Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Agrár-környezetvédelem XII. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Agrár-környezetvédelem XII. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc."— Előadás másolata:

1 Agrár-környezetvédelem XII. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc

2 HEFOP 3.3.1. A természetvédelem és a mezőgazdaság kapcsolata. Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. A gazdálkodás szabályozása a NATURA 2000 területeken. ELŐADÁS/GYAKORLAT ÁTTEKINTÉSE

3 HEFOP 3.3.1. Természetvédelem és mezőgazdaság A mezőgazdaság Magyarországon az összterület 65,5%-ával közvetlenül érintkezve a kultúrtáj fő használója A 3,6 millió ha-t meghaladó védett és érzékeny természeti területeknek több mint fele mezőgazdasági művelés alatt áll A természetvédelem alapvetően rá van utalva a mezőgazdasággal való együttműködésre A mezőgazdálkodás teljesítménye, eredménye, termékeinek minősége és ezzel piaci versenyképessége döntően a környezet, a természeti erőforrások állapotától, minőségétől függ A természetvédelem és a mezőgazdaság egymásrautaltsága elkerülhetetlenné teszi a két terület összehangolását.

4 HEFOP 3.3.1. A természetvédelem szabályozási rendszere Természeti értékek megőrzése Nemzeti szabályozási rendszer Nemzetközi szabályozási rendszer EU szabályozási rendszer

5 HEFOP 3.3.1. Mi a Natura 2000? A Tanács 79/409/EGK sz. irányelve a vadon élő madarak védelméről A Tanács 92/43/EGK sz. irányelv a természetes élőhelyek, a vadon élő állatok és növények védelméről Különleges madárvédelmi területek Különleges természet-megőrzési területek Európai unió ökológiai hálózata ( védett természeti területek hálózata) Az európai természeti örökség védelme, a biológiai sokféleség megőrzése

6 HEFOP 3.3.1. A Natura 2000 hálózat hozadéka hozzájárul a vidék fenntartható fejlődéséhez; elősegíti a foglalkoztatottság megtartását, illetve javítását a hátrányos helyzetű régiókban; növeli hazánk nemzetközi ökoturisztikai vonzerejét; alternatív jövedelemszerzési lehetőségeket kínál, és piaci előnyt jelenthet például a biotermékek előállítása, vagy a falusi turizmus területén. Megfelelő területhasználattal a gazdálkodók segítik hazánk természeti örökségének megőrzését;

7 HEFOP 3.3.1. Madárvédelmi irányelv Különleges madárvédelmi területek kijelölése a közösségi szempontból jelentős fajok (I. melléklet) élőhelyének védelme érdekében, Ezen területek megóvása, különösen költési időben (és vonuláskor) a zavarás kiküszöbölése Az európai vadon élő madárfajok szándékos pusztításának megakadályozása Az engedélyezhető vadászat módja, a vadászható fajok körének meghatározása

8 HEFOP 3.3.1. Élőhelyvédelmi irányelv Az Európai Unió biológiai sokféleségének megőrzése Közösségi jelentőségű természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatfajok kedvező természetvédelmi állapotának fenntartása és visszaállítása szükséges védelmi intézkedések meghozatala Különleges természet-megőrzési területek kijelölése 1.cikk – olyan közösségi jelentőségű terület, amelyet a tagállamok jogszabály, hatósági és/vagy szerződéses határozat útján jelöltek ki 3. cikk – minden tagállam hozzájárul a Natura 2000 hálózathoz a természetes élőhely-típusok, illetve fajok élőhelyeit képviselő területek előfordulásának arányában

9 HEFOP 3.3.1. A területek kijelölésénél csak szakmai szempontok vehetők figyelembe, azt politikai-társadalmi érdekek nem befolyásolhatják. - az élőhelyvédelmi irányelv III. mellékletében meghatározott kritériumok alapján - a terület-kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelyek: Különleges madárvédelmi területek a madárvédelmi irányelv I. mellékletén szereplő 195 fajból hazánkban: 78 rendszeresen előforduló, 13 nagy tömegben átvonuló madárfaj. Különleges természet-megőrzési területek az élőhelyvédelmi irányelv II. mellékletén szereplő 218 élőhely-típusból hazánkban:46 (20*), 302 állatfajból105 (7*), 573 növényfajból (450+123)36 (7*). Terület-kijelölés

10 HEFOP 3.3.1. Biogeográfiai régiók Pannon Biogeográfiai Régió

11 HEFOP 3.3.1. Natura 2000 hálózat Élőhelyvédelmi irányelv I., II. melléklet Madárvédelm i irányelv I. melléklet, vonuló fajok Különleges Madárvédelmi Területek Tagállamok területi javaslatai Közösségi Jelentőségű Területek listája Különleges Természet-megőrzési Területek A terület-kijelölés folyamata

12 HEFOP 3.3.1. 467 különleges természet-megőrzési terület → 1,39 millió ha 55 különleges madárvédelmi terület → 1,35 millió ha A Magyarországon eddig is külön jogszabállyal védett területek 90%-a és további 1,2 millió ha lett Natura 2000 terület. A két területtípus közötti átfedés 41%; összesen → 1,96 millió ha, tehát az ország közel 21 %-a vált Natura 2000 területté Terület-javaslatok felülvizsgálata - Pannon Biogeográfiai Szeminárium (2005. szeptember 25-27. Sarród) (adatmódosítás, kijelölt területeken újabb fajok és élőhelyek felvétele, új területek kijelölése, tudományos egyeztetés) Terület-kijelölés

13 HEFOP 3.3.1.

14 Natura 2000 területekre vonatkozó szabályok 4. § (1)A Natura 2000 területek elsődleges rendeltetése természetvédelmi 7. §Védett természeti területek – Tvt. és a védetté nyilvánító jogszabály rendelkezései 8. § (4)Tilos engedély nélkül olyan tevékenységet folytatni, amely a terület védelmi céljainak megvalósítását akadályozza tevékenység folytatásától eltiltás, tevékenység felfüggesztése, eredeti állapot helyreállítására kötelezés (ha az érintett területen nincs lehetőség más Natura területen) 9. § (2) természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenységek gyep feltörése, termőföld más célú hasznosítása, fa, facsoport kivágása, telepítése (3) természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásához kötött tevékenységek (nemzetipark-igazgatóság bevonásával) telekalakítás, nyomvonalas létesítmény, vízi létesítmény, bányatelek megállapítása, módosítása, erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása

15 HEFOP 3.3.1. Natura 2000 területekre vonatkozó szabályok Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (3)-(4) bekezdésének harmonizálása 10. § (1) Terv jóváhagyásához, módosításához a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges, amennyiben a Natura 2000 területre jelentős hatással lehet (önmagában vagy más terv vagy program részeként) (2) Hozzájárulás csak abban az esetben, ha nem károsítja a Natura 2000 területet, illetőleg a kijelölés céljaival nem ellentétes (3) Ha az engedélyt a káros hatások ellenére kiemelt közérdektől kényszerítve meg kell adni a károkozás mértékét a legkisebbre kell csökkenteni, kárral arányban álló helyreállítási és fejlesztési feladat írható elő

16 HEFOP 3.3.1. A Natura 2000 területek finanszírozása Tulajdonosok és területhasználók által igénybe vehető pályázatok, támogatások: Gazdálkodási jellegű 1698/2005/EK rendelet – Új magyarország Vidékfejlesztési Terv (80% EU-támogatás) Élőhely- és fajvédelmi támogatások LIFE Nature és Environment, LIFE+ (max. 75%-ban EU-támogatás) Beruházás jellegű EU strukturális alapokból (75% közösségi finanszírozás) –Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) –Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) –Regionális Operatív Program (ROP)

17 HEFOP 3.3.1. Mezőgazdasági területek Natura 2000 támogatása Célterület: Natura 2000 lehatárolt területeken a korlátozások kompenzálása Előzmények: közvetlenül ilyen támogatás a korábbiakban nem volt Támogatottak köre: mezőgazdasági termelők, földhasználók Támogatás formája: évente, vissza nem térítendő területalapú Támogatás intenzitása: 100 %Nemzeti Önerő: 20% Támogatás mértéke: 20 és 40 €/ha között Támogatható tevékenység: –Kormányrendelet által meghatározott kötelező földhasználati előírások betartása A kötelező előírások és a kompenzáció mértéke szorosan összefügg 2007. Szept. 1-től gyepterületek támogatása 2009. Szept. 1-től nádas terültek támogatása Egyéb: A Natura2000 területek kompenzációs támogatása szorosan összefügg az AKG önkéntes előírásainak támogatásával (Ösztönözni kell a gazdálkodókat az AKG rendszerbe történő belépésre) Mottó: túlkompenzáció elkerülése!

18 HEFOP 3.3.1. Víz Keretirányelv A vízgyűjtő területek jelentős része, melyre vízgyűjtő gazdálkodási tervet kell készíteni, megegyezik a sérülékeny vízbázisok területeivel, vagy a nitrát-érzékeny területekkel, melyekre egyrészt külön előírások vonatkoznak, másrészt az agrár- környezetgazdálkodási intézkedés támogatásai közt priorítást élveznek az ilyen érzékenységgel rendelkező területeken gazdálkodók. A gazdák támogatása megtehető már meglevő eszközökkel - kedvezőtlen adottságú területek jövedelempótló támogatása - Natura 2000 területek kompenzálása - agrár-környezetgazdálkodás önkéntes támogatása

19 HEFOP 3.3.1. Agrár-Környezetgazdálkodási intézkedések - horizontális és zonális területalapú támogatások Célterület: környezetkímélő gazdálkodás támogatása Előzmények: NVT AKG intézkedés Támogatottak köre: mezőgazdasági termelők, földhasználók Támogatás formája: 5 éven keresztül, vissza nem térítendő területalapú Támogatás intenzitása: 100 %Nemzeti Önerő: 20% Támogatás mértéke: célprogramtól függően (szántó max: 600€/ha, ültetvény max: 900€/ha, egyéb növény: 450€/ha) Támogatható tevékenység: –Célprogramok előírásainak betartása –Területalapú támogatások Horizontális célprogramok választható opciókkal Zonális célprogramok választható opciókkal Egyéb: Bírálatnál előnyt élveznek a nitrátérzékeny, a Natura 2000, vagy a sérülékeny vízbázis területen gazdálkodók

20 HEFOP 3.3.1. Génmegőrzési támogatás - növény- és állatfajták támogatása Célterület: genetikai diverzitás megőrzése Előzmények: nemzeti támogatás Támogatottak köre: génbankok, állattartók, kutató intézetek Támogatás formája: éves rendszerű vissza nem térítendő terület- és állatalapú Támogatás intenzitása: 100 %Nemzeti Önerő: 20 % Támogatható tevékenység: –Állatfajták megőrzése 36/2004. (VI.28.) FM-KTM rendeletben szereplő őshonos állatfajták Ex situ megőrzés – természetes élőhelyen kívül (laborban) In situ megőrzés – természetes élőhelyén (gazdaságban) –Ritka növényfajták megőrzése Ex situ megőrzés – természetes élőhelyen kívül (laborban) In situ/on farm megőrzés – természetes élőhelyén (gazdaságban)  AKG –Fogoly program Törzstelepek és referenciatelepek

21 HEFOP 3.3.1. Nem termelő beruházások támogatása (41. Cikk) Célterület: elősegíteni az AKG és Natura2000 előírások teljesítését, mezőgazdasági területek közjóléti értékének növelését Előzmények: egyes részei NVT AKG, vagy korábbi nemzeti NAKP Támogatottak köre: AKG-ban (NVT és EMVA is) és N2000-ben Támogatás formája: vissza nem térítendő területalapú, illetve maximált áras normatív támogatás Támogatás intenzitása: 100 %Nemzeti Önerő: 20 % Támogatható tevékenység: –AKG-hez kapcsolódó beruházások Eszköz beszerzés: pl.: Növényvédő előrejelző rendszer Területhasználatal kapcsolatos beruházások pl.: sövénytelepítés, gyeptelepítés, Bemutató gazdaságok támogatása –Natura 2000-hez kapcsolódó beruházások Eszköz beszerzés: pl.:vadriasztó lánc Területhasználattal kapcsolatos beruházások pl.: fásítások létesítése

22 HEFOP 3.3.1. Natura 2000 fenntartási tervek készítése (57/a cikk) Célterület: Natura 2000 lehatárolt területeken fenntartási/fejlesztési terv készítése Előzmények: nincs előzmény Támogatottak köre: non profit szervezetek, alapítványok Támogatás formája: maximált áras Támogatás intenzitása: 100 %Nemzeti Önerő: 25% Támogatható tevékenység: –Natura 2000 lehatárolt területeken fenntartási/fejlesztési terv készítése –NEM támogatható: a védett területek kezelési terveinek készítése –NEM támogatható: a fenntartási terveket megalapozó módszertan Támogatási feltételek: –Kötelező tartami elemek –Az érdekelt partnerek érintett közösségek bevonása a terv készítésébe, valamint a hatások elemzésébe –Kommunikáció és nyilvánosság

23 HEFOP 3.3.1. A Natura 2000 fenntartási tervek kötelező tartalmi elemei külön jogszabályban rögzített módszertan alapján kerülnek meghatározásra különösen az alábbi tartalommal: Az adott élőhely/fajcsoport helyzetének bemutatása és értékelése (főbb jellemzők leírása, állomány, veszélyeztetettség, trendek, stb.); A tervezési területek alapállapot jellemzése, a meglévő abiotikus és biotikus adatok összegyűjtése, a hiányzó felmérések pótlása; A tervezési területre vonatkozó országos, regionális és helyi tervek (rendezési, szerkezeti, fejlesztési, vízgyűjtő-gazdálkodási stb.) előírásainak összegyűjtése; A megőrzés/fejlesztés számszerűsíthető jellemzői, céljai; Az alkalmazható fenntartási/fejlesztési tevékenységek leírása, várható hatásai a célcsoportra és egyéb természeti értékekre; A fejlesztést célzó beavatkozások és azok gazdasági (költség- haszon) elemzése a javasolt tevékenységek gazdasági-szociális hatásainak értékelése; Az ÚMVP vonatkozó intézkedéseinek hatása a célcsoportra és javasolt alkalmazhatósága (AKG, erdő-környezetvédelem stb.).

24 HEFOP 3.3.1. ELŐADÁS/GYAKORLAT ÖSSZEFOGLALÁSA Természetvédelem mezőgazdasági területeken Natura 2000 program bemutatása Natura 2000 területek kijelölése, szabályok, finanszírozás ismertetése Natura 2000 fenntartási tervek ismertetése

25 HEFOP 3.3.1. ELŐADÁS/GYAKORLAT ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI Határozza meg a Natura 2000 hálózat céljait Ismertesse a madár- és élőhelyvédelmi irányelvet Határozza meg a Natura 2000 program finanszírozásának feltételeit Ismertesse a fenntartási terv célját

26 HEFOP 3.3.1. ELŐADÁS/GYAKORLAT Felhasznált forrásai Szakirodalom: 1.Ángyán J.- Fésűs I.- Podmaniczky L.- Tar F.- Vajnáné Madarassy A.: 1999. Nemzeti Agrár- környezetvédelmi Program. Agrár- környezetgazdálkodási tanulmányi kötetek. 1. kötet, FVM, Budapest, 174 p. 2.Ángyán J.- Menyhért Z. : 1988. Integrált, alkalmazkodó növénytermesztés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 163 p. 3.Demeter, A. (szerk) (2000) Natura 2000 – Európai hálózat a természeti értékek megőrzésére, Öko Rt., Budapest Egyéb források: 1.A nemzeti agrár-környezetgazdálkodás honlapja: www.nakp.hu 2.A NATURA 2000 honlapja: www.natura2000.hu

27 HEFOP 3.3.1. Előadás anyagát készítette: Burai Péter (DE ATC) KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET KÖVETKEZŐ ELŐADÁS/GYAKORLAT CÍME Több előadást átfogó oktatási téma előadássorozatának címei: NAKP információs feladatai Következő előadás megértéséhez ajánlott ismeretek kulcsszavai: kompenzációs kifizetések, fenntartható és multifunkcionális mezőgazdaság, üzemterv, táblatörzskönyv


Letölteni ppt "Agrár-környezetvédelem XII. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések