Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A presbiteri szolgálatról dr. Győrfi Károly

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A presbiteri szolgálatról dr. Győrfi Károly"— Előadás másolata:

1 A presbiteri szolgálatról dr. Győrfi Károly
Presbiteri utótalálkozó Révfülöp, október

2 Váz Felkészülés A gyülekezet világi vezetésének fő feladatai
Milyen a jó presbiter? Záró gondolatok

3 1. Felkészülés 1.1 A 2011/2012-es munkaév – a tisztújítás miatt – kulcsfontosságú a gyülekezetek életében. Meghatározza a gyülekezet működésének minőségét a következő hat évben. 1.2 Alaposan fel kell készülni (ütemterv). 1.3 A felkészülés legfontosabb eleme a jelölő bizottság beszélgetése a presbiteri szolgálatra alkalmasnak gondolt személyekkel. Ez időigényes, feladatorientált legyen és nagy odafigyelés szükséges. 1.4 Odafigyelés: igyekezzünk minél kevesebb sérüléssel zárni a beszélgetős, jelelős szakaszt.

4 2. A gyülekezet világi vezetésének fő feladatai I.
2.1 Általános feladatok: A hitéleti munka világi feltételeinek megteremtése. Aktív részvétel a gyülekezet lelki épülésében, építésében, számbeli gyarapításában, az anyagi és infrastrukturális háttér megteremtésében. Lehetőleg súrlódásmentes, szeretetteljes, empatikus együttműködés a lelkészi vezetőkkel. Új betérők megszólítása. A nem presbiter egyháztagok minél szélesebb körének bekapcsolása a munkába.

5 2. A gyülekezet világi vezetésének fő feladatai II.
2.2 Terület specifikus feladatok: Részvétel az ifjúsági munkában (baba-mama kör, vasárnapi iskola, hitoktatás, korrepetálás, ifjúsági biblia órák, ifi körök, táborok stb.) Részvétel a karitatív munkában. Presbiteri imaközösség szervezése. Gyülekezeti ingatlanok karbantartása (gondnok). A gyülekezet pénzügyeinek kézbentartása (pénzügyi vezető, pénztáros). A számvizsgáló bizottság munkájának összefogása. A gyülekezethez köthető közhasznú alapítvány munkájának irányítása.

6 2. A gyülekezet világi vezetésének fő feladatai II.
2.2 Terület specifikus feladatok (folytatás): Iratterjesztési munka A gyülekezeti újság szerkesztése Jegyzői feladatok Pályázati felelős Gyülekezeti közösségi alkalmakkal kapcsolatos szervező munka (szeretet vendégségek, családi istentiszteletek, egy vagy több napos kirándulások stb.) Testvér gyülekezeti kapcsolatok gondozása

7 3. Milyen a jó presbiter? I. Hitét, Istennel való kapcsolatát rendszeresen karbantartja. Tudja, hogy nem csak a testnek, hanem a léleknek is rendszeres táplálékra van szüksége. Elkötelezett a munkára, valóban szolgálni akar. Vállalja és gyakorolja a kettős közösséget: közösség Istennel és közösség embertársaikkal. Vallja és cselekedje azt, hogy az egyetemes papság elve alapján minden gyülekezeti tagnak – a presbiternek különösen – Istentől kapott feladata a gyülekezet építése. Vállaljon missziói feladatokat is. Legyen minden presbiternek egy „alap” házikönyvtára, melyet időnként tanulmányoz, olvas.

8 3. Milyen a jó presbiter? II.
Élete gondolatban, szóban, cselekedetekben tanúságtevő, prédikáló élet legyen. Tudja, hogy Isten országa fontosabb a mindennapi kenyérnél is. (Barcasági presbiterek kátéja, dr. Kiss Béla 1937.) Tudja, hogy ő Isten választott szolgája, a helyi lelkipásztor munkatársa (ugyanott). Az anyaszentegyház ügyei fontosabbak számára, mint saját dolgai (ugyanott, megjelent Ev. Élet május 8. szám 13. oldal).

9 4. Záró gondolatok I. A jó gyülekezeti munka alapfeltétele, hogy a lelkészi és a világi vezetés pontosan tudja, a dolgát a munkamegosztáson belül, és a szolgálatban szeretettel működjenek együtt. A gyülekezet irányításában olyanok vegyenek részt, akik elkötelezettek a szolgálatra, a munkára, a hitbeli gyarapodásra, akik a gyülekezetért nem csak tenni akarnak, de tudnak is. Mert a presbitérium munkája igen sokrétű, és az elkötelezettségen, a lelkesedésen túl bizonyos ismeretekre is szükség van.

10 4. Záró gondolatok II. Jó lenne, ha a jelölő bizottság elé kerülő egyháztagok előre tudnák azt, hogy konkrétan mit is várnak el tőlük, mert akkor tükörbe tudnának nézni és szembesülnének azzal, amiben hiányosságaik vannak. A presbitériumnak igazi csapatnak kell lennie. A presbitérium munkáját menedzselni kell. A menedzser szemlélet beültetése az egyházi, gyülekezeti életbe nem ördögtől való. Mi egy szent ügyet menedzselünk, melyben istenhitünk és a lelkiség fontos szerepet játszanak.

11 4. Zárógondolatok III. Boldoggá tehet az a tudat, hogy életünk során rengeteget kaptunk Istenünktől és szolgálatunkkal egy egészen keveset talán viszonzunk. Közben tudjuk, hogy nem érdemeink, csak Isten végtelen szeretete, a kegyelem teszi lehetővé számunkra is az örök életet. Isten gazdag áldása legyen a tisztújítási munkánkon, hogy annak eredményeként a gyülekezetek minden tekintetben gyarapodjanak.

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A presbiteri szolgálatról dr. Győrfi Károly"

Hasonló előadás


Google Hirdetések