Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tisztelet különböző fajtái Készítette: Jon Palmer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tisztelet különböző fajtái Készítette: Jon Palmer."— Előadás másolata:

1 A tisztelet különböző fajtái Készítette: Jon Palmer

2 1. Hogyan szokták kifejezni a tiszteletet a következő emberek felé: KirályokSzínészek Orvosok KirályokSzínészek Orvosok ÁllamfőkMűvészek Bírók ÁllamfőkMűvészek Bírók Vallási vezetőkÉlsportolók Ügyvédek Vallási vezetőkÉlsportolók Ügyvédek PopsztárokHonvédség Rendőrök PopsztárokHonvédség Rendőrök IgazgatókTanárok IgazgatókTanárok Kisközösségi kérdések:

3 2. Sorold fel az összes általad (akár könyvből, vagy a médián keresztül) megismert tiszteletadási kifejezésmódot! Kisközösségi kérdések:

4 1. Az Isten tisztelete „Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.” (I.Tim. 1:17)

5 2. Congenitális (vele született) tisztelet „Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel: a tiszteletet. Róma 13:7

6 2. Congenitális (vele született) tisztelet „Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek; az Istent féljétek; a királyt tiszteljétek. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők.” „Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek; az Istent féljétek; a királyt tiszteljétek. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők.” Róma 12:10

7 3. Delegált hatalmi tisztelet Királyok, helytartók, hatalmak, politikai és igazgatási hatalmak Királyok, helytartók, hatalmak, politikai és igazgatási hatalmak „Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt.” (János 5:23) „Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt.” (János 5:23)

8 4. Relációs-pozicionális tisztelet SZÜLŐK FŐNÖK TANÁROK IDŐSEBBEK FÉRJ - FELESÉG

9 „Tiszteld apádat és anyádat: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik mégpedig ez: "hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.” „Tiszteld apádat és anyádat: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik mégpedig ez: "hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.” (Ef.6:2) (Ef.6:2) 4. Relációs-pozicionális tisztelet SZÜLŐK

10 „Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd mint apádat, a fiatalabbakat pedig mint öcsédet, az idősebb asszonyokat mint anyádat, a fiatalabbakat mint húgodat: teljes tisztasággal. Az özvegy- asszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld!” (I.Tim. 5:1-3) IDŐSEBBEK 4. Relációs-pozicionális tisztelet

11 „Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy az Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk.” „Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy az Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk.” (I.Tim 6:1) (I.Tim 6:1) 4. Relációs-pozicionális tisztelet FŐNÖK

12 Ef.5:33 Ef.5:33 „De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.” „De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.” 4. Relációs-pozicionális tisztelet FÉRJ - FELESÉG

13 „És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.” (I. Pét.3:7) 4. Relációs-pozicionális tisztelet FÉRJ - FELESÉG

14 5. Teljesítmény alapú tisztelet Sport Sport Háború Háború Művészet Művészet Tudomány Tudomány Munka Munka Szolgálat Szolgálat Szolgáltatás Szolgáltatás Szakmai Szakmai Zenei Zenei Üzleti Üzleti Gazdagság Gazdagság

15 6. Szellemi hatalmi tisztelet „Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az õ hazájában és házában.” Máté 13.57

16 „A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az Írás: "Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját", és "Méltó a munkás a maga bérére.” „A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az Írás: "Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját", és "Méltó a munkás a maga bérére.” 6. Szellemi hatalmi tisztelet (2)

17 „Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon.” „Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon.” 6. Szellemi hatalmi tisztelet (3)

18 Isten rendje Isten rendje Lukács 22:26 Lukács 22:26 „De ti nem úgy: hanem a ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; és a ki fő, mint a ki szolgál.” „De ti nem úgy: hanem a ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; és a ki fő, mint a ki szolgál.”

19 A nagyobb szolgál, a kisebb tisztelje azt, aki őt szolgálja. A nagyobb szolgál, a kisebb tisztelje azt, aki őt szolgálja. Miniszter – doulos: Miniszter – doulos: szolga, rabszolga Miniszter mai értelemben Miniszter mai értelemben – az ország szolgája Isten rendje (2)

20 1. 1.értékelni 2. 2.előnybe részesíteni 3. 3.lehajolni, lábat, kezet csókolni, mosni 4. 4.pénzt, ajándékot, anyagiakat adni 5. 5.kettős tiszteletet adni a szellemi vezetőknek Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint?

21 Isten rendje (2) Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint? 3. lehajolni, lábat, kezet csókolni, mosni Abigail Dávid előtt Abigail Dávid előtt „Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállott a szamárról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtá magát a földig.” „Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállott a szamárról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtá magát a földig.” (I.Sám. 25:23)

22 Isten rendje (2) Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint? 3. lehajolni, lábat, kezet csókolni, mosni Jákob és Ézsau Jákob és Ézsau I. Mózes 33:3 „Maga pedig előttük megy vala, és hétszer hajtá meg magát a földig, a míg bátyjához juta.” „Maga pedig előttük megy vala, és hétszer hajtá meg magát a földig, a míg bátyjához juta.”

23 4. pénzt, ajándékot, anyagiakat adni 4. pénzt, ajándékot, anyagiakat adni Jákób – Ézsaunak, Abigail Dávidnak, Séba királynője Salamonnak, Ábrahám Melkisédeknek Jákób – Ézsaunak, Abigail Dávidnak, Séba királynője Salamonnak, Ábrahám Melkisédeknek Zsidók 7:7 Zsidók 7:7 Isten rendje (2) Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint?

24 Isten rendje (2) Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint? 5. kettős tisztelet a szellemi vezetőknek „A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra.” (I.Tim. 5:17-19) „A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra.” (I.Tim. 5:17-19)

25 Isten rendje (2) Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint? 5. kettős tisztelet a szellemi vezetőknek „Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát. És letevék az apostolok lábainál: aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége vala. … „Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát. És letevék az apostolok lábainál: aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége vala. …

26 Isten rendje (2) 5. kettős tisztelet a szellemi vezetőknek … József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el (a mi megmagyarázva annyi, mint Vígasztalás Fia), Lévita, származása szerint ciprusi. Mivelhogy néki mezeje vala, eladván, a pénzt elhozá, és az apostolok lábainál letevé. (Apcsel. 4:34-37) Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint?

27 Szolgálat


Letölteni ppt "A tisztelet különböző fajtái Készítette: Jon Palmer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések