Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kihívások és változások a szociálpolitikában Siófok, 2012. május 18. Csoba Judit: Munkanélküliség, integráció Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kihívások és változások a szociálpolitikában Siófok, 2012. május 18. Csoba Judit: Munkanélküliség, integráció Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika."— Előadás másolata:

1 Kihívások és változások a szociálpolitikában Siófok, 2012. május 18. Csoba Judit: Munkanélküliség, integráció Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék csoba.judit@arts.unideb.hu

2 Emil Durkheim (1858-1917) és a társadalmi integráció

3

4 A GDP negyedévenkénti növekedési üteme az EU 15 tagállamában és négy közép-kelet-európai országban, 2006–2010 (volumenindex, %) Forrás: Eurostat online adatbázis, „namq_gdp_k” táblázat alapján

5

6

7 Mikor érjük utol Európát?

8 Magyarországnak juttatandó támogatások évente

9 A bruttó hazai termék gazdasági ágazatok közötti megoszlása Magyarországon és az Európai Unió 27 tagállamában átlagosan, 2009 (%)

10

11

12

13 A tartós munkanélküliség jelenlegi megoszlása

14

15

16

17 A foglalkoztatás szintje Forrás: NGM, a tagállamok által 2010. novemberben benyújtott, előzetes nemzeti reformprogramok alapján.

18

19

20 A nem tanuló 15–29 éves fiatalok megoszlása munkaerő-piaci státusuk szerint Magyarországon, az EU-ban és az OECD-országokban, 2008 (%)

21 A 16-65 éves középiskolainál alacsonyabb végzettségű népességből azok aránya, akik a dokumentum-típusú szövegértésben 3-as, 4-es, 5-ös szinten végeztek %

22 State budget revenues and expenditures (% of GDP, 2006, EU members)

23 Globális gumicukor-teszt A vizsgálatban óvodásokat a pillanatnyi vágy (egy gumicukor elfogyasztása) csábításának tették ki, a várakozással nagyobb jutalom (több gumicukor) ígéretével. A kutatók egy évtized múlva azt tapasztalták, hogy akik 5 évesen kevésbé engedtek a pillanat csábításának, fiatalként önállóbbak, kiegyensúlyozottabb személyiségűek lettek. Akik viszont nem tudtak parancsolni vágyaiknak, azokból depresszióval küszködő – nagy álmokat dédelgető, de semmit meg nem valósító – fiatal lett. A kísérlet alapján a csábításoknak való ellenállás meghökkentően jól előrejelzi a társadalmi siker esélyét. Ebből arra lehet következtetni, hogy a fejlett társadalmakon belül egyre szélesedő szakadék nyílik a teljesítményorientált és egészségtudatos sikerkeresők, illetve a munkaerőpiacról kiszoruló, passzív, fogyasztásorientált kudarckerülők között. Úgy tűnik, hogy a fogyasztásorientáltság követése vagy nem követése új életvezetési mintákat jelent, s az előrejutásban a szegénység korábbi társadalmi meghatározóihoz képest ezek az életprogramok meghatározóbbak. Forrás: Marosán, 2008

24

25

26 Voltaire: Filozófiai ABC Az elkövetők büntetésének hasznosnak kell lenniük. Az akasztott ember semmire sem jó. A közmunka végzésére ítélt ember viszont hasznot hajt az országnak, és például szolgál másoknak.

27 Beleegyezés A kényszermunka tilalma: “Senkit sem lehet kényszerrel vagy kötelezéssel munkára kényszeríteni” (az Európai Konvenció 4. cikkelye) (az EU Alapokmányának 5. szakasza az alapvető emberi jogokról)

28 Mások vagyunk, mint az európaiak? Szemelvények egy nemzetközi értékvizsgálat (World Values Survey) Eredményeiből a magyarok az állam szerepét fontosabbnak, a piaci szereplőkét kevésbé fontosnak szeretnék látni, sőt, az állam szerepét erősítenék a piaci szférában is, azon országok közé tartozunk, ahol a legkevesebben támogatják az egészségügy és az oktatás piaci alapra helyezését, a közjóért keveset teszünk, szomszédainkkal ritkán járunk össze, Forrás: Tárki European Social Report, 2009

29

30 Mások vagyunk, mint az európaiak? civilszervezetekben csak 10%-unk vállal aktív szerepet, míg a nyugat-európai országokban 40% körüli, a skandináv országokban pedig 80% fölötti ez az arány, az adóelkerülést és a szociális támogatások jogosulatlan igénybe vételét a magyar lakosság igen csekély hányada tartja morálisan elfogadhatatlannak, 28 országból csak háromban kisebb az ezt nem tolerálók aránya, 21 országból rajtunk kívül csak kettő szerint igaz az, hogy „ha az ember sok pénzt akar keresni, akkor nem lehet mindig becsületes”. Ezek után nem meglepő, hogy csak egy ország tolerálja nagyobb arányban a korrupciót, mint nálunk,

31 Mások vagyunk, mint az európaiak? Political Capital Intézet: DEREX index (demand for right-wing extremism index) (European Social Survey) Csak két országban nőtt a DEREX index az utóbbi években: Magyarország, Ukrajna 33 országból Magyarországon az egyetlen ahol az idegenellenesség a többséget (52%) jellemzi

32 A magyarországi roma és nem roma népesség kormegoszlása

33

34

35

36 A demokráciáról minden 7. 15-29 éves fiatal szerint bizonyos körülmények között a diktatúra jobb, mint a demokrácia, 1/3-uk szerint pedig egyik olyan, mint a másik csak 2/5-ük tartja a demokráciát minden más politikai rendszernél jobbnak (Szabó-Bauer 2009)

37 Fény az alagút végén ?

38 Integráció ………. Változás - az értékek körében, - a szocializációs sémákban, - a toleranciában, - az aktivitásban, - a felelősségvállalásban „Stand by Me…..”


Letölteni ppt "Kihívások és változások a szociálpolitikában Siófok, 2012. május 18. Csoba Judit: Munkanélküliség, integráció Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések