Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Elveszett illúziók – megkerülhetetlen tények” Az egészségügy társadalmi gazdasági prioritása…?...! Dr. Ari Lajos Balatonalmádi Sarkadi Attila 2009. jan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Elveszett illúziók – megkerülhetetlen tények” Az egészségügy társadalmi gazdasági prioritása…?...! Dr. Ari Lajos Balatonalmádi Sarkadi Attila 2009. jan."— Előadás másolata:

1 „Elveszett illúziók – megkerülhetetlen tények” Az egészségügy társadalmi gazdasági prioritása…?...! Dr. Ari Lajos Balatonalmádi Sarkadi Attila jan 27.

2 1949. Évi XX. Törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya

3 2/A. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is /B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához. (2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga. (3) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének /D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.

4 54/1996. (XI.30) AB határozat E szerint az alkotmány 70/D paragrafusa az alkotmányból közvetlenül nem levezethető mindenkit megillető alanyi jogként értelmezhető, hanem az államnak olyan alkotmányos kötelezettségeként melynek objektív határt szab az állam gazdasági- pénzügyi-szociális lehetősége. (Beleértendő a társadalombiztosítás terherbíró képessége is.) Forrás: Dr. Lenkovics Barnabás az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Alkotmánybíró

5 Országok GDP szerinti listája GDP (PPP) millió $ GDP nominális millió $ Világ USA EU Kína Japán India Németország Oroszország Lengyelország Lettország Románia Magyarország(49.) (46.) Szlovákia Szlovénia Forrás: IMF 2005 április IMF 2006 április

6 Forrás: CIA

7 Mi mennyi I. Egészségügyi kiadások Forrás: / Source: OECD HEALTH DATA 2008

8 Mi mennyi II. Egészségügyi kiadások Forrás: / Source: OECD HEALTH DATA 2008

9 Az élet minden területén válság van! 1.Gazdasági (hitel) válság 2.Élelmiszer válság 3.Energia krízis 4.Ökológiai problémák 5.Etnikai, vallási feszültségek, terrorizmus 6.Demográfiai gondok

10 Forrás: HVG 2009 jan. 24.

11 A demográfiai bomba Többfajta bomba is ketyeg: -Túlnépesedés -Elöregedés -Megnövekedett átlagos élettartam miatt -Alacsony reprodukciós ráta miatt Források: - A demográfiai adatokhoz: Németh György szociológus személyes közlés -Demény Pál MTA székfoglaló előadása 2002 dec 30. -www.nepinfo.hu/doc.php?doc=MjcyNQ%3D%3D&f=./népmozgalom%20(2).doc

12 Forrás: CIA

13 Miért fogy Európa? Teljes termékenységi arányszám az EU tagországaiban (2003) (befejezett termékenységű nők átlagos gyerekszáma) Forrás: EUROSTAT 2004.

14 Születéskor várható átlagos élettartam Forrás: / Source: OECD HEALTH DATA 2008

15 A hazai helyzet I. Természetes fogyás összege Forrás: KSH

16 Forrás: Statisztikai Évkönyv

17 Néhány jellemző adat Magyarországról I. Az adott évben befejeződött és folyamatban levő táppénzes esetek adatai Táppénzre jogosultak /ezer fő Táppénzes/ millió nap Passzív jogú nap/ millió Táppénz/ millió Ft Egy napra jutó táppénz Ft ,12, ,24, ,44, ,44, ,03, Forrás: OEP Statisztikai Évkönyv 2007

18 Néhány jellemző adat Magyarországról II Nyugellátásban részesülők3103,53041,43036,13027,9 %30,430,1 30 kifizetett összeg GDP%9,39,910,410,6 FérfiNőösszesen öregségi nyugdíjasok január rokkantnyugdíjas ebből korhatár alatti Nyugellátás

19 Foglalkoztatási adatok Néhány jellemző adat Magyarországról III. Gazdaságilag aktív népesség (15-74 év) Foglalkoztatott Nyilvántartott munkanélküli Gazdaságilag inaktív népesség (15-74 év) Passzív munkanélküli Aktivitási arány Munkanélkü- liségi ráta Foglalkozta -tási ráta ,33678,8416,53224,4106,752,410,2na ,93856,2263,73659,6108,2536,449, ,43901,5303,93517,1110,754,57,250, ,93930,1316,83474,9na.557,550, ,13926,2311,93481,3na.54,97,450,9

20 Forrás: Laki László publikáció Foglalkoztatás és Unió Politikatudományi Szemle 2006/4

21 Ki a szegény Magyarországon? I.Magyarország közepes jövedelmű ország Szegény=Jövedelem<2$/nap 12-15% II. Magyarország átmeneti gazdaság Szegény=Jövedelem<4$/nap 60% III. Magyarország EU tagország Szegény=Fogyasztás

22 1. Árstabilitás: Az infláció mértéke 1,5%-nál jobban nem haladhatja meg a 3 legalacsonyabb inflációs rátájú tagállam átlag indexét. 2.Kamatok konvergenciája: A hosszúlejáratú kamatláb 2%-nál többel nem haladhatja meg a 3 legalacsonyabb inflációjú ország átlagát. 3.Árfolyam stabilitás: Egy adott rendszerben a nemzeti valutát az utóbbi két évben nem értékelik le. 4.Stabil kormányzati pozíciók: A költségvetés deficitje a GDP 3%-át, az államadósság a GDP 60%-át nem haladhatja meg. Maastrichti kritériumok

23

24 Az elsődleges kiadások megoszlásának változása Forrás: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA Budapest,

25

26 Magyarországra vonatkozó megállapítások I. I. Politikai helyzetkép szociális népszavazás -Kisebbségi kormányzás -Politikai törekvés előrehozott választásra, kormányfő menesztésre II. Társadalmi helyzetkép - Megtorpant a GDP felzárkózás (2007=EU átlagnak 63,4%-a) Szlovákia ebben az időszakban 69% -Foglalkoztatottság rendkívül alacsony EU átlagtól 8, Lisszaboni célkitűzéstől 13% pont az eltérés -Munkanélküliség trendje aggasztó (növekedés) -Vidék kistelepülések jó része forráshiányos III. Gazdasági és versenyképességi helyzetkép -Reál GDP növekedési ütem 2006=3,9% ezzel szemben 2007=1,3% (Románia ugyanezen mutatója 2007=6%) - GDP arányos költségvetési hiány 5,5%-ra csökkent! Siker! -Kiadások bevételek GDP aránya 50% illetve 44,6%. -Külkereskedelmi egyenleg folyamatosan javul! Siker! -Működő tőke beáramlás csökkent 2006-ban 6 milliárd euro 2007-ben 4milliárd euro (Bulgária Románia ebben az időszakban 6 illetve 7 milliárd euro) -Versenyképesség: Egy foglalkoztatottra jutó termelékenység EU átlag 74%-a -Globális versenyképességi indexünk GCI 47. hely

27 Magyarországra vonatkozó megállapítások II. IV. Magyarország és a gazdasági és monetáris unió évben gyakorlatilag egyetlen Maastrichti kritériumot sem sikerült teljesíteni -Infláció magas -Hosszú távú kamatok szintje elfogadható -Államadósság mértéke, 2004 GDP arányos hiány 60% ugyanez 2006-ban 66%, ez a mutató 2007-ben lényegesen nem változott V. Összefoglalás: Hazánk 2007-ben lényegesen nem került közelebb a Maastrichti kritérium teljesítéséhet az euro bevezetés időpontja beláthatatlan. VI. Következmény: 2008-tól komoly megszorítások várhatók, nehezíti a helyzetet a világgazdasági válság, rendkívül nehéz lesz a stabilizációs politika konzekvens végrehajtása.

28

29 Merre tovább egészségügy?

30 Szubjektív válasz a címben feltett kérdésre -Helyreállítani az egészségügyi szolgálat presztízsét -Tudomásul venni, vetetni az „egészségipar” megkerülhetetlen súlyát szerepét -Felismerni felismertetni a valós társadalmi, gazdasági, népegészségügyi helyzetet -Összenemzeti (európai) üggyé tenni a hazai egészségügyet -Fentiek érdekében -Konzekvensen végigvinni a népegészségügyi programokat -Tényleges szakmai strukturális reformokat végrehajtani -Sürgősségi ellátás -Alapellátás -Járóbeteg szakellátás -Fekvőbeteg szakellátás -Rehabilitáció szakmai presztízsének helyreállítása -Újjáépíteni az egészségügy (szociális ágazat is) humán erőforrás piramisát: létszám, kompetencia, bérezés, életpálya modell, mobilitás…

31 Rehabilitáció szakmai presztízsének helyreállítása

32 Gyógyító-megelőző ellátások kifizetései Forrás: OEP Molnár Attila

33 Forrás: Prof. Dr. Kullmann Lajos Dr. László Gergely emlékelőadás

34 Rehabilitációs osztályok ágykihasználása ( ) Mozg.sz. 87,4 % 92,8 % 92,0 % 84,6 % Belgy. 90,4 %111,4 % 82,1 % 65,7 % Cardiol. 0 93,3 % 92,4 % 80,3 % Pulmon. 0 83,1 % 81,3 % 77,3 % Gyermek 89,2 % 74,9 % 64,4 % 47,3 % Együtt: 89,0 % 91,1 % 89,3 % 71,0 % Forrás Dr. Till Attila; Kéménczy Jánosné OSAP elemzés

35 Rehabilitációs szakvizsgát szerzett orvosok száma ( ): kb.300, jelenleg aktív kb Forrás Dr. Till Attila 2008 Hévíz

36 Sz...13 Sz…10 N…5 30 D…30 K…20 V…12 H…12 Sz…10 O…40 O…40 O…39 Z…15 Összesen276 3,6-as szorzóval finanszírozott ágyak Forrás: OEP (Molnár Attila)

37 10 %-ON FELÜLI HALÁLOZÁS A REHABILITÁCIÓS OSZTÁLYOKON 2007 Forrás Dr. Kertész Györgyi Szakmai Kollégium Elnök Nagykőrös 2008

38 Háti II. csigolya magasságában gerincvelősérült izületi merevség (kontraktura) felfekvés - lázas állapot - gyógyszerrel uralhatatlan izomtónusfokozódás (spasmus)

39

40 Miért megkerülhetetlen ez a feladat? Mert nem mindegy milyen öregkorunk lesz! Ki fog minket ellátni?

41 Mi kell mindezen feladatok megoldásához? -Társadalmi konszenzus: -A probléma felismeréséhez -A kiút megfogalmazásához -A program végrehajtásához -A közmorál javítása: adó, TB csalás felszámolása -Összehangolt, kulturált érdekvédelem, érdekérvényesítés -Pénz, Paripa, Fegyver… (Prof Dr. Kovács L. Gábor EGVE 2008) -Avagy Pénz, Pénz, Pénz (Montecuccoli)

42 Nem ígérhetek mást, csak vért erőfeszítést, izzadságot és könnyet. Sir Winston Churchill után szabadon Dr. Ari Lajos

43 Nem az a kérdés, hogy mit tesz érted az egészségügy. A kérdés az, hogy te mit teszel az egészségügyért. (J.F. Kennedy nyomán Dr. Rácz Jenő)

44 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Elveszett illúziók – megkerülhetetlen tények” Az egészségügy társadalmi gazdasági prioritása…?...! Dr. Ari Lajos Balatonalmádi Sarkadi Attila 2009. jan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések