Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztos Kezdet gyerekházak hálózata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztos Kezdet gyerekházak hálózata"— Előadás másolata:

1 Biztos Kezdet gyerekházak hálózata
A környezet meghatározó a gyerek fejlődésére. KOCKÁZATOKAT ÉS LEHETŐSÉGEKET is jelent. Ránézve erre a kislányra és környezetére sok mindent megfogalmazhatunk: Szülei alacsony jövedelemből élnek, nem túl magas az iskolai végzettségük, talán maga a település is szegény. Még ha a kislány egészséges is, a kedvezőtlen környezeti tényezők halmozottan jelentkeznek. További kockázatot jelent, ha egy szegény környezetben egy gyerek korán vagy alacsony súllyal születik, ami az alacsony iskolázottságú csoportok esetében gyakrabban fordul elő. Ekkor a környezeti és egészségügyi kockázatok halmozódnak. Ilyen és hasonló környezetből származik Magyarországon már 15 éve minden korosztály azon 20%-a, akik olyan alacsony iskolai végzettséggel lépnek felnőtt korba, ami esélytelenséget jelent a munkaerőpiacon. Ők a következő generáció szülei. A Biztos Kezdet gyerekház egy lehetőség: kedvező környezetet biztosít a fejlődéshez ott, ahol a szegénység a legnagyobb, a fejlődést veszélyeztető kockázatok előfordulása a leggyakoribb. Gyerekesély projekt TÁMOP Szilvási Léna szakmai vezető Biztos Kezdet Szakmai Nap, Miskolc, október 25. 1

2 Kisgyermekkorban a fejlődés a leggyorsabb, egyben legsérülékenyebb.
Kedvező körülmények hatására ekkor változtatható legkönnyebben. Kisgyermekkorban a kirekesztés folyamata megfordítható. Tudjuk, hogy … A koragyermekkori programok jelentősége a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének enyhítésében egyre szélesebb körben elismert. A gyerekek fejlődésére vonatkozó tudásunk és a különböző koragyermekkori programok nemzetközi tapasztalatai egyértelműen alátámasztják: a korai években a fejlődés könnyebben fordítható kedvező irányba, mint későbbi életkorban. Magyarországon többszázezer gyerek él szegénységben. Sokan tartósan peremre szorultak, és emberhez méltatlan körülmények között élnek. Kutatások sora bizonyítja, hogy a nélkülözésben élő gyerekek fejlődését az átlagosnál jóval több kockázat fenyegeti. Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz jelentős forrásokat biztosít a társadalom megújítását célzó programok számára. Ilyen a Biztos Kezdet program is, amely a nélkülözésben élő gyerekek és családjaik számára nyújt támogatást. A Biztos Kezdet program célja az, hogy már a születéstől fogva javítsa a szegénységben élő gyermekek fejlődési esélyeit, mindenekelőtt az ország legszegényebb településein. A Biztos Kezdet program a koragyermekkori fejlődésre vonatkozó tudás felhasználásával és a hazai intézményrendszert kiegészítő szolgáltatásaival valódi lehetőséget nyújt a gyerekeket és családokat szolgáló intézményrendszer, illetve a gyerekekről és a társadalomról való gondolkodás megújítására. 2

3 Uniós forrásból ma 40 Biztos Kezdet gyerekház működik az országban: 35 program indult 2009 őszén, majd további 5 gyerekház nyílik meg 2010-ben. Az uniós források lehetőséget jelentenek, de korlátozottak: Fontos a területi célzás – hogy a Biztos kezdet program az ország legszegényebb településein jöjjön létre. A térképen sötétebb színekkel jelölt kistérségek azok, ahol a szegénység kockázata magas. Területi célzás szigorítása, pontosítása fontos célja a következő pályázati kiírásnak. Az erőforrások korlátosak: ezért fontos, hogy a Biztos Kezdet programok az ország legszegényebb településein valósuljanak meg. A területi célzás másik jelentősége: nem szükséges az egyéni rászorultság mérlegelése: az adott rossz helyzetű település minden kisgyereket nevelő családját szolgálja. Ma már 40 gyerekház működik az országban. Milyen segítséget kapnak ahhoz, hogy egy valóban eredményes programot valósítsanak meg? 2. Hogyan lehet olyan rendszert kialakítani, ami biztosítja, hogy az ország távoli pontjain létrejövő helyi programok egységes koncepció alapján valósuljanak meg és valódi hatást érjenek el? 3. Kiemelt projekt célja egy olyan szakmai-módszertani támogató rendszer kialakítása, ami ezt az egységes megvalósulást teszi lehetővé. Mik ennek a szakmai támogatásnak az elemei? 3

4 Szigorúbb területi célzás esetén…
Cél, hogy még tovább szigorítsunk a területi célzáson. Egy lehetséges megoldás rajzolódik ki: gyerekházak olyan LHH kistérségekben valósuljanak meg, ahol a kistérségek komplex szolgáltatásfejlesztése is megvalósul. 4

5 Miről fogok beszélni? Biztos Kezdet Gyerekházak hálózata (felépítés, a szakmai támogatás elemei: képzés, mentori támogatás, dokumentációs rendszer) Adatok a program országos fejlődéséről Miért éri meg? Rövid és hosszú távon 5

6 A Biztos Kezdet program stratégiai terve, stratégiai célok:
Gyerekek fejlődésének támogatása Szülőkkel való együttműködés, szülők helyzetének javítása, jövőkép kialakítása Közösségi erőforrások mozgósítása Szakemberek közötti együttműködés A program tervezését stratégia kialakításával kezdtük. A stratégia további elemeit a honlapról is letölthető Biztos Kezdet program stratégiai terve tartalmazza. A tervezés során meghatároztuk a program stratégiai céljait. Első ránézésre triviális célok. De gondoljunk bele pl. a 2. stratégiai célba, a szülők szerepébe. A kisgyerek fejlődésének motorja / katalizátora a szülő. Csak a szülővel együtt, rajta keresztül érhetünk el kedvező hatást a gyerek fejlődésére. (Példa: ….) Fontos a szülő megszólítása! Szülővel közösen reális jövőkép kialakítása! Vagy: nem mindegy, hogy milyen kép alakul ki a gyerekházról, a Biztos Kezdet programról a településen. Csak akkor éri el célját, ha minél többen értik, látogatják, ha minél több mindenkit megszólít. De úgy, hogy mindig különös figyelmet fordít a leginkább rászorulókra. A stratégiai célok alapján lett kialakítva a program szolgáltatási csomagja, ennek alapján készült a pályázati útmutató. A pályázó ennek a szolgáltatási csomagnak a megvalósítására pályázik. A stratégia terv alapján fogalmaztuk meg a mentorok feladatait, a képzési anyagokat és a minden programban használt on-line dokumentációs rendszert. Szolgáltatási csomag, Pályázati útmutató képzés Mentori támogatás Dokumentációs rendszer 6

7 A Biztos Kezdet program felépítése
TÁMOP – Gyerekesély kiemelt projekt Biztos Kezdet program szakmai támogatás Mentori támogatás BK Képzés helyi Biztos Kezdet program TÁMOP TÁMOP Gyógypedagógus, fejlesztő Biztos Kezdet koordinátor BK Gyerekház munkatársai 0-5 éves gyerekek és szülők, rokonok Ma már 40 ilyen gyerekház működik az országban. A gyerekházak életéről láthattunk képeket filmen. A délutáni műhelybeszélgetéseken hallhatunk a gyerekházak működéséről az együttműködő partnerek kel való együttműködés formáiról. A Biztos Kezdet Gyerekház teret biztosít a 1,5 – 3 (tágabban: 0-5) éves gyerekek és szüleik rendszeres látogatása számára. A rendszeresség fontos eleme a programnak. Kisgyerekek fejlődésére hatni csak rendszeresen ismétlődő hatásokon keresztül lehet. A gyerekház fejlődést ösztönző emberi és tárgyik környezetet biztosít. A munkatársak közül legalább egy rendelkezik kisgyerekekkel való foglalkozásra feljogosító végzettséggel. A kötelező nyitva tartás heti ötszöri délelőtti. Elvárt (kötelező) szakmai partnerek Univerzális szolgáltatások: Gyermek- és háziorvos, Védőnő, Gyerekjóléti szolgálat munkatársa, Óvónő, Fejlesztő vagy gyógypedagógus rendszeres megjelenése (nem feltétlen biztosítható minden programhoz külön-külön), Gyermekfogász, Pedagógiai szakszolgálat Célzott szolgáltatások: Korai fejlesztő, Gyógypedagógus, Pszichológus, pszichiáter, Nevelési tanácsadó, Családsegítő Koordinátor feladatai a fenti szolgáltatások megszervezésén túl a képzési és foglalkoztatási lehetőségek feltérképezése és elérhetőségének biztosítása a szülők számára. A programok egységes megvalósulását a mentori hálózat és a Biztos Kezdet képzések szolgálják. Védőnő Óvoda, bölcsőde Gyermekjóléti szolgálat munkatársa A Biztos Kezdet program felépítése 7

8 Egy mentor: 3 – 5 gyerekház Rendszeres személyes találkozások
Mentori támogatás Egy mentor: 3 – 5 gyerekház Rendszeres személyes találkozások Mentor feladata: szakmai irány, alapelvek képviselete – szakmai megvalósítás segítése a Biztos Kezdet alapelvek, stratégia célok alapján, a helyi adottságokhoz igazítva. A mentorok olyan szakemberek, akiknek több éves gyakorlati tapasztalata van szegénységben élő kisgyerekekkel, családokkal való munkában. Vezetői tapasztalattal is rendelkeznek. A kiválasztásuknál előnyt jelentett, ha már voltak tapasztalataik korábbi Biztos Kezdet programokkal. A mentorok folyamatos kapcsolatban állnak a módszertani központ munkatársaival. 8

9 Képzés a Gyerekházak munkatársai számára
Biztos Kezdet képzés Képzés a Gyerekházak munkatársai számára Felkészülés a Gyerekházakban való munkára 180 óra képzés óra önálló tanulás Gyerekház vezető + 2 munkatárs Képzés a Biztos Kezdet program partnerei számára Együttműködés a gyerekek érdekében 60 óra képzés A képzési csoportokban átlagosan 5 helyi Biztos kezdet program, Gyerekház munkatársai és partnerei vesznek részt. Így a képzés során is erősödik a kapcsolat az egyes gyerekházak, a munkatársak, partnerek között. Ez is fontos eleme a hálózat megerősítésének. A képzés több témát is érint: Gyerekek fejlődése, gyerekekkel való foglalkozás Szülők elérése, szülőkkel való együttműködés Team-ben való együttműködés, a csapatmunka megerősítése Együttműködés a partnerekkel, közös stratégia kialakítása a program megvalósítására Közösségi erőforrások mozgósítása – kapcsolódás más programokhoz, fejlesztésekhez, szolgáltatásokhoz. A képzés felkészítés a Gyerekházban való munkára, a Biztos Kezdet szemlélet megvalósítására. További szakmai műhelyeken folyamatos továbbképzés szükséges. 9

10 Módszertani anyagok www.biztoskezdet.hu
Anyagaink a honlapról letölthetők. Módszertani anyagok 10

11 A dokumentációs rendszer céljai:
A gyerekház tevékenységeinek és eredményeinek rögzítése, adatok a gyerekek fejlődéséről, a fejlődés nyomon követése Adatgyűjtés a program hatásának elemzéséhez A program országos fejlődésének 11

12 Dokumentációs rendszer
A programba belépő összes gyerekek és az új gyerekek száma negyedévente az első pályázati hullámban induló 35 gyerekházban (összesen: 2380 gyerek, átlagosan 66 gyerek / program) A program a működés első évében a 35 gyerekházban elért 2380 gyereket. A következő évben újabb hasonló számú gyerek bevonása várható. A program hatását azonban azoknál a gyerekeknél éri el, akik rendszeres látogatói a gyerekháznak. 12

13 Rendszeresen járó gyerekek száma negyedévente (2010. III
Rendszeresen járó gyerekek száma negyedévente (2010. III. negyedévben: 376 gyerek, átlagosan 10 gyerek/program) A rendszeresen látogató gyerekek száma 376 az első év utolsó negyedévében. A rendszeresen látogató gyerekek száma folyamatosan nőtt. Jelenleg ez programonként átlagosan 10 rendszeresen járó gyereket jelent. Vélhetően a rendszeresen járó gyerekek cserélődnek: jelentős részük óvodába megy: évente újabb „generáció” lép a programba. 13

14 Gyerekházba rendszeresen járó gyerekek anyjának iskolai végzettsége (2010. III. negyedév, összesen: 376 gyerek) Legfontosabb a település alacsony iskolázottságú vagy más szempontból rászoruló családok gyerekeinek elérése Ugyanakkor a gyerekház a település minden kisgyermeket nevelő családja számára nyitott: közösségteremtő; A Biztos Kezdet szemlélet akkor valósul meg, ha a gyerekházban különböző társadalmi hátterű felnőttek és gyerekek közössége erősödik meg. 14

15 Rendszeresen járó gyerekek (376 gyerek) életkor szerinti megoszlása (%)
Fontos figyelnünk arra is, hogy milyen életkorúak a rendszeresen járó gyerekek! Az adatok azt mutatják, hogy a legmagasabb az 1 és a 2 évesek aránya a programban. Ez jó: fontos egyrészt, hogy a szülők a gyerekek minél fiatalabb életkorában bekapcsolódjanak a programba és az óvoda előtti évben: 2 és 3 éves kor között legyenek a program rendszeres látogatói. Ez az életkor a legérzékenyebb: kedvező feltételek hatására a gyerekek veleszületett képességei kibontakoznak, készségei fejlődnek. A mindennapi együttlétekből: strukturált helyzetekből és szabad játékhelyzetekből spontánul tanulnak, tapasztalnak, felfedezik a világot. Önkifejező képességük javul. És ez a fejlődés nyomon követhető, látható. Lehetővé a válik a fejlődési eltérések korai felismerése és a fejlődés megsegítése szakemberek bevonásával. 15

16 Miért éri meg rövid távon? A pályázó a támogatásból…
Felújíthat egy ingatlant, berendezheti a gyerekházat 3 munkatárs számára munkát biztosít 36 hónapra Tárgyi és személyi feltételeket biztosít a település 0-5 éves gyerekeinek fejlődéséhez, közösségi teret, tanulási lehetőséget biztosít a szülők számára Szolgáltatásokat hoz a településre A gyerekek megerősödve, magabiztosan mennek az óvodába A szülők tudatosabban használják az intézményeket 16

17 Gazdaságilag is hatékony.
A koragyermekkori programok elfogadottságában fontos szerepe van annak, hogy társadalmi hasznuk nem csak gyerekekkel, családokkal foglalkozó szakemberek, hanem közgazdászok által is bizonyított. Országonként más és más az, hogy milyen forrásokból tevődik össze az a társadalmi megtakarítás, amit egy jó minőségű koragyermekkori program eredménye. Az Egyesült Államokban több koragyermekkori programnak van mért eredményessége. Érdekesség, hogy az USA-ban a társadalmi megtakarítások legnagyobb hányada a bűncselekményekkel összefüggő kiadások csökkenéséből származik. Forrás: Barnett, S.W. számításai alapján (Benefits of Preschool Education, National Institute for Early Education Research, Rutgers, The State University of New Jersey, 17

18 Hazai becslések a hosszú távú megtérülésre
Itthon csak becslések vannak a hosszú távú megtérülésre. Magyarországon a koragyermekkori programok megtérülése a magasabb (középfokú) iskolai végzettség elérésén keresztül vezet. A megtérülés hazai viszonyok között elsősorban a magasabb adó- és társadalombiztosítási bevételből származik. A sikeres befektetések egyben drágák is; ha viszont megfelelő módon hajtják őket végre, a költségeket messze felülmúlja a magasabb adóbevételekből származó haszon. Ha például egy kora gyermekkori készségfejlesztő program 20 százalékponttal növeli meg az érettségit adó középiskola befejezésének valószínűségét, vagyis öt közül eggyel több fiatal tudja sikeresen letenni az érettségit a befektetés hatására, akkor a becslésünk szerint az ebből származó költségvetési haszon 3,8 millió forint (19 millió/5). Más szóval, 20%-os sikerességi ráta mellett ez a befektetés akkor térülne meg, ha a befektetés egy gyermekre jutó költsége nem haladná meg a 3,8 millió forintot. A nyereség túlnyomó része a megnövekedett költségvetési bevételekből származik, elsősorban a magasabb személyi jövedelemadó- és társadalombiztosítási befizetésekből. A munkanélküli segélyből, a jóléti kifizetésekből és a közmunkák költségeinek csökkenéséből származó megtakarítások jelentéktelenek, és a bebörtönzés költségei is csupán kis mértékben csökkennének. A fogyasztásra kivetett hozzáadott érték alapú adók szerepe szintén számottevő. (Kertesi-Kézdi: A hátrányos helyzetű roma fiatalok eljuttatása az érettségihez, Egy különösen nagy hosszú távú költségvetési nyereséget biztosító befektetés, Budapest Working Papers, MTA KTI, 2006) 18

19 „Kevés olyan társadalompolitikai kezdeményezést ismerünk, amelyről elmondhatnánk, hogy nemcsak a méltányosságot és a társadalmi igazságosságot segíti elő, de a gazdaság és a társadalom működésének hatékonyságát is előmozdítja. A szegénységben élő gyermekek korai képességeinek kibontakoztatására irányuló programok ilyen kezdeményezéseknek tekinthetők.” James Heckman, Nobel-díjas közgazdász, 2006 Heckman, J. (2006): Investing in Disadvantaged Young Children is an Economically Efficient Policy. Presented at the Committee for Economic Development/The Pew Charitable Trusts/PNC Financial Services Group Forum on "Building the Economic Case for Investments in Preschool". 19


Letölteni ppt "Biztos Kezdet gyerekházak hálózata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések