Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A doktori iskolák akkreditációja – 2009 ősz Dr. Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu ODT ülés – Budapest 2009. november 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A doktori iskolák akkreditációja – 2009 ősz Dr. Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu ODT ülés – Budapest 2009. november 6."— Előadás másolata:

1 A doktori iskolák akkreditációja – 2009 ősz Dr. Bazsa György a MAB elnöke ODT ülés – Budapest november 6.

2 A évi DI akkreditáció befejezés előtt van: előzetesen és folyamatosan tájékoztatást adtunk az intézményeknek, DI-knak, MRK-nak, ODT- nek, OKM-nek (FTT-nek), sőt egyéneknek is. Aktív kommunikációt, konzultációt folytattunk és folytatunk (legutóbb a rektorokkal): nem meg- szüntetni akarunk DI-ket, hanem a követelmé- nyeket kívánjuk érvényesíteni október 30-án 138 DI-ről döntött a MAB december 4-én további 12-ről dönt január 29-én 8 DI-ről dönt. Ez a 158 „régóta” működő DI értékelését jelenti.

3 Adat- bázis Most értékelt Meg- felelt Nem felelt meg Még nincs döntés DI TT jelölt Téma- vezető tud. ágban 2 tud. ágban 3 tud. ágban Oktató = 158 A 169 doktori iskola és törzstagjainak értékelése Helyzetkép – november 6.

4 Adat-b á zisÉrt é kelt doktori iskola Beosztás Törzstag jelölt Törzs- tag Meg- felelt Nem felelt meg Még nincs döntés Professzor % Emeritus 196 9% Oktató % Kutatóprof. 51 2% Tud. t. adó 188 9% Összesen % A törzstagok beosztása (munkaköre)

5

6 AdatbázisÉrtékelt doktori iskola Kor Törzstag jelölt Megfelelt Nem felelt meg Még nincs döntés ö sszesen

7

8 Tapasztalatok: doktori iskolák 1 Gyakran túltervezés van mindenből: program, oktató, témavezető, tantárgy (>500) – a felvett és végzett doktoranduszok számához képest. Ez már aligha koherens doktori iskola. DI vezető csak „MF” TT lehet (professzor), ezt már nem a MAB hagyja jóvá, de bejelentendő. Programvezető is helyi TT legyen. A program és alprogram DI hatáskör: T T alatt elaprózást okoz, magát a DI koncepciót veszélyezteti. - Van-e az alprogramnak értelme?

9 Tapasztalatok: doktori iskolák 2 - A szabályzatok fontosak, a minőséget is befolyásolják: szigorlati bizottsági tagok, bírálók kvalitásai (TT-köréből), publikációs követelmények, egyéni felkészülők háttere. - A DI honlap aktuális és az adatbázisból közvetlenül elérhető legyen (nem a FOI-éből). - A T T-ok saját honlapja is fontos. Művészek!!! - A „kihelyezett képzés” koncepcionálisan hibás: a DI egy szellemi és infrastrukturális közeg, amelyik csak ott van meg, ahol van.

10 Tapasztalatok: dokumentumok Nagyon változatos a kép. - keverednek a tartalmak: a doktorandusz tudjon eligazodni (no meg az oktató is); - működési szabályzat: hol DI, hol kari, hol egyetemi; - a képzési terv néha csak tantárgylista; - a minőségbiztosítási terv gyakran formális; - legjobb a tervezett és megtörtént védések listája.

11 Tapasztalatok: törzstag jelölt „Törzstagi megfelelőség” aktuális mércét jelentett. Ennek hatására sem nőtt a professzori pályázatok száma. 8% NFM – reális. A törzstagságnak nagy presztízse lett: lásd pl. koreloszlás (>80 év), „átigazolások”, igények … Átlagérték: 13 T T / DI. (7 és 36 között) Relevancia: nem a „tiszta” tudományághoz, hanem a DI képzési és kutatási programjához. A tud. tanácsadók és kutatóprofesszorok be- sorolása csak az MTA intézeteiben következetes ben ne legyen T T elbocsátási hullám!

12 Tapasztalatok: témavezető Ebben az intézmények, DI-k döntenek. Jó gyakorlat a belső akkreditáció. A témavezető szerepe és felelőssége kiemelt jelentőségű kérdéssé vált: erre szükség volt/van a doktorandusz eredményes kutatómunkájához. Kettős témavezető: elburjánzott, nem kellene, csak indokolt esetben (MAB állásfoglalás van). Témavezető váltás: a doktorandusz joga a témavezető megválasztása (Ftv.) Min. 1 év! A rendszeres (félévenkénti) beszámolás a dok- torandusz + a témavezető együttes kötelessége.

13 Tapasztalatok: doktoranduszok nappali levelező = államilag támogatott doktorandusznak felelőssége van a 3 évi ösztöndíj eredményes felhasználásában. (A/M hallgatók ennek csak törtrészét kapják, ha kapják!) Félévenkénti eredménybemutatás és értékelés (doktorandusz + témavezető) rendkívül fontos az eredményesség érdekében. Néhány témavezetőnél feltűnően sok dokto- randusz van, de nem sok eredménnyel. A doktoranduszok pályakövetésének meg- szervezése is napirenden van.

14 Tapasztalatok: minőség A képzés és a fokozatok színvonala: közös a felelősség a MAB-bal, de elsődleges a FOI és a DI (követelményekben és személyiekben), kiemelten a témavezető és a doktorandusz. Egyre több helyen a disszertációkat intézmé- nyi adatbázisba kell feltölteni. MTMT halad, január 1-től üzemel. DOC-CAREERS Report: 'Collaborative Doctoral Education: University-Industry Partnerships for Enhancing Knowledge Exchange‘ Joint doctoral programme-t a DI saját hatáskörben szervezhet (MAB: joint degree!)

15 Felülvizsgálati lehetőségek: Van akinél ott hagyták a „NMF” jelzést, van aki téma-vezető lett (átmenetileg?) 1. T T-ok felülvizsgálati kérelme: DI-n keresztül rektorhoz, a rektor kéri egy listán – csak a április 14-i állapot alapján (új közlemény, új végzett doktorandusz ehhez nem jogalap) február 1. után újból megjelentetik az adatbázisban „még nem akkreditált törzstag” megjelöléssel, ahogy az új T T-jelölteket is kell, és szeptemberében róluk új T T értékelést folytat le a MAB.

16 Egy kis összehasonlítás Németország # / millió lakos Magyarország # / millió lakos Lakosság millió 80 millió10 millió Felsőokt. int Állami FOI2334,4292,9 Hallgató I. éves Végzett Prom/PhD Habil/prof

17 Köszönöm mindenkinek a szándék megértését és elfogadását, a konstruktív együttműködést, az adatbázis közös működtetését és most a figyelmet!


Letölteni ppt "A doktori iskolák akkreditációja – 2009 ősz Dr. Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu ODT ülés – Budapest 2009. november 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések