Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gyermekesélyek és a gyermekvédelmi szakellátás Fővárosi Gyermekvédelmi Konferencia 2012. május 10. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gyermekesélyek és a gyermekvédelmi szakellátás Fővárosi Gyermekvédelmi Konferencia 2012. május 10. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet 1."— Előadás másolata:

1 Gyermekesélyek és a gyermekvédelmi szakellátás Fővárosi Gyermekvédelmi Konferencia 2012. május 10. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet 1

2 Népszámlálás 2011. október KSH előzetes adatok: Magyarország népessége 9 millió 982 ezer fő volt, 2,1 százalékkal kevesebb, mint az előző, 2001. február 1-jei népszámlálás alkalmával A népesség 1981 óta folyamatosan csökken, évi 35 ezer fő a természetes fogyás, Két megye kivételével (Pest, Győr-Moson-S.) minden megyében csökkent a lakónépesség, legnagyobb arányban Békésben (9%) Az ország lakosságának 29,6 %-a a Közép-Magyarországi régióban él A férfiak aránya 47,2, a nőke 52,8 százalék. 328 város és 2826 község A lakónépesség 17,4 %-a Budapesten, 52,1 %-a többi városban, és 30,5 %-a községekben él 2

3 3 Néhány adat a gyerekekről Kiskorúak száma: 1 826.337 (2010.jan.) (2001-ben 2 082 000) Házasságkötések 2010- ben: 35.750 Válás: 23.200 A gyerekek 84%-a kétszülős családban A gyerekek 16 %-a egyszülős családban ÉvÉlve születés 1970151 819 1980148 673 1990125 679 200899 200 200996.450 201088.050 Házasságon kívül: 42,3 % Születések száma

4 Szegénység Jövedelmi szegénység Szegénység: A medián jövedelem 60%-a alatt élők Szegénységi küszöb alatt él a lakosság 12 %-a, 1,2 millió fő (EU-ban 17%, 85 millió fő) Gyermekszegénység aránya 21 %, 383 ezer gyermek (EU 19 %) az EU-ban azon 5 ország közé tartozunk ahol a legnagyobb a távolság a népesség és a gyermekek szegénysége között Magyarországon a legnagyobb a különbség a gyermekes és a gyermek nélküli háztartások jövedelmi szegénysége között (17 %-6,8%) egyszülős: 25,7% a szegény gyermekek 60%-a inaktív, illetve alacsony munkaintenzitású családokban él. a 3. generáció nő fel úgy, hogy a környezetében nincs aktív dolgozó nélkülözik: egészséges táplálkozás, megfelelő lakás, megfelelő ruházat, játékok, könyvek, szabadidős programok, fizetés isk. kirándulás stb. 4

5 Szegénység A szegénység szempontjából legmeghatározóbb társadalmi jellemzők: – alacsony iskolai végzettség – az alapfokú isk. végzettségűek 26 %-a foglalkoztatott (EU-ban 45 %) – A szülő alacsony isk. végzettsége 3-szor valószínűbbé teszi gyermekei szegénységét – a roma származás – 750 ezres roma népességen belül a szegénységi arány 70% (TÁRKI) – foglalkoztatási rátájuk 20 % – Cigányság életkori összetétele fiatalabb, mint a nem cigány népességé (romák között 0-14 évesek aránya 36,8%, nem romáknál 15,4%) – a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység – két felnőtt, 3 vagy több gyerek: szegénységi arány 31 %, – a rurális lakókörnyezet – a szegények több mint fele községekben él 5

6 Mentális egészség A WHO előrejelzés – 2000. utáni évtizedekben az egészségügy legsúlyosabb problémái a pszichiátriai, pszichológiai megbetegedések és következményei lesznek. – 50 %-kal emelkedik a lelkileg beteg gyermekek száma. A kedvezőtlen társadalmi folyamatok negatív hatásai a gyermekek mentális egészségére Nemzetközi adatok – minden hatodik gyermek valamely pszichiátriai betegségben szenved,  népbetegség Becslés: országosan 347 e. gyermek szorulna pszichiátriai jellegű megsegítésre,  tizede gondozott 6 helyen 196 ágyon folyik akut fekvőbeteg ellátás és 4 helyen további 60 ágyon rehabilitáció 10 ezer lakosra jutó 0,2 gyermekpszichiátriai ágyszám – EU-s ajánlás 10 ezer lakos/1 ágy Öngyilkosságok – Évi 90-139 (2004-2009 között), becslés: kísérletek száma ennek 10-15-szöröse – Veszélyeztetettek: 15-25 év közötti rendezetlen családi hátterű fiatalok 6

7 7 Közoktatási adatok Nevelési tanácsadó (2010/11) – 184 intézmény – Összes igénybe vevő: 172 325 (isk.érettségi vizsg. nélkül) – Tanulási, illetve magatartási beilleszkedési nehézség miatti igénybevevő: 85 164 (49,4%) – Terápiában gondozásban részesült 75 ezer 3 év alatti3-7 év6-10 év 11-16 év (ált.isk.- ba járó 15- év (középisk.-ba járó) 1 65660 99049 07040 42420 185

8 8 Közoktatási adatok (2010/2011. KSH) Iskolai adatok – Óvodás 338 ezer, veszélyeztetett: a 3 %-a (9 650 fő) hhh: 11% – Ált.isk. 758 ezer, veszélyeztetett: a 7 %-a ( 105 734fő) hhh: 13,9% Évfolyamismétlő 2% (15 915 fő) Tanulási, magatartási zavaros 6,9% (52 594 fő) – Középfok 567 ezer. Szakiskolában 25% (139 e.) hhh 11 % – Évfolyamismétlő 8,6 % (11 800) – Nevelésbe vett 1,2 % (1 640) Szakközépiskolában 41 % (233 e.) hhh 2,8 % – Évfolyamismétlő 3,7 % (10 162) – Nevelésbe vett 0,1% (448) Gimnázium 34 % (195 e.) hhh 1,6 % – évfolyamismétlő 2,7 % (6576) – Nevelésbe vett 0,08 % (200) Korai iskolaelhagyók: (18-24 évesek alapfokú isk. végz. és nem tanul) 11 %

9 Veszélyeztetettek T á rgy é v dec. 31- é n nyilv á ntartott vesz é lyeztetett kiskor ú ak sz á ma 201 386 T á rgy é v dec. 31- é n nyilv á ntartott vesz é lyeztetett kiskor ú akb ó l: k ö rnyezeti okb ó l vesz é lyeztetettek 49 819 T á rgy é v dec. 31- é n nyilv á ntartott vesz é lyeztetett kiskor ú akb ó l: magatart á si okb ó l vesz é lyeztetettek 54 256 T á rgy é v dec. 31- é n nyilv á ntartott vesz é lyeztetett kiskor ú akb ó l: anyagi okb ó l vesz é lyeztetettek 90 430 T á rgy é v dec. 31- é n nyilv á ntartott vesz é lyeztetett kiskor ú akb ó l: eg é szs é gi okb ó l vesz é lyeztetettek 6 881 Bántalmazás miatt is veszélyeztetett 6 600 Elhanyagolás miatt is 23 ezer Lakáskörülmények miatt is 26 ezer Tankötelezettség elmulasztása miatt 25 ezer

10 10 Ezer azonos korúra jutó veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorú, 2010.

11 Védelembe vétel – 2010-ben védelembe vett 18 653 (ebből 54 %-a rgyk-s) – Alapellátás keretében korábban 6 000 gyereket gondoztak – 50 órás iskolai hiányzás miatt védelembe vett: 7 000 – 2010 decemberben védelemben volt: 30 234 – 2 éve sikertelen védelembe vétel miatt felülvizsgált 2 200 (ebből 250 ÁT-be) 11

12 Bántalmazás, elhanyagolás Veszélyeztetettként nyilvántartott bántalmazás miatt is: 8.500 fő (Fizikai 4 871, Lelki 3 688) elhanyagolás miatt is: 23 ezer Gyermekjóléti szolgálatoknál kezelt (össz. 145 ezer gyerek) bántalmazott gyerekek: 9 000 fő (2010) Fizikai: 3 127, Lelki 5 429, Szexuális 374 elhanyagolt 22 103 fő (fizikai 12 e., érzelmi 10 e.) Hozzátartozók közötti erőszak: 1651 bántalmazási ügy : 242 kiskorú bántalmazott Védelembe vett bántalmazás miatt : 389 (2011) Átmeneti nevelésbe vett: – Bántalmazás miatt 203 fő – Elhanyagolás miatt : 2 230 fő Tartós nevelésbe vétel szülői felügyeleti jog megszüntetés miatt:169 12

