedelmeket úgy, hogy finanszírozza és támogatja a közösségi politikákat, a közös célokat. Egyik legfontosabb jellemzője, hogy nem lehet hiánya, vagy többlete.

3 Page  3 3 Előzmények - A Közös költségvetés létrejötte (Egyesülési Szerződés, 1967) - 1970-ben megszűnik a tagállamok befizetése. Helyette az importra kivetett vámok váltak az elsődleges jövedelemforrássá. - 1980-ra a költségvetés a tagállamok GDP-jének 1,7%-át tette ki. - 1988. Jacques Delors első csomagja. Ez újabb jövedelemforrást jelentett, a tagállamok GNI (Bruttó Nemzeti Jövedelem) arányos hozzájárulását.

4 Page  4 4 1992. Delors második csomagja. Tövább növekedett a strukturális és kohéziós politikára fordítható összegek aránya, ugyanakkor 1,4 százalékról 1 százalékra csökkentették a hozzáadottérték-adót. Arányosítás, a szegényebb tagállamoknak kedvezett. A belső aránytalanságok felszámolása érdekében megszületett az Agenda 2000 program (Berlin, 1999.). Témái: az EU költségvetése, a Strukturális Alapok és a közös agrárpolitika (CAP) reformja.

5 Page  5 5 kép: http://press.anu.edu.au/tracking/mobile_devices/ch01s07.html

6 Page  6 6 A közös költségvetés alapelvei  Évenkéntiség elve  Közös elszámolási egység elve  Egyensúly elve  Részletesség elve  Specialitás elve  Gondos pénzgazdélkodás elve (Európai Számvevőszék ellenőrzi)  Nyilvánosság elve  Kohézió elve  Ko-finanszírozás elve

7 Page  7 7 Bevételek 1.Behozatali vámok. A teljes költségvetés több, mint 15%-a. 2.Hozzáadottérték-adó (HÉA). ~16% 3.A tagállamok GNI mértékén alapuló források. Legjelentősebb forrás, a költségvetés 68%-át teszi ki. 4. Egyéb tételek 1%. kép:http://ec.europa.eu

8 Page  8 8

9 Page  9 9 Kiadások A korábbi pénzügyi időszakokhoz képest a szakmai/szakágazati kifizetéseket felváltotta a prioritás alapú szemlélet. A szakpolitikákat különböző prioritások figyelembe vételével finanszírozzák:  fenntartható növekedés, versenyképesség és kohézió (regionális különbségek csökkenése)  természeti erőforrások (modernizálás, környezet védelme)  állampolgárság (kulturális értékek megőrzése)  globális partner (sürgősségi segélyek)  ellentételezés (pl. Bulgária és Románia)  egyéb kiadások (igazgatás stb.)

10 Page  10 10

11 Page  11 11 Költségvetési keret 2014-2020 A többéves pénzügyi keret meghatározza a következő évek tényleges politikai prioritásait, azaz nemcsak költségvetési, hanem politikai keretet is alkot. A többéves pénzügyi kereten kívüli kiadások legfeljebb az uniós GNI 0,06 %-át tehetik ki. Nehézségek:  Az Unió 28 tagúra bővült, a költségvetés jelenlegi szerkezetét pedig 15-ös taglétszámnál alakították ki, még a 2000–2006-os keret tárgyalásai során.  Új közös politikák jelentek meg, az Unió új kihívásokkal néz szembe.

12 Page  12 12

13 Page  13 13 Magyarország nettó pozíciója A nettó pozíció mindig az adott időszak tényleges pénzmozgásának egyenlege, tehát a kifizetéseket kell összevetni a befizetésekkel.  Abszolút értékben hazánk nettó pozíciója a 2014–2020-as időszakban kb. 25 milliárd euró lesz, ezzel harmadikok vagyunk a tagállami rangsorban.  Az egy főre jutó nettó pozíciónk javul a 2007–2013-as időszakhoz képest, 2333 euró/főről 2513 euró/főre emelkedik. Ezzel másodikak vagyunk a rangsorban.  A fejlettségi szint (GNI) arányában ez +3,6 százalékos nettó pozíciót jelent, amellyel Bulgáriát követve szintén másodikak vagyunk a rangsorban.

14 Page  14 14 Összefoglalás  Az Európai Unió éves költségvetése 150,9 milliárd EUR (2013. évi adatok szerint), amely mindössze 1%-a az EU- tagországok által évente megtermelt vagyonnak.  A költségvetési források legnagyobb részét az EU az uniós polgárok és közösségek életminőségének javítására fordítja: az összeg jelentős hányada a szegényebb régiók és társadalmi csoportok támogatását szolgálja, illetve a munkahelyteremtést és a növekedést segíti.

15 Források: http://europa.eu/pol/financ/index_hu.htm http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpaly azat.gov.hu%2Fdownload%2F919%2FAgenda%2520200 0.pdf&ei=2A5rU72MF4Wd0AW9l4DIBQ&usg=AFQjCNHu rAd5sGYEIvS9Rz8Go_7Lazn3dQ&sig2=-7JjNh- wNiRDpcrn1zFTrw http://eu.kormany.hu/tobbeves-penzugyi-keret-2014-2020 http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2011 /mff2011/KV3112884HUN-web.pdf Európai Tükör 2013/01. tematikus szám – Az Európai Unió bővítése; Az EU többéves pénzügyi kerete, 2014- 2020) Pupek Emese: Az Európai Unió Integrációtörténete és szakpolitikái (Budapest 2010, ISBN 978 963 7340 62 8) Dr. Papp-Váry Árpád: Gazdaságföldrajz (Budapest 2009, ISBN 978 963 7340 75 8)


Letölteni ppt "Az Európai Közösség költségvetésének története Sárkány Andrea Sárkány Andrea 2014. 05. 08."

Hasonló előadás


Google Hirdetések