Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CSALÁDI VILÁGATLASZ Faragó Imre 2007. április 19..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CSALÁDI VILÁGATLASZ Faragó Imre 2007. április 19.."— Előadás másolata:

1 CSALÁDI VILÁGATLASZ Faragó Imre 2007. április 19.

2 Adatok 408 oldal 136 térképoldal 67 000 földrajzi név Méret: 25 x 35 cm Az atlasz több borítóval, két tartalmi méretben jelent meg, „Családi” és „Kompakt” világatlasz címmel. A térképoldalak száma mindegyik kiadványban azonos. A „Családi világatlasz” fontosabb adatai

3 Kiadók, jogtulajdonosok Térkép-Faragó Bt. Hibernia Nova Kft. Pannon-Literatúra Kft. Szarvas András Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Készítők Térkép-Faragó Bt. Andóczi-Balog Tamás, Balázs Dávid, Bobák Szilvia, Erdélyi Hanna, Faragó Imre, Gallé Erika, Geréb Péter, Guszlev Antal, Havasi Attila, Hollósi Szilvia, Horváth Zoltán, Huszár Szilvia, Képes Attila, Lenkei Ákos, Lukács Lilla, Nyerges János, Nyőgéri Gábor, Rakk Gyula, Sprok Bence, Szabó Paula, Tegzes János, Tóth Tünde, Valyon Nóra Hibernia Nova Kft. Bognár Zoltán, Komlósy Mária, Marton Jenő, Pap Ibolya, Pesti Kornél, Petrikó Gábor, Rhédey Rita, Szeitz Tamás, Tóth Emese, Vereszki Tibor Szarvas András

4 Az atlasz elkészítésének célja Teljes világatlasz kiadvány, amely térképeivel a magyar olvasó számára megszokott részletességgel mutatja be a világot. A Magyarországot bemutató lapok részletességének megfelelő feldolgozású Kárpát-térség bemutatás (minden önálló település megtalálásának lehetősége). A lehető legrészletesebb magyar nyelvű névanyag a teljes térképi tartalomra. A természetvédelmi tematika erőteljes kidomborítása A világörökségek következetes és teljes ábrázolása Nagy részletességű országlexikon

5 Atlaszunk a „világatlaszok” típusába tartozó, a nagyközönség számára készült, magyar nyelvű mű. Ezt mind a térképek mennyisége, tartalma, címe és sorrendisége is alátámasztja. A 136 térképoldal java része általános földrajzi térképekből áll. Ezt egészítik ki a Magyarországot és a kontinenseket bemutató közigazgatási térképek. Méretét tekintve kéziatlasz, célját tekintve általános, ismeretterjesztő kiadvány. A címe is a „minden családban legyen belőle egy” célt sugallja. A készítésében a XX. század végének, XXI. század elejének megfelelő technikai megoldásokat használtuk. A Kárpát-térséget bemutató térképek már meglévő digitális alapokból készültek, a más területeket ábrázolók teljesen új készítésűek. A Családi világatlasz helye az atlaszkartográfiában

6 A „Családi világatlasz” térképi alapjai internetes adatbázisok felhasználásával készültek. Ez a munkamenet a Magyarországon készült és eddig forgalomba került hasonló művek körében ezidáig egyedülálló. Így készültek a térképek 1. Vetületi alapok megszerkesztése adatbázisok adta koordináták felhasználásával. Fokhálózat „számítás” közvetlenül a vetületi egyenletek megadásával. 2. Teljes kontinens domborzati-, sík-, és névrajzi alapok létrehozása térinformatikai szoftverrel (mapinfo). 3. Az alapok beimportálása grafikus szofter (coreldraw, photoshop) alá. 4. Kartográfiai adatgyűjtés és szerkesztés 5. Ellenőrzési fordulók, névanyag keresőzése. A kidolgozási idő 90%-a a kartográfiai kidolgozásra és a névmutató készítésére lett fordítva.

7 A Családi világatlasz felépítése SZÖVEGES FEJEZETEK (184 oldal) – Tartalom – Kontinensek adatai – Európa országai – Ázsia országai – Afrika országai – Észak-Amerika országai – Dél-Amerika országai – Ausztrália és Óceánia országai – Antarktisz TÉRKÉPES FEJEZETEK (152 oldal) – Naprendszer – A Kárpát-térség és Magyarország (29 térképlap) – A Föld kontinensei és országai (107 térképlap) NÉVMUTATÓ – Világörökségek és nemzeti parkok – Névmutató

8 TÉRKÉPES FEJEZETEK (152 oldal) – Naprendszer – A Kárpát-térség és Magyarország (29 térképlap) - A Kárpát-térség hegy és vízrajza - A Kárpát-térség részlettérképei – A Föld kontinensei és országai (107 térképlap) - A Föld - Európa - Ázsia - Afrika - Észak- és Dél-Amerika - Ausztrália és Óceánia - Sarkvidékek A Családi világatlasz felépítése A kontinensek sorrendisége a magyar olvasónak megszokott „Óvilág”-”Újvilág” sorrendet követi

9 A Kárpát-térség szelvényezése

10 A kontinensek szelvényezése

11 Vetületek Többnyire általános torzulású vetületeket alkalmaztunk, annak elérésére, hogy se a területek, se az alak ne torzuljon nagyon. Mindegyik csak kicsit. Európa a kivétel, mert ott a lapméret és Skandinávia miatt célszerűbb volt területtartó kúpvetületet alkalmazni. Illetve a Transzverzális Mercator-vetület, amely szögtartó és a Kárpát-térség esetében ezt alkalmaztuk. A vetületi egységesség szellemében minimállizáltuk az alkalmazott vetületek számát. A különböző méretarányú, azonos területet ábrázoló térképlapok vetülete minden esetben azonos.

12 Transzverzális Mercator-vetület: Kárpát-térség és Magyarország kivágatok

13 Postel-féle meridiánban hossztartó síkvetület: Észak-Amerika Dél-Amerika Ázsia Arktisz Antarktisz

14 de'Lisle-féle meridiánban hossztartó kúpvetület: Ausztrália

15 Albers-féle területtartó kúpvetület: Európa

16 Négyzetes hengervetület: Afrika

17 Robinson-vetület: Föld

18 Méretarányok: Kárpát-térség és Magyarország Budapest környéke 1:250 000 Magyarország 1:1 100 000

19 Kárpát-térség 1:550 000 Méretarányok: Kárpát-térség és Magyarország

20 Méretarányok: Európa Európa legtöbb állama 1:2 500 000–1:3 000 000

21 Észak- és Kelet-Európa 1:5 000 000–1:7 500 000

22 Méretarányok: Európán kívül 1:10 000 0000

23 Méretarányok: Európán kívül Kényszerből: 1:12 500 0000 Lehetőség: 1:5 000 0000

24 Méretarányok: Kontinensek Európa: 1:15 000 000 Ázsia: 1:35 000 000 Afrika: 1:35 000 000 Észak- és Dél-Amerika: 1:30 000 000 Ausztrália és Óceánia: 1:25 000 000

25 Méretarány: Föld 1:80 000 0000

26 Domborzatábrázolás 1:2 000 0000Hipszometria + summer + kóta

27 1:550 000

28 1:3 000 000

29 1:10 000 000

30 Domborzat források http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/gtopo30.html - GTOPO 30 - 30 szögmásodperc (kb. 1 kilométeres) felbontással elérhető domborzat modell a teljes világról

31 Domborzat források http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ SRTM (Space Radar Topographic Mission) 2000-ben távérzékelt adatok, 90 méteres földi felbontással.

32 Domborzat források SRTM

33 SRTM: letölthető DTM (Digitális domborzat modell)

34 SRTM-ből nyert hipszometria

35 SRTM-ből nyert summer

36 SRTM-ből nyert szintvonalrajz

37 Síkrajz ábrázolása

38 Síkrajz források http://www.maproom.psu.edu/dcw/ Digital Chart of the World - 1 milliós méretarányú digitális topográfiai szelvények, országokra lebontva. 1991-es állapotban.

39 Síkrajz alapok Alapadatok… Ebből kellett térképet csinálni…

40 Síkrajz alapok Ebből kellett térképet csinálni…

41 NÉVRAJZ A névrajz szerkesztésének elvi alapja, hogy magyar olvasónak szóló térképeket készítünk. Ezért cél a magyar földrajzi nevek teljes körű és elsődleges használata. A magyar névhasználat követelménye a településnév-anyag esetében sokszor kettős névrajzot (magyar/államnyelvi) jelent. A nem latin betűs területeken a magyar/nemzetközi latin betűs átírások alkalmazása az irányadó. Más névcsoportoknál a magyar névalakok alkalmazása a követelmény. Ide tartozik a fordítással vagy részfordítással létrehozott táj, víz, igazgatási nevek köre, amelyek jelentős számban fordulnak elő atlaszunkban.

42 Névrajz: TELEPÜLÉSNEVEK nemzetiségi településnevek A Magyarország részlettérképeken a magyarországi települések nem hivatalos nemzetiségi nevei is megtalálhatók.

43 Névrajz: TELEPÜLÉSNEVEK magyar településnevek A Magyarországon kívül található, magyar névalakkal is rendelkező, települések nevei az első helyen szerepelnek a település-ábrázolásban. Mögöttük a település államnyelvi alakja is szerepel (kettős névrajz).

44 Névrajz: TELEPÜLÉSNEVEK magyar településnevek A más térképeken és atlaszokban sokszor mellőzött csángóföldi magyar településneveket nagyon fontosnak tartottuk ábrázolni.

45 Névrajz: TELEPÜLÉSNEVEK nemzetiségi településnevek A Magyarországon kívül található, magyar és államnyelvi névalakon kívül más névvel is rendelkező települések nevei ábrázolásra kerültek.

46 Névrajz: TELEPÜLÉSNEVEK archaikus településnevek A térképlapokon és a névmutatóban olyan, a történelemből ismert településnevek is megtalálhatók, amelyek ma már nincsenek használatban, de a magyar nyelv részét képezik. Ezek a történelmi elnevezések szögletes zárójelben vannak megadva.

47 Névrajz: nem latin betűs településnevek Orosz nevek: magyar átírás/nemzetközi orosz átírás

48 Névrajz: nem latin betűs településnevek Kínai nevek: magyar átírás/pinjin átírás

49 Névrajz: nem latin betűs településnevek Arab nevek: magyar átírás/nemzetközi arab átírás

50 Az egyik használt településnév-forrás http://www.geonames.org GEONAMES nemzetközi földrajzinév-tár, 6,3 millió objektummal, amiből 1,8 millió településnév. A hivatalos néven kívül névváltozatok és népességszám is nyilván van tartva.

51 Névrajz: TÁJNEVEK A tájnevek következetesen hármas tagolásúak. Hegység-dombság Síkság-medence-átmenetitáj Történeti-földrajzi-néprajzi táj

52 Névrajz: TÁJNEVEK természetföldrajzi tájnevek E tájnevek legtöbb esetben magyar vagy magyaros alakjukkal kerültek ábrázolásra. Hegység-dombság, síkság-medence-átmenetitáj bontásban.

53 Névrajz: TÁJNEVEK néprajzi és történeti-földrajzi tájnevek A néprajzi és történeti-földrajzi tájnevek következetes ábrázolása fontos célkitűzése volt az atlasznak.

54 ÁLLAMNEVEK: az akadémiai helyesírás szerinti magyar alakkal Névrajz: IGAZGATÁSI NEVEK

55 IGAZGATÁSI NEVEK: magyar, illetve magyaros (fordított vagy részfordított) névalakkal Névrajz: IGAZGATÁSI NEVEK

56 Névrajz: magyar névanyag a távoli területeken A településneveken kívül minden földrajzi név lehetőleg magyar vagy magyaros írású alakjában szerepel a térképeken.

57 Névrajz: magyar névanyag a távoli területeken A településneveken kívül minden földrajzi név lehetőleg magyar vagy magyaros írású alakjában szerepel a térképeken.

58 Névrajz: magyar névanyag a távoli területeken A településneveken kívül minden földrajzi név lehetőleg magyar vagy magyaros írású alakjában szerepel a térképeken.

59 Névrajz: magyar névanyag a távoli területeken A településneveken kívül minden földrajzi név lehetőleg magyar vagy magyaros írású alakjában szerepel a térképeken.

60 Világörökségek Három kategóriába sorolva tüntettük fel a teljes világörökség listát.

61 Világörökségek


Letölteni ppt "CSALÁDI VILÁGATLASZ Faragó Imre 2007. április 19.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések