Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai vizsgáztatás menete. A felsőfokú szakképzés sajátossága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai vizsgáztatás menete. A felsőfokú szakképzés sajátossága."— Előadás másolata:

1 A szakmai vizsgáztatás menete. A felsőfokú szakképzés sajátossága.
Mihálka Nóra irodavezető 2009. február 5.

2 Vizsgáztatáshoz szükséges jogszabályok
1/2006.(II.17.) OM rendelet – 37/2003. (XII.27.) OM rendelet 1993. évi LXXVI. törvény 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 18/2004. (V.28.) OM rendelet 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet – 26/2001. (VII.27.) OM rendelet 21/2007. (V.21.) SZMM rendelet, 78/2007. (VIII.31.) GKM rendelet, 8/2008.(I.23.) FVM rendelet 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 25/2008. (IV.29.)ÖTM rendelet 12/2008. (IV.30.) KvVM rendelet 20/2008. (VII.29.) OKM rendelet 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet – 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet, 28/2003. (X.18.) OM rendelet 1/2001. (I.16.) OM rendelet 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet Országos Képzési Jegyzék Szakképzési törvény-felsőoktatási törvény Vizsgaszervezési jogosultság Szakmai vizsgáztatás általános rendjéről Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj 19/2008 (XII.4.) SZMM rendelet

3 Szvk-kat kiadó rendeletek

4

5 A felsőfokú szakképzés sajátossága
A jelenleg hatályos felsőoktatási törvény értelmében, felsőfokú szakképzést felsőoktatási intézmény: főiskola, egyetem és a velük megállapodást kötött szakközépiskola folytathat. A képzés csak iskolarendszerben valósítható meg. Érettségire épül. A két éves képzés meghatározott kreditpont-értéke beszámítanak a főiskolai, egyetemi képzésbe, ha a hallgató szakiránynak megfelelő szakon folytatja tanulmányait.

6 A felsőfokú szakképzés sajátossága
Olyan szaktudást igénylő munkákra készítenek fel, amelyekhez a gyakorlati elemeken van a hangsúly – gyakorlatorientált képzés. Új típusú bolognai rendszerben a többciklusú képzés első lépcsője. Kreditpontok formájában beszámítható a további tanulmányok során (ez intézményfüggő, az adott felsőoktatási intézmény adhat róla információt).

7 A felsőfokú szakképzések/elágazások az OKJ-ban

8 A felsőfokú szakképzések/elágazások szakmacsoportonként

9 FSZ vizsgatevékenységek

10 55 345 01 Kereskedelmi menedzser
Európai uniós üzleti szakügyintéző Kereskedelmi szakmenedzser Kis- és középvállalkozási menedzser Külgazdasági üzletkötő Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző Reklámszervező szakmenedzser

11

12 Kiemelt kompetenciák Számítástechnikai ismeretek
Idegen nyelvű kommunikáció Önálló ismeretszerzési képesség Sikerorientált beállítottság Csapatmunka – vállalkozói szellem Megbízhatóság, munka bírás Etikus magatartás

13 Vizsgára bocsátás feltétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás A képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített szakdolgozat leadása Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével VII. EGYEBEK Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat tartama: 360 óra

14 A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE
Régi (kifutó) 26/2001. (VII.27.) OM rendelet Módosítások: 20/2004. (VII.27.) OM 9/2006. (III.27.) OM 19/2008. (XII.4.) SZMM rendelet 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet

15 VÁLTOZÁS 19/2008. (XII.4.) SZMM rendelet 5+1
Vizsgarész, vizsgatevékenység (Interaktív) vizsgatevékenység Vizsgarend(Vizsga ütemterv) Vizsgaszervezési, lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram Változik az értékelés – nagyobb figyelem - % Írásbeli javítás 3 nap Napi vizsgafeladatok összideje max. 6 óra Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra A szakmai vizsga időtartama nap Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető 8 óra 5+1

16 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat
Vizsgarend A vizsgarészek azonosítása, a vizsgatevékenységek bemutatatása, sorrendiség, időpont Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése Vizsgaprogram vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési kötelezettségek, helyek

17 A vizsga lebonyolítása VÁLTOZÁS
Értékelés Vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan Vizsgarészek, vizsgatevékenységek súlyozása (SZVK-ban) 50%-os teljesítmény alatt elégtelen Minősítés egyetlen osztályzattal A szakmai vizsga ellenőrzése - A szakképesítésért felelős miniszter az országos gazdasági kamarák vagy az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek bevonásával végzi. - A közoktatási intézmény által szervezett szakmai vizsga hatósági ellenőrzését az Oktatási Hivatal végzi.

