Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Budapest, 2010. máj. 19. Dr. Petrás Ferenc gazdaságfejlesztés témavezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Budapest, 2010. máj. 19. Dr. Petrás Ferenc gazdaságfejlesztés témavezető."— Előadás másolata:

1 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Budapest, 2010. máj. 19. Dr. Petrás Ferenc gazdaságfejlesztés témavezető

2 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében A prezentáció tematikája Gazdaságfejlesztés a ROP keretében –ROP-GOP lehatárolás –Eredmények 2007-2009 Telephelyfejlesztés Ipartelepítés

3 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében ROP GOP 1,33 Mrd EUR 3,26 Mrd EUR A 7 régió gazdaságfejlesztési forrásai a KMOP-ban megjelenő GOP tükrökkel együtt Csak a GOP kereteiben pályázható források

4 ROP Helyi üzleti infrastruktúra fejlesztés (Ipari Parkok, ipari terület, Inkubátorházak, Telephelyek, Ipartelepítés) Innováció (Technológiai Inkubátorok) A hálózati tevékenységek (klaszter, vállalkozások közötti együttműködés) Vállalati Tanácsadás Regionális Tőkebefektetési Alap Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében GOP Vállalkozásfejlesztés (technológia, modernizáció, K+F (innováció, infrastruktúra, kutatások) Induló innovatív start-up vállalkozások Hídképző intézmények Logisztikai központok Akkreditált klaszterek

5 A ROP gazdaságfejlesztési források régiónkénti megoszlása Teljes forrás: ~ 350 Mrd Ft Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében A KMOP-ban pályázható GOP tükrökkel együtt

6 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében ROP GOP

7 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Támogatott projektek száma és megoszlása témánként IP Inkubátorház Barnamező Ipari terület Támogatott projektek száma és megoszlása régiónként 49 db 37,5 % 49 db 37,5 % 17 db 13 % 16 db 12 %

8 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parkok és ipari területek nagysága (ha) SUM: 1151 ha 40 124 162 73 524 146 82

9 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében

10

11 Operatív ProgramTámogatási összeg (Mrd Ft) Támogatott projektek darabszáma Megtartott munkahelyek száma Teremtett munkahelye k száma Dél – Alföldi OP4,092832579486 Dél – Dunántúli OP2,067491736257 Észak – Alföldi OP3,146702454360 Észak – Magyarországi OP 4,040723279439 Közép – Dunántúli OP 4,017712892450 Közép – Magyarországi OP 2,795572559476 Nyugat – Dunántúli OP 2,970672233391 Összesen23,127469177322859

12 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Telephelyfejlesztés 2010

13 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Alapvető cél A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett. (Induló beruházás!) A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez. A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá.

14 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Rendelkezésre álló források OPmillió Ft Dél-Alföldi Operatív Program3.411 Dél-Dunántúli Operatív Program3.066 Észak-Alföldi Operatív Program4.623 Észak-Magyarországi Operatív Program4.316 Közép-Dunántúli Operatív Program2.010 Közép-Magyarországi Operatív Program2.000 Nyugat-Dunántúli Operatív Program2.500 Összesen 21.926

15 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében OPmillió Ft Dél-Alföldi Operatív Program 1.411 Dél-Dunántúli Operatív Program 1.066 Észak-Alföldi Operatív Program 1.223 Észak-Magyarországi Operatív Program 1.300 Összesen 5.000 A kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Korm. rendeletben nevesített, komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben megvalósuló projektekre fenntartott keretek az alábbiak

16 Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztése Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében

17 B1. Pályázók köre: A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról) 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő alább felsorolt azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt: Gazdasági társaságok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 112, 113, 114, 139, 211, 212, 226, 229) Szövetkezetek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 121, 124, 125, 129) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 231, 232) Egyéb vállalatok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721, 722, 723) Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg: –népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt.

18 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Önállóan támogatható tevékenységek A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után. Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének. Eszközbeszerzés. Kármentesítés.

19 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében A projekt költségvetés belső korlátai KöltségtípusA projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát Eszközbeszerzés20 Kármentesítés költségei15 Önállóan nem támogatható alapinfrastruktúra fejlesztés 40

20 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Projekt tartalmára vonatkozó korlátozások Nem nyújtható támogatás olyan tevékenységhez, amely az EK szerződés I. mellékletében felsorolt termékek termelésére, azok feldolgozására, ha a végtermék szintén Annex I. termék, ezek forgalomba hozatalára, valamint a pálinkatermékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul. Nem támogatható kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47, kivéve TEÁOR 45,20). Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 64-66). Nem támogatható logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés. Nem támogatható turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 55-56). Nem támogatható azon projekt, amelynek megvalósításához a Pályázó már rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel és ez alapján már megkezdődött a kivitelezés, történt bejegyzés az építési naplóba. Ebben az esetben megkezdettnek minősül a beruházás akkor is, ha a Pályázó a pályázat keretében az eddig felmerült költségeket nem, kizárólag a fejlesztés befejezéséhez szükséges költségeket kívánja elszámolni a pályázat keretében.

21 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Nem támogatható csarnoképítés esetén a 160e Ft/m2, csarnokfelújítás esetén a 80e Ft/m2 fajlagos költségen, irodaépítés esetén a 200e Ft/m2, iroda-felújítás esetén a 100e Ft/m2 fajlagos költségen felüli költség. Nem támogatható kertépítés, parkosítás esetén a 2e Ft/m2 fajlagos költségen felüli költség. Ezen fajlagos költségek összegét nettó összegben kell érteni, a fajlagos költségek meghatározása során az épületek/építmények hasznos, nettó alapterülete kerül figyelembe vételre. A meghatározott fajlagos költségek maximális költségek, a Bíráló Bizottságok a tervek, valamint a szakértői vélemények alapján ennél alacsonyabb összegben is meghatározhatják az elszámolható maximális költségek összegét. A fentiekben meghatározott költségeken felüli költség nem elszámolható költségnek minősül. Az ebből adódó nem elszámolható költségek a projekt összköltségének részei (vagyis megvalósításuk és fenntartásuk kötelező; a megvalósítás nyomonkövetése során ellenőrzésre kerül), azonban nem részei a projekt összes elszámolható költségének. Ezen nem elszámolhatónak minősülő költségeket is az E2. Fejezet 4. Pontjának megfelelően, szükséges árajánlattal/költségbecsléssel/ stb. alátámasztani. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása -az Általános Feltételek c. dokumentum C2. pontjában meghatározottaknak megfelelően. A nem elszámolható költségek bemutatására a kiegészítő költségvetési tábla ad lehetőséget.

22 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Projekt területi korlátozása A fejlesztést abban a régióban kell végrehajtani, amely Operatív Program pályázati kiírása keretében a pályázat benyújtásra kerül. A telephelyek fejlesztésére az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek (meghatározás ld. F2. Fogalomjegyzék) (terület- felhasználási egység) minősített projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázatok benyújtásával van lehetőség. Ettől eltérő övezeti besorolás esetén kizárólag barnamezős (meghatározás ld. F2. Fogalomjegyzék) projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázat benyújtása lehetséges. A projektet csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, a telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható Támogatás összege 10-100 millió Ft

23 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Támogatás mértéke A projekt helyszíneTámogatás maximális mértéke Budapest25% Pest megye35% Pest megye hátrányos helyzetű kistérség 40% Közép-Dunántúl50% Nyugat-Dunántúl (középvállalkozás)40% Nyugat-Dunántúl (mikro és kisvállalkozás) 50% Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország 50%

24 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Telephelyfejlesztés pályázati konstrukció főbb tapasztalatai a következőkben összegezhetőek: A kiírás újszerű megközelítést alkalmazott a KKV kör esetében (vállalati infrastruktúra kiemelt támogatása, nem pusztán gépbeszerzés). Olyan célcsoportot sikerült elérni, mely eddig korlátozottan tudta fejlesztési elképzeléseit a pályázati rendszerekhez igazítani. Sok projekt esetében településfejlesztési hatás is jelentkezett (termelő tevékenységek városszélére, ipari/gazdasági zónába telepítése, áthelyezése). Jelentős foglalkoztatási hatású kiírások, melyek kedvező fajlagos munkahely megőrző és munkahelyteremtő mutatókkal rendelkeznek az egyéb munkahelyteremtő, munkahelymegőrző konstrukciókkal összevetve. Jelentős vállalati kört sikerült megszólítani iparági specifikációtól függetlenül. (Kizárt turisztika, logisztika, pénzügy és kereskedelem) Érdemi, a projektek mintegy 30-40 %-át kitevő barnamezős fejlesztés kapott támogatást, ezzel is valós településfejlesztési hatást elérve.

25 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Ipartelepítés Alapvető célAlapvető cél A Regionális Operatív Programok gazdaságfejlesztési prioritásai kiemelt célként fogalmazták meg, hogy a programok a régiók jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területein és az elmaradott térségekben egyaránt segítsék új vállalkozások létrehozását, az új technológiák elterjesztését, az együttműködési lehetőségek kihasználását, amely hozzájárulhat a régió jövedelemtermelő képességének növekedéséhez és jelentős számú új munkahelyteremtésen keresztül a foglalkoztatási helyzet javulásához.. A pályázat célja a régióban működő, illetve letelepülni kívánó elsősorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentős foglalkoztatási hatással járó fejlesztései infrastrukturális elemeinek támogatása. Ezáltal közvetve javítva a régiók foglalkoztatási helyzetét, az üzleti környezetet és a régió versenyképességét.

26 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Rendelkezésre álló források OPmillió Ft Dél-Alföldi Operatív Program2.902 Dél-Dunántúli Operatív Program1.227 Észak-Alföldi Operatív Program1.965 Észak-Magyarországi Operatív Program1.890 Közép-Dunántúli Operatív Program1.014 Közép-Magyarországi Operatív Program1.200 Nyugat-Dunántúli Operatív Program1.000 Összesen 11.198

27 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Pályázók köre:Pályázók köre: A pályázati kiírásra az alább felsorolt szervezetek pályázhatnak: Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 321, 322, 362, 364) Gazdasági társaságok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 112, 113, 114, 211, 212, 226) Szövetkezetek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 121, 122, 124, 125, 129)Szövetkezetek (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 121, 122, 124, 125, 129) Egyéb vállalatok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721, 722, 723)Egyéb vállalatok (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721, 722, 723) Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására is van lehetőség. Gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéb vállalatok által benyújtott pályázat esetén támogatásban részesülő konzorciumi partnerként vagy támogatásban nem részesülő, egyéb partnerként kötelező bevonni azt a települési önkormányzatot, amelynek közigazgatási területén a projekt megvalósul, figyelembe véve az Általános Feltételek c. dokumentum mellékletét képező Konzorciumi útmutatóban foglaltakat. Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások csak gazdasági társasággal és/vagy szövetkezettel és/vagy egyéb vállalatokkal konzorciumban pályázhatnak. Ilyen esetben a gazdasági társaság, és/vagy szövetkezet, és/vagy egyéb vállalat nem lehet részben, vagy egészben önkormányzat vagy önkormányzati társulás tulajdona.

28 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okokA pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg: –népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km 2, vagy –állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt. Amennyiben a pályázó gazdasági társaság nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben pályázhat, ha a projekt értékelése során figyelembe vehetőek a partner vagy kapcsolt vállalkozásának (a Bizottság 800/2008/EK rendelete alapján), vagy jogelődjének (jogelődjeinek) gazdálkodási, pénzügyi adatai a jelen pontban és az E. „Kiválasztási kritériumok” fejezetben támasztott követelmények vonatkozásában. A projekt értékelése során megvizsgálásra kerül a partner vagy kapcsolt vállalkozásának vagy jogelődjének (jogelődjeinek) jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) 2008. és/vagy 2009. évi éves beszámolója. Amennyiben a pályázó rendelkezik egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel és igényli, abban az esetben is figyelembe vehetőek a partner vagy kapcsolt vállalkozásának, vagy jogelődjének (jogelődjeinek) gazdálkodási, pénzügyi adatai a jelen pontban és az E. „Kiválasztási kritériumok” fejezetben támasztott követelmények vonatkozásában. A pályázó választása a figyelembeveendő adatok tekintetében az értékelés során következetesen alkalmazásra kerül.

29 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Amennyiben a pályázó több partner vagy kapcsolt vállalkozással rendelkezik, akkor a partner és kapcsolt vállalkozások jóváhagyott éves beszámolója a következőképpen kerül figyelembe vételre: Amennyiben a pályázó kapcsolt vállalkozása a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, vagy az anyavállalat gazdálkodási adatai, vagy a cégcsoport konszolidált éves beszámolójában szereplő adatok kerülnek figyelembe vételre. Tulajdoni hányad egyezőség, illetve több partnervállalkozás esetén a pályázó választ, hogy melyik vállalkozás gazdálkodási adatai kerülnek figyelembe vételre, melyet a pályázónak a Projekt adatlapon kell megjelölnie. Nem nyújtható támogatás azon nem önkormányzati típusú pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: amelynek mérleg-főösszege sem a 2008., sem a 2009. lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének kétszeresét (ezen feltételt a fentiek szerint a partner vagy kapcsolódó, vagy a jogelőd vállalkozás(ok) is teljesíthetik), vagy; amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, (ezen feltételt a fentiek szerint a partner vagy kapcsolódó vállalkozás(ok) is teljesíthetik ), vagy; amely nem vezet kettős könyvvitelt, vagy amely az EVA hatálya alá tartozó gazdasági társaság;

30 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Önállóan támogatható tevékenységek:Önállóan támogatható tevékenységek: A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek: Előkészítő tevékenységek Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése. Kármentesítés Kapcsolódó szolgáltatások

31 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Projekt tartalmára vonatkozó korlátozásokProjekt tartalmára vonatkozó korlátozások Nem nyújtható támogatás olyan tevékenységhez, amely az EK szerződés I. mellékletében felsorolt termékek termelésére, azok feldolgozására, ha a végtermék szintén Annex I. termék, ezek forgalomba hozatalára, valamint a pálinkatermékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul. Nem támogatható kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is), vendéglátóipari szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47). Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 64-66). Nem támogatható logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés. Nem támogatható turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 55-56). Nem támogatható az a projekt, amely a fejlesztés helyszínéül szolgáló telephelyen nem teremt minimum 20 új munkahelyet. Nem támogatható az a projekt, amely esetén az egy főre vetített árbevétel vállalás az összes foglalkoztatottra vonatkozóan a fenntartási időszak alatt átlagosan kevesebb, mint 6,00 millió Ft/év.

32 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Nem fogadható el teremtett munkahelyként a kölcsönzött és egyéb, nem főállású (pl.: tanuló, alakalmi munkavállaló, stb.) munkaerő foglalkoztatása. A benyújtást megelőzően megkezdett beruházás nem támogatható. Ebben az esetben megkezdettnek minősül a beruházás akkor is, ha a Pályázó a pályázat keretében az eddig felmerült költségeket nem, kizárólag a fejlesztés befejezéséhez szükséges költségeket kívánja elszámolni a pályázat keretében. Nem támogatható csarnoképítés esetén a 160e Ft/m 2, csarnokfelújítás esetén a 80e Ft/m 2 fajlagos költségen, irodaépítés esetén a 200e Ft/m 2, iroda-felújítás esetén a 100e Ft/m 2 fajlagos költségen felüli költség. Nem támogatható kertépítés, parkosítás esetén a 2e Ft/m 2 fajlagos költségen felüli költség. Ezen fajlagos költségek maximális költségek, a Bíráló Bizottságok a tervek, valamint a szakértői vélemények alapján ennél alacsonyabb összegben is meghatározhatják az elszámolható maximális költségek összegét. A fentiekben meghatározott költségeken felüli költség nem elszámolható költségnek minősül.

33 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Támogatás mértéke A projekt helyszíneTámogatás maximális mértéke Budapest25% Pest megye30% Nyugat-Dunántúl30% Közép-Dunántúl30% Közép-Dunántúl (mikro-, kis- és középvállalkozás) 40% Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország 40% Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország (mikro-, kis- és középvállalkozás) 50%

34 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Támogatás összege 100 - 1.000 millió Ft Támogatás összege= Teremtett munkahelyek száma * 7,50 millió Ft * Árbevétel szorzó * Vállalkozás sűrűség szorzó

35 Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Petrás Ferenc Gazdaságfejlesztés témavezető Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Ferenc.Petras@nfu.gov.hu www.nfu.hu


Letölteni ppt "Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a Regionális Fejlesztési Programok keretében Budapest, 2010. máj. 19. Dr. Petrás Ferenc gazdaságfejlesztés témavezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések