Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan írjunk pályázatot? - Esettanulmány

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan írjunk pályázatot? - Esettanulmány"— Előadás másolata:

1 Hogyan írjunk pályázatot? - Esettanulmány
2002. május Salgótarján Tordai Péter Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda Köszöntés Bemutatkozás – Középiskolai tanár, 6 év – 4 éve európai uniós oktatási és képzési együttműködési programokkal, projektekkel foglalkozom – 2,5 éve a Leonardo Nemzeti Iroda programvezetője A projektmenedzsmentet elsősorban a gyakorlat oldaláról

2 A bemutatandó pályázat
A pályázat címe: Szakképzés az egészség- és természetvédelmi turizmus területén Főpályázó: Tapolca Város Önkormányzata A pályázat típusa: Leonardo da Vinci program, kísérleti projekt (1997) A pályázatírásnak vannak általános sajátosságai és az adott pályázati rendszerhez, kiíráshoz kötődő specialitásai A bemutatott pályázat kapcsán – nem fiktív projekt (hogy életszerűbb, megfoghatóbb legyen), de a szemléltetés a lényeg és nem a történeti hitelesség A Leonardo da Vinci program: 1995-től, EU szakképzési együttműködési programja az EU szakképzés-politikájának megvalósítása Mao. Részvétele 1997-től Nemzetközi együttműködés Kísérleti projekt: a szakképzés tartalmának és módszertanának megújítása: tananyag és tantervfejlesztés Látni fogják: a strukturális alapokra emlékeztető sajátosságok is

3 A projekt háttere – problémák és lehetőségek
Munkanélküliség Stagnáló gazdaság Speciális természeti környezet Gyógybarlang, termálvíz Balaton-felvidék A Balaton közelsége Munkanélküliség A Balaton-felvidéki város természeti környezeti adottságai: különleges éghajlattal rendelkezik a vulkáni hegyek között, egyedi tulajdonságokkal rendelkező gyógybarlangja, melegvize van, valamint remek hely a jól eladható, ritka gyógynövények termesztésére is

4 Regionális fejlesztési koncepció
A meglevő természeti és humánerőforrások kihasználásával fenntartható gazdasági fejlődés A szakemberképzés megújítása „Regionális” – inkább kistérségi, Tapolca város és a térség 56 települése, 2 régióhoz is kapcsolódik (Ny- és Közép-Dunántúl) (ld. régióhatárok problematikus volta, Balaton, mint önálló régió) Beiskolázási vonzáskörzet is A város vezetése csak környezetre ártalmatlan ipar űzését hajlandó engedélyezni, (térség nemzeti parkká nyilvánítása) - a várost és vonzáskörzetét gazdaságilag ismét fellendíteni a meglevő természeti és humánerőforrások kihasználásával, fenntarthatóság! Megoldás: a szakemberképzés megújítása – az általános iskolát végzetteknek a népi kismesterségek (fazekas, háncsfeldolgozó, vesszőfonó) és gyógynövénytermesztő képzéseket fejlesztették ki, az érettségizetteknek pedig az idegenforgalmi ügyintézői képzést tervezik. E szakképzettségek megszerzése után a kisvállalkozások szinte beruházás nélkül indíthatók.

5 Igényfelmérés és helyzetelemzés
Országos statisztikai adatok (KSH, Magyar Turizmus Rt.) Helyi kérdőíves felmérés Oktatási és gazdasági helyzetelemzés Speciális idegenforgalmi szakképzés beindításának szükségessége

6 A projekt célja Két éves poszt-szekunder szakképzési
program kidolgozása

7 A főpályázó Települési önkormányzat Átgondolt fejlesztési koncepció
Innovatív, ösztönző környezet Helyi összefogás Pályázati tapasztalat Nemzetközi kapcsolatrendszer Jó értelemben vett lokálpatriotizmus A Leonardo da Vinci program által kiírt pályázat lehetőséget nyújtott számukra a mindig szűkös fejlesztési keretek lényeges bővítésére. (Remélhetően mind több önkormányzat fog ezzel a lehetőséggel élni a jövőben; a nemzetközi együttműködések révén elérhető forrásokat a helyi fejlesztési elképzelések megvalósítására fordítva tudják eredményeiket tovább növelni.)

8 Partnerkeresés, partnerválasztás
Honnan? Korábbi kapcsolatok Testvérvárosi kapcsolatok Partnerkereső szeminárium A partnerek partnerei Internet Kiket? Egymást kiegészítő kompetenciák Megbízhatóság Csak amennyire okvetlenül szükség van! Milyen partnereket vár e a pályázati rendszer? A strukturális alapok kapcsán nem kell majd külföldi Partnerkereső szeminárium 1997 eleje, BXL – jóval több érdeklődő, mint amennyire szükség volt Testvérvárosi kapcsolatok

9 Külföldi partnerek AK-KK (finn képzőközpont)
Escola Professional de Setúbal (portugál szakképzőiskola, tananyagfejlesztés) Zeus (görög: területfejlesztés, KKV-k támogatása, multimédiás fejlesztések, pedagógiai módszertan) VVV Domburg-Oostkapelle (holland utazási iroda) Ungarn tours (német utazási iroda) Terra (osztrák utazási iroda) Testvérvárosi kapcsolatok - Lempäälä Tamperéhez közel De zömében új partnerek: a portugál a finnen keresztül A projekt egyik erőssége, hogy nagyon sokféle intézménytípus dolgozik együtt – kompetenciáik kiegészítik egymást. A holland partner egy védett természeti környezetben, falusi turizmussal foglalkozó idegenforgalmi cég; családi házakban helyezik el vendégeiket és gazdag kulturális programokat ajánlanak. Az osztrák egy salzburgi utazási iroda; a görög egy üzleti tanácsadó hálózat brüsszeli irodája – bőséges EU-s tapasztalataikat főleg kisvállalkozásoknak kínálják –, mely szívesen teremt kapcsolatot oktatási intézmények és vállalkozások között. A finn partner egy tanárokat és adminisztrációs alkalmazottakat továbbképző központ. Utazási irodák: szakmai kontroll, tanácsadás A többiek: tananyagfejlesztés GR: informatikai, multimédiás fejlesztések PT: profilja: termálturizmus és egészségügy

10 Hazai partnerek Expanzió Humán Tanácsadó Bt. (koordinátor)
Veszprémi Egyetem (tananyagfejlesztés, kreditek, felvételi vizsga követelmények) Tapolcai Városi Kórház (gyakorlati képzőhely, barlangterápia) Hévízi Kórház (gyakorlati képzőhely, fürdőterápia) Szentgyörgy Panzió, Hotel Gabriella (gyakorlati képzőhely, vendéglátás) Balatontourist (gyakorlati képzőhely, idegenforgalom) Főpályázó: szerződéskötés, pénzügyi adminisztráció, felszerelés biztosítása, tesztkurzusok szervezése, kapcsolat a helyi partnerekkel Koordinátor: szakmai irányítás, monitoring, ellenőrzés, értékelés, kapcsolattartás a külföldi partnerekkel, kiadványok elkészítésének irányítása, disszemináció Veszprémi Egyetem Turisztikai Tanszék További támogatók: Veszprém Megyei Kézműves Kamara

11 A projekt várható eredményei
Felsőfokú szakképzési program és tematika Termál és egészségturizmus Természetvédelmi turizmus Szakmai modulok: Egészségügyi ellátás, szolgáltatás Turizmus Környezetvédelem és a nemzeti parkok védelme Gazdasági, vállalkozási és számviteli ismeretek Tananyagok, tankönyvek CD-k, videófilmek Felsőfokú szakképzési program és tematika AIFSZ képzés, kreditek, beszámíthatóság Termál és egészségturizmus Természetvédelmi turizmus Magyarország nemzeti parkjai, Természet és társadalom: Jogi Alapismeretek A partnerek korábbi anyagainak továbbfejlesztései és teljesen új fejlesztések Magyarul és angolul Olyan képzést hoznak létre, amely közvetlenül is jól használható, de ugyanakkor konvertálható tudást ad: idegen nyelvű kommunikáció, műveltség, viselkedéskultúra, ügyintézési és idegenvezetési ismeretek a környezet- és egészségügyi ismeretek mellett, stb. Első szakképzés mellett ezek a tananyag-modulok tovább- illetve átképző kurzusokon is jól használhatóak. A kidolgozott kurzust esélyegyenlőség és végzés után kitűnő elhelyezkedési lehetőség jellemzi.

12 Projektmenedzsment Folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel ( , Internet) Évi két projekttalálkozó Munkatalálkozók Világos felelősségi körök Konfliktuskezelés Az érdekeltség fenntartása A nemzetközi együttműködés segítségével folyamatosan biztosítja az információcserét. Az összes partner évente kétszer – tavasszal, illetve ősszel - találkozik Magyarországon; a közvetlen tapasztalatcserékre, szakmai vitákra és a legjobb megoldás kimunkálására ekkor kerülhet sor. A főpályázó sorra végiglátogatja partnereit, tapasztalatgyűjtést és munkaértekezleteket előíró feladatterveit teljesítve. A problémák felbukkanásánál főleg azok megoldási lehetőségeivel kell foglalkozni, és a leszűrhető tapasztalatot kell értékelni, nincs idő és energia a csüggedésre, abbahagyásra és újrakezdésre

13 Értékelés Kétszintű, részletes önértékelés Külső szakértők bevonása
Projektirányító testület Partnerek Külső szakértők bevonása Ütemezés (időközi, záró) Módszerek: Kérdőívek, elemzések, tanulói értékelés Indikátorok: Foglalkoztatási adatok Hazai és külföldi alkalmazás

14 Az eredmények terjesztése
Helyi média (városi televízió, sajtó) Konferenciák (Magyar Balneológiai Egyesület, Nemzetközi Egészségturizmus Konferencia) Internet (városi honlap) Hálózatok (Fürdővárosok Szövetsége) Kiállítások (Training 2000, Brüsszel) Döntéshozók Lasztovicza Jenő, a választókörzet o.gy. Képviselője, a Parlament idegenforgalmi bizottságának alelnöke, gyógy- és termálturizmus albizottság tagja Magyar Balneológiai Egyesület konferenciája és éves vándorgyűlése – Május IV. Tapolcai Nemzetközi Egészségturizmus Konferencia (2000. november 22.), kapcsolódóan az o.gy. Idegenforgalmi Bizottság Gyógyidegenforgalmi Bizottságának kihelyezett ülése

15 Munkaterv I. Munkacsomagok (Felelősök, Időtartam, Határidők)
Részletes munkaterv Képzés a résztvevő tanároknak Tananyag- és tantervfejlesztés A kreditek kialakítása A képzés elindítása (elméleti képzés, gyakorlat) Továbbfejlesztés (pl. középiskolai változat) A végleges tananyag megjelentetése 1998 szeptember: a veszprémi egyetemen elindul a képzés Azóta a harmadik évfolyam végez. KB. 50 hely, 4-5 szörös túljelentkezés Egy részük tovább tanul az egyetemen a turizmus szakon a kredit pontok beszámításával Szakmai gyakorlat: hévízi gyógyfürdő, Balaton-Felvidéki Nemzeti Park, büki gyógyfürdő stb. 1999-től: két tapolcai középiskolában (pl. Széchenyi István Szki idegenforgalmi szak)fakultatív tantárgy keretében ( Évfolyam): gyógyturizmus, természetvédelem 9-10.évfolyam? Orientációs, szakmai előkészítés

16 Munkaterv II. Mérföldkövek (a képzés elindítása, félidei értékelés, munkatalálkozók) Minőségbiztosítás Beszámolók Táblázatok, ábrák, GANT diagramok

17 Költségvetés I. Leonardo támogatás Phare Végfelhasználói Támogatás
Önkormányzat Nyitott Szakképzésért Közalapítvány Szakképzési Alap Ezer euróban (hozzávetőlegesen) Elszámolható és el nem számolható, ám el nem kerülhető költségek Többcsatornás finanszírozás – de: gyakran eltérő felhasználási szabályok (mire lehet fordítani), eltérő felhasználási hatridők, kettős finanszírozás tilalma Önrész: a Leonardo projekten belüli önrész Járulékos: a Leonardo projekten kívüli, ám ahhoz kapcsolódó költségek, pl. beruházások – szintén önrész! Itt magas, mert komplex fejlesztés részeként. Szakképzési Alap decentralizált része: taniroda kialakítása, számítógépes háttér, kiadványszerkesztés

18 Költségvetés II. Személyi költségek Utazási költségek
Beszerzési költségek Adminisztrációs költségek Alvállalkozói költségek

19 Költségvetés III. Költségmegoszlás a partnerek között: Cash-flow
HU: 76 %, EU: 24 % Cash-flow Reálisan/vagy felültervezve?

20 Továbbfejlesztési lehetőségek
Kapcsolódó projektek kidolgozása Specializáció Új országok bevonása felnőttoktatás Módszertani újítása (távoktatás) 2000-es Leonardo pályázat Szakosított gyógyidegenforgalom,felnőttoktatás Már az elején is tervezhető a transzferabilitás: hogy lehet átvinni a projekteredményeket…

21 Kockázati tényezők Projektcsapatok hiánya az intézményekben
Személyi változások Jogi problémák Szemléletbeli különbségek Felboruló időrend (szerződéskötés, a támogatás átutalása) Jogi problémák: az Expanziónak távoznia kellett a projektből Személyi változások: munkahely váltás, szülés, betegségek Pl. görög partnerek – így a munkának csak egy részét végezte el Szemléletbeli különbségek, eltérő munkakultúra

22 ESZA sajátosságok Komplex fejlesztés részeként Regionális jelleg
Foglalkoztatáspolitikai megközelítés Humánerőforrás fejlesztés Partnerség Társfinanszírozás


Letölteni ppt "Hogyan írjunk pályázatot? - Esettanulmány"

Hasonló előadás


Google Hirdetések