Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A katasztrófavédelem szerepe, feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A katasztrófavédelem szerepe, feladatai"— Előadás másolata:

1 A katasztrófavédelem szerepe, feladatai
a vizek kártétele elleni védekezésben Harmati István főosztályvezető Budapest, október 30.

2 A védelmi rendszer működése
Helyreállítás Beavatkozás KRÍZIS- HELYZET Információ megosztás                 Megelőzés Felkészülés

3 Ellenőrzés; Előzetes tervezés; Védelmi szintek; Felkészülés, gyakorlatok; Védekezés KOCKÁZATOK katasztrófavédelmi háló kockázat megszüntetése kockázatok csökkentése közbiztonság növelése

4 Belterületi vízelvezető rendszerek helyszíni szemléje
2.572 település; 7.649 kockázati helyszín; 2.709 jegyzőkönyv; 2.803 javító intézkedés. Települések 80%-a 1 hónap alatt!

5 Belterületi vízelvezető rendszerek helyszíni szemléje
Kék: ellenőrzött települések száma; Piros: ellenőrzött kockázati helyszínek száma; Sárga: kötelezések száma.

6 Belterületi vízelvezető rendszerek helyszíni szemléje
Résztvevők: katasztrófavédelem; önkormányzatok; közbiztonsági referensek. Jellemző intézkedések: árkok és átereszek tisztítása; lefolyást gátló akadályok eltávolítása; állagmegóvás.

7 Belterületi vízelvezető rendszerek helyszíni szemléjének tapasztalata
javul a belvízelvezető rendszerek karbantartottsága; önkormányzatok tudják feladatukat; közmunkaprogram kihasználása (gépi munkavégzés?); vízelvezető rendszerek kialakításához, fejlesztéséhez forráshiány; pályázati lehetőségek keresése.

8 Települések besorolása
Valamennyi települést be kellett sorolni; Az eljárás lépései: kockázatazonosítás; kockázatelemzés és értékelés; osztálybasorolás; ellenőrzés, visszaellenőrzés. Hatás Nagyon súlyos Súlyos Nem súlyos Alacsony mértékű Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori Bekövetkezési gyakoriság II. osztály III. osztály I. osztály

9

10 Települések árvízi besorolása
29 I. 654 II. 571 III.

11 Települések besorolásának fontossága
Esemény megelőzése, károk csökkentés . Veszélyelhárítási tervezés . PV. szervezetek megalakítása . Riasztás, tájékoztatás . Lakosságvédelmi módszer . Felkészítés . Indulókészlet Elégséges védelmi szint kialakítása In a rapidly changing world, policy-makers must keep up with an evolving environment. A continuous challenge is how to provide adequate security without compromising fundamental democratic values. Our societies were not necessarily designed with new security challenges in mind. As a consequence, when security problems arise, the natural reaction is to “patch” up existing systems, as one would patch up a puncture in a bicycle tyre. Given the new threats, the reactive ad hoc approach needs to be changed to a pro-active integrated approach whereby security is built into the design and planning of society’s systems and networks from the outset with the involvement of experts and stakeholders. Democratic processes take time. Society as a whole, its threats, risks, and vulnerabilities are changing faster than most governments can cope with. This calls for changes in the policy-making process, new co-ordination structures and new governance models. TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSA

12 Veszélyelhárítási tervek típusai
KÖZPONTI veszélyelhárítási terv TERÜLETI veszélyelhárítási terv TELEPÜLÉSI (összesített) veszélyelhárítási terv MUNKAHELYI veszélyelhárítási terv

13 önvédelmi képességének erősítése köteles polgári védelmi szervezetei
Települések önvédelmi képességének erősítése Katasztrófavédelem köteles polgári védelmi szervezetei központi területi települési munkahelyi

14 Gyakorlatok - 2012 Települési Munkahelyi Területi 207 db 17 db 25 db
4.462 fő 429 fő 621 fő Gyakorlat/db Résztvevő/fő 249 db 5.512 fő

15 Önkéntes mentőszervezetek
HUSZÁR, HUNOR Központi szervezetek 150 fő Területi szervezetek Önkéntes mentőszervezetek: FKRMSZ, Fejér, Körös, Mecsek, Moson, Nyír, Pilis, Somogy, Tisza, Bakony, Bükk, Gemenc, Hortobágy, Maros, Mátra, Őrség, Palóc, Petőfi, Turul, Zala 1.300 fő Önkéntes mentőszervezetek: Rescue24, Pest Megyei Kutató-mentő, Zalaegerszegi Különleges Mentők stb. Önkéntes mentőszervezetek 63 szervezet 1.000 fő

16 Elégséges védelmi szint
I. osztály II. osztály III. osztály Riasztás a lakosság központi riasztása, veszélyh. tájékoztatás feltételeinek biztosítása a lakosság riasztása; vesz. tájékoztatás feltételeinek biztosítása riasztás; vesz. tájékoztatás tervezése Lakosságvédelmi módszer kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően (elzárkózás, kitelepítés) kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően (elzárkózás) kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően Felkészítés évente aktív tájékoztatás; passzív tájékoztatás; felkészítés (riasztás, magatartási sz.) 3 évente aktív tájékoztatás; passzív tájékoztatás; felkészítés (riasztás, magatartási sz.) passzív tájékoztatás Védekezés ö. mentőszervezetek terv.; pv. szervezetek magalak; karitatív, önkéntes és humanitárius szervek begy. ö. mentőszervezetek terv; pv. szakalegység megalakít; karitatív, önkéntes és humanitárius szervek terv. pv. szakalegység megalakít; önkéntes segítők, karitatív szervek tervezése Induló katasztrófavédelmi készlet teljes induló készlet megléte teljes induló készlet megléte induló készlet tervezése

17 Közbiztonsági referens
Helyi szint erősítése Kormány Belügyminiszter BM OKF Katasztrófavédelmi igazgatóság Megyei (fővárosi) védelmi bizottság Katasztrófavédelmi kirendeltség Helyi védelmi bizottság A Kormány megszervezi a katasztrófák elleni védekezés irányítását és a végrehajtás összehangolását, a tervezés kormányszintű feladatainak végrehajtását, a katasztrófák következményeinek felszámolására való felkészülés, a megelőzés, a végrehajtás és a helyreállítás feladatainak tárcák közötti koordinációját. A katasztrófavédelmi rendszer működési feltételeinek és finanszírozási normáinak megteremtése a kormány feladata. A kormány a fent nevesített feladatait a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (belügyminiszter) útján látja el. A katasztrófavédelem központi szerve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amely a katasztrófavédelmi feladatok valamennyi szakaszában részt vesz és biztosítja a szervezeten kívüli kapcsolattartást, együttműködést a hazai és a nemzetközi szervezetekkel. A BM OKF feladatainak ellátása során ellátja a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveinek, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok irányítását, felügyeletét és ellenőrzését. A katasztrófavédelem helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek és tűzoltó parancsnokságok, melyek a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok irányításával végzik tevékenységüket. A Megyei Védelmi Bizottság (MVB) a védelmi igazgatás területi szerve, mely a kormány közvetlen irányítása alatt működő közigazgatási szerv. Feladatait a Honvédelmi és katasztrófavédelmi törvények, valamint ezek végrehajtására kiadott rendeletek határozzák meg. A védelmi igazgatás korszerűsítése érdekében a MVB elnökének honvédelmi és katasztrófavédelmi elnökhelyettesei vannak, melyek támogatják az elnök és a bizottság szakmai tevékenységének végzését. A helyi védelmi bizottságok a védelmi igazgatás helyi szervei, melyek a MVB-k irányítása alatt állnak. A HVB elnökök mellett szintén honvédelmi és katasztrófavédelmi elnökhelyettesek tevékenykednek. A katasztrófavédelmi igazgatás helyi szintű végrehajtásáért a polgármester felelős, akinek honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatainak ellátását a közbiztonsági referens segíti. Tűzoltó parancsnokság Polgármester Katasztrófavédelmi őrs Katasztrófavédelmi iroda Közbiztonsági referens 17

18 Kormányzati koordináció egyszerűsítése
KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG KKB adminisztratív szerv KKB Tudományos Tanács KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ általános munkacsoport védekezési munkabizottságok Lakosság Tájékoztatási Munkacsoport 14 ágazati típus Műveletirányítási Csoport Központi Értékelő Csoport Jogi Támogató Csoport

19 Területi szint katved. elnök-helyettes = FKI, MKI igazgatója
Megyei (fővárosi) védelmi bizottság katved. elnök-helyettes = FKI, MKI igazgatója Helyi védelmi bizottság katved. elnök-helyettes = FKI, MKI igazgatója által kijelölt személy

20 A katasztrófavédelem nemzeti ügy
A polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait.  Veszélyhelyzetben: a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását - helyszínre érkezésétől - a polgármestertől a megyei katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt személy veszi át. A védelmi igazgatás rendszere alapvetően az alábbi szinteken valósul meg: - Kormányzati szint (Kormány, kormányzati koordinációs szerv, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, ágazati miniszterek, a központi államigazgatási szervek.) - Területi szint (a megyei, fővárosi védelmi bizottságok, a helyi védelmi bizottságok) - Helyi szint (polgármester) - További közreműködők (a gazdálkodó szervezetek, a közreműködő szervezetek, a természetes személyek. ) A polgármester a helyi katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának letéteményese. Illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülést és a védekezést, valamint a Kormány döntésének megfelelően részt vesz a helyreállításban és újjáépítésben. A polgármester a katasztrófavédelmi feladatok ellátása során államigazgatási jogkörben jár el, amely alapján: gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, a pv. kötelezettség alatt álló állampolgárt a munkahelyi, települési és területi pv. szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be, a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a pv. kötelezettségen alapuló pv. szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását. POLGÁRMESTERI HIVATAL Okmányiroda 20

21 Közbiztonsági referens
segíti a polgármester katasztrófák elleni védekezési feladatait; rendvédelmi, honvédelmi feladatokban is közreműködik. Feladat Közbiztonsági referens (helyettes) kijelölése Gyorsított felkészítés Határidő 2012. január 16. 2012. január 31. Átfogó felkészítés 2012. szeptembertől A május-júniusi árvizek során bebizonyosodott: a hatékony védekezéshez elengedhetetlen, hogy a védekezésért helyi szinten felelős személyek rendelkezzenek alapvető katasztrófavédelmi ismeretekkel. A helyi önkormányzatok védelmi igazgatási feladatainak támogatása a közbiztonsági referens intézményének bevezetésével valósul meg. A közbiztonsági referensek fő rendeltetése a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok szakszerű ellátásának elősegítése a polgármesterek közvetlen munkakörnyezetében. A közbiztonsági referenst a polgármester jelöli ki a katasztrófavédelmi szempontból I. és II. osztályba sorolt településeken. A kijelölése kizárólag a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásához kapcsolódik, nem differenciál a települések között azok nagysága, lakosságszáma tekintetében. A nagyobb településeken ezért indokolt több közbiztonsági referens kijelölése is. A közbiztonsági referens mindennapi munkáját a település polgármestere mellett, annak hivatalában végzi, a munkakörülmények és egyéb feltételek biztosításáról így a polgármester gondoskodik. Napi feladatainak meghatározását részben a polgármester, de elsődlegesen, szakmai iránymutatásként a katasztrófavédelmi kirendeltség (iroda) vezetője végzi. A közbiztonsági referens katasztrófavédelmi felkészítését és munkáját területi szinten a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság koordinálja. 21

22 Árvízvédelmi felelősségi körzetek

23 Árvízvédelmi felelősségi körzetek Katasztrófavédelmi-vízügyi párok
1. Tiszakóród 2. Tiszacsécse 3. Milota 7. Botpalád 5. Uszka 6. Magosliget 4. Tiszabecs 8. Kispalád Katasztrófavédelem Vízügy 1. Magyar Csaba tű. szds. Varga Zoltán 2. Banga József tű. hdgy. Varga György 3. Farkas Gábor tű. alez. Szabó Károly 4. Kiss György tű. őrgy. Tóth Roland 5. Mártha Dániel tű. hdgy. Szigeti Pál 6. Csűrös Richárd tű. hdgy. Somogyi Csaba 7. Molnár Zoltán tű. őrgy. Lőrinc Róbert 8. Koch Róbert tű. hdgy. Máté Mihály

24 Országos Bevetésirányítási Terv
Résztvevők: rendvédelmi szervek; Magyar Honvédség; Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Szintjei: országos; területi (fővárosi, megyei).

25 Négy alkalmazási helyzet
egy megye területét érintő; III. Fokú árvízvédelmi készültséget meghaladó. B több megye területét érintő; III. Fokú árvízvédelmi készültséget meghaladó. C Duna, Tisza magyarországi vízgyűjtőjén egyidejűleg; III. Fokú árvízvédelmi készültséget meghaladó. D egy magyarországi folyón gátszakadás.

26 árvízvédelmi helyzetben
Bevethető erők árvízvédelmi helyzetben BEAVATKOZÓ ERŐK/FŐ A B C D Katasztrófavédelem 30 50 Tűzoltóság 200 400 2.500 Polgári Védelmi Szervezet 1.000 3.000 15.000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 100 150 Rendőrség 500 1.500 10.000 Büntetés-végrehajtás 60 Összesen: 1.840 5.200 28.130 2.940 Több mint 28 ezer fő csoportosítható át!

27 Bevethető erők árvízvédelmi helyzetben

28 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A katasztrófavédelem szerepe, feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések