Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakképzési Fórum A gazdasági kamarák feladata, célja a szakképzésben „Képzés, továbbképzés versenyképességi kérdés Fontos: szaktudás, csapatmunka, kommunikáció”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakképzési Fórum A gazdasági kamarák feladata, célja a szakképzésben „Képzés, továbbképzés versenyképességi kérdés Fontos: szaktudás, csapatmunka, kommunikáció”"— Előadás másolata:

1 Szakképzési Fórum A gazdasági kamarák feladata, célja a szakképzésben „Képzés, továbbképzés versenyképességi kérdés Fontos: szaktudás, csapatmunka, kommunikáció” Günther Hohlweg, Siemens oktatási szervezetének vezetője 2012. 09. 25

2 Jogszabályi háttér Szakiskolai és szakközépiskolai képzés utoljára a 2012/2013-as tanévben indulhat, a 2013/2014-es tanévtől kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló tv-ben és az új szakképzési tv-ben meghatározott szak- és szakközépiskolai képzés indítható. Fontos, hogy a 2012/2013-as tanévtől az új formák szerint nem kötelező képzést indítani a szakképző iskolákban, az csupán lehetőség, és csak akkor megengedett jogilag, ha a tanévkezdésig valamennyi szakképzési tartalmi dokumentum (OKJ, szvk, szakképzési kerettanterv) kiadásra került. Ennek megfelelően eddig a következő dokumentumok kerültek kiadásra: Új OKJ: 2012. július 6. : 150/2012 (VII.6.) Korm. rendelet Követelménymodul: 2012. augusztus 9. : 217/2012 (VIII.9.) Korm. Rendelet (NGM 77 alap-szakképesítés) Szakmai és vizsgakövetelmények: 2012. augusztus 27.: 27/2012 (VIII:27. NGM rendelet (NGM 77 alap-szakképesítés) Szakmai tantervi ajánlások, illetve kerettantervek : 2012. augusztus 23. NGM közlemény, közismereti kerettanterv szintén ajánlás Fontos! A követelménymodul, a szakmai és vizsgakövetelmény, illetve a szakmai tantervi ajánlások kiadása most csak a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium szakképesítéseire vonatkozik. Az OKJ további szakképesítésekhez tartozó tanügyi dokumentumok megjelenési határideje: 2012. december 31.

3 Képzési formák 2012.szeptember: 2+2 képzési forma OKJ : 133/2011.(VII. 18.) Korm. rendelet 2011. kamarai szvk : 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet 2011. központi program: 17723-13/2011. közleményben kiadott 2011. szakiskolai közismereti program: www.ofi.hu (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) vagy 3 éves képzési forma OKJ: 133/2011.(VII. 18.) Korm. Rendelet 2011. kamarai szvk : 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet 2011. központi program: 17723-13/2011. közleményben kiadott 2011. szakiskolai közismereti program: www.ofi.hu (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) Vagy 3 éves képzési forma OKJ: 150/2012. (VII.6) Korm. rendelet 2012. szvk : 27/2012. (VII.27.) NGM rendelet 2012. Követelménymodul : 217/2012 (VIII.9.) Korm. rendelet 2012. szakmai tantervi ajánlás : www.nive.hu 2012.szakiskolai közismereti program: szaki.ofi.hu

4 Szakképzés új rendszere Egységesen 3 éves szakképzés Több gyakorlat, max. 33 % közismereti óra 9. évfolyamtól TSZ vállalati tanműhelyben TSZ sikeres szintvizsgával köthető! Szakközépiskola (4 év+1 év) EM ellenjegyzésére már az új Szt-t kell alkalmazni, azaz az 56. § (2) bekezdése értelmében az EM-t a kamarának ellen kell jegyeznie, ha szakközépiskola az egyik szerződő fél. Képzésben érintettek (iskola +Kh. + Kamara) szoros együttműködése = ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG TSZ megszűnéséről értesítés Szt. 49. § (3) sikeres szakmai vizsga és iskolából való kizárás esetén „az iskola haladéktalanul KÖTELES értesíteni a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról a gyakorlati képzést szervező szervezetet és a nyilvántartást vezető szervezetet.” Szt. 53. § (1) A gyakorlati képzést szervező szervezet… értesíti… Szt. 40.§ …gyakorlati képzőhely igazolatlan hiányzásról ISI-t!

5 Gyakorlati képzés A Szt. 26. § (1) A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni. Szt. 28. § (3) A szintvizsga minden tanuló számára kötelező, amelynek eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. Szt. 41. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. Szt. 42. § (2) Tanulószerződés a tanulóval az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal köthető.

6 Tanulók képzési helyszínei: Iskolai tanműhely Egyéni vállalkozó, Kkv és nagy vállalati képzőhely Vállalati tanműhely (multik) „Gyakorlati képzésre szakosodott kft.-k” „NGM – Czomba Sándor (foglalkoztatáspolitikai államtitkár) : 2011-ben 50 ezer megkötött tanulói szerződés volt, és 8000 tanuló került gyakorlati képzésre szakosodott kft.-hez.” 2013. 01.01-től egyéb szervezetek: Költségvetési szervként működő intézmények, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, őstermelő

7 Képzőhelyen 31. § (1) „…gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, b) …mestervizsgával rendelkezik (2015. szeptember 01-től) c) büntetlen előéletű, és d) nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.” 36. § (1) A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján.

8 Tanulói juttatások ( 63.§ -68 §) TSZ cafetéria 2012. 09. 01-től TSZ esetén tanulói juttatás csökkenése (bukás -50%), megvonása (végzős bukott tanuló esetében)! Kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha (tanulóval átvetetni!), védőruha, tisztálkodási eszköz „a tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások illetik meg”, azt jelenti, hogy ha a munkáltatónál Cafetériát biztosítanak a munkavállalóknak, akkor azt a tanuló részére is biztosítani kell az eltöltött idő arányában!

9 Szünet 26§ (3) Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem szervezhető. (5) A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető. 38§ (2)…heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybe vett idő helyett – lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.

10 A külföldi nyári gyakorlatra vonatkozóan az alábbi, kétfajta eljárás közül lehet választani: Ha a külföldi nyári gyakorlat időtartama néhány hét, akkor a diák a pihenőideje terhére teljesíti. A tanulószerződése ez idő alatt is hatályban marad. A külföldi gyakorlat lejárta után, a tanulószerződése szerinti vállalkozónál teljesíti a kötelező összefüggő szakmai gyakorlatát. Ha a külföldi gyakorlat hosszabb, tehát időben nem fér bele a kiadható pihenőnapokba, akkor a tanulószerződést megszüntetik. Ez idő alatt a tanulót és a képzőhelyet illető jogok és kötelezettségek nem érvényesülnek. Mindkét esetben fontos, hogy az iskola leigazolja az összefüggő gyakorlatról szóló igazolást, ellenkező esetben a diák évismétlésre kötelezhető.

11 Másodszakmára TSZ NEM köthető! Térítés ellenében a tanuló iskolai tanműhelyben vagy gazdálkodó szervezetnél is letöltheti a szakmai gyakorlatot. Gazdálkodó szervezetnél egy tanulószerződésszerű polgárjogi szerződés keretében, melynek lényege és tartalma hasonló a tanulószerződéshez azzal az eltéréssel, hogy rendelkezik az erre a jogviszonyra vonatkozó egyedi feltételekről is, pl. hogy a tanuló a képzésért mennyit és milyen ütemben fizet. → Mintaszerződést tudunk biztosítani! Az ilyen típusú szerződéseket – a tanulószerződésekkel ellentétben – a kamarának ellenjegyzésre és nyilvántartásba vétel céljából benyújtani nem kell.

12 150/2012. (VII. 6.) Korm. Rendelet OKJ - ről FSZ képzés kikerült az OKJ-ból Szakképesítés azonosító száma 7 számjegyű Kötelező képzési időt írják elő Szakképesítések számának csökkentése Szakképesítés- kimenetek Régi OKJ (2011)Új OKJ (2012) részszakképesítés358147 alap- szakképesítés311286 szakképesítés- elágazás432- szakképesítés-ráépülés202199 ÖSSZESEN:1303632

13 Szintvizsga 2011. évi CLXXXVII. szakképzési törvény 28. §. (5) pontja értelmében a szintvizsga követelményét, vagyis a szintvizsgán megoldandó feladatokat a szakiskolának már a felvételkor ismertetnie kell a tanulóval. Amennyiben az új OKJ szerint indul képzés 2012. szeptember 1-től, akkor a szintvizsga jelentkezési laphoz csatolni kell a nyilatkozatot is kitöltve! 2012. szeptember 1-én 2012-es OKJ szerint indult szintvizsga köteles szakképesítésekhez a szintvizsga feladatok munkaanyaga a rendelkezésre áll: http://isziir.hu/frontend/index.php?module=page&id=17 Szintvizsga felmérés folyamatban!

14 SZKTV (29) – OSZTV (14 →5! ) Szakképzési Kollégium szabályozása szerint SZKTV 32/2011. (VIII. 25.) NGM → 22 szakma 29 szakma 1/2010. (II.5.) SZMM rendelet → 15 szakma A régiós hiány-szakképesítések figyelembe vételével kiegészített javaslat Ács, állványozó; gépi forgácsoló; géplakatos; hegesztő; kőműves; szerkezetlakatos; szerszámkészítő; villanyszerelő

15 Vizsgabejelentés folyamata 2012. szeptember 1.-től tovább módosul: Kizárólag az aktualizált elektronikus felületen kell a szakmai vizsgákat bejelenteni az NMH SzFI felé! (digitális aláírásával hitelesítve) A hagyományos szakképesítések esetében a tételek megrendelését továbbra is papír alapon kell megküldeni. A folyamatok összekapcsolásának köszönhetően a szakmai vizsga bejelentésével egyidejűleg megtörténik a tételek megrendelése is. A vizsgabejelentés és tételrendelés határideje: 2012. 09. 05.; 2013. 01. 05.; 2013. 03.05. Iskolarendszeren kívüli vizsgák esetén a szakmai vizsga első vizsgatevékenységét megelőző 30. nap.

16 A bizottság létszáma 7 fő: 1 fő NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói, 1 fő NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkavállalói szövetségek, 2 fő a területi gazdasági kamarák, 2 fő a kormányhivatal (egy fő a foglalkoztatási, egy fő a köznevelési feladatellátás tekintetében), 1 fő megyei közgyűlés képviselőiből áll. A bizottság elnökét, társelnökét és tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kéri fel hároméves időtartamra a bizottság munkájában való közreműködésre. MFKB okt. 01-től (Szakképzési tv )83.§

17 Ajánlom figyelmükbe: Megjelent a 240/2012 (VIII. 30) Korm. Rendelet az új, emelt gyakorlati képzési normatíváról! Pl. Közlekedés szakmacsoportban ( ~ 335 e Ft) karosszérialakatos szakképesítés 722.700 Ft! Tanulói Felelősség Biztosítás kötelező! Kérje tanácsadóink segítségét! 2012. szept. 28-30 Pedagógiai képzés a Kh-k gyakorlati szakembereinek! 2012. November 04-10 Leonardo program keretében pincér-szakács szakoktatók továbbképzése Lipcsében! Szakképzéssel (TSZ) kapcsolatos állásfoglalások olvashatók: http://www.mkik.hu/index.php?id=6091

18 Decentralizált Pályázat prioritásai: Szolnok megye támogatási kerete: 197 144 e Ft Támogatási keret felosztása : Kh – 60% támogatási keretösszeg → JNSZM KIK 64Kh. pályázott TISZK intézményei, speciális szakiskolák: - 36 % Felsőoktatási intézmények - 4 % Gond : OKJ szám – Élelmiszer-vegyiáru eladó! A Pályázati kiírás 2. a) pontja értelmében az RFKB-k 2011. évi határozatai alapján az adott régióban „kiemelten támogatott” vagy „támogatott” kategóriába sorolt szakképesítésekhez kapcsolódó beruházások megvalósításához van lehetőség a pályázati források igénybevételére. Az eltérések a gyakorlatban OKJ azonosító tekintetében jelentkeznek.

19 Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére (TÁMOP-2.2.5.A-12/1, TÁMOP-2.2.5.B-12/1) http://www.nfu.hu Könnyített elbírálású pályázati felhívás „A” komponens az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetését támogatja. (4 Mrd Ft) „B” komponens az új típusú szakképzés 2013/2014. tanévi kötelező bevezetését támogatja. (0,5 Mrd Ft) Minimum osztály létszám (szakközép 28 fő,szakiskola 24 fő) TÁMOP-2.2.6 Szakképző intézmények szakmai tanárai és gyakorlati oktatói pedagógiai képzése, továbbképzése című pályázat „A” komponens esetében a projekt megkezdését 2012.09.03-ig, a „B” komponens esetében a projekt megkezdését 2013.02.04. napjáig szükséges tervezni. Támogatás összege: 10-50 M Ft; 2 M Ft/szakma; 1 M Ft/ osztály Pályázatok benyújtása: 2012.09.03-tól 2012.09.28-ig/ A 2012.11.15-től 2012.12.14-ig /B

20 Pályázati felhívás Kamarai szakképzési szakértőnévjegyzékébe történő tagság felvételére/meghosszabbítására az alábbi területeken: Szakmai Vizsgabizottság Területi Vizsgabizottsági Tag Névjegyzékbe történő felvételére/meghosszabbítására, Gyakorlati oktatás képzési helyszíneinek ellenőri névjegyzékbe történő felvételére/meghosszabbítására. A pályázati adatlap és minden szükséges információ elérhető honlapunkon: http://jnszmkik.hu/page/48/vizsgabizottsagi-elnok-tag- delegalasa.html

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Sonyák Béláné Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Telefon:20-518-1376 sonyakk@jnszmkik.hu


Letölteni ppt "Szakképzési Fórum A gazdasági kamarák feladata, célja a szakképzésben „Képzés, továbbképzés versenyképességi kérdés Fontos: szaktudás, csapatmunka, kommunikáció”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések