Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Integrációs Alap Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokáció 2012. május 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Integrációs Alap Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokáció 2012. május 16."— Előadás másolata:

1 Európai Integrációs Alap Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokáció 2012. május 16.

2 Általános információk I. A projektek időtartama: –EIA: 18 hónap (2012. szeptember 01. – 2014. június 30.) –EMA: 24 hónap A projektek maximális időtartama: 24 hónap (24 hónapos projekt vállalása esetén ún. többallokációs program megvalósítására kerülhet sor, mely projekt megvalósítási ideje átnyúlik a 2013. évi éves program megvalósítási idejére). A Felelős Hatóság döntésének értelmében a 2012. évi éves program vonatkozásában a projektek lehetséges megvalósítási időtartama: 2012. október 1. - 2014. június 30.

3 Általános információk II. A támogatás keretösszege (hazai társfinanszírozással együtt): EIA: 2.186.770,64 Euró, EMA: 1.578.507 Euró. A költségvetés tervezése és az elszámolás is forintban történik. Projektenként az igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg: –EIA a bruttó 60 millió Ft-ot, –EMA: bruttó 45 millió Ft-ot/többéves projekt: bruttó 90 millió Ft-ot! Egy pályázó több projektet is benyújthat. Egy projekt csak egy tevékenységre irányulhat!

4 Általános információk III. Támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a, amelyből –a közösségi hozzájárulás 75 %, –BM 25 % - Saját erő a BM hozzájárulást csökkenti és a projektek elbírálásakor plusz pontot ér. (8. sz. nyilatkozat) A pályázóknak nyilatkoznia kell arról, hogy a projekt összes elszámolható költségének 15 %-ig terjedő összegű likvid pénzügyi forrással rendelkeznek (így a zárójelentés Felelős Hatóság általi elfogadásáig visszatartott összeg nem okoz fennakadást a projekt tevékenységének befejezésében). Ez nem összetévesztendő a saját erővel! (6. sz. nyilatkozat)

5 Pályázókkal szemben támasztott követelmények Lásd pályázati útmutató II. pontját! II.1. Szervezeti alkalmasság (a projektek non-profit jellegűek) II.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Bármelyik követelménynek való meg nem felelés automatikus kizárást von maga után!

6 Technikai, formai követelmények A pályázati dokumentációt (a mellékletekkel együtt) nem bontható kötésben 1 aláírt eredeti és 3 másolati példányban + CD-n kell benyújtani. Borító lapot követő első oldalon Nyilatkozat kitöltése és aláírása kötelező! Több projekt esetén is egy pályázati dokumentáció! További formai követelmények a Pályázati Útmutató III.1.2. pontjában – kérjük figyelmesen elolvasni.

7 Technikai/formai követelmények – kizáró okok A pályázat automatikus kizárását vonja maga után, amennyiben a pályázati dokumentáció egy vagy több, alábbiakban felsorolt kritériumnak nem felel meg: Ha a pályázó nem nyújtotta be a pályázatát eredeti példányban. Ha a benyújtott eredeti példány nem tartalmazza a Nyilatkozatot (1db) hitelesen aláírva 3.1 és 3.2 kitöltött költségvetési táblázatokat Ha a korábbi évek/pályáztatások, vagy más alap adatlapját használják.

8 Szakmai követelmények Az alábbi szakmai követelményeknek kell a pályázatnak megfelelnie: a célcsoport megfelelő: pályázati útmutató I.3 pontja, az útmutatóban meghatározott célkitűzésekre és tevékenységekre irányul a projekt (ld. I.1. és I.3. pont), érvényesül az egy projekt egy tevékenység elve

9 Pályázati űrlap kitöltése Általános tudnivalók: számítógépes kitöltés / kétoldalas nyomtatás maximális terjedelem betartása a projekttervezés első lépése a logframe elkészítése

10 Pályázati űrlap kitöltése Előlap 1.Pályázó szervezet neve 2.Projekt(ek) címe Valamennyi projekt címét fel kell tüntetni! Egy-egy projektcím nem lehet több 5 szónál. A különböző projektek címe térjen el lényegesen egymástól!

11 Pályázati űrlap kitöltése Előlap után: I. Nyilatkozat cégszerű aláírással Hiánya automatikus kizárást von maga után! A.Szervezeti adatlap B.Projekt adatlap (projektenként, ha partner is van az ő adatai is) Mellékletek

12 Pályázati űrlap kitöltése A tartalomjegyzék sorrendjén nem szabad változtatni! Folyamatosan, a lap alján kell oldalszámozni az adatlapokat és a mellékleteket. Az oldalszámok kézzel is beírhatók. A tartalomjegyzékben az oldalszámokat utólag kell kitölteni. A tartalomjegyzék utolsó oszlopa check-list.

13 Pályázati űrlap kitöltése A szervezeti adatlapot elég egyszer kitölteni, a projekt adatlapot viszont minden projektre vonatkozóan külön ki kell tölteni! Kapcsolattartó személy egy pályázaton belül projektenként lehet eltérő olyan személyt érdemes megjelölni, aki közreműködik a projekt operatív megvalósításában.

14 Pályázati űrlap kitöltése Szervezeti adatlap része 1.1 Egyéb információk Projekt típusa: forrás (uniós alap) megjelölése Támogatás összege: csak uniós forrás: euróban hazai társfinanszírozás is volt: forintban

15 Pályázati űrlap kitöltése ÁFA-elszámolás 4 lehetőség közül kell választani a zárójelentés benyújtásával egyidejűleg az APEH által igazoltatni kell majd a választást (c) lehetőség esetén könyvvizsgálót is kell alkalmazni (részletesen pénzügyi előadás)

16 Pályázati űrlap kitöltése 2.8 Humánerőforrás (csak közvetlen költségek között szereplőket kell részletezni) 2.10. 5000 eurót meghaladó eszközök beszerzése esetén táblázat kitöltése Célja: bizonyítani a vásárlás hatékonyságát a bérlettel és a lízinggel szemben (átváltási árfolyam a megrendeléskor érvényes MNB középárfolyam).

17 Pályázati űrlap kitöltése 2.14 Disszemináció - a projekt eredményeinek terjesztése annak érdekében, hogy a projekt által kiváltott hatás és ezáltal a projekt megvalósítására fordított források hasznosulása a lehető legnagyobb lehessen. Eszközei: konferenciák, szemináriumok, brossúrák, filmek, tanulmányok.

18 Pályázati űrlap kitöltése Visibility - kommunikációs eszközök segít- ségével minél szélesebb körű tájékoztatás nyújtása a projekt eredményeiről, és hogy EU támogatásból valósult meg a projekt. Eszközei: táblák, plakátok, interjúk, PR termékek. Lásd még a pályázati útmutató V. 5. pontját! 2.15 Közvetett költség elszámolása (korábban mellékletben volt)

19 Pályázatok benyújtása A pályázatok beérkezésének végső határideje: 2012. június 15. 12.00. óra Határidőn túl beérkezett pályázat nem kerül átvételre! Személyes kézbesítés: –Belügyminisztérium TKFO 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. A pályázatokat kizárólag a Belügyminisztérium József Atilla utcai bejáratánál lehet benyújtani! A Nádor utcai és a Széchenyi téri bejáratnál pályázatok nem kerülnek átvételre! –Lezárt borítékban/csomagban/dobozban

20 Pályázatok benyújtása Postai küldemény esetén: Belügyminisztérium Támogatás-koordinációs Főosztály, Tóth Judit főosztályvezető, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. Lezárt borítékban/csomagban/dobozban. Határidőn túl beérkezett pályázat nem kerül felbontásra! abban az esetben sem, ha a postabélyegzőn határidő előtti időpont szerepel vagy a késés vis maiornak tulajdonítható.

21 Pályázatok benyújtása A borítékon/csomagon/dobozon mind személyes, mind postai kézbesítés esetén az alábbi adatokat kell feltüntetni: a pályázó szervezet neve és címe, a projekt(ek) címe(i), „Európai Integrációs Alap 2012. évi program”, „Európai Menekültügyi Alap 2012. évi program” a pályázati felhívás hivatkozási száma (EIA: BM/4747-1/2012., EMA: BM/5105-1/2012.), „Kérem, 2012. június 18. 9.00 óráig (EMA) illetve 10.30 óráig (EIA) ne nyissák fel!” megjegyzést.

22 Borítékbontás Nyilvános borítékbontás : Helyszín: Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. II. em. tárgyaló Időpont: 2012. június 18. 9.00 óra (EMA) 2012. június 18. 10.30 óra (EIA) Borítékbontáson való részvételi szándékot jelezni: integracio@bm.gov.hu ema@bm.gov.hu integracio@bm.gov.huema@bm.gov.hu

23 Borítékbontás A borítékbontás során a Menedzsment Csoport csak a határidőben beérkezett pályázatokat bontja fel (III.1.1.) A pályázat automatikus kizárása: A pályázó nem nyújtotta be a pályázatát eredeti példányban. Az eredeti példány nem tartalmazza a 3.1 és 3.2 számú kitöltött költségvetési táblázatokat. Partnerszervezettel történő pályázás esetében e kizáró ok a projekt összesített költségvetésének 3.1 és 3.2 táblázataira vonatkozik. Az eredeti példány nem tartalmazza a III.1.3.a. pontban meghatározott helyen a pályázó szervezet cégkivonatában nevesített képviselőjének vagy általa meghatalmazott személynek a hiteles aláírását.

24 Hiánypótlás / értesítés Előszűrés (formai értékelés) – hiánypótlás (max. 5 munkanap). Érdemi értékelés – hiánypótlás (határidő a szükséges adat jellegétől függően). Amennyiben a pályázó nem tesz eleget határidőben a hiánypótlási kötelezettségének automatikusan a pályázat kizárását vonja maga után. Kapcsolatfelvétel megkönnyítése: –Kapcsolattartó személy: működő telefon és fax megjelölése.

25 Pályázatok értékelése Összes pontszám: 100 pont Szakmai részpontszám: 80 pont Pénzügyi részpontszám: 20 pont Támogatható a pályázat, ha az összes pontszám 50 %- át (50 pontot) eléri és a szakmai szempontok esetében az elérhető rész- pontszámok 50 %-át (40 pontot) eléri. Az a pályázat, amely nem éri el a szakmai szempontok szerint elérhető részpontszámok 50%- át pénzügyi szempontból nem kerül értékelésre.

26 Támogatási szerződés megkötésének feltételei ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA Nyertes pályázóknak Elkülönített bankszámla vagy létező bankszámlán elkülönített alszámla nyitása szükséges Jogszabályi kötelezettség (23/2012. (IV.26.) BM rend. 20.§)

27 Támogatási szerződés megkötésének feltételei FELHATALMAZÁS INKASSZÓRA felhatalmazó levél beszedési megbízásra a BM javára valamennyi bankszámlára kiterjedően! bármelyik bankszámla megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról a Felelős Hatóságot nyolc munkanapon belül írásban tájékoztatni és az új bankszámlára vonatkozó felhatalmazó levelet a Felelős Hatóság számára átadni szükséges jogszabály által előírt biztosíték (23/2012. (IV. 26.) BM rend. 57.§ (2)-(3) bekezdés)

28 Köszönöm a figyelmet! Sikeres pályázást kívánok!


Letölteni ppt "Európai Integrációs Alap Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokáció 2012. május 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések