Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bemutatkozik Pedagógiai Kara.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bemutatkozik Pedagógiai Kara."— Előadás másolata:

1 Bemutatkozik Pedagógiai Kara

2 A város, ahol élünk

3 Az Egyetem és környéke

4 A Pedagógiai Kar

5 A Pedagógiai Kar

6 Az épület belülről Modern, korszerűen felszerelt épületek
Dinamikusan fejlődő campus Az épület belülről

7 Az épület belülről

8 Zajlik az Élet Családias hangulat Fiatal, szimpatikus oktatók
Széleskörű szakmai ismeretek

9 A kollégium A kollégium az egyetem területén van (2 perc alatt ott vagy) Kiválóan felszerelt, kényelmes szobák Internet-hozzáférési lehetőség Büfé, könyvtár helyben Szauna Jó hangulat

10 Ahova szívesen járunk

11 Szakjaink Andragógia Gyógypedagógia Magyar Óvodapedagógia Tanító
Informatikus könyvtáros

12 ANDRAGÓGIA szak A felnőttnevelés tudománya
3 szakirányt választhatsz Felnőttképzési szervező Művelődésszervező Személyügyi szervező 3 fakultáció felé orientálódhatsz Múzeumpedagógia Térségfejlesztő Sport és rekreáció Továbbtanulási lehetőségeid mesterképzésre KE Gazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem FEEK ELTE PPK SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet

13 Mi lehetsz az andragógia végzettségeddel?
Rendezvényszervező Nemzetközi együttműködések koordinálója Képzések, oktatások, továbbképzések szervezője, akár vállalkozóként Távoktatás, elektronikus tanulás szakértője, lebonyolítója Közösségszervező Pályázatíró, pályázati koordinátor Művészeti menedzser Kulturális intézmények munkatársa Államigazgatásban, a közművelődés területén dolgozó szakember Munkaügyi központ munkatársa

14 Gyógypedagógia szak Olyan gyógypedagógusokat képzünk, akik képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak, továbbá képesek választott szakirányukon a diagnosztikus, fejlesztő, tanító, terápiás és rehabilitációs módszerek alkalmazására. Képzési idő: 7+1 félév Szakirányok: - Logopédia - Tanulásban akadályozottak pedagógiája

15 Hol tudsz elhelyezkedni a gyógypedagógiai végzettségeddel?
korai fejlesztési intézményeknél közoktatási intézményeknél gyógypedagógiai módszertani központoknál pedagógiai szakszolgáltatás intézményeinél a gyermekvédelem és az egészségügy intézményeinél

16 Magyar szak Képzési idő: 6 félév Felvételi követelmények:
magyar és dráma v. latin v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) Szakképzettség megnevezése: magyar alapszakos bölcsész

17 Mi lehetsz a magyar szakos végzettségeddel?
A végzettek tevékenységi köre jellemzően a kultúra valamely területéhez, leggyakrabban az oktatáshoz, közművelődéshez, kulturális menedzsmenthez, irodalomtudományhoz kapcsolódik. Sokszínű feladatok várják a végzetteket a tudományos, kulturális és kormányzati életben, munkájuk során kutatóintézetek, könyvkiadás, tömegkommunikációs eszközök, minisztériumok foglalkoztatják őket.

18 Óvodapedagógia szak A képzést követően alkalmas leszel az óvodai nevelés feladatainak ellátására a 3-8 éves korosztályban. Képzési idő: 6 félév Felvételi követelmények: alkalmassági vizsga (ének, vizuális készség, testnevelés) Specializációs lehetőségek: gyermektorna, hangszerjáték, német nyelvű foglalkozások vezetése Továbbtanulási lehetőségek Pedagógia MA Szakirányú továbbképzések: fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, drámapedagógus, BTM együttnevelő pedagógus Tanító BA, gyógypedagógia BA, logopédia BA

19 Hol tudsz elhelyezkedni az óvodapedagógiai végzettségeddel?
Óvodában Gyermekotthonban Játszóházban Házi gyermekgondozói szolgálatban Családi napköziben Au pairként külföldön és belföldön Animátorként (szállodában, turista központban)

20 Tanító szak A tanító BA szak a tanításhoz az általános iskola első négy osztályára ad képesítést. A választható műveltségterületi képzések az általános iskola 5. és 6. osztályában az adott szaknak megfelelően nyújt tanítási lehetőséget. Választható műveltségterületek: magyar nyelv és irodalom, természetismeret, ének-zene, informatika, idegen nyelv (angol, német, francia), matematika, technika, vizuális nevelés, testnevelés

21 Hogyan tudom tovább képezni magam a diploma megszerzése után?
Szakirányú továbbképzéseken (adott művelt-ségterülethez kapcsolódóan, munkahely igényeinek megfelelően) Egy másik műveltségterület elvégezésével Mesterképzésben: hittanár-nevelőtanár MA bemenete a tanító BA is (egyetemi végzettséget adó tanárképes MA) Pedagógiai tanár MA megfelelő minor bemenettel

22 Hol tudsz elhelyezkedni a tanítói végzettségeddel?
Általános iskolák alsó tagozatán Műveltség-területtel pedig az 5. és 6. osztályban is!

23 Informatikus könyvtáros szak
Célunk olyan könyvtárosok, tudásszervező szakemberek képzése, akik képesek a hagyományos és elektronikus információhordozók feldolgozására és közvetítésére információs szolgáltatások működtetésére és számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazására Választható szakirányok: digitális és elektronikus könyvtár szakirány közkönyvtári szakirány

24 Hol tudsz elhelyezkedni az informatikus könyvtáros végzettségeddel?
különböző könyvtártípusokban (szak- és tudományos könyvtárak, iskolai és közkönyvtárak) médiatárakban, hang- és filmarchívumokban információs intézményekben (pl. EU Dokumentációs Központok) az államigazgatás és az önkormányzatok információs részlegeiben a versenyszféra információs szektoraiban

25 Felsőfokú szakképzéseink
Idegenforgalmi szakmenedzser Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó Titkárságvezető Ifjúságsegítő Közösségi-civil szervező

26 Idegenforgalmi szakmenedzser FSz
Gyakorlat orientált, külső helyszíneken (utazási irodák, szállodák, vendéglátó ipari vállalkozások) önálló feladatok megoldásával társas kompetenciákat alakít ki. Ismeretek nyújt: vállalkozási, jogi, kommunikációs, informatikai, pénzügyi, marketing, turizmus és művelődéstudomány területekről. Készségeket fejleszt: tárgyalástechnika – kommuniká-ciós prezentációs, animációs gyakorlatokkal, tréningekkel. Felkészít egy idegen nyelv tárgyalás szintű elsajá-títására.

27 Hol tudsz elhelyezkedni az idegenforgalmi szakmenedzser végzettségeddel?
Kis és közepes méretű vendéglátó és idegenforgalmi tevékenységet folytató gazdálkodó egységek vezetője, nagyvállalkozásoknál közép- és felsővezető mellett vendéglátó és idegenforgalmi szakmai feladatok szervezőjeként. Betölthető egyéb munkakörök: Utazási tanácsadó, szervező, turisztikai animátor, idegenforgalmi ügyintéző.

28 Csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó FSz
A csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó emelt szintű végzettségű szociális szakember, aki a 0–3 éves korú gyermekek gondozási-nevelési feladatait látja el a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben. A képzési idő: 4 félév Felvételi vizsga nincs, nyelvvizsga nem szükséges az oklevél megszerzéséhez! Továbbtanulási lehetőségek: Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó BA szak Óvodapedagógus BA szak Tanító BA szak

29 Házi gyermekgondozói szolgálatban Családi napköziben
Hol tudsz elhelyezkedni a csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó végzettségeddel? Bölcsődében Bölcsőde-óvodában Gyermekotthonban Házi gyermekgondozói szolgálatban Családi napköziben Au pairként külföldön és belföldön Animátorként (szállodában, turista központban, játszóházban)

30 Titkárságvezető FSz A képzés felkészít:
Titkársági ügyintézői, gazdálkodási feladatok végzésére Rendezvények szervezésében való közreműködésre PR tevékenység végzésére Protokollfeladatok irányítására Személyi titkári feladatok ellátására Titkári feladatok végzésére idegen nyelven Ügyviteli folyamatok szervezésére, irányítására Automatizált iroda működtetésére Ügyviteli munka minőségirányítási elemeinek kidolgozására

31 Mi lehetsz a titkárságvezető végzettségeddel?
Általános titkár Személyi titkár Titkárság vezetője Nemzetközi vállalat képviseleti irodájának vezetője Nagyvállalaton belül teamek és projektek vezetője

32 Ifjúságsegítő FSz Célunk olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek az ifjúsággal kapcsolatban a szükséges ismeretekkel, személyes kompetenciákkal, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségét előmozdító segítő attitűddel és az esélyegyenlőséghez vezető eljárások elsajátításával. A képzés során az elérhető kreditek mennyisége 120, amelyből továbbtanulási szándék esetén, sikeres felvételi eljárás után beszámítható a tanító és az andragógus alapképzésbe.

33 Hol tudsz elhelyezkedni az ifjúságsegítő végzettségeddel?
gyermek- és ifjúságvédőként szabadidő-tervezőként gyermekfelügyelőként kulturális szervező munkatársként szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézőként

34 Közösségi-civil szervező FSz
A képzés célja felsőfokú végzettségű, magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakemberek kibocsátása. Lehetőséged lesz az andragógia BA képzésben való továbbtanulásra! A képzés fő tudásterületei: Szervezetek alapítása, vezetése, menedzselése Marketing, public relations, kommunikációs ismeretek Ügyviteli ismeretek Pályázatírás, projekttervezés Képzések, tréningek szervezése Részvételi, együttműködési, érdekérvényesítési technikák

35 Hol tudsz elhelyezkedni a közösségi-civil szervező végzettségeddel?
A mintegy ezer nonprofit szervezet valamelyikében (bármilyen tevékenységet végeznek) Saját alapítású civil szervezetben Az állami, önkormányzati intézményekben Település- és területfejlesztési szerveze-tekben Kulturális intézményekben Felnőttképzési szervezetekben

36 Miért pont a Kaposvári Egyetem?
Kis egyetem… …nagy lehetőségek

37 Köszönjük megtisztelő figyelmeteket!


Letölteni ppt "Bemutatkozik Pedagógiai Kara."

Hasonló előadás


Google Hirdetések