Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tisztelet különböző fajtái

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tisztelet különböző fajtái"— Előadás másolata:

1 A tisztelet különböző fajtái
Készítette: Jon Palmer

2 Kisközösségi kérdések:
1. Hogyan szokták kifejezni a tiszteletet a következő emberek felé: Királyok Színészek Orvosok Államfők Művészek Bírók Vallási vezetők Élsportolók Ügyvédek Popsztárok Honvédség Rendőrök Igazgatók Tanárok

3 Kisközösségi kérdések:
2. Sorold fel az összes általad (akár könyvből, vagy a médián keresztül) megismert tiszteletadási kifejezésmódot!

4 1. Az Isten tisztelete (I.Tim. 1:17)
„Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.” (I.Tim. 1:17)

5 2. Congenitális (vele született) tisztelet
Róma 13:7 „Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel: a tiszteletet.

6 2. Congenitális (vele született) tisztelet
„Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek; az Istent féljétek; a királyt tiszteljétek. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők.” Róma 12:10

7 3. Delegált hatalmi tisztelet
Királyok, helytartók, hatalmak, politikai és igazgatási hatalmak „Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt.” (János 5:23)

8 4. Relációs-pozicionális tisztelet
SZÜLŐK FŐNÖK FÉRJ - FELESÉG TANÁROK IDŐSEBBEK

9 4. Relációs-pozicionális tisztelet
„Tiszteld apádat és anyádat: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik mégpedig ez: "hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.” (Ef.6:2) SZÜLŐK

10 4. Relációs-pozicionális tisztelet
„Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd mint apádat, a fiatalabbakat pedig mint öcsédet, az idősebb asszonyokat mint anyádat, a fiatalabbakat mint húgodat: teljes tisztasággal. Az özvegy-asszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld!” (I.Tim. 5:1-3) IDŐSEBBEK

11 4. Relációs-pozicionális tisztelet
„Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy az Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk.” (I.Tim 6:1) FŐNÖK

12 4. Relációs-pozicionális tisztelet
FÉRJ - FELESÉG Ef.5:33 „De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét.”

13 4. Relációs-pozicionális tisztelet
„És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.” (I. Pét.3:7) FÉRJ - FELESÉG

14 5. Teljesítmény alapú tisztelet
Sport Háború Művészet Tudomány Munka Szolgálat Szolgáltatás Szakmai Zenei Üzleti Gazdagság

15 6. Szellemi hatalmi tisztelet
„Nincsen próféta tisztesség nélkül, hanem csak az õ hazájában és házában.” Máté 13.57

16 6. Szellemi hatalmi tisztelet (2)
„A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az Írás: "Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját", és "Méltó a munkás a maga bérére.”

17 6. Szellemi hatalmi tisztelet (3)
„Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon.”

18 Isten rendje Lukács 22:26 „De ti nem úgy: hanem a ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; és a ki fő, mint a ki szolgál.”

19 Isten rendje (2) A nagyobb szolgál, a kisebb tisztelje azt, aki őt szolgálja. Miniszter – doulos: szolga, rabszolga Miniszter mai értelemben – az ország szolgája

20 Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint?
értékelni előnybe részesíteni lehajolni, lábat, kezet csókolni, mosni pénzt, ajándékot, anyagiakat adni kettős tiszteletet adni a szellemi vezetőknek

21 Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint?
Isten rendje (2) 3. lehajolni, lábat, kezet csókolni, mosni Abigail Dávid előtt „Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállott a szamárról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtá magát a földig.” (I.Sám. 25:23)

22 Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint?
Isten rendje (2) 3. lehajolni, lábat, kezet csókolni, mosni Jákob és Ézsau I. Mózes 33:3 „Maga pedig előttük megy vala, és hétszer hajtá meg magát a földig, a míg bátyjához juta.”

23 Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint?
Isten rendje (2) 4. pénzt, ajándékot, anyagiakat adni Jákób – Ézsaunak, Abigail Dávidnak, Séba királynője Salamonnak, Ábrahám Melkisédeknek Zsidók 7:7

24 Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint?
Isten rendje (2) 5. kettős tisztelet a szellemi vezetőknek „A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra.” (I.Tim. 5:17-19)

25 Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint?
Isten rendje (2) 5. kettős tisztelet a szellemi vezetőknek „Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát. És letevék az apostolok lábainál: aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége vala. …

26 Hogyan fejezhetem ki a tiszteletemet a Biblia szerint?
Isten rendje (2) 5. kettős tisztelet a szellemi vezetőknek … József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el (a mi megmagyarázva annyi, mint Vígasztalás Fia), Lévita, származása szerint ciprusi. Mivelhogy néki mezeje vala, eladván, a pénzt elhozá, és az apostolok lábainál letevé (Apcsel. 4:34-37)

27 Szolgálat


Letölteni ppt "A tisztelet különböző fajtái"

Hasonló előadás


Google Hirdetések