13 Bűnelkövetés Gyermekkorú elkövetők Száma: 2010-ben 2 607 (elmúlt 5 évben csökken száma is aránya is) Terület: BAZ megyében a legtöbb, 14 %-a az összesnek (főváros 7%) Életkor: 13 éves a 41%-a Családi környezet: együtt élő szülők (76%), egyedülálló (11%), gyermekotthon (8%) Fiatalkorú elkövetők Száma: 2010-ben 11 248 (azonos korú népesség: 2,4%-a ) Terület: BAZ megyében a legtöbb, 11 %-a az összesnek (főváros 10,5%) Életkor: 17 éves a 41%-a Családi környezet: együtt élő szülők (70%), egyedülálló (15%), gyermekotthon (8%) 13

14 Bűnelkövetés - gyermekvédelem Gyk. bűncselekmény elkövetése miatt védelembe vett: 220 Átmeneti nevelésbe vett: 34 fő Fk. bűncselekmény elkövetése miatt védelembe vett 490 Átmeneti nevelésbe vett: 60 fő Szakellátásba kerülés előtt bűncselekménnyel gyanúsított: 346 gyermek (39 fő 14 év alatti) Bűncselekmény elkövetésével gyanúsított szakellátásban élők (2010-ben): 1002 fő (316 a szakellátásba kerülés előtt követte el) 155 esetben megszüntették a nyomozást 357 ítéletet hoztak (10 felmentés)

15 Bekerülők szülői háttere 15

16 Fogyatékos gyermekek SNI gyerekek az ált.iskolában (2011/12): 52 ezer, 6,9% (KSH) (fiúk között 4%-kal magasabb) Dél-Alföld 11%, É-Alföld. 5,3%, Közép-Mo. 5,4% Szakellátásban (országos) A 2010-ben bekerült gyermekek 10%-a, illetve 6,4 %-a volt SNI-nek minősítve A 2010 dec. 31-én bent levő gyermekeknek 21 %-a volt fogyatékossága miatt különleges szükségletű (62 %-a ért.fogy. 18 % megism. funkciók…) Szakellátásban (főváros ) A 2010-ben bekerült gyermekek 15%-a, illetve 10 %-a volt SNI-nek minősítve A 2010 dec. 31-én bent levő gyermekeknek 22 %-a volt fogyatékossága miatt különleges szükségletű (42 %-a ért.fogy. 42 % megism. funkciók…) 16

17 Tartós nevelésbe vettek (349 fő) (2011 KSH)

18 Átmeneti nevelésbe vettek(3223) (2011 KSH)

19 Szakellátásba kerültek (4411 fő) (2011 KSH)

20 Szakellátásba kerültek túlkorossága Országos Szakellátásba kerüléskor túlkoros volt: 1025 fő 23 % – Alsó tagozatos 235 fő 23 % – Felső tagozatos 570 fő 55% – Középfokú intézményben 220 fő 21 % Főváros Szakellátásba kerüléskor túlkoros volt: 172 fő 27,8 % – Alsó tagozatos 48 fő 28 % – Felső tagozatos 85 fő 49,4% – Középfokú intézményben 39 fő 22,6 %

21 Szakellátás - iskola Általános iskolába járók közül túlkorosok aránya (2010): – Gyermekotthonban: 52% (fővárosban 48%) – Nevelőszülőnél: 24,8 % (fővárosban 24 %) Továbbtanulás a 2010/11-es tanévben ált. isk.-t befejezők :74 % szakiskolában 2010. dec. 31-én tanulók száma iskolatípusonként – Gimnázium 9 % (301) – Szakközépiskola 18 % (619) – Szakiskola 72 % (2 455)

22 Utógondozói ellátásból kikerülők 2010-ben utógondozói ellátásból kikerülők: 1523 fő Isk. végzettség – Nincs befejezett ált. isk. végzettsége: 33 fő – Ált. isk. végzettségű: 740 – Középfokú végzettségű: 711 (Szakiskola: 445) – Felsőfokú: 39 – Még tanul: 532 Munka Dolgozik 424 Nem dolgozik 1 099 (217 reg.munkanélküli, 38 gyes, gyed) Lakhatás – Saját tulajdonú: 300 – Bérlemény 214 – Családtagként 344 – Ismerősöknél 180


Letölteni ppt "Gyermekesélyek és a gyermekvédelmi szakellátás Fővárosi Gyermekvédelmi Konferencia 2012. május 10. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések