Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás menete. A felsőfokú szakképzés sajátossága. Mihálka Nóra irodavezető 2009. február 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás menete. A felsőfokú szakképzés sajátossága. Mihálka Nóra irodavezető 2009. február 5."— Előadás másolata:

1 A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás menete. A felsőfokú szakképzés sajátossága. Mihálka Nóra irodavezető 2009. február 5.

2 2 Vizsgáztatáshoz szükséges jogszabályok 1/2006.(II.17.) OM rendelet – 37/2003. (XII.27.) OM rendelet 1993. évi LXXVI. törvény 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 18/2004. (V.28.) OM rendelet 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet – 26/2001. (VII.27.) OM rendelet 21/2007. (V.21.) SZMM rendelet, 78/2007. (VIII.31.) GKM rendelet, 8/2008.(I.23.) FVM rendelet 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 25/2008. (IV.29.)ÖTM rendelet 12/2008. (IV.30.) KvVM rendelet 20/2008. (VII.29.) OKM rendelet 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet – 18/1995. (VI.6.) IKM rendelet, 28/2003. (X.18.) OM rendelet 1/2001. (I.16.) OM rendelet 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet Országos Képzési Jegyzék Szakképzési törvény- felsőoktatási törvény Vizsgaszervezési jogosultság Szakmai vizsgáztatás általános rendjéről Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj 19/2008 (XII.4.) SZMM rendelet

3 3 Szvk-kat kiadó rendeletek

4 4

5 5 A felsőfokú szakképzés sajátossága  A jelenleg hatályos felsőoktatási törvény értelmében, felsőfokú szakképzést felsőoktatási intézmény: főiskola, egyetem és a velük megállapodást kötött szakközépiskola folytathat.  A képzés csak iskolarendszerben valósítható meg.  Érettségire épül.  A két éves képzés meghatározott kreditpont-értéke beszámítanak a főiskolai, egyetemi képzésbe, ha a hallgató szakiránynak megfelelő szakon folytatja tanulmányait.

6 6 A felsőfokú szakképzés sajátossága  Olyan szaktudást igénylő munkákra készítenek fel, amelyekhez a gyakorlati elemeken van a hangsúly – gyakorlatorientált képzés.  Új típusú bolognai rendszerben a többciklusú képzés első lépcsője.  Kreditpontok formájában beszámítható a további tanulmányok során (ez intézményfüggő, az adott felsőoktatási intézmény adhat róla információt).

7 7 A felsőfokú szakképzések/elágazások az OKJ-ban

8 8 A felsőfokú szakképzések/elágazások szakmacsoportonként

9 9 FSZ vizsgatevékenységek

10 10 55 345 01 0010 55 01 Európai uniós üzleti szakügyintéző 0001 -06 2655 -06 2656 -06 2657 -06 2658 -06 2659 -06 2660 -06 2661 -06 55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser 0001 -06 2655 -06 2656 -06 2657 -06 2658 -06 2659 -06 2660 -06 2662 -06 55 345 01 0010 55 03 Kis- és középvállalkozási menedzser 0001 -06 2655 -06 2656 -06 2657 -06 2658 -06 2659 -06 2660 -06 2663 -06 55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő 0001 -06 2655 -06 2656 -06 2657 -06 2658 -06 2659 -06 2660 -06 2664 -06 55 345 01 0010 55 05 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző 0001 -06 2655 -06 2656 -06 2657 -06 2658 -06 2659 -06 2660 -06 2665 -06 55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser 0001 -06 2655 -06 2656 -06 2657 -06 2658 -06 2659 -06 2660 -06 2666 -06 55 345 01 Kereskedelmi menedzser

11 11

12 12 Kiemelt kompetenciák  Számítástechnikai ismeretek  Idegen nyelvű kommunikáció  Önálló ismeretszerzési képesség  Sikerorientált beállítottság  Csapatmunka – vállalkozói szellem  Megbízhatóság, munka bírás  Etikus magatartás

13 13 Vizsgára bocsátás feltétele  A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás  A képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített szakdolgozat leadása  Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével  VII. EGYEBEK Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat tartama: 360 óra

14 14 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE Régi (kifutó) 26/2001. (VII.27.) OM rendelet Módosítások: 20/2004. (VII.27.) OM 9/2006. (III.27.) OM 19/2008. (XII.4.) SZMM rendelet

15 15 19/2008. (XII.4.) SZMM rendelet VÁLTOZÁS Vizsgarész, vizsgatevékenység (Interaktív) vizsgatevékenység Vizsgarend(Vizsga ütemterv) Vizsgaszervezési, lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram Változik az értékelés – nagyobb figyelem - % Írásbeli javítás 3 nap Napi vizsgafeladatok összideje max. 6 óra Szóbeli vizsgatevékenység: 8 – 18 óra Gyakorlati vizsgatevékenység: 7 – 19 óra A szakmai vizsga időtartama 3 nap Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető 8 óra 5+1

16 16  Vizsgarend  A vizsgarészek azonosítása, a vizsgatevékenységek bemutatatása, sorrendiség, időpont  Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat  Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség  Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás  Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése  Vizsgaprogram  vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési kötelezettségek, helyek

17 17 Értékelés Vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan Vizsgarészek, vizsgatevékenységek súlyozása (SZVK-ban) 50%-os teljesítmény alatt elégtelen Minősítés egyetlen osztályzattal A szakmai vizsga ellenőrzése - A szakképesítésért felelős miniszter az országos gazdasági kamarák vagy az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek bevonásával végzi. - A közoktatási intézmény által szervezett szakmai vizsga hatósági ellenőrzését az Oktatási Hivatal végzi. A vizsga lebonyolítása A vizsga lebonyolítása VÁLTOZÁS

18 18 A vizsgaszervezés menete egy szakképesítés tükrében

19 19 Vizsgarész megnevezése Vizsgatevékenység 0001- 06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése írásbeli 120 perc 2655- 06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása szóbeli 30 perc gyakorlati 30 perc 2656- 06 Szakmai kommunikációs tevékenység gyakorlati 45 perc 2657- 06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata írásbeli 45 perc írásbeli 60 perc szóbeli 30 perc gyakorlati 45 perc 2658- 06 Vállalkozások menedzselése írásbeli 45 perc írásbeli 45 perc szóbeli 45 perc 2659- 06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása szóbeli 45 perc írásbeli 45 perc Reklámszervező szakmenedzser (részlet)

20 20 7 modul – 18 vizsgafeladat 8 írásbeli vizsgatevékenység 480 perc 3 gyakorlati vizsgatevékenység 120 perc 7 szóbeli vizsgatevékenység 225 perc Egy vizsgázó vizsgaideje: 825 perc = 13,7 óra  5 + 1nap Reklámszervező szakmenedzser

21 21 A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 19/2008.(XII. 4.) SZMM rendelet alapján 1.A vizsga időpontja A szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva negyvenöt napon belül be kell fejezni! 2. A vizsgacsoport létszáma (IRK - minimum 10 fő,) maximum 35 fő 3. Vizsgarend elkészítése – JELENTÉS továbbítása

22 22 Írásbeli vizsgaidőpontok meghatározása A szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott időpontokból lehet választani, melyek a honlapon megtalálhatók. Külön – külön megtalálható az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli központi írásbeli és interaktív vizsgaidőpontok. Tanév rendje által meghatározott.

23 23

24 24 Modulos vizsgaidőpontok  A modulos szakképesítésekhez az időtervek kimenetenként készültek, így az azonosító szám alapján lehet keresni a rész- szakképesítéseket, az elágazásokat és a ráépüléseket is.  A havonta magadott 2 egymás utáni vizsganap közül az első napon kell a központi vizsgákat megkezdeni!  A modulos szakképesítésekhez tartozó központi vizsgatevékenységek időbeosztása is elkészült, mely szintén letölthető. időtervidőterv

25 25

26 26 Vizsgarend összeállítása  A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 5 nap ( vizsgázóra értve) – meghosszabbítható 1 nappal  Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető  A vizsgázó egy napra eső összes vizsgatevékenységének ideje nem haladhatja meg a 8 órát  Szóbeli, írásbeli, interaktív: 8-18 óra között, gyakorlati 7-19 óra között  Írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap  A vizsgabizottság kétfelé osztható (elnök, kamarai tag) 17. § (1) „Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.”

27 27 2. nap3. nap 8:00- 10:00 10:00- 10:45 10:45- 11:45 13:00 8:00--18:00 0001-061. vf. írásbeli 2657-061. vf. írásbeli 2. vf. írásbeli 3. vf. szóbeli 4. vf. gyakorlati 1578-063. vf. szóbeli 2. vf. gyakorlati Reklámszervező szakmenedzser VIZSGAREND – (részlet)

28 28 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat  14. § (1) Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.  Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás  Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése Rögzíteni kell: melyik vizsgatevékenységért melyik vizsgabizottsági tag és melyik segítő szakértő a felelős. Lehetőség van a párhuzamosan végzett vizsgatevékenységekre.

29 29 A szakmai vizsga lejelentése 1.  Vizsgára jelentkezési lapok (6. sz. melléklet) összegyűjtése, záradék szöveg kitöltése  Szükség esetén a modulzáró vizsga igazolása (4. sz. melléklet)  Vizsgacsoportok kialakítása (létszám, vizsga időtartama), vizsgarend megalkotása  Jelentés küldése – Szakképesítésért felelős miniszter vagy területileg illetékes kamara – Székhelye szerinti illetékes (megyei, budapesti) főjegyző – Kamara vagy országos érdekképviseleti szervezet

30 30

31 31

32 32 A szakmai vizsga lejelentése 2.  Írásbeli megbízások (tag, jegyző, gazdálkodó szervezet, szakértők) kiadása  Törzslap, bizonyítvány (szigorú számadású nyomtatványok) megrendelése  Gyakorlati vizsgafeladatok elkészítése, őrzése, elnökhöz eljuttatni az első vizsgatevékenység előtt 10 nappal (1 szakmai vizsgán – vizsgaszervező álltja össze)  Kérelmek elbírálása, törzslapmásolatok  Osztályozóív elkészítése Írásbeli és interaktív vizsgafeladatok megrendelése (1szakmai vizsgán) Szóbeli vizsgafeladatok megrendelése (több szakmai vizsgán)

33 33 Előkészítés – közvetlenül a vizsgát megelőző feladatok  Tűz-, munka- és egészségvédelmi feltételek ellenőrzése, oktatás megtartása  Vizsgafeladatok előkészítése  Írásbeli és interaktív vizsgafeladatokhoz szükséges speciális feltételek biztosítása, a feladatok titokként való őrzése  Vizsgabizottság első értekezletének megtartása a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat, valamint a vizsgaprogram elfogadása, a kérelmek elbírálása  Vizsgaszervező pecsétjével ellátott lapok előkészítése – írásbeli és szóbeli vizsgatevékenységhez  Szakmai vizsga iratainak előkészítése, a vizsgázók szakképesítés megszerzését igazoló iratainak előkészítése

34 34 A vizsga lebonyolítása  Vizsgázók tájékoztatása a vizsgatevékenységek rendjéről, a vizsgaprogram kifüggesztése  Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység alatt állandó felügyelet a folyosókon, termekben  Kijavított írásbeli és interaktív vizsgafeladatok eljuttatása a vizsgabizottság elnökének legalább az utolsó vizsgatevékenység előtt 3 nappal  Szakmai vizsga feltételeinek biztosítása  Dokumentáció

35 35 Szakmai vizsga zárását követő feladatok  Szakmai vizsga iratainak (jegyzőkönyvek, osztályozóívek, törzslap, bizonyítvány) kitöltése, aláíratása, bélyegzővel való ellátása  Vizsgabizottság tagjai, jegyző, segítők díjazása  Törzslapkivonat kiállítása  Vizsgaösszesítő adatlapok kitöltése, továbbítása, irattározása  Bizonyítvány kiegészítőlap kiállítása a vizsgázó kérelmére  Törzslapok sorszámozása, irattározása, egy példány továbbítása a főjegyzőnek  Szakmai vizsga iratainak tárolása  Bizonyítványmásodlat, pótbizonyítvány kiadása  Bizonyítványmásolatok hitelesítése  OSAP

36 36 A szakmai vizsga értékelése  A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan – javaslatot a segítő szakértő teszi, elnök jóváhagyja  Pótló- vagy javító vizsga esetén a teljes vizsgarész (modul) megismétlése szükséges – (50% vagy az alatti teljesítmény esetén)  Előző esetben csak a szakmai vizsgát követő 1 éven belül tehető vizsga, illetve az SZVK megváltozásáig  A szakmai vizsga eredménye: szakképesítésenként egy osztályzat – a vizsgarészeken elért összesített teljesítmény %-ok alapján

37 37 Tételigénylés TÉTELIGÉNYLŐ LAP A moduláris rendszerű OKJ írásbeli/interaktív/központi gyakorlati vizsgatételek igényléséhez, TÉTELIGÉNYLŐ LAP -ot kell kiállítani. Az igénylés feltétele, hogy az intézmény jogosult legyen az adott szakképesítés(ek)ben, az adott régió(k)ban szakmai vizsga megszervezésére. A kitöltés egyúttal nyilatkozat a jogosultságra.

38 38 Szóbeli tételek A honlapon található szóbeli tételek tájékoztató jellegűek. A szakmai vizsgán csak a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szóbeli tételsor használható. Az SZMM, MEH, OKM, KvVM, KHEM felelősségi körébe tartozó szakképesítésekhez a szóbeli tételsorok megrendelhetők. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Vizsgadokumentációs iroda

39 39 A szóbeli tételek a következő helyről letölthetők: www.nive.hu Adatbázisok/szóbeli tételek/ Szóbeli vizsgafeladatok a modulkövetelményekhez, SZMM Szóbeli vizsgafeladatok a modulkövetelményekhez, KHEM Szóbeli vizsgafeladatok a modulkövetelményekhez, MEH Szóbeli vizsgafeladatok a modulkövetelményekhez, OKM Szóbeli vizsgafeladatok a modulkövetelményekhez, KvVM

40 40

41 41 Szóbeli vizsgatevékenység A szóbeli vizsgafeladatok több szakmai vizsgán használhatók, visszavonásig érvényesek. A feladatközlő lapot a vizsgázó kihúzza és megkapja, a feladat sorszámát rögzíteni kell. A vizsgázó összefüggően felel, vagy szakmai beszélgetést folytat a kérdező tanárral vagy egy másik vizsgázóval. Az értékelő lapot a kérdező tanár és a szóbeli vizsgatevékenységen jelenlévő bizottsági tag megkapja – egymástól függetlenül értékelnek minden kompetenciát. A kérdező tanár tesz javaslatot a %-os teljesítményre, véleményeltérés esetén a vizsgabizottság szavazással dönt.

42 42 Értékelőlap

43 43 GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára – a vizsga megkezdése előtt 10 nappal el kell küldeni a vizsgabizottság elnökének– a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A gyakorlati vizsgafeladatok egy szakmai vizsgán használhatóak. A gyakorlati vizsgafeladatokból több félét kell készíteni, mert a vizsgázó húzás útján választja ki az adott feladatot.

44 44 Írásbeli és interaktív vizsgatevékenység A zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok kibontása a csomagon megjelölt időpontban a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő előtt történik. A felbontás időpontját a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott), állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az írásbeli és az interaktív vizsgafeladatok megoldását – a javítási útmutató alapján – vizsgafeladatonként %-os teljesítménnyel kell értékelni. Az írásbeli és interaktív feladatlapok egy szakmai vizsgán használhatók fel. Titkosan kezelendők.

45 45 Interaktív vizsgatevékenység Az interaktív vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket biztosítani tudja. Ezt a tájékoztatót, illetve CD-n a szükséges forrásanyagot a tétellel együtt megkapják a vizsgaszervezők. A képző intézmények rendszergazdái a tájékoztatónak megfelelően járnak el és előkészítik az interaktív vizsgát. Az interaktív feladat megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke, illetve a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított tagja ellenőrzi a tárgyi feltételek meglétét, a biztonságos munkavégzés feltételeit. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet.

46 46 Szakmai vizsga összegző értékelése A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként vizsgarész enként 51 %-ot. Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50 % vagy az alatti teljesítményt nyújtott.

47 47 Szakmai vizsga összegző értékelése 2.  A szakmai és vizsgakövetelményekről szóló rendeletben meghatározott súlyozás figyelembevételével a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények átlaga alapján az osztályzatokat a következőképpen kell megállapítani:  0 -50 % elégtelen (1)  51 – 60% elégséges (2),  61 – 70% közepes (3),  71 – 80% jó (4),  81 – 100% jeles (5).

48 48 0001-062655-062656-062657-062658-062659-062660-062666-06 írásbeli 120 perc 100 % sz óbeli 30 perc 70 % gyakorlati 45 perc 100 % írásbeli 45 perc 20 % írásbeli 45 perc 40 % szóbeli 45 perc 50 % írásbeli 60 perc 50 % írásbeli 60 perc 40 % gyakorlati 30 perc 30 % írásbeli 45 perc 20 % írásbeli 45 perc 30 % írásbeli 45 perc 50 % szóbeli 30 perc 50 % szóbeli 30 perc 30 % sz óbeli 30 perc 25 % szóbeli 45 perc 30 % szóbeli 15 perc 30 % gyakorlati 45 perc 35 % Reklámszervező szakmenedzser

49 49 2658-06 írásbeli 45 perc 40 % írásbeli 45 perc 30 % szóbeli 45 perc 30 % ÉRTÉKELÉS 0,50 x 0,4 = 20% 0,40 x 0,3 = 12% 0,80 x 0,3 = 24% 20 + 12 + 24 = 56 %

50 50 0001-062655-062656-062657-062658-062659-062660-062666-06 írásbeli 120 perc 100 % sz óbeli 30 perc 70 % gyakorlati 45 perc 100 % írásbeli 45 perc 20 % írásbeli 45 perc 40 % szóbeli 45 perc 50 % írásbeli 60 perc 50 % írásbeli 60 perc 40 % gyakorlati 30 perc 30 % írásbeli 45 perc 20 % írásbeli 45 perc 30 % írásbeli 45 perc 50 % szóbeli 30 perc 50 % szóbeli 30 perc 30 % sz óbeli 30 perc 25 % szóbeli 45 perc 30 % szóbeli 15 perc 30 % gyakorlati 45 perc 35 % 10 % 30 %

51 51 10 % 30 % A VIZSGÁZÓ TELJESÍTMÉNYE 60 %68 %70 %52 %74%60 %58 %70 % 0,6 x 0,1 + 0,68 x 0,1 + 0,7 x 0,1 + 0,52 x 0,1 + 0,74x 0,1 + 0,6 x 0,1 + 0,58 x 0,1 + 0,7 x 0,3 = 65,2 ~ 65 % = közepes

52 52 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat 81%-tól jeles (5) 71%-tól jó (4) 61%-tól közepes (3) 51%-tól elégséges (2) 65 % Közepes (3)

53 53 Dokumentumok az interneten www.nive.hu  Adatbázisok Szakmai és vizsgakövetelmények Szóbeli tételek  Modultérkép  Vizsgák Vizsgatétel igénylés Vizsgaidőpontok Vizsgaszervezés Europass Módszertani segédanyag  Jogszabályok

54 54 Módszertani segédanyag

55 55 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségem: mihalka.nora@nive.hu


Letölteni ppt "A képzett szakemberekért A szakmai vizsgáztatás menete. A felsőfokú szakképzés sajátossága. Mihálka Nóra irodavezető 2009. február 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések