Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hulladékokkal kapcsolatos környezeti problémák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hulladékokkal kapcsolatos környezeti problémák"— Előadás másolata:

1 Hulladékokkal kapcsolatos környezeti problémák

2 Hulladék A keletkezés helyén feleslegessé váló, ott közvetlenül fel nem használható, különböző minőségű és halmazállapotú anyag, amelyet a tulajdonosuk sem közvetlenül felhasználni, sem értékesíteni nem tud, és amelynek kezeléséről külön kell gondoskodni. (melléktermék)

3 Csoportosítás I. a.) települési (kommunális)
b.) termelési (ipari, szolgáltatások, mezőgazdasági) II. a.) szilárd b.) folyékony c.) iszapszerű d.) pasztaszerű Hazai szabályozás: gáznemű?, települési folyékony?

4 Csoportosítás III. a.) veszélyes b.) nem veszélyes
Veszélyes hulladék: önmaga vagy bomlásterméke, közvetlenül vagy közvetve, azonnal vagy késleltetetten az emberi életre, egészségre, illetve az élővilágra károsító hatást fejt ki. (toxikus, fertőző, tűz- és robbanásveszélyes, mutagén, karcinogén, korrozív, radioaktív)

5 Hulladékok környezeti hatásai
Ok: - rendezetlen elhelyezés - rosszul megválasztott hulladékkezelés Hat: - az összes környezeti elemre - növények, állatok  ember Azonnal / évek - évtizedek

6 Hulladékok környezeti hatásai
Talaj Vizek Levegő Fertőző betegségek Rovarok, rágcsálók

7 Hulladékgazdálkodás (EU)
1.) hulladék keletkezésének / veszélyességének 2.) keletkezett hulladék elkülönített gyűjtése és hasznosítása 3.) a nem hasznosítható hulladék ártalmatlanítása 3R: reduce, recycling, reuse

8 Hulladékgazdálkodás - Adókból - „Szennyező fizet” elv
- Termékdíjrendszer (csomagolóa., akkumulátorok, gumiabroncsok…)

9 Hulladék mennyiségének 
Hulladékgazdálkodás Lépései: Hulladék mennyiségének  1.) települési hulladékok - fogyasztói magatartás - csomagolási hulladékok - szelektív gyűjtés

10 Hulladékgazdálkodás Lépései: Hulladék mennyiségének
2.) termelési hulladékok - hulladékmentes technológia – kisebb víz- és levegőigényű, zárt ciklusú rendszerek

11 Hulladékgazdálkodás Lépései: Hulladék hasznosítása
Visszaforgatás – újrahasznosítás - Megszünteti /  a környezetszennyezést -  a természetes erőforrások használata - Energia megtakarítás

12 Hulladékgazdálkodás Lépései: Hulladék hasznosítása - Minőség!
- Többszörös felhasználás Hulladékhasznosítási eljárások oszt.: hulladék minőségének megváltozása, hulladékhasznosítás helye, hulladék eredete, anyagi tulajdonsági…

13 Hulladékkezelés technológiai rendszere
1.) hulladékgyűjtés 2.) hulladékszállítás 3.) hulladék előkészítése 4.) hulladékhasznosítás 5.) hulladék ártalmatlanítás 6.) hulladéklerakás

14 Hulladékgyűjtés Szelektív gyűjtés  megfelelő kezelhetőség
Átmeneti tárolás a hasznosításig - konténer, öntömörítős konténer - zsákos módszer - veszélyes hulladékok!

15 Hulladékgyűjtés Veszélyes hulladék Speciális gyűjtőeszközök (egymással reakcióba léphetnek: hőfejlődés, gyulladás, robbanás, gázképződés, heves kémiai reakciók) Besorolásuk: A – B csoport Gyűjtőedény anyaga!

16 Szelektív gyűjtés lehetőségei
- településire nincs jogszabályi kötelezés - hazai kísérletek - ellentétes hatás ( nem kellően megtervezett, működtetett rendszer) - fontos az egyszerű, olcsó műszaki megoldás, jó hozzáférhetőség, könnyű tisztíthatóság

17 Szelektív gyűjtés lehetőségei
- termelő üzemek, intézmények települési szilárd hulladékai - nélkülözhetetlen a hulladék-utóválogató működtetése - méret szerinti válogatás - mágneses vaselválasztás - kézi válogatás

18 Hulladékok előkezelése
Fizikai eljárások: - aprítás - rostálás - tömörítés - darabolás - mosás és tisztítás

19 Hulladékok előkezelése
Fázisszétválasztási műveletek: - ülepítés - desztilláció - flotáció - fordított ozmózis - emulzióbontás - flokkulálás

20 Hulladékok előkezelése
Beágyazás: - cement alapú eljárások - mész- pernye alapú eljárások - műgyanták - kapszulázás - gipszkezelési eljárások - üvegbe ágyazás (radioaktív hulladék)

21 Hulladékkezelés Termikus eljárás: égetés, pirolízis ÉGETÉS
Előny: - V és m  - keletkezett hő hasznosítható - kórokozók elpusztulnak Hátrány: - másodlagos környezetszennyezés - magas költség

22 Hulladékkezelés Égetés
Égetés  gáz, vízgőz  füstgáz Éghetetlen szervetlen anyag  salak, pernye Tökéletes égés: - hőmérséklet (min. 850°C) - áramlási viszonyok - tartózkodási idő (szilárd, folyékony) - nagy mennyiségű levegő (légfelesleg: 1,5 – 2,5 X)

23 Hulladékkezelés Égetés
Tüzeléstechnikai szempontból fontosak: * kalorikus tulajdonságok - fűtőérték - éghetőanyag tartalom - víztartalom - hamutartalom * fizikai, kémiai paraméterek

24 Hulladékkezelés Égetés
- A tüzelőanyag hőtartalmának %-át hasznosítják (füstgázok  hőveszteség) - Füstgázok hűtése ( °C): - levegőbefúvás - vízpermetezés - hőcserélők

25 Hulladékkezelés Égetős
Szilárd égési maradékok: - salak: Olvadási tartomány: °C Tartalmaz: szilikátot, S-t, F-t és CI-t Salakolvasztás  átolvadt a.  nem veszélyes - pernye: Salak 5-10%-a, káros a.-k zömét ez tartalmazza veszélyes hull.

26 Hulladékkezelés Égetés
Füstgázok  jelentős környezeti probléma Fontosabb szennyezők: Por, SO2, HCI, HF, NOX, CO, nehézfémek, szerves szénvegyületek A füstgáz tisztítható.

27 Hulladékkezelés Pirolízis
Szervesa. tartalmú hull.-k, O2- szegény / mentes környezet, kémiai bomlás Keletkezett a.: - pirolízisgáz - folyékony termék - szilárd végtermék Hátrány: nehezen bomló, nem tökéletes égéstermék

28 Hulladék ártalmatlanítás
Biológiai módszerek - komposztálás - biogáz előállítás - fémek biológiai kinyerése - enzimes fermentáció

29 Hulladék ártalmatlanítás
Biológiai módszerek 1.) Komposztálás: - régóta ismert - mikroorganizmusok, O2  ásványi és stabil szerves a.-k - hőfejlődés (50-70 °C)  patogén mikroorganizmusok† - végtermék: földszerű, 40-50% nedv.tartalmú, humuszképző a.-t, növényi tápa.-k (N, P, K)  mezőg.

30 Hulladék ártalmatlanítás Biológiai módszerek
2.) Biogáz képződése hulladékból : - anaerob - T:30-38°C (mezofil) - termofil bacik is (előny – hátrány) - hull. szervesa.-a: növényi (cellulóz, cukrok) állati (fehérjék, peptidek, zsírok, olajok)

31 Hulladékok elhelyezése
Rendezett lerakás: kv.-i, környezeteü.-i feltételrsz. betartásával - talajon / talajban Rendezett biztonságos lerakás: - veszélyes hull. - szigorúbb feltételrsz. - talajon / talajban / mélyrétegekben


Letölteni ppt "Hulladékokkal kapcsolatos környezeti problémák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések