Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A továbbképzés szerepe az élethosszig tartó tanulásban Vízvári László LLL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A továbbképzés szerepe az élethosszig tartó tanulásban Vízvári László LLL."— Előadás másolata:

1 A továbbképzés szerepe az élethosszig tartó tanulásban Vízvári László LLL

2 Amiről beszélni szeretnék…  Célom: Áttekintés és bepillantás nyújtása a képzési filozófiák és rendszerek változásaiba Gondolatok a tudásról  Mit is jelent a Life Long Learning? Képzési rendszerek  Felsőfokú oktatás (Bolognai folyamat)  Középfokú oktatás (OKJ) Bepillantás az E-learning világába

3 A modern kor koldusa…

4 A tudás szerzés filozófiája Formális Informális Nonformális  „ Az eg é sz é leten á t tart ó tanul á s az iskolai elők é sz í t é stől a nyugd í j ut á ni korig terjedően mag á ban foglal minden form á lis, nem-form á lis é s inform á lis tanul á st. Teh á t az eg é sz é leten á t tart ó tanul á s fogalm á ba minden olyan tanul á si tev é kenys é g bele é rtendő, amely tud á s, k é szs é gek é s k é pess é gek fejleszt é se c é lj á b ó l t ö rt é nik, szem é lyes, á llampolg á ri, t á rsadalmi é s/vagy foglalkoztat á si szempontb ó l. ” (Az Eur ó pai Tan á cs (2002/C 163/01) az eg é sz é leten á t tart ó tanul á sr ó l)

5 5 Egy kutatás…  „az egész életen át tartó tanulás elvének összefüggésében a nem-formális és informális tanulás azonosításának és érvényesítésének az a célja, hogy láthatóvá tegye és értékelje az egyén birtokában lévő ismeretek és képességek teljes körét, függetlenül attól, hogy ezeket hol és hogyan szerezte.[…] „

6 Tanulási szokások Európa Magyarország

7 A felnőtt népesség részvétele a tanulásban-képzésben (Eurostat 2006)

8 Formális (szak)képzési rendszer BSc. Md. 3.3 5.4. 5.5 Kp iskola 5.3 Szak. PhD

9 Szakképzés

10 10 Új szakképzési szerkezet (OKJ) Alap szakképesítés Rész-szakképesítés ELÁGAZÁSOK RÁÉPÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK Alap-szakképesítés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, munkakör ellátására képesít. Rész-szakképesítés: Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít. Elágazás: A szakképesítés részeként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, amely kötelezően választandó modullal/modulokkal együtt munkakör ellátására képesít. Ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, hogy mely modulok/szakképesítés/rész- szakképesítés/elágazás moduljaira épül, meghatározza, hogy mely modulokból épül fel, újabb munkakör ellátására képesít. Meghatározás

11 Képzési utak változása OKJ ápoló Felnőtt szakápoló Szakápoló képzés Szakmai vizsga Kompetencia mérés Portfólió elemzés Elmélet Gyakorlat

12 Portfólió elemzés  Portfólió Jelentkezési lap (elektronikus) Szakképesítések másolata Szakmai önéletrajz Szakmai gyakorlatok igazolás Továbbképzések igazolása Ápolói modulok   Elfogadás Beszámítás Kompetencia mérés ? ?

13 Egy aktualitás (közmunka program) A pályázat elérhető: www.szmm.hu Foglalkoztatás/közmunka/ pályázati felhívások, eredmények/ közmunkapályázat kórházaknak A pályázók köre Munkáltatói Munkavállalói A pályázat ütemezése I. szakasz: Szándék nyilatkozat 2009. 01. 31 II. szakasz: Pályázat 2009. 03. 17 III. szakasz: Megvalósítás 2009. 04.01 – 12.31

14 EU ÉS A FELSŐOKTATÁS

15 EU felsőoktatás politikája  Sem a képzés, sem ezen belül a felsőoktatás nem tárgya a „közös európai politikának”, azt nemzeti szinten szervezik.  a Közösségnek hozzá kell járulnia a képzés minőségének fejlesztéséhez, (Amszterdami Egyezmény 149. cikkely)  1999: Javaslatok és projekt a felsőoktatás minőségbiztosítására, a Bolognai Deklaráció aláírása

16 Többciklusos, lineáris képzés Jellemzői: 1.szint az alapképzés: bachelor, baccalaureus szak, „BA”, „BSc” diploma 2.szint a mesterképzés: master, magister szak, „MA”, „MSc” diploma 3.szint a doktorképzés: tudományos képzés, Doctor of Philosophy „PhD”, Doctor of Liberal Arts „DLA” Tiszteletbeli doktor: „Doctor honoris causa” „Dr. h. c.” Minden szint után kilépés a munkaerőpiacra vagy belépés a következő szintre

17 Egészségügyi felsőoktatás Orvos – és egészségtudományok képzési terület*  Orvostudományi képzési ág Orvos alapszak Fogorvos alapszak Gyógyszerész alapszak  Egészségtudományi képzési ág Ápolás és betegellátás alapszak (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt) Eü. gondozás és prevenció alapszak (Népegészségügyi ellenőr, védőnő) Eü. szervező alapszak (Egészségbiztosítás, eü. ügyvitelszervező) Orvos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak(orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó diagnosztikus, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, optometrista * 381/2004 (XII.28) kormányrendelet

18 Oklevelek elismerése 2005-től az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé díjmentesen ki kell adni az oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzeti és etnikai kisebbségi képzés esetében - a hallgató kérésére - az érintett kisebbség nyelvén. Europass portfolió – a végzettségek és készségek átláthatóságáért Fő cél: a (képzési és munkavállalói) mobilitás és az életen át tartó tanulás elősegítése Európában Europass dokumentumok: Európai önéletrajz, Mobilpass, Oklevél Melléklet, Europass Bizonyítvány Melléklet (szakképzés), Európai Nyelvi Portfolió Nemzeti Europass Központ 2005 elejétől az OFI

19 Nyitott képzések Nyitott képzések Távoktatás E-learning Térbeli, időbeli, fizikai, vagy szociális „távolságok” leküzdése Információ- és kommunikáció- technikai eszközökkel támogatott tanulás Szabad hozzáférés Pedagógiai innovácók B-learning Az átmenet

20 0 100 150 200 199820002002200420062008 Az Internet használók számának növekedési trendje millió USA Eu, Am, Au USA nélkül Ázsia Japán nélkül Japán

21 Nyitott képzések  Hagyományos Oktató által vezetett Tanteremben történik  Ellenállás a hagyományos formákkal szemben Kevéssé hatékony  Nincs idő a bevésésre Költséges  Infrastruktúra fenntartása  Oktatók költségei  Utaztatás, étkeztetés  Munkakiesés  Tananyagok költségei  Nyitott képzés Tanuló által vezetett Bárhol történhet  Tér  Idő Egyénre szabott  Módszertani különbségek Költségek  Fejlesztési magas  Üzemletetés alacsony  Infrastruktúrális feltételek Nyitott képzések Távoktatás E-learning B-learning

22 E-learning „Az eLearning a korszerű multimédia technológiák és az Internet alkalmazása az oktatás minőségének javítása érdekében, elősegítve a forrásokhoz való hozzáférést, információcserét, és együttműködést” (EU eLearning Action Plan)

23 Hágeni Távegyetem Universty of Hagen  Távtanulási Központok Németország Ausztria (Bregenz, Linz, Saalfelden) Svájc (Brig/Bern, Pfäffikon) Magyarország (Budapest) Lettország (Riga) FÁK (Smolensk, St. Pétervár) Csehország (Brünn) Ukránia (Kiev) ~ 55.000 hallgató, ebből 2000 külföldi www.etitav.hu

24 “Ne gyónj!. Csak mutasd a cookies-jaidat.”

25 Köszönöm a figyelmet! www.etitav.hu


Letölteni ppt "A továbbképzés szerepe az élethosszig tartó tanulásban Vízvári László LLL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések