Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A doktori iskolák akkreditációja – 2009 ősz Dr. Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu ODT ülés – Budapest 2009. november 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A doktori iskolák akkreditációja – 2009 ősz Dr. Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu ODT ülés – Budapest 2009. november 6."— Előadás másolata:

1 A doktori iskolák akkreditációja – 2009 ősz Dr. Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu ODT ülés – Budapest 2009. november 6.

2 A doktori iskolák akkreditációja - 2009 Dr. Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu ODT ülés – Budapest 2009. április 17.

3 A 2009. évi DI akkreditáció befejezés előtt van: előzetesen és folyamatosan tájékoztatást adtunk az intézményeknek, DI-knak, MRK-nak, ODT- nek, OKM-nek (FTT-nek), sőt egyéneknek is. Aktív kommunikációt, konzultációt folytattunk és folytatunk (legutóbb a rektorokkal): nem meg- szüntetni akarunk DI-ket, hanem a követelmé- nyeket kívánjuk érvényesíteni. 2009. október 30-án 138 DI-ről döntött a MAB. 2009. december 4-én további 12-ről dönt. 2010. január 29-én 8 DI-ről dönt. Ez a 158 „régóta” működő DI értékelését jelenti.

4 Adat- bázis Még nincs döntés DI169 TT jelölt2.209 Téma- vezető 5.508 Oktató 1.766 A 169 doktori iskola és törzstagjainak értékelése Helyzetkép – 2009. november 6.

5 Adat- bázis Most értékelt Meg- felelt Nem felelt meg Még nincs döntés DI169158138119 TT jelölt2.2092.1111.727174210 Téma- vezető 5.508 Oktató 1.766 A 169 doktori iskola és törzstagjainak értékelése Helyzetkép – 2009. november 6.

6 Adat- bázis Most értékelt Meg- felelt Nem felelt meg Még nincs döntés DI169158138119 TT jelölt2.2092.1111.727174210 Téma- vezető 5.508 1 tud. ágban 2 tud. ágban 3 tud. ágban Oktató 1.766 130 226= 158 A 169 doktori iskola és törzstagjainak értékelése Helyzetkép – 2009. november 6.

7 Adat-b á zis Beosztás Törzstag jelölt Professzor 1.219 55% Emeritus 196 9% Oktató 555 25% Kutatóprof. 51 2% Tud. t. adó 188 9% Összesen2.209 100% A törzstagok beosztása (munkaköre)

8 Adat-b á zisÉrt é kelt doktori iskola Beosztás Törzstag jelölt Törzs- tag Meg- felelt Nem felelt meg Még nincs döntés Professzor 1.219 55%1.1821.00160121 Emeritus 196 9%18917397 Oktató 555 25% 5043399471 Kutatóprof. 51 2% 504730 Tud. t. adó 188 9% 186167811 Összesen2.209 100% 2.1111.727174210 A törzstagok beosztása (munkaköre)

9

10 AdatbázisÉrtékelt doktori iskola Kor Törzstag jelölt Megfelelt Nem felelt meg Még nincs döntés 32-35108422 36-407367451210 41-45141137982811 46-5023723019020 51-553143042373037 56-604814533912438 61-644784583703454 65-703052942461731 71-7594908253 76-8057545004 81-8516141220 86-88 42200 ö sszesen 2.2092.1091.725174210

11

12 Tapasztalatok: doktori iskolák 1 Gyakran túltervezés van mindenből: program, oktató, témavezető, tantárgy (>500) – a felvett és végzett doktoranduszok számához képest. Ez már aligha koherens doktori iskola. DI vezető csak „MF” TT lehet (professzor), ezt már nem a MAB hagyja jóvá, de bejelentendő. Programvezető is helyi TT legyen. A program és alprogram DI hatáskör: - 3-4 T T alatt elaprózást okoz, magát a DI koncepciót veszélyezteti. - Van-e az alprogramnak értelme?

13 Tapasztalatok: doktori iskolák 2 - A szabályzatok fontosak, a minőséget is befolyásolják: szigorlati bizottsági tagok, bírálók kvalitásai (TT-köréből), publikációs követelmények, egyéni felkészülők háttere. - A DI honlap aktuális és az adatbázisból közvetlenül elérhető legyen (nem a FOI-éből). - A T T-ok saját honlapja is fontos. Művészek!!! - A „kihelyezett képzés” koncepcionálisan hibás: a DI egy szellemi és infrastrukturális közeg, amelyik csak ott van meg, ahol van.

14 Tapasztalatok: dokumentumok Nagyon változatos a kép. - keverednek a tartalmak: a doktorandusz tudjon eligazodni (no meg az oktató is); - működési szabályzat: hol DI, hol kari, hol egyetemi; - a képzési terv néha csak tantárgylista; - a minőségbiztosítási terv gyakran formális; - legjobb a tervezett és megtörtént védések listája.

15 Tapasztalatok: 2.200 törzstag jelölt „Törzstagi megfelelőség” aktuális mércét jelentett. Ennek hatására sem nőtt a professzori pályázatok száma. 8% NFM – reális. A törzstagságnak nagy presztízse lett: lásd pl. koreloszlás (>80 év), „átigazolások”, igények … Átlagérték: 13 T T / DI. (7 és 36 között) Relevancia: nem a „tiszta” tudományághoz, hanem a DI képzési és kutatási programjához. A tud. tanácsadók és kutatóprofesszorok be- sorolása csak az MTA intézeteiben következetes. 2010-ben ne legyen T T elbocsátási hullám!

16 Tapasztalatok: 5.500 témavezető Ebben az intézmények, DI-k döntenek. Jó gyakorlat a belső akkreditáció. A témavezető szerepe és felelőssége kiemelt jelentőségű kérdéssé vált: erre szükség volt/van a doktorandusz eredményes kutatómunkájához. Kettős témavezető: elburjánzott, nem kellene, csak indokolt esetben (MAB állásfoglalás van). Témavezető váltás: a doktorandusz joga a témavezető megválasztása (Ftv.) Min. 1 év! A rendszeres (félévenkénti) beszámolás a dok- torandusz + a témavezető együttes kötelessége.

17 Tapasztalatok: doktoranduszok 4.800 nappali + 2.100 levelező = 6.900 3.008 államilag támogatott doktorandusznak felelőssége van a 3 évi ösztöndíj eredményes felhasználásában. (A/M hallgatók ennek csak törtrészét kapják, ha kapják!) Félévenkénti eredménybemutatás és értékelés (doktorandusz + témavezető) rendkívül fontos az eredményesség érdekében. Néhány témavezetőnél feltűnően sok dokto- randusz van, de nem sok eredménnyel. A doktoranduszok pályakövetésének meg- szervezése is napirenden van.

18 Tapasztalatok: minőség A képzés és a fokozatok színvonala: közös a felelősség a MAB-bal, de elsődleges a FOI és a DI (követelményekben és személyiekben), kiemelten a témavezető és a doktorandusz. Egyre több helyen a disszertációkat intézmé- nyi adatbázisba kell feltölteni. MTMT halad, 2010. január 1-től üzemel. DOC-CAREERS Report: 'Collaborative Doctoral Education: University-Industry Partnerships for Enhancing Knowledge Exchange‘ Joint doctoral programme-t a DI saját hatáskörben szervezhet (MAB: joint degree!)

19 Felülvizsgálati lehetőségek: Van akinél ott hagyták a „NMF” jelzést, van aki téma-vezető lett (átmenetileg?) 1. T T-ok felülvizsgálati kérelme: DI-n keresztül rektorhoz, a rektor kéri egy listán – csak a 2009. április 14-i állapot alapján (új közlemény, új végzett doktorandusz ehhez nem jogalap). 2. 2010. február 1. után újból megjelentetik az adatbázisban „még nem akkreditált törzstag” megjelöléssel, ahogy az új T T-jelölteket is kell, és 2010. szeptemberében róluk új T T értékelést folytat le a MAB.

20 Egy kis összehasonlítás Németország # / millió lakos Magyarország # / millió lakos Lakosság millió 80 millió10 millió Felsőokt. int.35569 Állami FOI2334,4292,9 Hallgató2.010.00025.125400.00040.000 I. éves385.0004.80080.0008.000 Végzett262.0003.275121.00012.100

21 Egy kis összehasonlítás Németország # / millió lakos Magyarország # / millió lakos Lakosság millió 80 millió10 millió Felsőokt. int.35569 Állami FOI2332,91292,9 Hallgató2.010.00025.125400.00040.000 I. éves385.0004.80080.0008.000 Végzett262.0003.275121.00012.100 Prom/PhD23.8433001.141114 Habil/prof.1.8812412012

22 Köszönöm mindenkinek a szándék megértését és elfogadását, a konstruktív együttműködést, az adatbázis közös működtetését és most a figyelmet!

23 X

24 Miben különbözik a szervezett doktori képzés a klasszikus német modelltől? (DAAD) Flexibilis felvételi lehetőség (külföldi) jelentkezők számára. Gyakori angol nyelvhasználat a DI-ben, angol nyelvű előadások, angol kommunikáció munkaközben stb. Gyakori a csapatban folytatott munka, egymással kapcsolatban lévő témák kutatása, rendszeres eszme- és tapasztalatcsere más oktatókkal és más doktoranduszokkal Határozott jogviszony a doktorandusz és a felsőoktatási intézmény között jogokról és kötelezettségekről. A szervezett képzés lehetővé tesz interdiszciplináris témákat. A doktori iskola színvonalas (tovább)képzési szervezetet jelent. Az iskolán belüli számonkérés, eredményprezentáció, vita- fórum fontos készségeket, kompetenciákat alakít ki. Az iskola figyelemmel kíséri a jelölt napi gondjait is. 360 doktori program, 130 nemzetközi kapcsolatokkal.

25 Mi lesz 2010-től? (MAB „előzetes” + ODT) Évente rendszeres adatfrissítés után „formai” értékelés a program futtatásával (törzstagok száma, kora, fokozatot szerzettek, utóbbi 5 év publikációi). A program visszajelez a rektornak, DI-nek, ők intézkednek: 2 év átmeneti toleranciát javaslunk a hiánypótlásra. A párhuzamos program-akkreditációk során a DI-ket is értékeljük: az adatbázis és főleg a kimeneti teljesítmény alapján. (Nem fetisi- záljuk a 8 évet.) Új törzstag-jelölteket évente értékel a MAB.

26 Javaslatok: Legyen mindenkor 7 „megfelelt” törzstag – köztük 4 fő 70 év alatti egyetemi tanár: a személyek folyamatosan változhatnak. Ez a DI, s konkrétan a doktoranduszok perspektí- váját biztosítja. Ez régi és új doktori iskolákra is legyen érvényes, de kivétel nélküli nagyon szigorú következményekkel. Egyetemen működő „főiskolai” kar egyetemi tanárai ott lehetnek T T-ok, de az önálló főis- kolán működő egyetemi tanárok más egye- temen nem, csak a saját főiskola DI-jében. A doktori iskola vezetőjét az intézmény a MAB véleménye nélkül bízhassa meg.

27 A doktori adatbázis feltöltése, aktualizálása a 2009. évi akkreditáció érdekében befejeződött. Köszönet mindenkinek: az egyetértésért, a jobbító szándékú kritikáért, a megértésért és a munkáért Közös vállalás, közös döntés, közös érdek, közös munka volt és marad. Nagy munka volt – többes céllal: ODT: védések, disszertációk megjelenítése stb. MAB: akkreditálási adatok Közös érdek: publikációk és tudománymetriai átvétele más adatbázisokból

28 Az adatbázis működése és a két értékelési eljárás célja és értelme: a magyar doktori képzés és fokozat magasabb színvonala – minőségfejlesztés és az azt segítő minimum követelmények révén. A MAB és az adatbázis csak eszköz és nem cél. Értékei: teljes, nyilvános, informatív, élő elektronikus, adatbázis: korszerű kultúra

29 A magyar doktori képzés és fokozatszerzés: Általános vélemény: a végzettek (és mások) szerint a doktori képzés sikertörténet (Felsőoktatási Műhely >1000 fős felmérése) – de messze nem hibátlan, és vannak gyenge pontjai. Törvényi háttere stabil. Szervezett és koordinált. A tudomány alkotmányos autonómiája érvényesül. Nemzetközi kapcsolatrendszere is széles skálán mozog: nullától az „európai”-ig. A fokozatok (disszertációk) színvonala is változó.

30 A képzés kerete a doktori iskola. El kell fogadni a koncepciót, hogy ez szervezett csapatmunka és sok oktató és témavezető/ doktorandusz páros együttes működése. Ez minimum 7 törzstagot jelent, a minőség érdekében köztük 4 egyetemi tanárt. (Más országokban más példák is ismertek.) A képzés helye: a Bologna-rendszer 3. ciklusa, gyakorlatilag az elitképzés színtere. A fokozatszerzés jogilag önálló fázis.

31 A jelen akkreditáció célja: A kissé módosult jogrendszerben (törzstagok, definiált tudományágak, mesterképzés stb.) egységes megmérettetés alapján a jó minőség kapjon továbbra is zöld utat, a hibázók javíthassanak (ezért volt március 31. és április 14.), a gyengék megerősödésükig szüneteljenek.

32 Az adatfeltöltés (ördögi) „részletei”: Jogszerűség (MAB, MRK, ODT, OKM vs. ÉS). A minőség nem fenntartó-függő! (Állami, ma- gán, egyházi FOI-ban azonos követelmények.) A törzstagság nem csak DI kritérium, hanem túldimenzionált presztízs lett. Egyértelműsítettünk: legördülő menüket vezettünk be (FOI, tudományág, M-szakok) Megkértük a fokozatot szerzettek nevét, évét. 3 tekintetben (M-szak, fokozatot szerzettek és új egyetemi tanárok) szept. 1-ig haladék van. Fórum: igen aktív és fontos volt, sokat és sokakat segített. Kollár István: köszönjük.

33 Változtatások előzetesen: A tudományos publikációkat definiáltuk. Tudománymetria: hivatkozások, impakt faktor, külföldi közlemények (Ftv.: egyetemi tanári követelmények) – MTA gyakorlata bővül. Önértékelést (C-SWOT) kértünk. Összevont T T-megfelelőség kategóriát hoztunk létre (e. tanár nem felel meg automatikusan). A 2008-as megfelelés nem garancia 2009-re! A korkövetelményeket pontosítottuk. Minden DI-ben mindig legyen 4 aktív egyetemi tanár (70 év alatt) + „fiatal” oktatók v. emeritusok. (Kibúvó: emeritus prof. 75 évesen főmunkatárs egyetemen.)

34 Változtatások menet közben – csak technikai és értelmezési jelleggel: Önértékelés nyilvánosságát korlátoztuk. Kettős témavezetést pontosítjuk (az utólagos témavezetői hozzáírásra rákérdezünk). A kutatóintézet értelmezését megadtuk. Sajnos, dupla munkát kellett végezzenek azok, akik januárban feltöltötték adataikat, és márciusban újra nyitották lapjukat. Többes személyi lapok megszüntetése (felesleges és zavaró) – későbbre halasztottuk. Kivételeket a MAB nem látja indokoltnak, nem tesz ilyet, mert van szabályos megoldás (csak akarni, s nem ellenezni kellene). 2009-ben nem lesz helyszíni látogatás!

35 A programozott formai megfelelés szempontjai Törzstagok: beosztás kor tudományos fokozat munkahely, „főállás” akrreditációs nyilatkozat témakiírás (foglalt vs. jelentkezési határidő) 5+5 tudományos közlemény fokozattal záruló témavezetés

36 A programozott formai megfelelés szempontjai Doktori iskolák: minimum 7 törzstag (összesen és nem tudományáganként) minimum 4 egyetemi tanár (csak összesen) dokumentumok (elérhetőségük, nem tartalmuk) honlap elérhetősége megállapodás(ok) – ha szükséges

37 A formai megfelelés statisztikája – a két hét eredménye: IdőpontMFHNFM Σ TTMárc. 31.2.08722372.146 Ápr. 14.2.0971922.114 DIMárc. 31.140414158 Ápr. 14.1544-158 Ebben Négyesi Judit és Spányik János végzett nagy munkát: köszönjük!

38 Milyen hatásokat tapasztaltunk: tisztességes, ambiciózus adatfeltöltés – minden morgás, felháborodás ellenére; új oktatók alkalmazása: több esetben láttuk, de ez legitim „átigazolás” – csak meddig? egyetemi tanári pályázat: nem szaporodtak; PhD fokozat-szerzések: itt-ott kérdőjelek; kettős-témavezetői gyakorlat terjedése: ebben vannak statisztika-javító törekvések is; mesterszakok: kevés helyen okoznak gondot; a tudománymetriai adatok nyilvántartása bővült, számuk nőtt: lassan terjed, a skála nagyon széles – az ellenérzéstől a természetes hétköznapi gyakorlatig.

39 Marad az eredeti ütemezés: ez a MAB testület 2009-ben lezárja ezt az akkreditációs értékelést. A nem megfeleltek ügye hosszabb eljárást igényel, de ez csak 2010-ben esedékes (lásd a kormány­rendeletet + a MAB állásfoglalását). A doktori adatbázis él, mindig nyitva van és folyamatosan frissítendő: témahirdetések, doktoranduszok, közlemények frissítése – évente legalább egyszer szükséges. A publikációs adatbázisok és miénk kapcsolata épül és terjed, bár nem mindig könnyű meg- oldani. Itt még sokaknak van tennivalója. A doktori szabályzatokról részletes véleményt, javaslatokat adunk + DOSZ levél.

40 A 2009. évi akkreditáció eredményének megjelenítése. DI-nál nyilvános az értékelés tételes része (a MAB logo-ra kattintva ez megjelenik), de nem nyilvános a szakértői szöveges indoklás. Ez a DI belső használatára szolgál. T T-nál nyilvános a „megfelel” minősítés; ha „nem felel meg”: átkerül témavezetőnek, de maga a NFM minősítés nem jelenik meg.

41 Az új DI-k (azonosító >180) akkreditációja folyamatos, rendben halad, kb. 50%-os sikerrel. Manapság nem könnyű még tovább expandálni, ám a magyar felsőoktatási intézmények nagy részét továbbra is expanziós törekvések jellemzik, felfelé is, oldalra is terjeszkednek (a kicsik is, a nagyok is) és nem a helyzetük (a minőség) stabilizálása az elsődleges céljuk. Kérdés: ebből sikeres előremenekülés lesz vagy belefulladás?


Letölteni ppt "A doktori iskolák akkreditációja – 2009 ősz Dr. Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu ODT ülés – Budapest 2009. november 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések