Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Banyár József: Életbiztosítás 2.1 2. Az egyéni életpálya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Banyár József: Életbiztosítás 2.1 2. Az egyéni életpálya."— Előadás másolata:

1 Banyár József: Életbiztosítás 2.1 2. Az egyéni életpálya

2 Banyár József: Életbiztosítás 2.2 Az előrelátás az alábbi tényezőktől függ: Szubjektív tényezők Életkor Iskolázottság (intelligencia) foka Családi állapot Gazdasági helyzet Történelmi helyzet A civilizáció foka

3 Banyár József: Életbiztosítás 2.3 Ország1750-17591800-18091850-185918801900193019501987 Anglia36,937,340,043,348,260,869,274,5 Franciaország27,933,939,842,147,456,766,576,1 Svédország37,336,543,348,554,063,372,377,2 Németország---37,944,461,366,674,8 Olaszország---35,442,854,965,575,9 Hollandia-32,236,841,749,964,671,876,8 Szovjetunió---27,732,442,964,069,4 USA (fehér népesség)--41,747,250,861,769,474,8 Ausztrália---49,055,065,369,676,0 Japán---35,137,745,959,178,5 Várható élettartam különböző nyugati országokban (1750-1987)

4 Banyár József: Életbiztosítás 2.4 Tendenciák Demográfiai: „a zűrzavartól a rend felé” Társadalmi-gazdasági: a standardizált életpálya Életpálya tervezése, mint önálló pénzügyi szolgáltatás

5 Banyár József: Életbiztosítás 2.5 Az egy főre jutó GDP és az egy főre jutó életbiztosítási kiadás kapcsolata az OECD országokban (Luxemburg nélkül) 1995-ben

6 Banyár József: Életbiztosítás 2.6 Következtetések Minél gazdagabb egy ország, annál előrelátóbbak a polgárai Egy országban – függetlenül annak általános gazdasági helyzetétől -, minél magasabb státuszú (s ezért minél gazdagabb) társadalmi réteget veszünk, az előrelátásnak (és előre tervezésnek) annál több jelét lehet felfedezni.

7 Banyár József: Életbiztosítás 2.7 2.2. Ábra: Életpálya változatok

8 Banyár József: Életbiztosítás 2.8 Tipikus életpálya fiatal egyedülálló  fiatal házas gyerek nélkül  fiatal házaspár, gyerekek  középkorú házaspár gyerekekkel  középkorú házaspár eltartott gyerekek nélkül  Idős házaspár  idős, nem házas (valószínűleg özvegy)

9 Banyár József: Életbiztosítás 2.9 Az életpályát gazdaságilag az alábbi szakaszokra lehet felosztani :

10 Banyár József: Életbiztosítás 2.10 A kisebb kereset oka, illetve következménye: a mások nyakán való élősködés az örökölt vagyon felélése örökölt vagy szerzett testi vagy szellemi hátrány korai halál

11 Banyár József: Életbiztosítás 2.11 egy társadalom pénzügyileg akkor van rendben, ha munkaképes, átlagos hosszúságú életpályát befutó tagjai aktív életpályájuk során megkeresik az egész életpályájuk során felhasznált jövedelmet, s ezen felül annyit, hogy (rájuk eső mértékben) hozzá tudjanak járulni a társadalom munkaképtelen tagjainak ellátásához

12 Banyár József: Életbiztosítás 2.12 A jövedelem és a fogyasztás kapcsolata

13 Banyár József: Életbiztosítás 2.13 Az életpálya cash-flow-ja

14 Banyár József: Életbiztosítás 2.14 Cash-flow szerkezete az életpálya során két fő tényezőtől függ: életkortól és társadalmi-gazdasági helyzettől

15 Banyár József: Életbiztosítás 2.15 A kimenő pénzáram szerkezete Életpálya szakasz A szakasz leírásaTipikus kiadásPénzügyi döntés hozója 1-6Kisgyerek-korAlapvető létszükségleti cikkek (élelmiszer, ruházat, lakás) (=Alapvető)szülő (gyám) 7-18Általános- és középiskolaAlapvető + tanulás + szórakozásszülő + a zsebpénz vonatkozásában önállóan 19-23EgyetemAlapvető + tanulás + szórakozás + utazásszülő, állam, önállóan 24-27Fiatal pályakezdő, egyedülálló Alapvető + tanulás + szórakozás + utazás (más belső arányokkal!)Önállóan, állam 28-30Fiatal házas gyermek nélkül, karrier kezdete Alapvető + tanulás + szórakozás + lakásvásárlás (szintén eltérő arányokkal!) ua. 31-40Fiatal házas, kisgyermekekkel Alapvető + tanulás + szórakozás + utazás + gyermeknevelés + gyermek taníttatása + lakás(törlesztés, felújítás, csere) kocsi + elő- takarékosság gyermeknek és magunknak ua. 41-50Középkorú házas nagyobb gyermekekkel, karrier csúcsa Alapvető + önképzés + szórakozás + utazás + gyermeknevelés + gyermek taníttatása + lakás(törlesztés, felújítás, csere) kocsi + elő- takarékosság gyermeknek és magunknak (más arányokkal!) ua. 51-65Középkorú házas eltartott gyermekek nélkül, stabilizálódott, magas jövedelem Alapvető + önképzés + szórakozás + utazás + gyermek eseti támogatása + lakás(felújítás, csere) kocsi csere + elő-takarékosság magunknak (más arányokkal!) Fokozódó pénzügyi önállóság 66-75Idős házas, tevékeny nyugdíjas Alapvető + önképzés + szórakozás + utazás + lakásfelújítás + kocsi csere Pénzügyileg önálló 76-85Idős özvegy, nyugdíjas, visszavonult Alapvető + szórakozás + utazás + egészségügyua. 86-Idős, özvegy, ápolásra szoruló Alapvető + egészségügy + személyes szolgáltatások/ápolásHanyatló önállóság

16 Banyár József: Életbiztosítás 2.16 A kiadások szerkezete az életkor függvényében

17 Banyár József: Életbiztosítás 2.17 A bejövő pénzáram szerkezete Életpálya szakasz (életkor) A szakasz leírásaTipikus bejövő pénzáram 1-6Kisgyerek-kornincs (tartozás halmozódása) 7-18Általános- és középiskolaAlapvetően nincs 19-23EgyetemRendszeres kisegítő munka, zsebpénz és a tartozás további halmozódása 24-27Fiatal pályakezdő, egyedülállóRendszeres munkajövedelem 28-30Fiatal házas gyermek nélkül, karrier kezdete Rendszeres munkajövedelem 31-40Fiatal házas, kisgyermekekkelRendszeres munkajövedelem (a tartozás törlesztése) 41-50Középkorú házas nagyobb gyermekekkel, karrier csúcsa Rendszeres munkajövedelem, tőkejövedelem csírái (a tartozás törlesztése) 51-65Középkorú házas eltartott gyermekek nélkül, stabilizálódott, magas jövedelem Rendszeres munkajövedelem, jelentős tőkejövedelem (a tartozás törlesztve!) 66-75Idős házas, tevékeny nyugdíjasAlapvetően tőkejövedelem (járadék is az!), esetleg nyugdíj a felosztó-kirovó rendszerű TB-ágból, rendszertelen munkajövedelem 76-85Idős özvegy, nyugdíjas, visszavonultAlapvetően tőkejövedelem, esetleg nyugdíj a felosztó-kirovó rendszerű TB- ágból 86-Idős, özvegy, ápolásra szorulóAlapvetően tőkejövedelem, esetleg nyugdíj a felosztó-kirovó rendszerű TB- ágból, esetleg jövedelem az aktivizálódott LTC magánbiztosításból

18 Banyár József: Életbiztosítás 2.18 A fő tendencia a bejövő pénzáram tekintetében a kor előre haladtával: hitel  munkajövedelem  tőkejövedelem (+nyugdíj)  (esetleg) biztosításból származó jövedelem

19 Banyár József: Életbiztosítás 2.19 A cash-flow szerkezete az életpálya során

20 Banyár József: Életbiztosítás 2.20 A cash-flow-t fenyegető veszélyek és a védelem módszerei Az életpálya cash-flow-jával szemben az alábbi követelmények támaszthatóak: minden pillanatban biztosítva legyen a likviditás, vagyis az egyén szükségleteinek finanszírozhatósága legyen fedezet a szűken vett egyénen túlmutató célok (gondoskodás, örökhagyás, társadalommal szembeni egyéb kötelezettségek) teljesítésére is lehetőség szerint el kell kerülni az életszínvonal nagy kilengéseit (főleg a nagy visszaeséseket)

21 Banyár József: Életbiztosítás 2.21 A legfontosabb veszélyek: 1. Halál 2. Munkaképtelenné válás 3. A jövedelem-termelésére való képtelenség 4. Tartalékok elértéktelenedése, az életpályánk keretéül szolgáló intézményrendszer széthullása

22 Banyár József: Életbiztosítás 2.22 Tartalékolási forma LikviditásHozamKockázat Készpénzleglikvidebbnincs Bankbetétgyorsan mobilizálhatócsekélyelhanyagolható Lekötött betétgyorsan veszteséggel mobilizálhatóközepeselhanyagolható Kincstárjegynéhány hónapon belül mobilizálhatóközepesnincs Részvénypiacon eladhatómagas Hagyományos életbiztosítás lejárat előtt nagy veszteséggel több napos procedúrával mobilizálható közepes - magasalacsony Unit Linked típusú életbiztosítás a tartam előre haladtával egyre kisebb veszteséggel, de több napos procedúrával mobilizálható alacsony - nagyon magas rajtunk múlik Ingatlanaz eladási procedúra hossza megjósolhatatlan negatív – nagyon magas nagyon magas Saját vállalkozásugyanazrajtunk múliknagyrészt rajtunk múlik A főbb tartalékolási formák

23 Banyár József: Életbiztosítás 2.23 A veszélyközösségek a hagyományos közösségeket váltják ki – egy specializált társadalmi intézményrendszerrel együtt:  Veszélyközösségek  Vagyon-képzés Karitatív intézmények  Önkormányzatok – állam

24 Banyár József: Életbiztosítás 2.24 A veszélyközösség egyszerűbb formájában egy szolidaritási közösség fejlettebb formájában egy közös tartalék felállítása és működtetése Előnyei: Mindig a teljes tartalék áll rendelkezésre Az nem fogy el a veszély többszörös bekövetkezése esetén sem Tervezhetővé teszi a véletlen eseményekre fordított kiadást

25 Banyár József: Életbiztosítás 2.25 A tagtól a veszélyközösség felé kockázattranszfer történik A transzfer lényege: díj ellenében a gazdasági vállalkozás átvállalja az egyéntől annak olyan kockázatát, amelyet ő nem tud „saját megtartásban” kezelni A díj három része: 1. Hozzájárulás a közös alapok képzéséhez 2. A veszélyközösség adminisztrációjára 3. Kockázati prémium

26 Banyár József: Életbiztosítás 2.26 A kockázattranszfer egyszerre több irányú cserét is jelent: A kockázattranszfer, mint piaci csere A kockázattranszfer, mint „időbeli” és „térbeli” kiegyenlítődés

27 Banyár József: Életbiztosítás 2.27 A kockázattranszfer alkalmazhatósága a kockázat gyakoriságától függ 1. Egy ember életében sokszor bekövetkezik 2. Egy ember életében ritkán, de várhatóan többször bekövetkezik 3. Egy ember életében várhatóan csak egyszer vagy egyszer sem bekövetkező (katasztrófa-szerű) nagy kár

28 Banyár József: Életbiztosítás 2.28 Biztosítás = =virtuális (veszély)közösség révén megvalósuló kockázattranszfer Lehetővé teszi a kalkulálhatóságot

29 Banyár József: Életbiztosítás 2.29 Az egyén életével kapcsolatos érdekek Kinek van érdeke az egyén életével kapcsolatban? Mi ez az érdek?Milyen módon valósítja meg? A magán- személybiztosítás szerepe Az egyén magaAktív korban megszerzett életszínvonal tartása Elő-takarékosság; járadékbiztosítás; egészségbiztosítás Megtakarítási jellegű módozatok, járadékbiztosítás Az állam- szociális nyugalom - Ellátási kötelezettségének menedzselése - redisztribúció, kötelező előgondoskodás - elő-takarékosság A redisztribúción kívül mindent meg tud csinálni - ha hagyják Az egyéntől függők (gyermek, élettárs) A kereső kiesése és keresőképtelensége esetén anyagi biztonság Az egyén maga gondoskodik ráhagyja az államra, ismerősökre Vagy teljes egészében, vagy az államot kiegészítve oldja meg Akikre hat az egyén élete (hitelező, munkáltató) Az egyén kiesése esetén is pénzüknél legyenek Az egyén életére, testi épségére stb. kötött biztosítás révén Szinte kizárólag magánbiztosítási alapon - sokszor csoportos biztosítással Önkéntes társadalmi szerveződések Társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése Önkéntes redisztribúcióNem sok - ő is támogathat ilyeneket Üzleti partnerekÜzletrész átvétele, személybiztosítás nyújtása révén más üzleti előny megszerzése MagánbiztosításTeljes egészében az ő üzlete

30 Banyár József: Életbiztosítás 2.30 A kockázattranszfer a)révén az egyén – kockázati prémiumért cserébe – el tudja adni azokat a kockázatokat, amelyekkel életpályája során szembesül, de amelyek meghaladják kockázatviselő képességét b)iránti igény nem függ az egyén anyagi helyzetétől, hanem univerzális emberi igénynek tekinthető c)jellemzően jó megoldás gyakori és viszonylag kis értékű károk kivédésére is. d)révén összességében (várható értékben) kevesebbet kell a kockázatok negatív kihatásaira fizetni, mint kockázattranszfer nélkül.

31 Banyár József: Életbiztosítás 2.31 Az életpálya cash-flow-jára vonatkozó állítások közül melyik igaz? a)fő vonalakban tartalmazza az egyén bevételeit (jövedelmeit) és kiadásait, s mutatja ezek halmozódását és egyenlegét is. b)mindig, minden körülmények között 0-ról indul, amikor megszületik az egyén. c)szerkezete főbb vonalaiban nem változik az életpálya során, habár társadalmi rétegenként különböző d)a cash-flow-t fenyegető veszélyek kivédése alapvetően az állam feladata.


Letölteni ppt "Banyár József: Életbiztosítás 2.1 2. Az egyéni életpálya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések