Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DEBRECENI EGYETEM ÉS A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS ISKOLA NEGYEDSZÁZADOS EGYÜTTMŰKŐDÉSE Törökszentmiklós, 2013. május 10. Dr. Balogh László Debreceni Egyetem,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DEBRECENI EGYETEM ÉS A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS ISKOLA NEGYEDSZÁZADOS EGYÜTTMŰKŐDÉSE Törökszentmiklós, 2013. május 10. Dr. Balogh László Debreceni Egyetem,"— Előadás másolata:

1 A DEBRECENI EGYETEM ÉS A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS ISKOLA NEGYEDSZÁZADOS EGYÜTTMŰKŐDÉSE Törökszentmiklós, 2013. május 10. Dr. Balogh László Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet laszlo.balogh@arts.unideb.hu

2 I. Az együttműködés előzményei, kialakulása 1. A Debreceni Egyetem, BTK, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék korábbi tudományos munkája: Kelemen László és tanítványinak kutatásai a képességstruktúrákról (60-as-70-es évek) A Mönks-Renzulli-féle tehetségmodell

3 2. A magyar közoktatás helyzetének megváltozása a nyolcvanas évek második felében  Az iskolarendszer változásai, az iskolai autonómia erősödése is növelték a tehetséggondozás iránti érdeklődést.  A Nemzeti Alaptanterv az iskoláktól kívánta meg az általuk használt tanterv elkészítését, s ez is újabb lehetőségeket kínált a tehetségfejlesztő programok beépítéséhez.

4 3. Európai pezsdülés a tehetségkutatásban A Tehetség Világtanács (Word Council for Gifted and Talented, WCGT) hamburgi kongresszusa (1985.) A Tehetség Világtanács (Word Council for Gifted and Talented, WCGT) hamburgi kongresszusa (1985.) Az Európai Tehetségtanács (European Council for High Ability, ECHA) 1987-es megalakulása Az Európai Tehetségtanács (European Council for High Ability, ECHA) 1987-es megalakulása A magyar tehetség-szakemberek intenzív közreműködése (Kezdettől fogva volt magyar vezetőségi tagja az ECHA-nak: Gefferth Éva, Herskovits Mária, Balogh László.) A magyar tehetség-szakemberek intenzív közreműködése (Kezdettől fogva volt magyar vezetőségi tagja az ECHA-nak: Gefferth Éva, Herskovits Mária, Balogh László.) 4. A „nagy találkozás”: 1987. május - Tehetségkonferencia Törökszentmiklóson Törökszentmiklóson

5 II. Az együttműködés területei 1. Gyakorlati fejlesztő munka és kutatások egyszerre A/ A program értékeit, eredményeit elismerték külföldön A/ A program értékeit, eredményeit elismerték külföldön is a nemzetközi (kiemelten az ECHA!) is a nemzetközi (kiemelten az ECHA!) konferenciákon, amelyeknek rendszeres meghívottja konferenciákon, amelyeknek rendszeres meghívottja volt az iskola. Ezek közül a fontosabbak: volt az iskola. Ezek közül a fontosabbak: - Svájc 1988. - USA: 1998., 2001. - Svájc 1988. - USA: 1998., 2001. - Budapest 1990. (Ohio State University, - Budapest 1990. (Ohio State University, - Németország 1992. Univirsity of Virginia) - Németország 1992. Univirsity of Virginia) - Hollandia 1994. - Hollandia 1994. - Ausztria 1996. - Ausztria 1996. - Anglia 1998. - Anglia 1998. - Debrecen 2000. - Debrecen 2000. - Görögország 2002. - Görögország 2002. - Spanyolország 2004. - Spanyolország 2004.

6 B/ Az iskola tehetséggondozás területén végzett munkájáról rendszeresen jelentek meg publikációk a hazai, ill. külföldi szaklapokban, kötetekben. B/ Az iskola tehetséggondozás területén végzett munkájáról rendszeresen jelentek meg publikációk a hazai, ill. külföldi szaklapokban, kötetekben. Átfogó program Törökszentmiklóson. Köznevelés, 1989. 32. sz. Átfogó program Törökszentmiklóson. Köznevelés, 1989. 32. sz. Tehetséggondozó kísérlet. Képességfejlesztés 1988-89. Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1990. Tehetséggondozó kísérlet. Képességfejlesztés 1988-89. Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1990. Developing talented children and experiences. European Journal for High Ability, Bonn, 1991/1. Developing talented children and experiences. European Journal for High Ability, Bonn, 1991/1. Eredmények és problémák egy iskolai tehetséggondozó kísérletben. Magyar Pszich. Társ. Tud. Közl. Bp. 1989. Eredmények és problémák egy iskolai tehetséggondozó kísérletben. Magyar Pszich. Társ. Tud. Közl. Bp. 1989.

7 The development of personality, abilities and social relations in a special class. Europian Journal for High Ability, Bonn, 1991/2. The development of personality, abilities and social relations in a special class. Europian Journal for High Ability, Bonn, 1991/2. Learning techniques and development of selfknowledge by means of special programs with talented children. Competence and Responsibility. Hogrefe and Huber publishers, Seattle, 1992. Learning techniques and development of selfknowledge by means of special programs with talented children. Competence and Responsibility. Hogrefe and Huber publishers, Seattle, 1992. A follow-up study of pupils having taken part in a complex development program. In M. W. Katzko – F. J. Mönks (Eds.), Nurturing Talent. Van Gorcum, Assen. The Netherlands, 1995. A follow-up study of pupils having taken part in a complex development program. In M. W. Katzko – F. J. Mönks (Eds.), Nurturing Talent. Van Gorcum, Assen. The Netherlands, 1995. Fostering the Growth of High Ability. In Arthur J. Cropley and Detlev Dehn (Eds.), European Perspectives. Ablex Publishing Corporation. Norwood, New Jersey, USA, 1996. Fostering the Growth of High Ability. In Arthur J. Cropley and Detlev Dehn (Eds.), European Perspectives. Ablex Publishing Corporation. Norwood, New Jersey, USA, 1996.

8 2. Közös konferenciák szervezése - Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata keretében a „követő” iskolákkal (Szerencs, Mátészalka – később további iskolák csatlakoztak) - Nemzetközi konferenciák: kiemelkedő 1997-ben és 1999- ben - Az ECHA hetedik konferenciáját Debrecenben közösen rendeztük meg 2000 augusztusában. Ezen a rendezvényen közel ötszáz szakember vett részt a világ minden tájáról. - Magyar Tehetséggondozó Társaság Közgyűlése és konferenciája: 2005.

9 3.Együttműködés pedagógus-továbbképzésekben 120 órás intenzív tanfolyamok közösen. 120 órás intenzív tanfolyamok közösen. 1997 szeptemberében megjelent a művelődési és közoktatási miniszter 29./1997. MKM-rendelete „tehetségfejlesztési szakértő” szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről. A képzést a KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke alapította és indította el elsőként Magyarországon. 1997 szeptemberében megjelent a művelődési és közoktatási miniszter 29./1997. MKM-rendelete „tehetségfejlesztési szakértő” szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről. A képzést a KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke alapította és indította el elsőként Magyarországon. - A Bethlen volt az 1. számú gyakorlóhely! - A Bethlen volt az 1. számú gyakorlóhely! (E képzés alapja: 1994-ben a hollandiai Nijmegeni Egyetemen megalapított ECHA-Diploma programja!) (E képzés alapja: 1994-ben a hollandiai Nijmegeni Egyetemen megalapított ECHA-Diploma programja!)

10 4. Együttműködés nemzetközi programokban 1998-2001-ig a SOCRATES–COMENIUS-HOBE- program keretében 3 éves fejlesztési együttműködés, amelyben négy egyetem (Birmingham, Nijmegen, Düsseldorf, KLTE) és kacsolódó gyakorló iskolák vettek részt. (Bethlen, Bolyai, Móricz, Balassi) 1998-2001-ig a SOCRATES–COMENIUS-HOBE- program keretében 3 éves fejlesztési együttműködés, amelyben négy egyetem (Birmingham, Nijmegen, Düsseldorf, KLTE) és kacsolódó gyakorló iskolák vettek részt. (Bethlen, Bolyai, Móricz, Balassi) A cél elsősorban az volt, hogy a négy országban lendületet adjunk a tehetség-programoknak az iskolákban. A cél elsősorban az volt, hogy a négy országban lendületet adjunk a tehetség-programoknak az iskolákban. Többnyelvű szöveggyűjtemények, CD-k készültek, fejlesztő programok kerültek az Internetre, s konferenciákat, közvetlen tapasztalatcseréket szerveztünk pedagógusok részére. Többnyelvű szöveggyűjtemények, CD-k készültek, fejlesztő programok kerültek az Internetre, s konferenciákat, közvetlen tapasztalatcseréket szerveztünk pedagógusok részére.

11 5. Együttműködés a Nemzeti Tehetségprogram megvalósításában, 2008-tól A/ Géniusz Program keretében A/ Géniusz Program keretében - Műhelymunka Turmezeyné dr. Heller Erika és - Műhelymunka Turmezeyné dr. Heller Erika és dr. Balogh László közreműködésével: egyéni dr. Balogh László közreműködésével: egyéni fejlesztő programok, hatásvizsgálati mérések bővítése, fejlesztő programok, hatásvizsgálati mérések bővítése, alsó tagozatos kereső programok, stb. alsó tagozatos kereső programok, stb. - Modulkiadvány együttműködésben. - Modulkiadvány együttműködésben. B/ OKA-pályázatok B/ OKA-pályázatok C/ Tehetséghidak C/ Tehetséghidak

12 III. Az együttműködésben vezető szerepet játszó személyek 1. A Bethlenből: 1. A Bethlenből: - Szabó József esperes úr - Szabó József esperes úr - Nagy Kálmán igazgató úr - Nagy Kálmán igazgató úr - Virágné Katona Zsuzsanna igazgató asszony - Virágné Katona Zsuzsanna igazgató asszony - Banáné Szőke Ilona tanárnő - Banáné Szőke Ilona tanárnő - Baloghné Répássy Éva igazgatóhelyettes - Baloghné Répássy Éva igazgatóhelyettes

13 2. A Debreceni Egyetemről: 2. A Debreceni Egyetemről: - Dr. Dávid Imre - Dr. Dávid Imre - Dr. Koncz István - Dr. Koncz István - Dr. Mező Ferenc - Dr. Mező Ferenc - Páskuné dr. Kiss Judit - Páskuné dr. Kiss Judit - Dr. Polonkai Mária - Dr. Polonkai Mária - Dr. Tóth László - Dr. Tóth László - Turmezeyné dr. Heller Erika - Turmezeyné dr. Heller Erika - Dr. Balogh László - Dr. Balogh László

14 KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTT TÖLTÖTT NEGYEDSZÁZADOT! NEGYEDSZÁZADOT! ÚJABB SIKERES 25 ÉVET KÍVÁNUNK A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS ISKOLÁNAK! ÚJABB SIKERES 25 ÉVET KÍVÁNUNK A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS ISKOLÁNAK! A DEBRECENI EGYETEM A DEBRECENI EGYETEM PEDAGÓGIAI –PSZICHOLÓGIAI TANSZÉKÉNEK PEDAGÓGIAI –PSZICHOLÓGIAI TANSZÉKÉNEK MUNATÁRSAI MUNATÁRSAI


Letölteni ppt "A DEBRECENI EGYETEM ÉS A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS ISKOLA NEGYEDSZÁZADOS EGYÜTTMŰKŐDÉSE Törökszentmiklós, 2013. május 10. Dr. Balogh László Debreceni Egyetem,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések