Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakképzési Fórum A gazdasági kamarák feladata, célja a szakképzésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakképzési Fórum A gazdasági kamarák feladata, célja a szakképzésben"— Előadás másolata:

1 Szakképzési Fórum A gazdasági kamarák feladata, célja a szakképzésben
„Képzés, továbbképzés versenyképességi kérdés Fontos: szaktudás, csapatmunka, kommunikáció” Günther Hohlweg, Siemens oktatási szervezetének vezetője

2 Jogszabályi háttér Szakiskolai és szakközépiskolai képzés utoljára a 2012/2013-as tanévben indulhat, a 2013/2014-es tanévtől kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló tv-ben és az új szakképzési tv-ben meghatározott szak- és szakközépiskolai képzés indítható. Fontos, hogy a 2012/2013-as tanévtől az új formák szerint nem kötelező képzést indítani a szakképző iskolákban, az csupán lehetőség, és csak akkor megengedett jogilag, ha a tanévkezdésig valamennyi szakképzési tartalmi dokumentum (OKJ, szvk, szakképzési kerettanterv) kiadásra került. Ennek megfelelően eddig a következő dokumentumok kerültek kiadásra: Új OKJ: július 6. : 150/2012 (VII.6.) Korm. rendelet Követelménymodul: augusztus 9. : 217/2012 (VIII.9.) Korm. Rendelet (NGM 77 alap-szakképesítés) Szakmai és vizsgakövetelmények: augusztus 27.: 27/2012 (VIII:27. NGM rendelet (NGM 77 alap-szakképesítés) Szakmai tantervi ajánlások, illetve kerettantervek : augusztus 23. NGM közlemény, közismereti kerettanterv szintén ajánlás Fontos! A követelménymodul, a szakmai és vizsgakövetelmény, illetve a szakmai tantervi ajánlások kiadása most csak a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium szakképesítéseire vonatkozik. Az OKJ további szakképesítésekhez tartozó tanügyi dokumentumok megjelenési határideje: december 31.

3 Képzési formák 2012.szeptember: 2+2 képzési forma
OKJ : 133/2011.(VII. 18.) Korm. rendelet 2011. kamarai szvk : 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet 2011. központi program: /2011. közleményben kiadott 2011. szakiskolai közismereti program: (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) vagy 3 éves képzési forma OKJ: 133/2011.(VII. 18.) Korm. Rendelet Vagy OKJ: 150/2012. (VII.6) Korm. rendelet 2012. szvk : 27/2012. (VII.27.) NGM rendelet 2012. Követelménymodul : 217/2012 (VIII.9.) Korm. rendelet 2012. szakmai tantervi ajánlás : 2012.szakiskolai közismereti program: szaki.ofi.hu

4 Szakképzés új rendszere
Egységesen 3 éves szakképzés Több gyakorlat, max. 33 % közismereti óra 9. évfolyamtól TSZ vállalati tanműhelyben TSZ sikeres szintvizsgával köthető! Szakközépiskola (4 év+1 év) EM ellenjegyzésére már az új Szt-t kell alkalmazni, azaz az 56. § (2) bekezdése értelmében az EM-t a kamarának ellen kell jegyeznie, ha szakközépiskola az egyik szerződő fél. Képzésben érintettek (iskola +Kh. + Kamara) szoros együttműködése = ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG TSZ megszűnéséről értesítés Szt. 49. § (3) sikeres szakmai vizsga és iskolából való kizárás esetén „az iskola haladéktalanul KÖTELES értesíteni a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról a gyakorlati képzést szervező szervezetet és a nyilvántartást vezető szervezetet.” Szt. 53. § (1) A gyakorlati képzést szervező szervezet… értesíti… Szt. 40.§ …gyakorlati képzőhely igazolatlan hiányzásról ISI-t!

5 Gyakorlati képzés A Szt. 26. § (1) A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni. Szt. 28. § (3) A szintvizsga minden tanuló számára kötelező, amelynek eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. Szt. 41. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. Szt. 42. § (2) Tanulószerződés a tanulóval az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal köthető.

6 Tanulók képzési helyszínei:
Iskolai tanműhely Egyéni vállalkozó, Kkv és nagy vállalati képzőhely Vállalati tanműhely (multik) „Gyakorlati képzésre szakosodott kft.-k” „NGM – Czomba Sándor (foglalkoztatáspolitikai államtitkár): 2011-ben 50 ezer megkötött tanulói szerződés volt, és 8000 tanuló került gyakorlati képzésre szakosodott kft.-hez.” től egyéb szervezetek: Költségvetési szervként működő intézmények, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, őstermelő

7 Képzőhelyen 31. § (1) „…gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki
a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, b) …mestervizsgával rendelkezik (2015. szeptember 01-től) c) büntetlen előéletű, és d) nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.” 36. § (1) A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján.

8 Tanulói juttatások ( 63.§ -68 §) TSZ cafetéria
től TSZ esetén tanulói juttatás csökkenése (bukás -50%), megvonása (végzős bukott tanuló esetében)! Kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha (tanulóval átvetetni!), védőruha, tisztálkodási eszköz „a tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások illetik meg”, azt jelenti, hogy ha a munkáltatónál Cafetériát biztosítanak a munkavállalóknak, akkor azt a tanuló részére is biztosítani kell az eltöltött idő arányában!

9 Szünet 26§ (3) Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető. (5) A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető. 38§ (2)…heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybe vett idő helyett – lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.

10 A külföldi nyári gyakorlatra vonatkozóan az alábbi, kétfajta eljárás közül lehet választani:
 Ha a külföldi nyári gyakorlat időtartama néhány hét, akkor a diák a pihenőideje terhére teljesíti. A tanulószerződése ez idő alatt is hatályban marad. A külföldi gyakorlat lejárta után, a tanulószerződése szerinti vállalkozónál teljesíti a kötelező összefüggő szakmai gyakorlatát. Ha a külföldi gyakorlat hosszabb, tehát időben nem fér bele a kiadható pihenőnapokba, akkor a tanulószerződést megszüntetik. Ez idő alatt a tanulót és a képzőhelyet illető jogok és kötelezettségek nem érvényesülnek. Mindkét esetben fontos, hogy az iskola leigazolja az összefüggő gyakorlatról szóló igazolást, ellenkező esetben a diák évismétlésre kötelezhető.

11 Másodszakmára TSZ NEM köthető!
Térítés ellenében a tanuló iskolai tanműhelyben vagy gazdálkodó szervezetnél is letöltheti a szakmai gyakorlatot. Gazdálkodó szervezetnél egy tanulószerződésszerű polgárjogi szerződés keretében, melynek lényege és tartalma hasonló a tanulószerződéshez azzal az eltéréssel, hogy rendelkezik az erre a jogviszonyra vonatkozó egyedi feltételekről is, pl. hogy a tanuló a képzésért mennyit és milyen ütemben fizet. → Mintaszerződést tudunk biztosítani! Az ilyen típusú szerződéseket – a tanulószerződésekkel ellentétben – a kamarának ellenjegyzésre és nyilvántartásba vétel céljából benyújtani nem kell.

12 Szakképesítés-kimenetek
150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet OKJ - ről FSZ képzés kikerült az OKJ-ból Szakképesítés azonosító száma 7 számjegyű Kötelező képzési időt írják elő Szakképesítések számának csökkentése Szakképesítés-kimenetek Régi OKJ (2011) Új OKJ (2012) részszakképesítés 358 147 alap- szakképesítés 311 286 szakképesítés- elágazás 432 - szakképesítés-ráépülés 202 199 ÖSSZESEN: 1303 632

13 Szintvizsga 2011. évi CLXXXVII. szakképzési törvény 28. §. (5) pontja értelmében a szintvizsga követelményét, vagyis a szintvizsgán megoldandó feladatokat a szakiskolának már a felvételkor ismertetnie kell a tanulóval. Amennyiben az új OKJ szerint indul képzés szeptember 1-től, akkor a szintvizsga jelentkezési laphoz csatolni kell a nyilatkozatot is kitöltve! 2012. szeptember 1-én 2012-es OKJ szerint indult szintvizsga köteles szakképesítésekhez a szintvizsga feladatok munkaanyaga a rendelkezésre áll: Szintvizsga felmérés folyamatban!

14 SZKTV (29) – OSZTV (14→5!) Szakképzési Kollégium szabályozása szerint
32/2011. (VIII. 25.) NGM → 22 szakma szakma 1/2010. (II.5.) SZMM rendelet → 15 szakma A régiós hiány-szakképesítések figyelembe vételével kiegészített javaslat Ács, állványozó; gépi forgácsoló; géplakatos; hegesztő; kőműves; szerkezetlakatos; szerszámkészítő; villanyszerelő

15 Vizsgabejelentés folyamata 2012. szeptember 1.-től tovább módosul:
Kizárólag az aktualizált elektronikus felületen kell a szakmai vizsgákat bejelenteni az NMH SzFI felé! (digitális aláírásával hitelesítve) A hagyományos szakképesítések esetében a tételek megrendelését továbbra is papír alapon kell megküldeni. A folyamatok összekapcsolásának köszönhetően a szakmai vizsga bejelentésével egyidejűleg megtörténik a tételek megrendelése is. A vizsgabejelentés és tételrendelés határideje: ; ; Iskolarendszeren kívüli vizsgák esetén a szakmai vizsga első vizsgatevékenységét megelőző 30. nap.

16 MFKB okt. 01-től (Szakképzési tv )83.§
A bizottság létszáma 7 fő: 1 fő NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói, 1 fő NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkavállalói szövetségek, 2 fő a területi gazdasági kamarák , 2 fő a kormányhivatal (egy fő a foglalkoztatási, egy fő a köznevelési feladatellátás tekintetében), 1 fő megyei közgyűlés képviselőiből áll. A bizottság elnökét, társelnökét és tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kéri fel hároméves időtartamra a bizottság munkájában való közreműködésre.

17 Ajánlom figyelmükbe: Megjelent a 240/2012 (VIII. 30) Korm. Rendelet az új, emelt gyakorlati képzési normatíváról! Pl. Közlekedés szakmacsoportban (~335 e Ft) karosszérialakatos szakképesítés Ft! Tanulói Felelősség Biztosítás kötelező! Kérje tanácsadóink segítségét! 2012. szept Pedagógiai képzés a Kh-k gyakorlati szakembereinek! 2012. November Leonardo program keretében pincér-szakács szakoktatók továbbképzése Lipcsében! Szakképzéssel (TSZ) kapcsolatos állásfoglalások olvashatók:

18 Decentralizált Pályázat prioritásai:
Szolnok megye támogatási kerete: e Ft Támogatási keret felosztása : Kh – 60% támogatási keretösszeg → JNSZM KIK 64Kh. pályázott TISZK intézményei, speciális szakiskolák: - 36 % Felsőoktatási intézmények - 4 % Gond : OKJ szám – Élelmiszer-vegyiáru eladó! A Pályázati kiírás 2. a) pontja értelmében az RFKB-k évi határozatai alapján az adott régióban „kiemelten támogatott” vagy „támogatott” kategóriába sorolt szakképesítésekhez kapcsolódó beruházások megvalósításához van lehetőség a pályázati források igénybevételére. Az eltérések a gyakorlatban OKJ azonosító tekintetében jelentkeznek.

19 Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére (TÁMOP A-12/1, TÁMOP B-12/1) Könnyített elbírálású pályázati felhívás „A” komponens az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetését támogatja. (4 Mrd Ft) „B” komponens az új típusú szakképzés 2013/2014. tanévi kötelező bevezetését támogatja. (0,5 Mrd Ft) Minimum osztály létszám (szakközép 28 fő,szakiskola 24 fő) TÁMOP Szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai képzése, továbbképzése című pályázat „A” komponens esetében a projekt megkezdését ig, a „B” komponens esetében a projekt megkezdését napjáig szükséges tervezni.  Támogatás összege: M Ft; 2 M Ft/szakma; 1 M Ft/ osztály Pályázatok benyújtása: tól ig/ A től ig /B

20 Pályázati felhívás Kamarai szakképzési szakértőnévjegyzékébe történő tagság felvételére/meghosszabbítására az alábbi területeken: Szakmai Vizsgabizottság Területi Vizsgabizottsági Tag Névjegyzékbe történő felvételére/meghosszabbítására, Gyakorlati oktatás képzési helyszíneinek ellenőri névjegyzékbe történő felvételére/meghosszabbítására. A pályázati adatlap és minden szükséges információ elérhető honlapunkon:

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Sonyák Béláné Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Telefon:


Letölteni ppt "Szakképzési Fórum A gazdasági kamarák feladata, célja a szakképzésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések