Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TERÜLETVÉDEKEZÉS. Két játékos együttműködésének oktatása a területvédekezés elsajátításának folyamatában.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TERÜLETVÉDEKEZÉS. Két játékos együttműködésének oktatása a területvédekezés elsajátításának folyamatában."— Előadás másolata:

1 TERÜLETVÉDEKEZÉS

2 Két játékos együttműködésének oktatása a területvédekezés elsajátításának folyamatában

3

4 A k é t v é dő egym á st biztos í t ó szerepe, poz í ci ó k á tv é tele. A labd á hoz k ö zelebbi v é dő kil é p a labd á s ellenf é lre, t á rsa poz í ci ó s fedez é st ad, m í g a labda n é lk ü li ellenfelet is fedezi.

5 T á mad ó j á t é kos keresztbe t ö rt é nő mozg á s á n á l a t á rs á tveszi a ter ü let é re é rkező ellenfelet.

6 T á mad ó k m ö g é ker ü l é se eset é n amennyiben az akci ó mindk é t v é dő előtt, l á t ó mezőj ü kben t ö rt é nik, tol ó d á ssal v á ltanak poz í ci ó t a v é dők.

7 A v é dők elz á r á sa ugyanaz, mint az előző szitu á ci ó n á l.

8 Abban az esetben, ha a t á mad ó j á t é kos a v é dő m ö g ö tt indul keresztbe, nem „ adhatjuk ” á t az embert, menni kell vele, m í g a t á rs a labd á t t á madja meg.

9 mozgásban

10 2:2 elleni j á t é k falj á t é kos megj á tsz á s á val. T á mad ó k c é lja: a saj á t (kijel ö lt) falj á t é kos megj á tsz á sa V é dők c é lja: az á tad á si ir á ny lez á r á sa, egy ü ttes v é dekez é ssel labdaszerz é s. A falj á t é kosok egy 5 m é teres s á vban mozoghatnak. A ter ü let: 15 x 15 m

11 2:2 elleni játék T á mad ó k c é lja: minden lehetős é gből kapura lőni. V é dők c é lja: labdaszerz é s, gyors é s egy ü ttes v é dekező tev é kenys é g A kis ter ü let miatt labdaelveszt é skor azonnali visszat á mad á s. A ter ü let: 20x20 m.

12 2:2 elleni j á t é k adogat ó kkal A t á mad ó z ó n á ban k é t adogat ó az oldalvonalon. C é l: a v é dők az oldalr ó l visszapasszolt labd á ra is – egym á st é s a kaput biztos í tva – helyezkedjenek. A ter ü let: 20x20 m.

13 . Mint az előző, de az adogat ó k az alapvonalon helyezkednek. C é l: a v é dőj á t é kosok ter ü letv é dekez é se é s a visszapasszolt labd á kn á l a kapus é s a ter ü let fedez é se

14 H á rom harmados j á t é k. C é l: v é dőz ó n á b ó l felpasszolt labda a k ö z é pső z ó n á ba 2:1 elleni j á t é kb ó l.. A k ö z é pp á ly á s a t á mad ó z ó n á ban helyezkedő é kj á t é kost megj á tszva é s felz á rk ó zik, kialak í tva a 2:2 elleni j á t é kot.

15 Négyes védelmi fal

16 Felállás védekezéskor

17

18

19 A támadó helyzete

20

21

22 Mozgás sorozat

23

24

25

26

27 Összeállította: Sümeghy László 2010


Letölteni ppt "TERÜLETVÉDEKEZÉS. Két játékos együttműködésének oktatása a területvédekezés elsajátításának folyamatában."

Hasonló előadás


Google Hirdetések