Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Értékes gondolatok értékes könyvekből… Hit és tudomány : a reménység végtelen útjain / Bolberitz Pál, Freund Tamás. - [Budapest] : Éghajlat, 2010. Manréza.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Értékes gondolatok értékes könyvekből… Hit és tudomány : a reménység végtelen útjain / Bolberitz Pál, Freund Tamás. - [Budapest] : Éghajlat, 2010. Manréza."— Előadás másolata:

1 Értékes gondolatok értékes könyvekből… Hit és tudomány : a reménység végtelen útjain / Bolberitz Pál, Freund Tamás. - [Budapest] : Éghajlat, 2010. Manréza füzetek 9. Bolberitz Pál – Freund Tamás: Hit és tudomány A reménység végtelen útjain

2 A hitről és reményről… FT: Ha természettudo- mányos alapon gondolkodik az ember, a hit soha nem válhat bizonyítékká. Hihetek bármiben, hipotéziseim lehetnek arról, hogy mi hogy működik az agyban, hogyan van megszerkesztve az idegsejtek hálózata; mindez csupán hit marad egészen addig, amíg konkrét természettudományos bizonyítékot nem tudok felmutatni. A tudósnak csak reménye, hogy hitét be tudja bizonyítani. BP: Persze! Ennek az oka az idő, melyhez kapcsolódik hit és remény. Az örök életben hitetlenek vannak! A mennyország tele van hitetlen emberrel, akik üdvözültek, eljutottak az Isten boldogító színe látására. Célba érkeztek. Nekik most már nem kell hinniük. A hit csak a földi dimenzióhoz kötődik. A remény kizárólag a földi ember tulajdonsága?

3 Isten és ember… BP: „Isten akarata, hogy mindenki üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson.” „Aki megteremtett téged a te megkérdezésed nélkül – ahogy Szent Ágoston mondja – az nem fog üdvözíteni a te akaratod és közreműködésed nélkül”. Mert én mint ember nem kísérleti patkány vagyok vagy fehér egér. Nekem is le kell valamit tennem az asztalra. A jó Isten tudja, hogy nekem milyen úton kell haladni, hiszen ő szabja meg nagyjából az utat. (…) Az alap adott. Ehhez az alaphoz tartozik például, hogy milyen a genetikai kódoltságom, hova születtem, kik és mik a szüleim, miképpen szocializálódtam. Azon belül van a szabad akaratom, de van felelősségem is, hogy mit teszek.

4 BP: Az ethos görög eredetű szó, megfelel a mos latin szónak. Az ethosból származik az etika, a mosból a morál. Szófejtő elemzés szerint ez azt jelenti, ’szokás’. Mondhatom: az erkölcsből valóban ennyi maradt meg a mai Magyarországon, legalábbis a lakosság többségében. A szokás. Úgy viselkedünk, ahogyan szokás, nem úgy, ahogyan illik. Aki az erkölcsöt pusztán szokásrendnek tekinti, az nem egy belülről irányított törvény szerint él, annak a cselekedeteit kívülről irányítják. Közösség, erkölcs… Hegel óta él az az elmélet, hogy az ideális államban az ideális állampolgár úgy él, hogy számára a jogi törvény egyben erkölcsi törvény is.

5 Alázat és önbecsülés… Miért nem szeretnek az emberek másokhoz alkalmazkodni? BP: Valószínűleg azért, mert féltik az énjüket. A nem alkalmazkodó ember önző ember. Nem akar adni. Mert az alkalmazkodás mindig adás. Ott van benne a bizonytalanság: vagy visszapasszolják nekem a labdát, vagy nem. Máskülönben nem működik az élet. Ha a focista passzolná a labdát, neki is visszarúgnák. De ő nem tud hinni. Igaza van valamelyest: a hit kezdete mindig sötétbe való ugrás. Igen ám, csakhogy furcsa dolog ez: ha adok, akkor kapok is. De a nagy számok törvénye alapján előbb- utóbb visszaadják a labdát.

6 Bűntudat és vezeklés… BP: Ha egy jogállamban, polgári demokráciában egy helytelen cselekmény eljut arra a szintre, hogy a bíróság foglalkozik vele, mindenki tudomásul veszi, hogy az bűn, amelynek következménye a bűnhődés. De ha nem jut el a bíróságig, hanem „csupán” etikai kategóriába tartozik, abban a pillanatban megszűnik bűnnek lenni. És ha nincs bűn, elmarad a büntetés, és nem kell bűnhődni. Nem akarok senkit vádolni, de véleményem szerint a közgondolkodás alakítói is felelősek azért, hogy eltűnik a társadalomból a bűntudat. Mindent felfújnak, eltúloznak, többet írnak rossz bírósági ítéletekről, mint jogos büntetésekről. A politika pedig egyenesen tagadja a személyes felelősséget. A személyes felelősség alól való menekülés, a bűnök áthárítása jól megfigyelhetően már a gyermekkorban kezdődik.

7 Hit és tudás… BP: A hit és a tudás összefügg egymással. Az összefüggés alapja az, hogy mindkettő ad tudást, mindkettő az időbeli megismerés kategóriájába tartozik, diszkurzív, időben halad előre. A hit nem szégyellni való dolog, de mindig kell nézni, mi a hit tartalma és tárgya. Az igazság a hit és tudás összefüggésében van. Az igazság nem más, mint „adaequatui rei cum intellectu”, tehát az értelem megegyezése a dologgal. A kettő – a dolog és az értelem – metafizikailag azonos módon van strukturálva. Miben különbözik egymástól a szellem és az anyag? – A szellem egység szerinti létezési mód, az anyag pedig összetettség szerinti létezési mód szerint létezik. A szellemi megtapasztalás azt jelenti, hogy élményszerűen fölismerem, hogy létezem, létezik a megismerési módom, és létezik a tárgy is. Ennek az átfogója a létbe ágyazottság. De nem az anyagi létbe való ágyazottság! Mert az anyagi lét is csak egy módja a létezésnek, hiszen van a szellemi létezési mód is. Az ideológia ezen a ponton torzította el a tudományos szemléletet, tudniillik csak az anyagi létezést ismerte el.

8 Bolberitz Pál – Freund Tamás: Hit és tudomány A reménység végtelen útjain Ha felkeltette érdeklődésedet a könyv, vagy olvasnál bármi mást a szerzőktől, látogass el könyvtárunkba! Várunk szeretettel! Tudomány és hit mindig is összeférhetetlenek voltak az emberiség számára. Az elmúlt század tudományos és teológiai fejlődése indította meg azt a folyamatot, amely bár még messze nem ért véget ma sem, de nagy lépést tett az egység felé. Ez a könyv még egy láncszem a két tudományterület között.


Letölteni ppt "Értékes gondolatok értékes könyvekből… Hit és tudomány : a reménység végtelen útjain / Bolberitz Pál, Freund Tamás. - [Budapest] : Éghajlat, 2010. Manréza."

Hasonló előadás


Google Hirdetések