Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A lélektan fogalma, szerepe világunkban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A lélektan fogalma, szerepe világunkban"— Előadás másolata:

1 A lélektan fogalma, szerepe világunkban
Világi pszichológia, keresztény pszichológia

2 Modern lélektan A modern lélektan változatos,sokszínű, de lényegüknél fogva különböző megközelítések léteznek benne, párhuzamosan Még a lélektan alapvető céljaiban sincs egyetértés Különböző lélektani iskolák vannak A pszichológia sok más tudományággal határos (biológia, genetika, irodalomtud.) A tudományos lélektan fogalmai gyakran érthetetlenek a laikus gondolkodás számára

3 A modern lélektan céljai
Egyes irányzatok a pszichológián belül a tudatos lelki folyamatok megértését tekintik feladatuknak Mások számára a megértendő lelki magába foglal nem tudatos folyamatokat is Más irányzatok mellékesnek tekintik a lelki jelenségeket, a viselkedés megértésén keresztül vélik elérni kutatásuk célját (viselkedéstudomány)

4 Modern lélektan A különböző lélektani iskolák nem mindig ugyanazokat a fogalmakat alkalmazzák, eltér a módszertanuk A lélektani elméletek közül kiemelkedik Sigmund Freud pszichoanalitikus személyiség- és fejlődéselmélete A XX. századi lélektan egyik meghatározó iskolája a viselkedés-lélektan (behaviorizmus), ennek egyik radikális formája még a lelkinek tekintett folyamatokra utaló kifejezéseket is igyekszik kiiktatni a lélektanból

5 Hogyan gondolkodik a keresztény lélektan az emberről?

6 A keresztény emberkép „Így is van megírva: lett az első ember, Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé” (I.Kor. 15:45) Megtanít szétválasztani magunkban a mulandót attól, ami örökkévaló Nem tagadja jelenlegi testét és pszichéjét, de életének igazi területe a pneuma, amit a Biblia szívnek nevez Amennyiben a földhöz kötődik, annyiban test, amennyiben érzi belső világát, annyiban psziché, és amennyiben nyitott a személyes Istenre, annyiban halhatatlan személy, pneuma

7 Keresztény pszichológia
Mi a sajátos, amit a keresztény pszichológia nyújthat? Van egy állandó emberképe Ugyanakkor jövőképet ad és személye fejlődésének (person) célját megmutatja: a tökéletességet. Jézus egyéniségét (individualitását), ahogy ez meg van írva: „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes” (Máté 5:48)

8 Ad-e a Biblia támpontokat a pszichológiának?
A Biblia nem természettudományos könyv és nem pszichológia-tankönyv, hanem isteni kijelentés, amelyen a keresztény hit nyugszik A Biblia azt tanítja, ami a pszichológiából eleve hiányzik A pszichológia önmagában nem tartalmazhat etikai iránymutatást A jó értelmű pszichológia segít megérteni az embert, megtalálni a segítségnyújtás módját, de az etikai elvek az ember értékrendjéből származnak

9 Változások a pszichoterápiában
Az új irányzatok közül a gyógyításban ki kell emelni a pszichológus helyzeti hatalmát használó módszereken (pszichoanalízis, viselkedésterápiák) túlmutató, a New Age („Új Kor”) által népszerűsített személyközpontú megközelítéseket A személyközpontú megközelítés emberismereti tudás: a terápia középpontjában a kliens és annak belső világa áll.

10 Mi a kliensközpontú terápia?
(Rogers, 1988):”Egy állandóan fejlődő létezési mód az emberekkel, amely elősegíti azok egészséges változását és növekedését”, hirdeti az elmélet atyja. Központi feltevése az, hogy minden egyén önmagán belül olyan kimeríthetetlen erőforrásokkal rendelkezik, melyek révén megértheti önmagát, konstruktívan megváltoztathatja létezési módját és viselkedését.

11 Hogyan mutatkozik meg a keresztény lélektan a gyakorlatban?
Keresztény lélektan ott van, ahol keresztény az ember A humanista pszichoterápia túlzása abban áll, hogy minden korlátot fölszakít, abból kiindulva, hogy az ember eleve jó, csak a társadalom teszi tönkre A keresztény ember azonban nem az ember jóságában, hanem az irgalmas Istenben hisz, Jézus Krisztus által A keresztény emberek közös jellemzője, hogy értékrendjük bibliai értékrend és személyiségükkel hatnak

12 Egyén, pár, családterápia
Más a bibliai házasság-gondozás, mint a pszichológiai alapra épített házasságterápia Az értékrend változik meg, ha valaki igent mond az evangéliumra Az értékrendem határozza meg döntéseimet és az életvezetésemet Amit a Biblia szívnek nevez, az nem érzelemközpont, hanem az értékrendünk centruma

13 Összefoglalva a keresztény pszichológia értékrendje
„Ami nékem nyereség volt, azt kárnak és szemétnek ítéltem Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért” A megtérés túl van a pszichológia határain A kérdés mindig ugyanaz: ki van a középpontban? Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A lélektan fogalma, szerepe világunkban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések