Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Maga a v á mpir sz ó r ö vid m ú ltra vezethető vissza,azonban é vezredekre visszamenőleg szerepel szinte minden kult ú r á ban,olyan tev é kenys é.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Maga a v á mpir sz ó r ö vid m ú ltra vezethető vissza,azonban é vezredekre visszamenőleg szerepel szinte minden kult ú r á ban,olyan tev é kenys é."— Előadás másolata:

1

2

3 Maga a v á mpir sz ó r ö vid m ú ltra vezethető vissza,azonban é vezredekre visszamenőleg szerepel szinte minden kult ú r á ban,olyan tev é kenys é g,amelyet ma a v á mpir fogalomk ö rrel azonosithatunk. A v á mpirizmus eredete eg é szen a r é gi korokra ny ú lik vissza. A vápirok legalább 4000 éve élősködnek félelmeinken.Ezt az állitást régészek által felfedezett babiloni rajzok bizonyitják.

4 A t ö rt é nelemben nincs olyan civiliz á ci ó,amely ne rendelkezne a v á mpir valamilyen v á ltozat á val,vagy egy olyan l é nnyel,amely visszat é r a sirb ó l é s az é lők v é r é vel t á pl á lja mag á t.Ezeket az ó kort ó l fogva k ü l ö nb ö ző n é pek,k ü l ö nb ö ző n é ven illettek.

5 A v á mpir alakja erősen ö sszefon ó dott a v é r motivum á val,tekintve hogy ezen l é nyeknek a v é r jelenti az é letet. A kereszt é nys é g felbukkan á s á val a v á mpir alakja erősen k ö tődni kezdett a gonosz l é ny é hezl.Ebből is merithett é k azt az elk é pzel é st,hogy a vil á g első v á mpirja K á in volt. Egy legenda szerint a k é t testv é r K á in é s Á bel á ldozatbemutat á sa ut á n Isten csak Á bel á ldozat á t fogadta j ó szivvel,ez é rt f é lt é kenys é gbol K á in meg ö lte fiv é r é t.....a legenda szerint belőle lett az első v á mpir.Tette ut á n Isten sz á műzte őt.Ezut á n 3 angyal kereste fel K á int é s elmondt á k neki,hogy csak k é rnie kell é s Isten visszaveszi őt orsz á g á ba,K á in azonban ezt mindh á rom alkalommal elutasitotta,ez é rt Isten meg á tkozta őt é s ő v á mpirr á v á lt. Az ő ut ó djai k é pezt é k az első v á mpir kl á nt.

6 Mitoszok alapj á n tudjuk,hogy az ó kor szinte minden n é p é n é l jelen voltak a v á mpirok. Az ó kori zsid ó folkl ó rb ó l,ameleyet 3000 é ven á t r é gi templomi kőfarag á sok őriztek meg,sz á rmazik Lilith legend á ja.Ez is valamilyen szinten ö sszef ü gg é sben á ll a Bibli á val,hiszen Lilithet K á in első feles é gek é nt tartj á k sz á mon. Az ó kori remekműben,az Od ü sszei á ban is visszak ö sz ö n a v é r motivuma.Od ü sszeia a t ú lvil á gon á ldozatot mutat be, é s az á ldozati g ö d ö rbe v é rt csorgat,evvel csalogatva elő Teireszi á szt.A v é r k ö r é gyűlnek a halottak é s k á rhozott lelkek,akik szomjaznak a v é rre.Ez jelenti sz á mukra az é letet a hal á lb ó l.

7

8 Több ókori mitosz is beszámol a vámpirokról és a vér szimbolisztikájáról.Az egyik mitosz szerint Lamia,Zeusz egyik felesége is vámpir volt.A mitosz szerint Lamia olyannyira szép volt,hogy Zeusz saját maga ajánlotta fel neki szerelmét,azonban Héra dühében szörnyűséges kisértetté változtatta őt és megölte gyermekeit.Igy vállt ő is vérszivóvá,aki éjjelente a gyermekek vérét szivta.Ő vállt a görög vérszivó névadójává is,a vámpir elnevezés ugyanis görögül lamia.

9

10 A második ókori származású görög vámpir a vlikolakasz,aki sajátosan néz ki és meghatározott időrend szerint él.A bőre ráfeszül koponyájáraés csontjaira.Csak vasárnap nyugodhat sirjában, a hét másik hat napján 24 órás szolgálatot teljesit. Az ókori rómaiak horrorisztikus történeteket meséltek.Ovidiusz például a szrigáról ir,aki vérszomjas szörnyeteg és gyermekekre támad. Az örkényeknél a Dasnavar felel meg a vámpir kultusznak,aki a hegyre menetelő emberek lábából szivja ki a vért.

11 A finnek vámpirját a túlvilág hercege testesiti meg,aki karmaival tépi szét az embert,hogy ihasson az életet adó vérből. A magyarok vérszivó szörnyetege a lidérc,aki egy tojásból kikelő lény.Avval a tulajdonsággal rendelkezik,hogyha vért kap,aranyat hoz a házhoz.

12 Tehát világszerte már az ókorban is rengeteg ilyen történet létezett,melyek mind a vérrel kapcsolatos lényekről szólnak.A vér motivumát járják körbe,mint az élet-halál szimbólumát,mint az életadót.

13

14 KOSZONJUK A FIGYELMET!!!!!!

15 Keszitettek: Ardelean Edina Beluska Melania Falup Bernadette Kerekes Gabriella Tatar Zsuzsanna


Letölteni ppt "Maga a v á mpir sz ó r ö vid m ú ltra vezethető vissza,azonban é vezredekre visszamenőleg szerepel szinte minden kult ú r á ban,olyan tev é kenys é."

Hasonló előadás


Google Hirdetések