Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben."— Előadás másolata:

1 A mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben

2 A Galilei-transzformáció és a Galileiféle relativitási elv Galilei-transzformáció Egyenes vonalú egyenletes mozgás: Galieiféle relativitási elv: a nyugalom és az egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenértékű, semmilyen mechanikai kísérlettel nem különböztethetők meg egymástól.

3 Gyorsuló vonatkoztatási rendszerek Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló rendszer Egyenletesen forgó rendszer Általános eset

4 Foucault (1819 - 1868) Párizs, Panteon, 1851.

5 Foucault-inga Kuncz Adolf és Gotthard Jenő – Szombathely, 1880. (30 m, 30 kg) (67 m, 28 kg)

6 Eötvös-effektus A kelet-nyugat irányban mozgó testek súlya megváltozik Eötvös-mérleg Egyéb hatások: szélrendszerek (passzát, antipasszát), tengeráramlatok, ciklonok, örvények, folyók, vasúti sínek, a testek K fele esnek.

7 A nehézségi erő és a gravitációs mező A g, és ezért a testek súlya is változik –A fölrajzi szélességgel –A tengerszint feletti magassággal (h) v = 548 m/s (1666 km/ó)

8 Az Eötvös-féle torziós inga Eötvös Loránd (1848-1919) A súlyos és tehetetlen tömeg arányossága (Mérési pontosságok) Galilei (1600) 1 : 10 Newton (1686) 1 : 1000 Bessel (1830) 1 : 50 000 Eötvös Loránd (1890) 1 : 20 000 000 Eötvös–Pekár–Fekete (1908) 1 : 500 000 000 Renner János (1935) 1 : 2 000 000 000 Dicke (1963) 1 : 100 000 000 Dicke (1964) 1 : 100 000 000 000

9 Az árapály (A súly 10 milliomod része)

10 A gravitációs erőtér vektortér Nagyon kis magasságkülönbségek esetén homogénnek tekinthető E – gravitációs térerő gömbszimmetrikus, inhomogén, centrális erőtér

11 A gravitációs potenciál skalártér A gravitációs tér ellenében végzett munka az úttól és az időtől független Létezik potenciál Csak a potenciálkülönbség számít A nullpont helye önkényes, megállapodás és célszerűség kérdése. (a test összenergiája)

12 A szökési sebesség A körsebesség Ha a test összenergiája pozitív a Föld felszínén v II =11,2 km/s Mikor a centripetális erő megegyezik a test súlyával a Föld felszínén v I =7,905 km/s

13 Mozgás centrális erőtérben (Kepler-törvények) I. törvény (1606.): A bolygók ellipszis alakú pályán keringenek. A Nap az ellipszis egyik gyújtópontjában van. II. törvény (1609.): A Naptól a bolygóhoz húzott vezérsugár egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol. III. Törvény (1616.): A bolygók keringésidejeinek négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint a pályaellipsziseik nagytengelyének köbei Newton: a

14 A speciális relativitáselmélet

15

16 A Michelson-féle interferométer

17

18 Az Einstein-féle relativitási elv Az általánosított Galilei-féle relativitási elv A kölcsönhatások véges terjedési sebességének elve

19 Következmények

20 A relativitáselmélet alapfogalmai

21 Az invariáns mennyiség Ami nem függ a koordináta-transzformációtól A két pont közötti távolság invariáns mennyiség:

22 A négydimenziós téridőben az ívhossz az invariáns mennyiség

23 A Lorentz-transzformáció

24

25 A speciális relativitáselmélet programja: A fizikai törvények Lorentz-invariáns alakban való felírása Elektrodinamika – OK Newtoni mechanika – módosítani kell!

26 Az idődilatáció

27 A Lorentz-kontrakció

28 A sebességösszeadás

29 A transzverzális sebesség

30 A rugalmas ütközés vizsgálata

31 A relativisztikus energia

32 Kis sebességek esete

33 Az energia és az impulzus kapcsolata Az energia és az impulzus-megmaradás nem két független törvény.

34 Négyesvektorok


Letölteni ppt "A mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések