Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Koinónia a gyakorlatban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Koinónia a gyakorlatban"— Előadás másolata:

1 Koinónia a gyakorlatban

2 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. ApCsel. 2:42

3 Gamáliel tanácsa és nem hagytak fel a naponkéni tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templonban és házanként. ApCsel 5:42

4 Kis közösségek Az első 100-150 év III-IV sz. temlomok bazilikák
Kötelező hit = közösségek megszünését eredményeszte Szent István idjében is. JELEN: Nincs őszinte megtérés, nincs koinónia

5 ismétlés: 1Kor 1:9 Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre . 1Kor 3:11 Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.

6 Az egyháztörténelem koinóniái
Donatisták, Montanisták, Pauliciánusok, Bogumilok Petrobruziánusok, Waldensek különböző szerzetes rendeknek az alakulása Pietisták, Puritánok, Betánia mozgalom stb.

7 Koinónia a gyakorlatban
Mt 18:15 "Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát. Mt 18:16 Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Mt 18:17 Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt.

8 Koinónia a gyakorlatban
Jn 13:34 Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Jn 13:35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." Róm 12:10 a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,

9 Koinónia a gyakorlatban
Róm 14:19 Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Róm 15:7 Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Róm 15:14 Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani.

10 Koinónia a gyakorlatban
1Kor 12:25 hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Ef 4:32 Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Kol 3:13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.

11 Koinónia a gyakorlatban
Zsid 10:24 Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Jak 5:16 Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

12 Koinónia a gyakorlatban
Gal 6:2 Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 1Thessz 4:18 Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. 1Thessz 5:11 Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

13 Koinónia a gyakorlatban
Róm 16:16 Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. 1Kor 16:20 Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. 1Pét 5:14 Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik a Krisztusban vagytok.

14 Koinónia a gyakorlatban
Folytatjuk!


Letölteni ppt "Koinónia a gyakorlatban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések