Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága

2 Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program-szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrások

3 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok 2003. évi PHARE CBC program: Magyarország – Szerbia Kísérleti Kisprojekt Alap Forrás: nemzeti PHARE (HU) + nemzeti társfinanszírozás 2004 – 2006 INTERREG IIIA program: Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program: Programkomponens: Magyarország – Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program Forrás: ERFA + HU társfinanszírozás, illetve CARDS 2007 – 2013 IPA program: Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Forrás: IPA + HU tárfinanszírozás

4 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz Instrument for Pre-accession Assistance A TANÁCS 1085/2006/EK RENDELETE (2006. július 17.) egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról A BIZOTTSÁG 718/2007/EK RENDELETE (2007. június 12.) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról Felváltja a Phare, ISPA, SAPARD, CARDS eszközöket Cél: a strukturális alapokban megszokott alapelvek, belső programokhoz hasonló menedzsment gyakorlat szerinti működés a programokban résztvevő tagjelölt és potenciális tagjelölt országok számára! 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrás ok

5 3. Program-szintű folyamatok  Az Európai Bizottság C(2008)1075 számú döntésével 2008. március 25-én elfogadta a 2007- 2013 időszakra szóló Magyarország - Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programot.  Szabályzatok, rendszer-, és folyamatleírások, kézikönyvek, útmutatók kidolgozása és egyeztetése  Menedzsment és kontrol rendszer leírás  IMIR 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

6 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai  fenntartható és biztonságos környezettel rendelkező harmonikus és együttműködő régió létrehozásának elősegítése,  kulturális és természeti örökség közös ápolása  az üzleti, oktatási, kutatási és kulturális együttműködések erősítése  a foglalkoztatottság növelése 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

7 5. Stratégia, prioritások 1. prioritás: Infrastruktúra és környezet 1.1. Infrastruktúra fejlesztés 1.1.1. Határon átnyúló, településeket összekötő útszakaszok építése, felújítása 1.1.2. Határon átnyúló közlekedési útvonalak tervezése, a helyi tömegközlekedés összehangolása 1.2. Közös felelősségvállalás a környezetért 1.2.1. Határon átnyúló vízgazdálkodási tevékenységek 1.2.2. Állategészségügyi monitoring, a környezet minőségét javító tevékenységek 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

8 5. Stratégia, prioritások 2. prioritás: Gazdaság, oktatás és kultúra 2.1. Gazdasági együttműködés, turizmus és K&F 2.1.1. Képzések és határon átnyúló üzleti partnerkeresés 2.1.2. Határon átnyúló kulturális útvonalak létrehozása, kulturális örökségvédelem 2.1.3. A régió terület- és ágazati fejlesztéséről szóló közös tanulmányok 2.1.4. Termékorientált közös kutatás-fejlesztés és innováció 2.2. Oktatási és kulturális együttműködések 2.2.1. Oktatási együttműködés 2.2.2. Emberek közötti (people-to-people) együttműködés 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

9 6. Programterület, potenciális pályázók Magyarországon: Bács-Kiskun és Csongrád megyék Szerbiában : Nyugat-Bácska Észak-Bácska Észak-Bánát Dél-Bácska Közép-Bánát Dél-Bánát Szerémség Utóbbi kettő ún. „kapcsolódó terület” (adjacent region) és közösségi támogatás legfeljebb 20%-ában részesülhet (718/2007 Bizottsági Rendelet 97. cikk). 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterüle t, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

10 6. Potenciális pályázók  közintézmények, közjogi intézmények és  magánjog hatálya alatt létesült intézmények, amelyek nem profitorientált szervezetként a magyar-szerb határ két oldalán, a támogatásra jogosult területen tevékenykednek. Pl. helyi- és megyei önkormányzatok, az állami- és önkormányzati intézmények, non-profit szervezetek, kistérségi társulások, fejlesztési ügynökségek, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok, egyetemek, kamarák, turisztikai szervezetek, munkaügyi központok, stb. 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterüle t, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

11 6. Kik lehetnek a pályázatok kedvezményezettjei? A határrégióban működnek Nem profitorientált szervezetek Határon túli partnerrel rendelkeznek Megfelelő pénzügyi stabilitással rendelkeznek 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterüle t, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

12 7. Rendelkezésre álló források 2010-ig a pályázható IPA forrás: 16 607 511 EUR Közösségi forrás maximum 85% + kormányzati hozzájárulás ÉS/VAGY a pályázók által biztosított öner ő  a projektek megvalósításához közösségi forrásból előleg kérhető (15%),  a Program keretében a szolgáltatások, áruk és építési beruházások beszerzéseire az IPA végrehajtásáról szóló 718/2007/EK Bizottsági Rendelet 121. cikkét kell alkalmazni! 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

13 8. A végrehajtás alapelvei Határon átnyúló hatás: Csak olyan pályázatok nyerhetnek támogatást, melyekben a támogatásra jogosult magyar és szerb partnerek közösen pályáznak, s a következő négy együttműködési kritérium közül legalább kettőt teljesítenek:  közös fejlesztés  közös végrehajtás  közös projektcsapat  közös finanszírozás 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

14 8. A végrehajtás alapelvei Vezető Kedvezményezett:  Együttműködési megállapodást köt a projekt partnerekkel (ellátandó feladatok, koordináció, jelentéstétel, finanszírozás stb.  Aláírja a támogatási szerződést  Kapcsolattartóként képviseli a projektet az intézményrendszer felé  Felel a projekt teljes megvalósításáért, a partnerség működéséért  Feladata, a támogatás hatékony, eredményes és szabályszerű felhasználásnak biztosítsa  megkapja a teljes IPA támogatást és átutalja a megfelelő összeget a partnereinek  megbizonyosodik arról, hogy az egyes partnerek kiadásait az erre felhatalmazott ellenőrző intézmény igazolta. Ugyanakkor: A partnerek felelősséget vállalnak az általuk elszámolt kiadások szabályosságáért! 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

15 9. Az első pályázati felhívás Pályázati felhívás várható megjelenése: 2009. október eleje (egyeztetés alatt) Beadási határidő: 2009. december 31. (egyeztetés alatt) Elérhető forrás: 16,6 millió EUR Projektek időtartama: min. 6 – max. 18 hónap Projektvégrehajtás megkezdése: csak a projekt JMSC jóváhagyása után 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

16 9. Az első pályázati felhívás A pályázati dokumentáció letölthető: http://www.hu-srb-ipa.com Pályázati felhívás Pályázati útmutató –Kitöltési útmutató a jelentkezési laphoz –State Aid szabályok alkalmazása –Támogatási szerződés tervezete –Partnerségi Megállapodás tervezete Jelentkezési lap 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

17 9. Az első pályázati felhívás Engedélyezett projektméretek prioritásonként 50.000- 1.500.000 EUR 1.1.1. Határon átnyúló, településeket összekötő útszakaszok építése, felújítása (500.000 - 1.500.000 EUR) 1.1.2. Határon átnyúló közlekedési útvonalak tervezése, a helyi tömegközlekedés összehangolása (100.000 – 400.000 EUR) 1.2.1. Határon átnyúló vízgazdálkodási tevékenységek (400.000 – 1.000.000 EUR) 1.2.2. Állategészségügyi monitoring, a környezet minőségét javító tevékenységek (100.000 – 400.000 EUR) 2.1.1. Képzések és határon átnyúló üzleti partnerkeresés (50.000 – 200.000 EUR) 2.1.2. Határon átnyúló kulturális útvonalak létrehozása, kulturális örökségvédelem (100.000 – 300.000 EUR) 2.1.3. A régió terület- és ágazati fejlesztéséről szóló közös tanulmányok (50.000 – 100.000 EUR) 2.1.4. Termékorientált közös kutatás-fejlesztés és innováció (100.000 – 400.000 EUR) 2.2.1. Oktatási együttműködés (100.000 – 400.000 EUR) 2.2.2. Emberek közötti (people-to-people) együttműködés (50.000 – 100.000 EUR) 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok

18 Hogyan készüljenek a pályázók?  A program tartalmának, szabályozóinak alapos megismerése;  Lehetséges projektek beazonosítása;  Partnerek felkutatása, közös célok meghatározása;  Partnerek közötti előzetes feladatmegosztás átgondolása (vezető partner!);  Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök számbavétele (önerő!);  A tervezett projekt közös végiggondolása, előkészítése, feladatok felosztása, partnerségi megállapodásban történő rögzítése. 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információforrá sok 9. Az első pályázati felhívás

19 10. Információ Zicherman - Mikulás Brigitta Irányító Hatóság vezető Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tel: +36 1 474 9200 Fax: +36 1 474 9201 e-mail: brigitta.mikulas@nfu.gov.hubrigitta.mikulas@nfu.gov.hu Dr. Tölgyesi Viktória Főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tel: +36 1 474 9216 Fax: +36 1 474 9201 e-mail: tolgyesi.viktoria@nfu.gov.hutolgyesi.viktoria@nfu.gov.hu Dr. Schrick Judit Programirányító Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tel: +36 1 474 9218 Fax: +36 1 474 9201 e-mail: schrick.judit@nfu.gov.huschrick.judit@nfu.gov.hu Kalmár Péter Igazgató, Közös Szakmai Titkárság, Budapest Tel: +36 1 224 3275 Fax: +36 1 224 3112 e-mail: kalmar@vati.hukalmar@vati.hu Internet: www.hu-srb-ipa.com www.nfu.hu www.vati.hu 1. A program előzményei 2. Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 3. Program- szintű folyamatok 4. A HU-SRB IPA Program hosszú távú céljai 5. Stratégia, prioritások 6. Programterület, potenciális pályázók 7. Rendelkezésre álló források 8. Végrehajtás alapelvei 9. Az első pályázati felhívás 10. Információfor rások


Letölteni ppt "Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések