Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy kistérség komplex fejlesztése. Mik jellemeznek egy jól működő térséget?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy kistérség komplex fejlesztése. Mik jellemeznek egy jól működő térséget?"— Előadás másolata:

1 Egy kistérség komplex fejlesztése

2 Mik jellemeznek egy jól működő térséget?

3 A jól működő térség 1. Elegendő vállalkozás elegendő munkahelyet működtet A térségi vállalkozások tevékenysége felszálló ágban van A munkaerő szakmai felkészültsége megfelelő A vállalkozások megfelelő beszerzési és értékesítési piacokkal bírnak A vállalkozások piacai túlnyúlnak a térség határain

4 A jól működő térség 2. A térségi vállalkozások között van termelési kapcsolat A térségi vállalkozások jól fizetik dolgozóikat A vállalkozások és a képző intézmények között termékeny kapcsolat van A vállalkozók érdekeltek a közszféra jó működésében A közszféra megbecsüli és segíti a vállalkozásokat A vállalkozások eredményeikkel a térséget gazdagítják

5 A jól működő térség 3 Az iskolák képesek alkalmazkodni a helyi társadalom, a gyerekek – szülők – vállalkozások felkészültségéhez Az iskolák enyhítik a társadalom kirekesztő „hajlamait” A tanulók kielégíthetik a térségben a középfokú képzés iránti igényeiket Az iskolák a helyi kultúra és sport szervezői is.

6 A jól működő térség 3. Az önkormányzatok között nem rivalizálás, hanem értelmes együttműködés, szükség szerint feladatmegosztás van Az önkormányzatok, közszolgáltatások „szolgáltató” és nem hatósági magatartást képviselnek Átlátható tervek alapján folynak a helyi fejlesztések Az önkormányzatok törekszenek az érdekcsoportok egyenlő kezelésére Van közmegegyezés a hátrányos helyzetű csoportok pozitív diszkriminációjára

7 A lakosság magáénak érzi a térséget Vannak közös környezeti, közösségi, társadalmi értékek Magánszférájának fenntartása mellett is aktív Megtalálja a közös cselekvés formáit A jól működő térség 4.

8 A munka menete 1. A megismerés céljának meghatározása Mit fejlesszünk -mit ismerjünk meg a térségben? Vállalkozások-gazdaság? Foglalkoztatás? Oktatás, képzés? Közigazgatás? Szociális ellátás? Civil társadalom? Szociális/társadalmi feszültségek?

9 A munka menete 2. Helyzetfeltárás SWOT analízis Stratégiai fejlesztési irányok meghatározása A fejlesztési kezdeményezések feltárása A bevonható erőforrások (kapcsolatok, humán erők, pénz, naturáliák) meghatározása

10 Projektgenerálás a fejlesztési irányokban Projektek formálása Projektcsomagok, programok formálása Forrásfeltárás/ bank, pályázat, saját tőke Tervdokumentációk, pályázatok stb. elkészítése A program összefoglaló megvalósítási tervének elkészítése A munka menete 3.

11 A munka menete 4. A megvalósító szervezet felállítása A felelősségek meghatározása Erőforrások elrendezése A megvalósítás eszközeinek megteremtése Monitoring funkciók kialakítása Cselekvés, megvalósítás Jelenések, eredmények időközi és végső mérése – nyilvánossá tétele

12 A tervezés-megvalósítás művészete: partnerség 1. Alapgondolat: egy térségben (szervezetben) számtalan szakmai, elkülönült intézményi, gazdasági, hatalmi érdek van jelen. A szereplők tartanak a változástól, pozícióik biztonságát a változatlansághoz kötik: ezért új célok, új szereplők megjelenésével szemben ellenállást tanúsítanak. nyílt vagy rejtett ellenállás közepette nem lehet eredményesen változtatni: előbb utóbb a konfliktusok vonják el az energiákat a változtatástól

13 A tervezés-megvalósítás művészete: partnerség 2. A sikeres fejlesztés, változtatás akkor mehet végbe ha: Minden szereplőt, illetve szereplőcsoportot a változtatás tervezőasztalához engedünk. Közösen végezzük el a helyzetelemzést és Közösen állapítjuk meg a a fejlesztés irányait Engedjük, hogy az egyes érdekcsoportok megtalálják a számításaikat a tervezett új helyzetben A tervezés és a megvalósítás során során építünk az egyes csoportok „felszabadult” energiáira, erőforrásaira

14 A tervezés-megvalósítás művészete: partnerség 3. A folyamat kezdetén a szereplőket be kell azonosítani Értekezleteken kell megbeszélni a helyzetet, és kialakítani a közös elképzeléseket a jövőről A megvalósítás tervezésénél építeni kell az egyes célok megvalósításában érdekelt csoportok aktivitására Folyamatosan kommunikálni kell az előrehaladást és el kell hárítani a menetközben felmerült akadályokat A változás „maradék” ellenzőivel szemben a „változás ügynökeit” kell segíteni.

15 Vállalkozás fejlesztés Alapgondolat A gazdasági szereplők önállóan viselik a felelősséget (és rizikót) saját döntéseikért. Ezért csak olyan fejlesztésnek van esélye, amelyet képesek A „köz” által képviselt célok (foglalkoztatás, magasabb jövedelem stb.) csak akkor megvalósíthatók, ha a vállalkozók segítséget kapnak sajátnak gondolt céljaik megvalósításához. A vállalkozók célja elsődlegesen nem a foglalkoztatás, a magasabb adó befizetése stb. hanem céljaik megvalósítása. Ezért olyan megoldásokat kell keresni, amelyben a két viszonylag elkülönült cél egyszerre valósul meg.

16 Vállalkozásfejlesztés menete 1. Csoportos és egyéni interjúk készítése a vállalkozókkal : Helyzetükről ( technológia,munkaerő, piacok stb ) Fejlődésüket akadályozó tényezőkről Céljaikról, fejlesztési elképzeléseikről

17 Vállalkozásfejlesztés menete 2. Konzultáció a vállalkozókkal a fejlődésüket akadályozó tényezők feloldhatóságáról És számos vállalkozóval készített egyéni és csoportos interjú alapján olyan fejlesztési terv készítése, amely segíti a vállalkozókat az akadályok leküzdésében

18 A vállalkozások fejlődését akadályozó leggyakoribb tényezők Termékeik fejlesztésre szorulnak Kicsi, vagy csökkenő a piaci igény Nem tudják elérni a piacokat Elavultak a gépi berendezéseik Nincs elég pénzük a fejlesztéshez Nincs elegendő ill. megfelelően felkészült munkaerő Telephelyeik fejlesztéséhez, bővüléséhez nincs hely Az önkormányzati, a hatósági környezet nem segít a problémák megoldásában

19 A vállalkozásfejlesztő-beavatkozások lehetőségei Közszolgáltatás az alábbi területeken A piac építés Termékfejlesztés Vállalkozók közötti kapcsolat építés –klaszter szervezés Megfelelő munkaerő-képzés Menedzsement ismeretek nyújtása Informatikai támogatás Beruházás- támogatás Iparterület fejlesztés Új termelők behívása Vállalkozásbarát hatósági környezet kialakítása

20 Oktatás, képzés gyengeségei Napjainkra az oktatás képzés intézményei sok esetben öntörvényűvé váltak. A pedagógiai programok nehezen alkalmazkodnak a szétszakadt társadalom igényeihez A képzési szakmastruktúra kínálat a meghatározó társadalmi csoportok törekvéseit tükrözi A munkaerőpiaci igények nem jelennek meg a képzési struktúrában A leszakadó társadalmi csoportok gyermekei már ezen a szinten kirekesztődnek

21 Az oktatás és képzés fejlesztésének menete Az önkormányzatok iskolafenntartók, képző intézmények, foglalkoztatók kerek asztalának létrehozása Közös helyzetelemzés Szülői-lakossági- tanuló fórumok a helyzet megbeszélésére: jövőkép, karrier Közösen kialakított stratégia Program kidolgozása Megvalósítás

22 Fejlesztő beavatkozások az oktatás, képzés terén A gyerekekre irányuló, összehangolt szociális és pedagógiai programok Képességek fejlesztésén alapuló pedagógiai programok A társadalmi valóságot, a munkaerőpiaci igényeket figyelembe vevő információ nyújtás a szülőknek, gyerekeknek jövőjük megtervezéséhez A térségi munkaerőpiac igényeire érzékeny képzési struktúra kialakítása A képző intézmények fizikai és humán kapacitásainak megújítása A változtatásokhoz való pozitív viszony kialakítása a képző intézményekben, a tanári karokban

23 Problémák a foglalkoztatás és a munkaerő terén 1. Ma Magyarországon- jelentős területi szóródással- legalább 1 millió munkahellyel van kevesebb a szükségesnél Az iskolarendszerből szakképzetlenül kikerülők aránya évente 25% körül mozog A szakképzetlen munkavállalók iránti igény – országos adatok szerint – 15 %, de jelentős területi eltérésekkel A képzetlenség és munkanélküliség között szoros összefüggés van.

24 Problémák a foglalkoztatás és a munkaerő terén 2. Ma Magyarországon a tanulók –családok törekvései a fehérgalléros, lehetőleg diplomás státusz elérésére irányulnak miközben a tényleges munkaerő iránti igény szerkezetében egyre inkább hiányoznak a szakképzett, kékgalléros munkaerő. Az eltérés a diplomások szintjén, egy- egy korosztályra vetítve, % -os

25 Problémák a foglalkoztatás és a munkaerő terén 3. : strukturális problémák A vállalkozások fejlődését, a foglalkoztatás bővülését jelentős mértékben akadályozzák a munkaerő alkalmazásának magas járulékos költségei Az egyéni törekvések és a képzési struktúra torzulásaiért részben az iskolarendszer normatív finanszírozása a felelős, amely nem kényszerít a munkaerőpiaci igények figyelembevételére A térségi munkaerőpiaci foglalkoztatók munkaerőigényeiről nincsenek valós információk

26 Foglalkoztatás, munkaerő fejlesztés Alapgondolatok: A foglalkoztatás nem önálló „ágazat”, csak az összehangolt vállalkozásfejlesztési, munkahely teremtési és a foglalkoztatáspolitikai beavatkozások lehetnek sikeresek

27 Foglalkoztatás fejlesztési beavatkozások 1. A hátrányos helyzetű, képzetlen csoportok munkaerőpiaci reintegrációja-komplex programok Motiváció Gyakorlatorientált modulrendszerű képzés Munkatapasztalat nyújtás Munkaerőkipróbálás Elhelyez(ked)és A felnőttképzés, munkaerőpiaci képzés / átképzés

28 Foglalkoztatás fejlesztési beavatkozások 2 Önfoglalkoztatás támogatása Időlegesen támogatott munkahelyek Tranzitfoglalkoztatás Tartósan támogatott munkahelyek fogyatékkal élőknek Támogatott munkahelyek újra elhelyezkedési nehézségekkel kűzdőknek ( Gyes, gyedről visszatérők, 50 éven felüliek, stb) Munkahelyek létesítése a harmadik szektorban

29 Foglalkoztatás fejlesztési beavatkozások 3 ami hiányzik A beavatkozó munkaügyi szervezet megújítása Munkaerőpiaci igények felmérése Mikró és kisvállalkozások igényeinek feltárása és kielégítése Szakképzetlenek képzésbe vonása A foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások tartós foglalkoztatást elősegítő hatásának javítása

30 Foglalkoztatás fejlesztési beavatkozások 4 ami hiányzik A térségi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás fejlesztési eljárások aktív, egymást támogató összekapcsolása A térségi munkahelyek számának növelése - gazdaságfejlesztési eszközökkel Nagyobb figyelem a másodlagos jövedelemszerzés területeire

31 Szociális/társadalmi feszültségek oldása?

32 Közigazgatás fejlesztése

33 Szociális ellátás fejlesztése

34 Civil társadalom fejlesztése


Download ppt "Egy kistérség komplex fejlesztése. Mik jellemeznek egy jól működő térséget?"

Hasonló előadás


Ads by Google