Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekesélyek és a gyermekvédelmi szakellátás Fővárosi Gyermekvédelmi Konferencia 2012. május 10. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekesélyek és a gyermekvédelmi szakellátás Fővárosi Gyermekvédelmi Konferencia 2012. május 10. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet 1."— Előadás másolata:

1 Gyermekesélyek és a gyermekvédelmi szakellátás Fővárosi Gyermekvédelmi Konferencia május 10. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet 1

2 Népszámlálás október KSH előzetes adatok: Magyarország népessége 9 millió 982 ezer fő volt, 2,1 százalékkal kevesebb, mint az előző, február 1-jei népszámlálás alkalmával A népesség 1981 óta folyamatosan csökken, évi 35 ezer fő a természetes fogyás, Két megye kivételével (Pest, Győr-Moson-S.) minden megyében csökkent a lakónépesség, legnagyobb arányban Békésben (9%) Az ország lakosságának 29,6 %-a a Közép-Magyarországi régióban él A férfiak aránya 47,2, a nőke 52,8 százalék. 328 város és 2826 község A lakónépesség 17,4 %-a Budapesten, 52,1 %-a többi városban, és 30,5 %-a községekben él 2

3 3 Néhány adat a gyerekekről Kiskorúak száma: (2010.jan.) (2001-ben ) Házasságkötések ben: Válás: A gyerekek 84%-a kétszülős családban A gyerekek 16 %-a egyszülős családban ÉvÉlve születés Házasságon kívül: 42,3 % Születések száma

4 Szegénység Jövedelmi szegénység Szegénység: A medián jövedelem 60%-a alatt élők Szegénységi küszöb alatt él a lakosság 12 %-a, 1,2 millió fő (EU-ban 17%, 85 millió fő) Gyermekszegénység aránya 21 %, 383 ezer gyermek (EU 19 %) az EU-ban azon 5 ország közé tartozunk ahol a legnagyobb a távolság a népesség és a gyermekek szegénysége között Magyarországon a legnagyobb a különbség a gyermekes és a gyermek nélküli háztartások jövedelmi szegénysége között (17 %-6,8%) egyszülős: 25,7% a szegény gyermekek 60%-a inaktív, illetve alacsony munkaintenzitású családokban él. a 3. generáció nő fel úgy, hogy a környezetében nincs aktív dolgozó nélkülözik: egészséges táplálkozás, megfelelő lakás, megfelelő ruházat, játékok, könyvek, szabadidős programok, fizetés isk. kirándulás stb. 4

5 Szegénység A szegénység szempontjából legmeghatározóbb társadalmi jellemzők: – alacsony iskolai végzettség – az alapfokú isk. végzettségűek 26 %-a foglalkoztatott (EU-ban 45 %) – A szülő alacsony isk. végzettsége 3-szor valószínűbbé teszi gyermekei szegénységét – a roma származás – 750 ezres roma népességen belül a szegénységi arány 70% (TÁRKI) – foglalkoztatási rátájuk 20 % – Cigányság életkori összetétele fiatalabb, mint a nem cigány népességé (romák között 0-14 évesek aránya 36,8%, nem romáknál 15,4%) – a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység – két felnőtt, 3 vagy több gyerek: szegénységi arány 31 %, – a rurális lakókörnyezet – a szegények több mint fele községekben él 5

6 Mentális egészség A WHO előrejelzés – utáni évtizedekben az egészségügy legsúlyosabb problémái a pszichiátriai, pszichológiai megbetegedések és következményei lesznek. – 50 %-kal emelkedik a lelkileg beteg gyermekek száma. A kedvezőtlen társadalmi folyamatok negatív hatásai a gyermekek mentális egészségére Nemzetközi adatok – minden hatodik gyermek valamely pszichiátriai betegségben szenved,  népbetegség Becslés: országosan 347 e. gyermek szorulna pszichiátriai jellegű megsegítésre,  tizede gondozott 6 helyen 196 ágyon folyik akut fekvőbeteg ellátás és 4 helyen további 60 ágyon rehabilitáció 10 ezer lakosra jutó 0,2 gyermekpszichiátriai ágyszám – EU-s ajánlás 10 ezer lakos/1 ágy Öngyilkosságok – Évi ( között), becslés: kísérletek száma ennek szöröse – Veszélyeztetettek: év közötti rendezetlen családi hátterű fiatalok 6

7 7 Közoktatási adatok Nevelési tanácsadó (2010/11) – 184 intézmény – Összes igénybe vevő: (isk.érettségi vizsg. nélkül) – Tanulási, illetve magatartási beilleszkedési nehézség miatti igénybevevő: (49,4%) – Terápiában gondozásban részesült 75 ezer 3 év alatti3-7 év6-10 év év (ált.isk.- ba járó 15- év (középisk.-ba járó)

8 8 Közoktatási adatok (2010/2011. KSH) Iskolai adatok – Óvodás 338 ezer, veszélyeztetett: a 3 %-a (9 650 fő) hhh: 11% – Ált.isk. 758 ezer, veszélyeztetett: a 7 %-a ( fő) hhh: 13,9% Évfolyamismétlő 2% ( fő) Tanulási, magatartási zavaros 6,9% ( fő) – Középfok 567 ezer. Szakiskolában 25% (139 e.) hhh 11 % – Évfolyamismétlő 8,6 % (11 800) – Nevelésbe vett 1,2 % (1 640) Szakközépiskolában 41 % (233 e.) hhh 2,8 % – Évfolyamismétlő 3,7 % (10 162) – Nevelésbe vett 0,1% (448) Gimnázium 34 % (195 e.) hhh 1,6 % – évfolyamismétlő 2,7 % (6576) – Nevelésbe vett 0,08 % (200) Korai iskolaelhagyók: (18-24 évesek alapfokú isk. végz. és nem tanul) 11 %

9 Veszélyeztetettek T á rgy é v dec. 31- é n nyilv á ntartott vesz é lyeztetett kiskor ú ak sz á ma T á rgy é v dec. 31- é n nyilv á ntartott vesz é lyeztetett kiskor ú akb ó l: k ö rnyezeti okb ó l vesz é lyeztetettek T á rgy é v dec. 31- é n nyilv á ntartott vesz é lyeztetett kiskor ú akb ó l: magatart á si okb ó l vesz é lyeztetettek T á rgy é v dec. 31- é n nyilv á ntartott vesz é lyeztetett kiskor ú akb ó l: anyagi okb ó l vesz é lyeztetettek T á rgy é v dec. 31- é n nyilv á ntartott vesz é lyeztetett kiskor ú akb ó l: eg é szs é gi okb ó l vesz é lyeztetettek Bántalmazás miatt is veszélyeztetett Elhanyagolás miatt is 23 ezer Lakáskörülmények miatt is 26 ezer Tankötelezettség elmulasztása miatt 25 ezer

10 10 Ezer azonos korúra jutó veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorú, 2010.

11 Védelembe vétel – 2010-ben védelembe vett (ebből 54 %-a rgyk-s) – Alapellátás keretében korábban gyereket gondoztak – 50 órás iskolai hiányzás miatt védelembe vett: – 2010 decemberben védelemben volt: – 2 éve sikertelen védelembe vétel miatt felülvizsgált (ebből 250 ÁT-be) 11

12 Bántalmazás, elhanyagolás Veszélyeztetettként nyilvántartott bántalmazás miatt is: fő (Fizikai 4 871, Lelki 3 688) elhanyagolás miatt is: 23 ezer Gyermekjóléti szolgálatoknál kezelt (össz. 145 ezer gyerek) bántalmazott gyerekek: fő (2010) Fizikai: 3 127, Lelki 5 429, Szexuális 374 elhanyagolt fő (fizikai 12 e., érzelmi 10 e.) Hozzátartozók közötti erőszak: 1651 bántalmazási ügy : 242 kiskorú bántalmazott Védelembe vett bántalmazás miatt : 389 (2011) Átmeneti nevelésbe vett: – Bántalmazás miatt 203 fő – Elhanyagolás miatt : fő Tartós nevelésbe vétel szülői felügyeleti jog megszüntetés miatt:169 12

13 Bűnelkövetés Gyermekkorú elkövetők Száma: 2010-ben (elmúlt 5 évben csökken száma is aránya is) Terület: BAZ megyében a legtöbb, 14 %-a az összesnek (főváros 7%) Életkor: 13 éves a 41%-a Családi környezet: együtt élő szülők (76%), egyedülálló (11%), gyermekotthon (8%) Fiatalkorú elkövetők Száma: 2010-ben (azonos korú népesség: 2,4%-a ) Terület: BAZ megyében a legtöbb, 11 %-a az összesnek (főváros 10,5%) Életkor: 17 éves a 41%-a Családi környezet: együtt élő szülők (70%), egyedülálló (15%), gyermekotthon (8%) 13

14 Bűnelkövetés - gyermekvédelem Gyk. bűncselekmény elkövetése miatt védelembe vett: 220 Átmeneti nevelésbe vett: 34 fő Fk. bűncselekmény elkövetése miatt védelembe vett 490 Átmeneti nevelésbe vett: 60 fő Szakellátásba kerülés előtt bűncselekménnyel gyanúsított: 346 gyermek (39 fő 14 év alatti) Bűncselekmény elkövetésével gyanúsított szakellátásban élők (2010-ben): 1002 fő (316 a szakellátásba kerülés előtt követte el) 155 esetben megszüntették a nyomozást 357 ítéletet hoztak (10 felmentés)

15 Bekerülők szülői háttere 15

16 Fogyatékos gyermekek SNI gyerekek az ált.iskolában (2011/12): 52 ezer, 6,9% (KSH) (fiúk között 4%-kal magasabb) Dél-Alföld 11%, É-Alföld. 5,3%, Közép-Mo. 5,4% Szakellátásban (országos) A 2010-ben bekerült gyermekek 10%-a, illetve 6,4 %-a volt SNI-nek minősítve A 2010 dec. 31-én bent levő gyermekeknek 21 %-a volt fogyatékossága miatt különleges szükségletű (62 %-a ért.fogy. 18 % megism. funkciók…) Szakellátásban (főváros ) A 2010-ben bekerült gyermekek 15%-a, illetve 10 %-a volt SNI-nek minősítve A 2010 dec. 31-én bent levő gyermekeknek 22 %-a volt fogyatékossága miatt különleges szükségletű (42 %-a ért.fogy. 42 % megism. funkciók…) 16

17 Tartós nevelésbe vettek (349 fő) (2011 KSH)

18 Átmeneti nevelésbe vettek(3223) (2011 KSH)

19 Szakellátásba kerültek (4411 fő) (2011 KSH)

20 Szakellátásba kerültek túlkorossága Országos Szakellátásba kerüléskor túlkoros volt: 1025 fő 23 % – Alsó tagozatos 235 fő 23 % – Felső tagozatos 570 fő 55% – Középfokú intézményben 220 fő 21 % Főváros Szakellátásba kerüléskor túlkoros volt: 172 fő 27,8 % – Alsó tagozatos 48 fő 28 % – Felső tagozatos 85 fő 49,4% – Középfokú intézményben 39 fő 22,6 %

21 Szakellátás - iskola Általános iskolába járók közül túlkorosok aránya (2010): – Gyermekotthonban: 52% (fővárosban 48%) – Nevelőszülőnél: 24,8 % (fővárosban 24 %) Továbbtanulás a 2010/11-es tanévben ált. isk.-t befejezők :74 % szakiskolában dec. 31-én tanulók száma iskolatípusonként – Gimnázium 9 % (301) – Szakközépiskola 18 % (619) – Szakiskola 72 % (2 455)

22 Utógondozói ellátásból kikerülők 2010-ben utógondozói ellátásból kikerülők: 1523 fő Isk. végzettség – Nincs befejezett ált. isk. végzettsége: 33 fő – Ált. isk. végzettségű: 740 – Középfokú végzettségű: 711 (Szakiskola: 445) – Felsőfokú: 39 – Még tanul: 532 Munka Dolgozik 424 Nem dolgozik (217 reg.munkanélküli, 38 gyes, gyed) Lakhatás – Saját tulajdonú: 300 – Bérlemény 214 – Családtagként 344 – Ismerősöknél 180


Letölteni ppt "Gyermekesélyek és a gyermekvédelmi szakellátás Fővárosi Gyermekvédelmi Konferencia 2012. május 10. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések