Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pszichiátria és társadalom – a kommunikáció szempontjából - mulasztásaink és tennivalóink- X. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus Tihany, 2007.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pszichiátria és társadalom – a kommunikáció szempontjából - mulasztásaink és tennivalóink- X. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus Tihany, 2007."— Előadás másolata:

1 Pszichiátria és társadalom – a kommunikáció szempontjából - mulasztásaink és tennivalóink- X. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus Tihany, 2007. okt. 4-6 Lilly szimpózium, 2007. okt. 5. 17.25-19.00 Buda Béla dr.

2 1.Társadalmi jelenség vagy intézmény képe a köztudatban kommunikációs rendszerek terméke –”nodális” kommunikációs események sorozata –médiarezonancia, multiplikatív folyamatok kommunikációs rendszerek terméke –”nodális” kommunikációs események sorozata –médiarezonancia, multiplikatív folyamatok nem a „projektált” énkép, hanem a spontán, szimbolikus „megmérettetések” hatása érvényesül nem a „projektált” énkép, hanem a spontán, szimbolikus „megmérettetések” hatása érvényesül a kontextusok szerepe – történeti és szinkron „közbeszédi” a kontextusok szerepe – történeti és szinkron „közbeszédi” kontextusok és ezek aktivál/ód/ásai kontextusok és ezek aktivál/ód/ásai az üzleti és szociális marketing, az ügyfélkapcsolatok /PR/ és a tematizáció, manipuláció /korlátozott/ lehetőségei az üzleti és szociális marketing, az ügyfélkapcsolatok /PR/ és a tematizáció, manipuláció /korlátozott/ lehetőségei új tendenciák: szembenézni a valódi képpel és annak dinamikus összetevőivel új tendenciák: szembenézni a valódi képpel és annak dinamikus összetevőivel

3 2. A pszichiátria példája- a negatív képek árnyékában az elkülönítés és őrzés a társadalmi projekcióban, az őrült illetve a bolond imázsa, a dehumanizáció és „bezárás” félelme az elkülönítés és őrzés a társadalmi projekcióban, az őrült illetve a bolond imázsa, a dehumanizáció és „bezárás” félelme a második világháború utáni évtizedek – a pszichiátria döntő eseményeit a társadalom által generált diskurzusok határozzák meg a második világháború utáni évtizedek – a pszichiátria döntő eseményeit a társadalom által generált diskurzusok határozzák meg deinstitucionalizáció, emberi jogokdeinstitucionalizáció, emberi jogok A közösség elmeegészségügy /1962-63 –USA/A közösség elmeegészségügy /1962-63 –USA/ olasz pszichiátriai reformolasz pszichiátriai reform „pszichoboom”„pszichoboom” Lelki egészségpromóció, stb.Lelki egészségpromóció, stb. magyar viszonyok: „a szocializmus megszünteti az elmebetegségeket”, ágyhiány, indicencia- és prevalencianövekedés, „Nagyfa” /majd Nagyfa abrupt leállítása/, új épület az „Angyalföldi tébolyda” helyett, stb. magyar viszonyok: „a szocializmus megszünteti az elmebetegségeket”, ágyhiány, indicencia- és prevalencianövekedés, „Nagyfa” /majd Nagyfa abrupt leállítása/, új épület az „Angyalföldi tébolyda” helyett, stb.

4 3. A diadalmas pszichiátria – árnyak nélkül? fezárkózás a medicinához, kuratív hatékonyság, tudományos státus /nozológia, a „közös nyelv”, a neurobiológiai alapok/ fezárkózás a medicinához, kuratív hatékonyság, tudományos státus /nozológia, a „közös nyelv”, a neurobiológiai alapok/ a pszichofarmakológia sikere – a Prozac nemzedék, human trait enhancement- lelki egészség kívánság szerint? a pszichofarmakológia sikere – a Prozac nemzedék, human trait enhancement- lelki egészség kívánság szerint? a riválisok legyőzése – pszichoterápia háttérbeszorulása, addiktológia kiiktatása /komorbiditás/, kettős diagnózis, öngyógyszerelés, a szociálpszichiátria „kivégzése” /Sartorius: social psychiatry disappeared and a world became a better place without it..../ a riválisok legyőzése – pszichoterápia háttérbeszorulása, addiktológia kiiktatása /komorbiditás/, kettős diagnózis, öngyógyszerelés, a szociálpszichiátria „kivégzése” /Sartorius: social psychiatry disappeared and a world became a better place without it..../ a totális üzleti marketing a nozológiai katgóriák kitágításán át, a pszichiátria mint hidvő a medicina felé, továbbképzés „csodafegyvere”, a depresszió „kisgömböce”... és a pszichológia csendes halála a totális üzleti marketing a nozológiai katgóriák kitágításán át, a pszichiátria mint hidvő a medicina felé, továbbképzés „csodafegyvere”, a depresszió „kisgömböce”... és a pszichológia csendes halála

5 4. A pszichiátria „polgári” nagykorúsodása alku és participatív megosztás a /a szakmapolitikai és tudományos/ hatalommal –a lojalitás kora alku és participatív megosztás a /a szakmapolitikai és tudományos/ hatalommal –a lojalitás kora a társadalomkritikai hagyomány feladása /Pinel, moral treatment, a közösségi befogadás, a szupportív normalizáció ill. pozitív diszkrimináció, az esélyegyenlőség, stb. elveinek elhalványulása/ a társadalomkritikai hagyomány feladása /Pinel, moral treatment, a közösségi befogadás, a szupportív normalizáció ill. pozitív diszkrimináció, az esélyegyenlőség, stb. elveinek elhalványulása/ szabadpiaci ágens szerepében –asszertív egyezmények a betegbiztosítással, a tartós kezelés ill. a másodlagos- harmadlagos megelőzés kontrollhálói szabadpiaci ágens szerepében –asszertív egyezmények a betegbiztosítással, a tartós kezelés ill. a másodlagos- harmadlagos megelőzés kontrollhálói a lelki egészség modern víziója –a társadalmi problémák és devianciák pszichiatrializációja, a korai és a „legkorábbi” /preventív/ pszichofarmakológiai kezelésbevétel a lelki egészség modern víziója –a társadalmi problémák és devianciák pszichiatrializációja, a korai és a „legkorábbi” /preventív/ pszichofarmakológiai kezelésbevétel a dialógusok bezárulása – ortodoxia, ellenségképek /antipszichiátria,szcientológia, stb./, korporatív összetartás a dialógusok bezárulása – ortodoxia, ellenségképek /antipszichiátria,szcientológia, stb./, korporatív összetartás

6 5. Rekurzus a kommunikációelmélethez a tematizáció és a kritikus kontextualizáció szabályainak tanulságai társadalmilag releváns témákról nem lehet nem kommunikálni, -csak fel lehet adni az „agenda setting”-et társadalmilag releváns témákról nem lehet nem kommunikálni, -csak fel lehet adni az „agenda setting”-et az uralmi technikák elrejtése ill. manipulatív használata tömeges ellenérzést kelt /pl. a párbeszéd és vita elfojtása/ és „összeesküvéselméleteket” generál az uralmi technikák elrejtése ill. manipulatív használata tömeges ellenérzést kelt /pl. a párbeszéd és vita elfojtása/ és „összeesküvéselméleteket” generál a pszichiátria több, mint a medicina –a lelki egészség az emberi autonómiát, identitás/oka/t, életprogramokat és társas ill. közösségi kapcsolatokat érinti a pszichiátria több, mint a medicina –a lelki egészség az emberi autonómiát, identitás/oka/t, életprogramokat és társas ill. közösségi kapcsolatokat érinti a növekvő /ha úgy tetszik elszabadúlt/ individualizáció kritikus fogyasztókat /ill. felhasználókat/ kreál az emberekből a pszichiátria felé is /akikért alternatív „szolgáltatók” is versenyeznek/ -új típusú kontextualizációk /keletkeznek ill. szükségesek/ a növekvő /ha úgy tetszik elszabadúlt/ individualizáció kritikus fogyasztókat /ill. felhasználókat/ kreál az emberekből a pszichiátria felé is /akikért alternatív „szolgáltatók” is versenyeznek/ -új típusú kontextualizációk /keletkeznek ill. szükségesek/

7 6. Vissza a pszichiátriához megengedheti-e /magának/ a pszichiátria a segítő szakmák kiszorítását? –klinikai pszichológusok, szociális munkások, skill trainerek,stb. megengedheti-e /magának/ a pszichiátria a segítő szakmák kiszorítását? –klinikai pszichológusok, szociális munkások, skill trainerek,stb. meddig bírja el a „biopszichoszociális modell” léggömbje a biológiai szemléleti és praxisdominancia feszültségét? meddig bírja el a „biopszichoszociális modell” léggömbje a biológiai szemléleti és praxisdominancia feszültségét? betegségfogalom és a /kétségtelenül piackonform/ DSM logika maradhat e jelenlegi monolitikus rendszerében? betegségfogalom és a /kétségtelenül piackonform/ DSM logika maradhat e jelenlegi monolitikus rendszerében? biopolitika ill. „policy sience” a pszichiátriában –meddig maradhat diszkutáltan /kényszerkezeléek börtönben, forenzikus szexológia és pszichoterápia, „chip” ill. „GPS” a pedofilben, stb./ biopolitika ill. „policy sience” a pszichiátriában –meddig maradhat diszkutáltan /kényszerkezeléek börtönben, forenzikus szexológia és pszichoterápia, „chip” ill. „GPS” a pedofilben, stb./

8 7. Neuralgikus témák a pszichiátria határterületén a pszicho- és szocioterápia hatékony módszerei és felhasználásuk a „mainstream” terápiában /WPA: the whole person of the patient in context -?/ a pszicho- és szocioterápia hatékony módszerei és felhasználásuk a „mainstream” terápiában /WPA: the whole person of the patient in context -?/ Trauma kóroki ill. patoplasztikus szerepe / a gyermekkori szexuális traumák kérdése/ Trauma kóroki ill. patoplasztikus szerepe / a gyermekkori szexuális traumák kérdése/ Szocializációs zavarok, elégtelen coping, hiányzó társas támogatás –a szerzett vulnerabilitás szerepe /amely - ha létezik biológiai szubsztrátumnak kell lennie, és akkor a hibás logikai kör visszafut organikus magyarázatokhoz/ Szocializációs zavarok, elégtelen coping, hiányzó társas támogatás –a szerzett vulnerabilitás szerepe /amely - ha létezik biológiai szubsztrátumnak kell lennie, és akkor a hibás logikai kör visszafut organikus magyarázatokhoz/ autonóm, tanulási, empowerment és támogatási bázisú kezelési rendszerek – kétségtelen eredményekkel, pl. asszertív közösségi ellátás, terápiás közösségek, Soteria, 12 lépéses módszerek, szoros gondozás /British Manic- Depressive Fellowship/, stb. autonóm, tanulási, empowerment és támogatási bázisú kezelési rendszerek – kétségtelen eredményekkel, pl. asszertív közösségi ellátás, terápiás közösségek, Soteria, 12 lépéses módszerek, szoros gondozás /British Manic- Depressive Fellowship/, stb.

9 8. A magyar helyzet értékelése –tágabb összefüggésekben hirtelen státusvesztés és a szakmai önrendelkezés gyors korlátozása, az érdekérvényesítés meghiúsulásai –mégis a pszichiátria marad a „pecking order” végén /és hiába adja át a határterületeit –addiktológia, pszichoterápia, rehabilitáció/ hirtelen státusvesztés és a szakmai önrendelkezés gyors korlátozása, az érdekérvényesítés meghiúsulásai –mégis a pszichiátria marad a „pecking order” végén /és hiába adja át a határterületeit –addiktológia, pszichoterápia, rehabilitáció/ a hatalom nem hálás a lojalitásért –a társadalom kritika mellőzése nem érdem, hanem gyengeségi jel a hivatalos szemléletben a hatalom nem hálás a lojalitásért –a társadalom kritika mellőzése nem érdem, hanem gyengeségi jel a hivatalos szemléletben a társadalom nem értékeli a pszichoterápiát – a tiltakozásokkal kapcsolatos érdektelenség, a szakma belső megosztottsága, a közösségek passzivitása, a vállalkozási sponzorációk hiánya a társadalom nem értékeli a pszichoterápiát – a tiltakozásokkal kapcsolatos érdektelenség, a szakma belső megosztottsága, a közösségek passzivitása, a vállalkozási sponzorációk hiánya a szakma mellőzte a problémakommunikációt, míg a sikerkommunikáció nyílvánvalóan hiteltelen maradt a szakma mellőzte a problémakommunikációt, míg a sikerkommunikáció nyílvánvalóan hiteltelen maradt

10 9. Újabb kommunikációelméleti kitérő szakmai imázs –a belső ellentétek és diszharmóniák átmennek és ellenőrizhetetlenül erősödnek fel a társadalmi kommunikáción – a véleménybefolyásoló értelmiség szerepe szakmai imázs –a belső ellentétek és diszharmóniák átmennek és ellenőrizhetetlenül erősödnek fel a társadalmi kommunikáción – a véleménybefolyásoló értelmiség szerepe a szakmai valóság –hatalom, pályaképek, praxisviszonyok, remunerációk tükröződése a köztudatban – a leleplezés és a tagadás paradox szerepe a szakmai valóság –hatalom, pályaképek, praxisviszonyok, remunerációk tükröződése a köztudatban – a leleplezés és a tagadás paradox szerepe a nyílvános –értelmiségi- problémadiskurzus hiánya, - népszerűségvesztés és a külső kritikák /gyakran felülvizsgálatlan/ érvényesülése a nyílvános –értelmiségi- problémadiskurzus hiánya, - népszerűségvesztés és a külső kritikák /gyakran felülvizsgálatlan/ érvényesülése a manifeszt társadalmi problémákban a szerepvállalás hiánya, mint presztizscsökkentő körülmény –hajléktalanság, alkohol, drog, szociális dezorganizáció, nárcizmus- az életértékek értelmezetlensége, „kezeletlensége” –negatívum a pszichiátria számára a manifeszt társadalmi problémákban a szerepvállalás hiánya, mint presztizscsökkentő körülmény –hajléktalanság, alkohol, drog, szociális dezorganizáció, nárcizmus- az életértékek értelmezetlensége, „kezeletlensége” –negatívum a pszichiátria számára

11 10. Mit lehetne tenni most? – kommunikációs reorganizáció a nemzetközi trendek kritikus értékelése –van-e követhető külföldi modell? a nemzetközi trendek kritikus értékelése –van-e követhető külföldi modell? a szakma szervezeti rendszerének önkritikus evaluációja, társszakmák bevonásával és fókuszált nyílvánossággal, más orvosi szakmákkal való öszehasonlítás vetületeiben a szakma szervezeti rendszerének önkritikus evaluációja, társszakmák bevonásával és fókuszált nyílvánossággal, más orvosi szakmákkal való öszehasonlítás vetületeiben az ellátási helyzet őszinte és kritikus áttekintése, adatokkal és vizsgálatokkal, krízismegoldások és rövid távú megoldási javaslatok kidolgozása az ellátási helyzet őszinte és kritikus áttekintése, adatokkal és vizsgálatokkal, krízismegoldások és rövid távú megoldási javaslatok kidolgozása kritikus és önkritikus párbeszéd a társadalommal, a releváns értelmiségi csoportokon át, a politika mellőzésével kritikus és önkritikus párbeszéd a társadalommal, a releváns értelmiségi csoportokon át, a politika mellőzésével új szakamai összefogás, őszinte belső egyeztetésekkel, a valódi kompetencia és motiváltság alapján a „recovery of psychiatry” szerepelosztásait illetően új szakamai összefogás, őszinte belső egyeztetésekkel, a valódi kompetencia és motiváltság alapján a „recovery of psychiatry” szerepelosztásait illetően


Letölteni ppt "Pszichiátria és társadalom – a kommunikáció szempontjából - mulasztásaink és tennivalóink- X. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus Tihany, 2007."

Hasonló előadás


Google Hirdetések