18 A vizsgaszervezés menete egy szakképesítés tükrében

19 Reklámszervező szakmenedzser (részlet)
Vizsgarész megnevezése Vizsgatevékenység A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése írásbeli 120 perc Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása szóbeli 30 perc gyakorlati Szakmai kommunikációs tevékenység 45 perc Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata 60 perc Vállalkozások menedzselése Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása

20 Reklámszervező szakmenedzser
7 modul – 18 vizsgafeladat 8 írásbeli vizsgatevékenység perc 3 gyakorlati vizsgatevékenység 120 perc 7 szóbeli vizsgatevékenység 225 perc Egy vizsgázó vizsgaideje: 825 perc = 13,7 óra  5 + 1nap

21 A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 19/2008. (XII. 4
A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 19/2008.(XII. 4.) SZMM rendelet alapján A vizsga időpontja A szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva negyvenöt napon belül be kell fejezni! 2. A vizsgacsoport létszáma (IRK - minimum 10 fő,) maximum 35 fő 3. Vizsgarend elkészítése – JELENTÉS továbbítása

22 Írásbeli vizsgaidőpontok meghatározása
A szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott időpontokból lehet választani, melyek a honlapon megtalálhatók. Külön – külön megtalálható az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli központi írásbeli és interaktív vizsgaidőpontok. Tanév rendje által meghatározott.

23

24 Modulos vizsgaidőpontok
A modulos szakképesítésekhez az időtervek kimenetenként készültek, így az azonosító szám alapján lehet keresni a rész- szakképesítéseket, az elágazásokat és a ráépüléseket is. A havonta magadott 2 egymás utáni vizsganap közül az első napon kell a központi vizsgákat megkezdeni! A modulos szakképesítésekhez tartozó központi vizsgatevékenységek időbeosztása is elkészült, mely szintén letölthető. időterv

25

26 Vizsgarend összeállítása
A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 5 nap ( vizsgázóra értve) – meghosszabbítható 1 nappal Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető A vizsgázó egy napra eső összes vizsgatevékenységének ideje nem haladhatja meg a 8 órát Szóbeli, írásbeli, interaktív: 8-18 óra között, gyakorlati 7-19 óra között Írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap A vizsgabizottság kétfelé osztható (elnök, kamarai tag) 17. § (1) „Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.”

27 Reklámszervező szakmenedzser VIZSGAREND – (részlet)
2. nap 3. nap 8:00- 10:00 10:00- 10:45 10:45- 11:45 13:00 8:00- -18:00 1. vf. írásbeli 2. vf. 3. vf. szóbeli 4. vf. gyakorlati

28 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat
14. § (1) Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható. Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése Rögzíteni kell: melyik vizsgatevékenységért melyik vizsgabizottsági tag és melyik segítő szakértő a felelős. Lehetőség van a párhuzamosan végzett vizsgatevékenységekre.

29 A szakmai vizsga lejelentése 1.
Vizsgára jelentkezési lapok (6. sz. melléklet) összegyűjtése, záradék szöveg kitöltése Szükség esetén a modulzáró vizsga igazolása (4. sz. melléklet) Vizsgacsoportok kialakítása (létszám, vizsga időtartama), vizsgarend megalkotása Jelentés küldése Szakképesítésért felelős miniszter vagy területileg illetékes kamara Székhelye szerinti illetékes (megyei, budapesti) főjegyző Kamara vagy országos érdekképviseleti szervezet

30

31

32 A szakmai vizsga lejelentése 2.
Írásbeli és interaktív vizsgafeladatok megrendelése (1szakmai vizsgán) Szóbeli vizsgafeladatok megrendelése (több szakmai vizsgán) Írásbeli megbízások (tag, jegyző, gazdálkodó szervezet, szakértők) kiadása Törzslap, bizonyítvány (szigorú számadású nyomtatványok) megrendelése Gyakorlati vizsgafeladatok elkészítése, őrzése, elnökhöz eljuttatni az első vizsgatevékenység előtt 10 nappal (1 szakmai vizsgán – vizsgaszervező álltja össze) Kérelmek elbírálása, törzslapmásolatok Osztályozóív elkészítése

33 Előkészítés – közvetlenül a vizsgát megelőző feladatok
Tűz-, munka- és egészségvédelmi feltételek ellenőrzése, oktatás megtartása Vizsgafeladatok előkészítése Írásbeli és interaktív vizsgafeladatokhoz szükséges speciális feltételek biztosítása, a feladatok titokként való őrzése Vizsgabizottság első értekezletének megtartása a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat, valamint a vizsgaprogram elfogadása, a kérelmek elbírálása Vizsgaszervező pecsétjével ellátott lapok előkészítése – írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységhez Szakmai vizsga iratainak előkészítése, a vizsgázók szakképesítés megszerzését igazoló iratainak előkészítése

34 A vizsga lebonyolítása
Vizsgázók tájékoztatása a vizsgatevékenységek rendjéről, a vizsgaprogram kifüggesztése Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység alatt állandó felügyelet a folyosókon, termekben Kijavított írásbeli és interaktív vizsgafeladatok eljuttatása a vizsgabizottság elnökének legalább az utolsó vizsgatevékenység előtt 3 nappal Szakmai vizsga feltételeinek biztosítása Dokumentáció

35 Szakmai vizsga zárását követő feladatok
Szakmai vizsga iratainak (jegyzőkönyvek, osztályozóívek, törzslap, bizonyítvány) kitöltése, aláíratása, bélyegzővel való ellátása Vizsgabizottság tagjai, jegyző, segítők díjazása Törzslapkivonat kiállítása Vizsgaösszesítő adatlapok kitöltése, továbbítása, irattározása Bizonyítvány kiegészítőlap kiállítása a vizsgázó kérelmére Törzslapok sorszámozása, irattározása, egy példány továbbítása a főjegyzőnek Szakmai vizsga iratainak tárolása Bizonyítványmásodlat, pótbizonyítvány kiadása Bizonyítványmásolatok hitelesítése OSAP

36 A szakmai vizsga értékelése
A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan – javaslatot a segítő szakértő teszi, elnök jóváhagyja Pótló- vagy javító vizsga esetén a teljes vizsgarész (modul) megismétlése szükséges – (50% vagy az alatti teljesítmény esetén) Előző esetben csak a szakmai vizsgát követő 1 éven belül tehető vizsga, illetve az SZVK megváltozásáig A szakmai vizsga eredménye: szakképesítésenként egy osztályzat – a vizsgarészeken elért összesített teljesítmény %-ok alapján

37 Tételigénylés A moduláris rendszerű OKJ írásbeli/interaktív/központi gyakorlati vizsgatételek igényléséhez, TÉTELIGÉNYLŐ LAP -ot kell kiállítani. Az igénylés feltétele, hogy az intézmény jogosult legyen az adott szakképesítés(ek)ben, az adott régió(k)ban szakmai vizsga megszervezésére. A kitöltés egyúttal nyilatkozat a jogosultságra.

38 Szóbeli tételek A honlapon található szóbeli tételek tájékoztató jellegűek. A szakmai vizsgán csak a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szóbeli tételsor használható. Az SZMM, MEH, OKM, KvVM, KHEM felelősségi körébe tartozó szakképesítésekhez a szóbeli tételsorok megrendelhetők. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Vizsgadokumentációs iroda

39 A szóbeli tételek a következő helyről letölthetők:
Adatbázisok/szóbeli tételek/ Szóbeli vizsgafeladatok a modulkövetelményekhez, SZMM Szóbeli vizsgafeladatok a modulkövetelményekhez, KHEM Szóbeli vizsgafeladatok a modulkövetelményekhez, MEH Szóbeli vizsgafeladatok a modulkövetelményekhez, OKM Szóbeli vizsgafeladatok a modulkövetelményekhez, KvVM

40

41 Szóbeli vizsgatevékenység
A szóbeli vizsgafeladatok több szakmai vizsgán használhatók, visszavonásig érvényesek. A feladatközlő lapot a vizsgázó kihúzza és megkapja, a feladat sorszámát rögzíteni kell. A vizsgázó összefüggően felel, vagy szakmai beszélgetést folytat a kérdező tanárral vagy egy másik vizsgázóval. Az értékelő lapot a kérdező tanár és a szóbeli vizsgatevékenységen jelenlévő bizottsági tag megkapja – egymástól függetlenül értékelnek minden kompetenciát. A kérdező tanár tesz javaslatot a %-os teljesítményre, véleményeltérés esetén a vizsgabizottság szavazással dönt.

42 Értékelőlap

43 GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG
A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára – a vizsga megkezdése előtt 10 nappal el kell küldeni a vizsgabizottság elnökének– a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A gyakorlati vizsgafeladatok egy szakmai vizsgán használhatóak. A gyakorlati vizsgafeladatokból több félét kell készíteni, mert a vizsgázó húzás útján választja ki az adott feladatot.

44 Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység
Az írásbeli és interaktív feladatlapok egy szakmai vizsgán használhatók fel. Titkosan kezelendők. A zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontása a csomagon megjelölt időpontban a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő előtt történik. A felbontás időpontját a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott), állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az írásbeli és az interaktív vizsgafeladatok megoldását – a javítási útmutató alapján – vizsgafeladatonként %-os teljesítménnyel kell értékelni.

45 Interaktív vizsgatevékenység
Az interaktív vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket biztosítani tudja. Ezt a tájékoztatót, illetve CD-n a szükséges forrásanyagot a tétellel együtt megkapják a vizsgaszervezők. A képző intézmények rendszergazdái a tájékoztatónak megfelelően járnak el és előkészítik az interaktív vizsgát. Az interaktív feladat megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke, illetve a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított tagja ellenőrzi a tárgyi feltételek meglétét, a biztonságos munkavégzés feltételeit. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet.

46 Szakmai vizsga összegző értékelése
A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként vizsgarészenként 51 %-ot. Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50 % vagy az alatti teljesítményt nyújtott.

47 Szakmai vizsga összegző értékelése 2.
A szakmai és vizsgakövetelményekről szóló rendeletben meghatározott súlyozás figyelembevételével a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények átlaga alapján az osztályzatokat a következőképpen kell megállapítani: 0 -50 % elégtelen (1) 51 – 60% elégséges (2), 61 – 70% közepes (3), 71 – 80% jó (4), 81 – 100% jeles (5).

48 Reklámszervező szakmenedzser
írásbeli 120 perc 100 % szóbeli 30 perc 70 % gyakorlati 45 perc írásbeli 45 perc 20 % 40 % szóbeli 45 perc 50 % írásbeli 60 perc 60 perc 30 % írásbeli 45 perc szóbeli 30 perc 25 % szóbeli 45 perc szóbeli 15 perc 35 %

49 ÉRTÉKELÉS írásbeli 45 perc 40 % 30 % szóbeli 45 perc 0,50 x 0,4 = 20% 0,40 x 0,3 = 12% 0,80 x 0,3 = 24% = 56 %

50 írásbeli 120 perc 100 % szóbeli 30 perc 70 % gyakorlati 45 perc írásbeli 45 perc 20 % 40 % szóbeli 45 perc 50 % írásbeli 60 perc 60 perc 30 % írásbeli 45 perc szóbeli 30 perc 25 % szóbeli 45 perc szóbeli 15 perc 35 % 10 % 30 %

51 10 % 30 % 60 % 68 % 70 % 52 % 74% 58 % A VIZSGÁZÓ TELJESÍTMÉNYE
0,6 x 0,1 + 0,68 x 0,1 + 0,7 x 0,1 + 0,52 x 0,1 + 0,74x 0,1 + 0,6 x 0,1 + 0,58 x 0,1 + 0,7 x 0,3 = 65,2 ~ 65 % = közepes

52 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat
81%-tól jeles (5) 71%-tól jó (4) 61%-tól közepes (3) 51%-tól elégséges (2) 65 % Közepes (3)

53 Dokumentumok az interneten www.nive.hu
Adatbázisok Szakmai és vizsgakövetelmények Szóbeli tételek Modultérkép Vizsgák Vizsgatétel igénylés Vizsgaidőpontok Vizsgaszervezés Europass Módszertani segédanyag Jogszabályok

54 Módszertani segédanyag

55 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőségem:


Letölteni ppt "A szakmai vizsgáztatás menete. A felsőfokú szakképzés sajátossága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések