Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatási Paktum Mezőkövesd, 2010.03.29. ÚMFT 2007-2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatási Paktum Mezőkövesd, 2010.03.29. ÚMFT 2007-2013."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatási Paktum Mezőkövesd, 2010.03.29. ÚMFT 2007-2013

2 Témakörök •ÉMOP-1.1.1.F Telephelyfejlesztés •ÉMOP-1.1.1.B Ipartelepítés •Pályázat életútja •Pályázók hibái

3 ÉMOP-1.1.1.F Telephelyfejlesztés •Rendelkezésre álló forrás: 3 Mrd Ft •Támogatott pályázatok várható száma az Észak- Magyarországi Operatív Programban: 50 db •Támogatás összege: 10-150 M Ft •Támogatás mértéke: max. 50 %

4 ÉMOP-1.1.1.F Telephelyfejlesztés Cél, pályázók köre A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. Pályázók köre: •mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül •éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt: 1.Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212) 2.Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129) 3.SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231, 232)

5 ÉMOP-1.1.1.F Telephelyfejlesztés A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok Nem nyújtható beruházási támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül nem városi rangú a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg: •- népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy •- állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt. •nem rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel. •Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségekre allokált forrás terhére részesült telephelyfejlesztést célzó támogatásban;

6 ÉMOP-1.1.1.F Telephelyfejlesztés Önállóan támogatható tevékenységek I. •A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. •A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. •Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után. A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie. Fenntartási időszak 3 év!

7 ÉMOP-1.1.1.F Telehelyfejlesztés Önállóan támogatható tevékenységek II. •Alapinfrastrukturális beruházások: 1.ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat; 2.őrző-védelmi hálózat; 3.gázhálózat, gázfogadó állomás; 4.távhővezeték, egyéb fűtési, hűtési rendszerek; 5.elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás; 6.eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító; •Építés, átalakítás, bővítés: 1.komplex terület-előkészítés (bontás, törmelék elhordás, tereprendezés) költsége; 2.termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a meglévő épületek átalakításának, bővítésének költsége; 3.épületgépészeti beruházások költségei; 4.a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés költségei; 5.kerítés építése; 6.akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsőjáró berendezés, lift, piktogramok, Braille-írásos táblák stb.), kizárólag az új, illetve az 1997. előtt épült épületek esetén; 7.az épületre aktiválható technológiafejlesztés. 8.a fejlesztés tárgyára aktiválható terv ellenőr költsége.

8 ÉMOP-1.1.1.F Telephelyfejlesztés Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek •Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének. •Eszközök beszerzése: 1.a tevékenységek végzéséhez szükséges új, illetve három évnél nem régebbi eszközök és berendezések vételára, 2.szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés költségét is, 3.betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva), 4.az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül, 5.eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül. •Kármentesítés: 1.Abban az esetben lehetséges elszámolható költségként történő szerepeltetése, ha az adott fejlesztés barnamezős területen valósul meg.

9 ÉMOP-1.1.1.F Telephelyfejlesztés Belső korlátok Elszámolható költség kategória A projekt összes elszámolható költségének %- ában kifejezve (maximum értékek) Eszközbeszerzés20 Kármentesítés15 Önállóan nem támogatható alapinfrastruktúra fejlesztés 40

10 ÉMOP-1.2.1. Ipartelepítés •Rendelkezésre álló forrás: 3 Mrd Ft •Támogatott pályázatok várható száma az Észak- Magyarországi Operatív Programban: 10 db •Támogatás összege: 150-1000 M Ft •Támogatás mértéke: max. 50 %

11 ÉMOP-1.2.1. Ipartelepítés Pályázat célja Pályázati kiírás alapvető célja: •A munkahelyteremtést, a működő tőke beáramlását elősegítő, magas szintű infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező területek kialakítása. •A régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó valamint szolgáltató vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtése

12 ÉMOP-1.2.1. Ipartelepítés Pályázók köre •Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások •Gazdasági társaságok •Szövetkezetek A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A pályázati kiírás keretében a fentiek közös tulajdonú vállalkozásai is pályázhatnak. Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások csak gazdasági társasággal konzorciumban pályázhatnak. Ilyen esetben a gazdasági társaság nem lehet részben, vagy egészben önkormányzati tulajdonú.

13 ÉMOP-1.2.1. Ipartelepítés Önállóan és önállóan nem támogatható tevékenységek Önállóan támogatható: •A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. •A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő, jelenleg használaton kívüli épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. •Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen. Önállóan nem támogatható: •Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen. •Előkészítő tevékenységek •Kármentesítés •Kapcsolódó szolgáltatások

14 ÉMOP-1.1.1.B Ipartelepítés Elszámolható költségek •Projekt-előkészítés költségei: –üzleti terv, –környezeti hatásvizsgálat, –engedélyezési terv, kiviteli terv, –rendezési, szabályozási tervek módosításának költségei, –kivitelezők kiválasztásának közbeszerzési költségei, –terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége. •Alapinfrastrukturális beruházás költségei •Építés, átalakítás, bővítés költségei •Kármentesítés

15 ÉMOP-1.2.1. Ipartelepítés Kizáró okok •Nem nyújtható támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg: –népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km 2, vagy –állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt. •LHH kistérségek allokált forrás terhére részesült telephelyfejlesztést, vagy ipartelepítést célzó támogatásban; •Amennyiben a pályázó vállalkozás nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben pályázhat, ha a projekt értékelése során figyelembe vehetőek a partner vagy kapcsolt vállalkozások •amelynek mérleg-főösszege sem a 2008., sem a 2009. lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének kétszeresét (ezen feltételt a fentiek szerint a partner vagy kapcsolódó, vagy a jogelőd vállalkozás(ok) is teljesíthetik), vagy; •beszámolója alapján saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent •amely nem vezet kettős könyvvitelt, vagy amely az EVA hatálya alá tartozó gazdasági társaság;

16 ÉMOP-1.2.1. Ipartelepítés A projekt tartalmára vonatkozó speciális kizáró okok •Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a Pályázati Felhívás és Útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. •Fejlesztés helyszínéül szolgáló telephelyen nem teremt minimum 20 új munkahelyet. •Nem támogatható az a projekt, amely esetén az egy főre vetített árbevétel vállalás az összes foglalkoztatottra vonatkozóan a fenntartási időszak alatt átlagosan kevesebb, mint 6,00 millió Ft/év. •kereskedelmi, vendéglátóipari szolgáltató tevékenység •pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés. •hulladékgazdálkodási tevékenység célját szolgáló fejlesztés •építőipari tevékenység célját szolgáló fejlesztés •logisztikai szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés •turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés célját szolgáló fejlesztés. •megkezdett beruházás •A pályázati konstrukció keretében nem támogatható kölcsönzött és egyéb, nem főállású (pl: tanuló, alakalmi munkavállaló, stb.) munkaerő foglalkoztatása.

17 ÉMOP-1.2.1. Ipartelepítés Fenntartási időszak A projekt fenntartására vonatkozó kötelezettség: –KKV-k esetében 3 év –Minden más esetben (pl: önkormányzat) 5 év

18 Pályázat életútja 1.Beérkezés, iktatás 2.Értesítés a beérkezésről (regisztrációs levél) - PÁLYTÁJ! 3.Befogadási alapkritériumok ellenőrzése (15 nap) 4.Hiánypótlás (15 nap), amennyiben szükséges 5.Befogadás (15 nap) 6.Értékelés 7.Bíráló Bizottság 8.Döntés, értesítés a döntésről (75 nap, HP nem számít bele) 9.TSZ kötés

19 Gyakori hibák 1. •Nem a legfrissebb útmutató, kitöltő program használata •Jogosulatlan beadás •Nyomtatási hibák •CD-re mentés közben fellépő hibák

20 Gyakori hibák 2. Alkalmassági feltételeknek való megfelelés •Pályázók köre, jogi forma •Méret •Székhely •Kizáró okok (rendezetlen munkaügyi kapcsolatok) •Támogatható tevékenységek •Elszámolható költségek (minimum támogatás alá esik)

21 Gyakori hibák 3. Formai hibák • A beadott pályázatról lemarad az aláírás • A benyújtott mellékletek nem érvényesek, illetve hitelesek • Oldalszámozás, db szám • Nem pótolható hiányosság!!! • Beadási határidő túllépése!!!

22 Gyakori hibák 4. Formai hibák megelőzése érdekében •Csatolandó mellékletek ellenőrzése •„Csekklista” •A pályázat minden lapját folyamatos sorszámozással kell ellátni •A dokumentáció elején szerepeljen a tartalomjegyzék

23 Gyakori hibák 5. Formai hibák megelőzése érdekében •A pályázat elején szereplő összegzést a pályázat utolsó lépéseként kell kitölteni •Meg kell nevezni a projekt felelősét •Minden szükséges elérhetőség megadása •Jó, ha külső személy is átnézi a pályázatot KISTÉRSÉGI KOORDINÁTOR

24 Aktuális ÚMFT Régiós adatok IH Támogatott: 3067 db /273 Mrd Szerződött: 2335 db/ 226 Mrd Kifizetés: 60 Mrd Megyei adatok IH Támogatott: 1814 db /173 Mrd Szerződött: 1379 db/ 143 Mrd Kifizetés: 32 Mrd

25 Aktuális ÚMFT Kistérségi adatok- ÉMOP Telephely fejlesztés: 4 db- 71 M Barnamezős revitalizáció: 1 db- 210 M Turisztikai attrakció: 1 db-371 M Kereskedelmi szálláshely: 1db-278 M Központi település közl.fejl.: 1 db-90M Vidékfejlesztést kieg.: 7db-380M (2kör) Szociális szolgáltatásf: 1db-41M Bölcsöde fejl.: 1db-79M Közoktatásf.: 1db-220M Akadálymenetesítés: 17db-190M (2kör) Kerékpárút fejl: 1db-40M

26 Aktuális ÚMFT Kistérségi adatok- Megítélt támogatás ÉMOP- 2Mrd TÁMOP- 3Mrd KEOP- 200 M ÁROP- 16 M

27 Segítségünkre lehet •www.nfu.hu – minden ÚMFT-s pályázat eseténwww.nfu.hu •www.norda.hu – ÉMOP, Nemzetközi pályázatokwww.norda.hu •Kistérségi koordinátorok (Norda honlapon az Ügynökség munkatársai) •Ügyfélkapu (3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.) Telefon: 46-504-481 •EMOPINFO@NORDA.hu email címEMOPINFO@NORDA.hu

28 Kistérségi Koordinációs Hálózat A Kistérségi Koordinációs Hálózat honlapja és az Új Magyarország Pontok munkatársainak elérhetősége megtalálható www.umpont.hu

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Foglalkoztatási Paktum Mezőkövesd, 2010.03.29. ÚMFT 2007-2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések