Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft."— Előadás másolata:

1 HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
AZ EURÓPAI UNIÓ REGIONÁLIS POLITIKÁJA, TÁMOGATÁSOK A STRUKTURÁLIS ALAPOKBÓL Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (1115 Budapest, Bartók Béla u ) HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a)

2 Az előadás felépítése Miért fontosak az EU-források, és hogyan viszonyuljunk hozzájuk? Az Európai Unió támogatási politikája Mezőgazdasági közvetlen kifizetések Kohéziós Alap Strukturális Alapok HBF Hungaricum Kft.

3 Miért fontosak az EU-források, és hogyan viszonyuljunk hozzájuk?
Tőkeszegény, forráshiányos környezet – a támogatási lehetőségeket ki kell használni. Önkormányzatok Vállalkozások Civil szféra, non-profit szervezetek Kifizetések és befizetések. Amennyiben a támogatási lehetőségeket ki kívánjuk használni, át kell látni a rendszert, ismerni kell a környezetet (háttér, filozófiai megalapozás, a támogatások logikája, intézményrendszer, etc.) el kell sajátítani a források megszerzéséhez szükséges módszereket (projekt előkészítés és –kidolgozás, pályázat készítés, támogatásból megvalósuló beruházások végrehajtása és kötöttségei el kell fogadni a nehezen elfogadható dolgokat Megváltoztatható tényezők Nem megváltoztatható tényezők A kettő megkülönböztetése HBF Hungaricum Kft.

4 Az EU közös költségvetése, támogatások, befizetések
Magyarország befizetési kötelezettsége Magyarország hozzájárulása az EU-költségvetéshez (millió euró, Évi árakon számítva) Tradicionális saját források Áfa-alapú befizetés (Egyesült Királyságra vonatkozó visszatérítéssel együtt) GNI-alapú befizetés Összes befizetési kötelezettség Összes kifizetési előirányzat Nettó egyenleg Forrás: Külügyminisztérium HBF Hungaricum Kft.

5 Az EU közös költségvetése, támogatások, befizetések
Magyarország által lehívható összegek HBF Hungaricum Kft.

6 Az EU közös költségvetése, támogatások, befizetések
Magyarország várható pénzügyi egyenlege 2004 – 2006: Befizetés: 2,263 mrd € (cc. 588 mrd HUF) Kifizetés Mo-nak: 3,653 mrd € (cc. 950 mrd HUF) Egyenleg: 1,39 mrd € (cc. 348 mrd HUF), azaz HUF/fő* A költségvetési befizetés 62 %-át teszi ki a Mo-nak járó kifizetéseknek. Azaz ahhoz, hogy nullszaldósok legyünk, minimum 62%-os lehívási teljesítményt kell produkálnunk. *: 1€ = 250 HUF feltételezett árfolyammal számolva HBF Hungaricum Kft.

7 Az Európai Unió támogatási politikája (a tagállami intézményeken keresztül bonyolított támogatások)
Az Európai Unió támogatási rendszere (kiket támogat): Egyes kiemelt szektorok, csoportok támogatása - pl. mezőgazdaság, halászat (Strukturális Alapok, illetve direkt mezőgazdasági kifizetések) Egyes kiemelt területek támogatása (pl. környezetvédelem, kutatás-fejlesztés) Jövedelemáramoltatás a gazdagabb területektől a szegényebbek felé (területi kiegyenlítés) régióknak - fejlettségi szint alapján (Strukturális Alapok) országoknak (Kohéziós Alap) Az Európai Unió támogatási rendszere (miből támogat): Az EU közös költségvetésében rendelkezésre álló és elkülönített pénzügyi alapok (magyar költségvetési analógia). Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA EAAGF) garancia szekciója (közvetlen mezőgazdasági kifizetések) Kohéziós Alap (környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztésre tagállamok részére) Strukturális Alapok HBF Hungaricum Kft.

8 Mezőgazdasági közvetlen kifizetések 1.
A legnagyobb közösségi forrásokat felemésztő közös politika 1962. óta működik Két alapelv induláskor: A gazdák jövedelmének biztosítása (magas belső felvásárlási árak) Belső termelés előnyben részesítése a külső behozatallal szemben (magas vámok) 1992-ben reform Garantált felvásárlási árak csökkentése Felső határ (kvóta) meghatározása a garantált felvásárlásra Területalapú támogatások Külön támogatás terület pihentetésért, minőségi termékekért, stb. HBF Hungaricum Kft.

9 Mezőgazdasági közvetlen kifizetések 2.
1999: újabb reform Felvásárlási árak további csökkentése Részleges kompenzáció területalapú támogatások formájában 10% kötelező ugaroltatás Vidékfejlesztés erősödése További reformok várhatók Közvetlen pénzügyi juttatások csökkentése Vidékfejlesztési támogatások növelése A juttatásokhoz bizonyos egészségügyi-, környezet-, állat-, és fogyasztóvédelmi normákat be kell tartani. HBF Hungaricum Kft.

10 Kohéziós Alap A kohéziós Alap létrehozása a valutaunió megteremtésére való törekvéssel és az úgynevezett maastrichti konvergencia kritériumokkal függ össze Maastrichti Szerződéssel hozták létre (1992. február), Országoknak szól (NUTS 1), GDP a közösségi átlag 90%-a alatt, Szállítási és kommunikációs infrastruktúra, valamint környezetvédelmi fejlesztések HBF Hungaricum Kft.

11 Strukturális Alapok I. A Strukturális Alapok olyan - közösségi szintű - pénzügyi alapok, melyekből az Európai Unió kevésbé fejlett régióinak nyújtható támogatás, elmaradottságuk csökkentése érdekében. Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA, ERDF) Európai Szociális Alap (ESZA, ESF) Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE, FIFG) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA, EAGGF) orientációs szekciója HBF Hungaricum Kft.

12 Strukturális Alapok II.
Támogatást a jogosult régiók különböző szereplői kaphatnak, konkrét programoktól függően (vállalkozások, non-profit szervezetek, önkormányzatok, oktatási intézmények, etc.) NUTS II. szintű régiók! NUTS I. – ország NUTS II. – régió NUTS III. – megye NUTS IV: - kistérség NUTS V. – település Területfejlesztés, vidékfejlesztés, vállalkozásfejlesztés - összefoglalóan regionális fejlesztés, regionális támogatási politika. Példa: vállalkozások támogatása Ritkán lakott vidéki térségekben, és meghatározott szektorokban működő (pl. mezőgazdasághoz és/vagy a vidéki létformához kötődő) vállalkozások támogatása: vidékfejlesztés. Elmaradott területen működő vállalkozások támogatása, pl. a foglalkoztatottság növelése érdekében: területfejlesztés. Versenyképes, fejlődési potenciállal rendelkező vállalkozások – az egyébként is élenjárók – támogatása: vállalkozásfejlesztés. HBF Hungaricum Kft.

13 Strukturális Alapok – regionális politika 1.
A regionális politika mögött álló filozófia: az Európai Unió egyes területei (régiói) eltérő gazdasági-társadalmi fejlettségi szinteken vannak, amely problémákat okoz az alábbi területeken: Egységes belső piac és a monetáris unió megteremtése, majd működése. Migráció (népesség áramlás a fejletlenebb régiókból a fejlettebb régiók irányába). Az Európai Unió globális versenyképessége. A regionális politika első szerződéses megfogalmazása: Római Szerződés 130/A cikkely: „A gazdasági-társadalmi kohézió erősítése érdekében a Közösségnek célul kell kitűznie az egyes régiók fejlettségi szintjei közötti különbségek, valamint az egyes térségek - ideértve a rurális térségeket - elmaradottságának csökkentését.” HBF Hungaricum Kft.

14 Strukturális Alapok – regionális politika 1.
A regionális politika jellemzői: A társadalmi-gazdasági szolidaritás elvére épít. Decentralizált (ösztönzi a regionális szint - NUTS II. régiók - aktív részvételét). Az integráció irányába hat. Összhangban van más EU politikákkal (versenypolitika, környezetvédelem). Koncentrált (földrajzilag és tartalmilag egyaránt). Jelentős források fölött rendelkezik ( közötti időszakra összesen 195 Mrd €). A regionális politika eszköze: Strukturális Alapok Olyan - közösségi szintű - pénzügyi alapok, melyekből az Európai Unió kevésbé fejlett régióinak nyújtható támogatás, elmaradottságuk csökkentése érdekében. HBF Hungaricum Kft.

15 Strukturális Alapok – regionális politika 2.
A Strukturális Alapok működését meghatározó alapelvek a 1260/1999 EK Tanácsi rendeletben foglaltak szerint: Koncentráció A nagyobb hatékonyság érdekében az alapokból biztosítható támogatások néhány - prioritást élvező- célterületre koncentrálnak Koncentráció a támogatásra jogosult területek tekintetében. Koncentráció a támogatott tevékenységek tekintetében. Koncentráció a támogatott/szervezetek tekintetébe.n Partnerség A programok tervezése és megvalósítása során szoros együttműködést kell kialakítani az alábbi szereplők között. A regionális és helyi hatóságok, valamint egyéb, hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságok. A gazdasági és szociális partnerek. Bármely egyéb megfelelő illetékes szerv. A partnerség kiterjed a támogatás előkészítésére, finanszírozására, monitoringjára és értékelésére. Pulic-private partnership (PPP): a magánszektor és a közszféra közötti együttműködés. HBF Hungaricum Kft.

16 Strukturális Alapok – regionális politika 3.
A Strukturális Alapok működését meghatározó alapelvek a 1260/1999 EK Tanácsi rendeletben foglaltak szerint (folytatás): Programozás Komplex és hosszú (többéves időszak) több szakaszból álló előkészítési, szervezési, döntéshozatali és finanszírozási folyamat. Támogatások komplex, nemzeti, regionális és egyéb térségi szinten elfogadott fejlesztési programok megvalósításához biztosítható – többéves költségvetési időszakok. Nemzeti Fejlesztési Terv. Közösségi Támogatási Keret. Regionális és ágazati operatív programok. Az operatív programok megvalósítása, az abban szereplő intézkedésekre források biztosítása, pályázatok kiírása. Kiegészítő jelleg / addicionalitás Az Európai Unió intézkedései kiegészítik a megfelelő nemzeti lépéseket, illetve hozzájárulnak azokhoz, de nem helyettesítik őket. Vagyis a Strukturális Alapok előirányzatai nem pótolhatják a tagállam közkiadásait, vagy ezzel egyenértékű strukturális ráfordításait. Fontos!!! Az EU csak társfinanszíroz! HBF Hungaricum Kft.

17 Strukturális Alapok – regionális politika 4.
Az egyes Strukturális Alapok által támogatott tevékenységek: Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERFA, vagy ERDF tartós munkahelyek létrehozása, munkahelymegtartást szolgáló termelő beruházások, termelő infrastrukturális beruházások megvalósítása, a kis- és közepes vállalkozások fejlődésének elősegítése, a K+F tevékenység feltételeinek javítása. Európai Szociális Alap – ESZA, vagy ESF speciális helyzetű csoportok (pályakezdő munkanélküliek, tartós munkanélküliek, fogyatékkal élők, kisebbségek, stb.) munkaerőpiacra (vissza)kerülését segítő intézkedések, a munkaerő átképzését szolgáló intézkedések, az oktatás és képzés rendszerének erősítését, korszerűsítését célzó intézkedések. HBF Hungaricum Kft.

18 Strukturális Alapok – regionális politika 5.
Az egyes Strukturális Alapok által támogatott tevékenységek (folytatás): Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap - orientációs szekció (a vidékfejlesztés körébe tartozó intézkedések) – EMOGA, vagy EAGGF a mezőgazdasági jövedelmek növelése, fiatal gazdák segítése, termelői társulások létesítésének ösztönzése, a mezőgazdasági termékek minőségének javítása, alternatív jövedelemtermelő tevékenységek megteremtése vidéki térségekben (pl. turizmus). Halászati orientációs Pénzügyi Eszköz – HOPE, vagy FIFG HBF Hungaricum Kft.

19 Strukturális Alapok – regionális politika 6.
Előcsatlakozási alapok Célok: A közösségi joganyag (acquis communautaire) átvételének elősegítése. Az EU strukturális és kohéziós alapok működésének megtanulása (sok a különbség!!!) A csatlakozás folyamatának elősegítése. A program időtartama: (2006-tal bezárólag a nem csatlakozó országok esetében). Az alapok: PHARE ==> ERFA/ERDF, ESZA/ESF a jogharmonizációt, a csatlakozásra való felkészülést elősegítendő intézményfejlesztés) az intézményfejlesztést kiegészítő fizikai beruházások társadalmi-gazdasági kohézió erősítése - csak ez az ERDF és az ESF előképe SAPARD ==> EMOGA-O, EAGF-Guidance (ISPA ==> Kohéziós Alap – nem tartozik a Strukturális Alapok közé!) HBF Hungaricum Kft.

20 Strukturális Alapok – regionális politika 7.
Legfontosabb rendeletek - közösségi jogszabályok: A Tanács június 21-i 1260/1999/EK rendelete a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról. Az Európai Parlament és a Tanács június 21-i 1261/1999 EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról Az Európai Parlament és a Tanács június 21-i 1262/1999 EK rendelete az Európai Szociális Alapról A Tanács június 21-i 1263/1999 EK rendelete a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközről A Bizottság május 30-i 1159/2000/EK RENDELETE a Strukturális Alapok által nyújtott támogatásokra vonatkozóan a tagállamok által teendő, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről. HBF Hungaricum Kft.

21 Strukturális Alapok – regionális politika 8.
Legfontosabb rendeletek - hazai jogszabályok: 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az 1/2004. (I.5.) Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről A 233/2003. (XII.16.) Korm. rendelet az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 91/2001. (VI. 15) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről. 244/2003. (XII. 14.) Korm. rendelet a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről A 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A 217/1998.( XII.30) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről HBF Hungaricum Kft.

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! HBF Hungaricum Kft.


Letölteni ppt "HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések