Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZERKEZETTAN I. Lépcsők

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZERKEZETTAN I. Lépcsők"— Előadás másolata:

1 SZERKEZETTAN I. Lépcsők
Eric van Egeraat Budapest, NN irodaház 2003 SZERKEZETTAN I. Lépcsők

2 Lépcső fogalma A lépcső az épületen kívüli és belüli, valamint a terep és az épület közötti magasságkülönbségből adódó szintek összekötésére szolgáló szerkezet. A lépcső mint a belső vagy külső tér hangsúlyos eleme az építészeti formálás jelentős eszköze lehet.

3 Fogalmak, megnevezések
- Lépcsőfok az egy fellépési magasságot kiegyenlítő szerkezeti elem. A lépcsőfokon a függőleges részt homloklapnak, a vízszintest járófelületnek nevezzük. Két járófelület közötti szintkülönbség a fellépési magasság, a járófelület vízszintes mérete a belépési mélység. - Lépcsőkar a folyamatosan következő fokok összessége. Megkülönböztetünk karszélességet és karhosszúságot. - Pihenő az a vízszintes lemezszerkezet, mely a lépcsőkarok érkeztetése és indítása között helyezkedik el. Megkülönböztetünk közbülső és emeleti pihenőket. - Orsótér két egymás mellett lévő kar közötti szabad tér. - Korlát, mellvéd a lépcsőkarhoz függőlegesen csatlakozó, az orsótér felőli oldalon elhelyezett szerkezet. - fogódzó (v. kapaszkodó.) esetenként a lépcsőház falába helyezett, a lépcsőkart kísérő, a lépcsőkön való biztonságos járást elősegítő szerkezet. - Járóvonal - egy elméleti vonal, - melyen a belépési mélységeket és a pihenők szélességét kell kiosztani. Egyenes kar esetén a járóvonal a kar alaprajzának mértani közepén, míg íves kar esetén az orsótér felé eső harmadában helyezkedik el.

4 Szabályozottság Az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) különböző funkciókra, forgalmi nagyságrendekre, - a lépcsők hajlási szögére, szélességi méreteire, anyagaira, kialakítására, - a lépcsőházak, pihenők tervezésére részletes előírásokat tartalmaz. Lépcsőket, lépcsőházakat csak az előírások maradéktalan betartása mellett szabad tervezni és kivitelezni.

5 Fontosabb alapelvek és előírások
középületek, többlakásos lakóépületek, ipari épületek lépcsőit csak a hatályos előírásokban meghatározott tűzálló anyagból szabad készíteni, a lépcsőházak számát, füstmentes kialakítását a tűzszakaszok figyelembevételével kell meghatározni, íves lépcső főforgalmi célra csak külön engedéllyel tervezhető, acéllépcsőket főforgalmi célra tervezni csak megfelelő tűzvédelemmel szabad, járófelületek csúszásmentes kialakításáról gondoskodni kell, a lépcsőházak csak nem éghető anyagú belső burkolattal készülhetnek, kőlépcsők csak fagyálló kőből készíthetők,

6 Méretek egy lépcsőkarba 15 fellépésnél több fok csak külön engedéllyel készíthető, a lépcsőfok magassági és belépési mélység viszonyai 2 m + sz = cm képlettel számítandó, a mellvédek és korlátok kiterített magassága 100 cm, a mellvéd vagy korlát szerkezeti elemei közötti függőleges távolság legfeljebb 12 cm lehet, a lépcsőjárólap és a felette lévő szerkezet közötti távolság minimálisan 2,00 m legyen, az emeleti pihenő szélessége: karszélesség + 20 cm, a közbensőé: karszélesség + 10 cm legyen a lépcsőkarok, pihenők előírt szélességét ideiglenes vagy állandó felszerelési tárgyakkal leszűkíteni tilos

7 Lépcsők tervezése A lépcsőfokok, karok, pihenők alaprajzi és metszeti méreteit számítással és szerkesztéssel kell meghatározni.

8 Lépcsők tervezése A lépcsőszerkezetek tartószerkezetei méretezése a szerkezet gyámolítási módja alapján értelmezett statikai modell figyelembevételével történik. A lépcsők konzolként, szabadon felfekvő vagy kétoldalt befogott kéttámaszú tartóként, törtvonalú két- vagy többtámaszú lemezként működnek.

9 Osztályozás A teherviselés és teherátadás szerint: konzolos
kétoldalon befogott támaszkodó lemezek középen megtámasztott gyámolított függesztett

10 Osztályozás A szintkülönbség lejtésszöge szerint: lejtők 10°-ig,
lépcsők általában 35°-45° között (a hajlásszög épületfajtánként változó), létrák 70°-90° hágcsók 90°.

11 Osztályozás Alaprajzi helyzetük szerint Készítési módjuk szerint külső
belső Készítési módjuk szerint monolitikus előregyártott

12 Osztályozás tereplépcsők előlépcsők pince- és padláslépcsők
főközlekedési lépcsők, díszlépcsők, menekülő lépcsők, stb

13

14 Osztályozás Alakjuk szerint A karok száma szerint íves, törtvonalú,
egyenes. A karok száma szerint egykarú, kétkarú, többkarú

15 Osztályozás Anyaguk szerint: műkő vasbeton beton acél fa

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Lépcsők kiegészítő szerkezetei
Korlátok: A lépcsőkart és pihenőlemezt kísérő korlátok balesetmegelőzési jellegű szerkezetek. Rendszerint a lépcsőkar orsótér felőli oldalán kerülnek felszerelésre. Amennyiben a lépcsőkar másik oldala a lépcsőház falával nem érintkezik, a távolságtól függően itt is korlátot, kisebb távolság esetén fogódzót kell elhelyezni. A korlát szerkezeti elemeinek egymástól való távolságára az OÉSZ vonatkozó előírásokat be kell tartani. A korlátok anyaga lehet fém, kőlemez, üveg, műanyag, stb. Kialakításuk, anyagválasztékuk esztétikai és gazdasági megfontolás tárgya. Gyakori megoldás, hogy a lépcsőkar lábvéd vagy mellvéd tartóval van egybeépítve, ebben az esetben a mellvéd tartót vagy az előírt magasságú korláttal kell kiegészíteni, vagy ha az kellő magasságú, fogódzóval kell ellátni.

26

27 Lejtők A lejtők általában mint külső járófelületek - legfeljebb 10°-os szintkülönbség kiegyenlítésére alkalmazhatók, gyalogos és járműforgalomra egyaránt. A szintkülönbséget földfeltöltéssel egyenlítjük ki, - erre kavics feltöltés, majd rendszerint betonburkolat kerül. A betonburkolat lehet vasalt, vagy csömöszölt vasalatlan, továbbá monolitikus és előregyártott. A monolitikus beton lejtőburkolatot 4,0 m2-ként tágulási hézaggal kell ellátni. A burkolatot elcsúszás ellen meg kell támasztani, illetve erre alkalmas szerkezetbe kell bekötni. A betonburkolatú lejtők csúszásmentes felülettel képzendők ki. A lejtők készülhetnek kockakő, aszfalt, stb. burkolatokkal is.


Letölteni ppt "SZERKEZETTAN I. Lépcsők"

Hasonló előadás


Google Hirdetések