Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig Magyar Könyvtárosok Egyesülete 41. Vándorgyűlése Debrecen, 2009. július 9-11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig Magyar Könyvtárosok Egyesülete 41. Vándorgyűlése Debrecen, 2009. július 9-11."— Előadás másolata:

1 Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig Magyar Könyvtárosok Egyesülete 41. Vándorgyűlése Debrecen, 2009. július 9-11.

2 A jelen és a jövő kihívásai Európa számára – mit tehetnek a könyvtárosok? Dr. Nagy Mihály szakértő Európai Bizottság, Oktatási és Kulturális Főigazgatóság

3 1. Kontextus Európának különféle kihívásokkal kell szembenéznie Hármas kihívás: gazdasági társadalmi környezeti „Kettős átmenet” Ami mindenkit érint: aktuális kihívások

4 Konkrét kihívások Globális pénzügyi kilátások: kevesebb adóbevétel Demográfia: idősödő népesség alacsony születési ráta migránsok integrációja Magasabb igény a közfinanszírozásra: egészségügy társadalmi szolgáltatások szegénység csökkentése jobb oktatás és képzés Általános európai elvárások: Plusz költségek nélkül Tiszteletben tartani az egyéni igényeket az esélyegyenlőséget Törekedni a jobb minőségre

5 Gazdasági kilátások Verseny: komparatív és kompetitív előnyök Munkaerőpiaci kilátások: 2020-ra a munkahelyeknek kb. ¾ -e a szolgáltatásokban lesz: IKT tanácsadás egészségügy szociális szolgáltatások idegenforgalom Európának kompetitív előnyökre kell szert tennie

6 2. A megoldás: jobb oktatás és képzés, innováció Élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) „Bármely, az élet során végzett személyes, társadalmi és/vagy szakmai indíttatású tanulási tevékenység, amelynek eredménye a tudás, a know-how, a készségek, a kompetenciák és/vagy minősítések javulása.” Terminology of European education and training policy. Cedefop, Luxembourg, 2008, 123-124

7 A megoldás: jobb oktatás és képzés, innováció „Lifewide learning” „Formális, nem-formális vagy informális tanulás amely az élet során végzett tevékenységek teljes (személyes, társadalmi vagy szakmai) spektrumában bármely időszakban történik.” Terminology of European education and training policy. Cedefop, Luxembourg, 2008, 123-124

8 Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:HU:PDF Kulcskompetenciák

9 1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció; 2. Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció; 3. Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén; 4. Digitális kompetencia; 5. A tanulás elsajátítása; „learning to learn” (autonóm tanulás) 6. Szociális és állampolgári kompetenciák; 7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, valamint 8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség.

10 3. A Kreativitás és Innováció Európai Éve Az Év célja: Változás elérése a közfigyelem felkeltése és viták révén Tényekkel alátámasztani az európai politika formálását

11 Definíciók Kreativitás A képzelet működtetése oly módon hogy az eredmény eredeti és értékes legyen. UK National Advisory Committee on Creative and Cultural Education, 1999

12 Definíciók Kreativitás A képzelet működtetése oly módon hogy az eredmény eredeti és értékes legyen. UK National Advisory Committee on Creative and Cultural Education, 1999 Innov áció Új vagy lényegesen javított termék (áru vagy szolgáltatás), eljárás, marketing módszer szervezeti forma, üzleti gyakorlat, munkaszervezés vagy külkapcsolatok. Oslo Manual, OECD 2006

13 Az Év általános céljai a nagyközönség figyelmének felkeltése informálni a jó gyakorlatokról nyilvános szakmai viták, kutatás és változás ösztönzése

14 Kik az Év intézkedéseinek célcsoportjai?

15 Minden korosztály, a korai gyermekkortól fogva Szakmai szervezetek, üzleti világ szereplői, kormányzati önkormányzati szereplők

16 Az Év specifikus céljai – kapcsolat a kulcskompetenciákkal

17 Kulturális tudatosság és kifejezőkészség Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia Szociális és állampolgári kompetenciák A tanulás elsajátítása Az anyanyelven folytatott kommunikáció; Digitális kompetencia Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén; Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció A tanulás elsajátítása Kezdeményező- készség és vállalkozói kompetencia Esztétikai érzékenység, érzelmi fejlődés, kreatív gondolkodásmód, intuíció ösztönzése Nyitottság a változásokkal szemben Kreativitás és foglalkoztathatóság Olyan környezet megteremtése amely kedvez az innovációnak és alkalmazkodó- képességnek Önkifejezés kreatív formáihoz való hozzáférés kiterjesztése Matematikai, tudományos és technológiai képességek fejlesztése Vállalkozói gondolkodás támogatása, üzleti világgal való együttműködés Design, innováció menedzsment Szervezeti kreativitás és innovációs készség fejlesztése Nyitottság a kulturális sokszínűség iránt Önképzés, informális ifjúsági tevékenység Szervezeti kreativitás és innovációs készség fejlesztése

18 Az Európai Parlament és a Tanács 1350/2008/EK Határozata (2008. december 16.) a kreativitás és innováció európai évéről (2009) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0115:0117:HU:PDF Az Év céljainak megvalósítása

19 Események Projektek/ jó gyakorlatok http://create2009.europa.eu e-mail: create2009@ec.europa.eu Az Év céljainak megvalósítása

20

21 Nagykövetek Rubik Ernő Losonczi Áron

22 „Kiáltvány” Ferran Adrià Acosta Esko Aho Karlheinz Brandenburg Jean-Philippe Courtois Anne Teresa De Keersmaeker Edward De Bono Ján Ďurovčík

23 Richard Florida Antonín Holý Dominique Langevin Rem Koolhaas Jack Martin Händler Damini Kumar Rita Levi-Montalcini

24 Bengt-Åke Lundvall Radu Mihăleanu Javier Mariscal Sir Ken Robinson Leonel Moura Jordi Savall i Bernadet Blanka Říhová

25 Erik Spiekermann Philippe Starck Harriet Wallberg-Henrkisson Christine Van Broeckhoven

26 Az Év céljainak megvalósítása Magyarországon Nemzeti Koordinátor Kardos Anita, Osztályvezető, Tempus Közalapítvány Lónyay utca 31 1093 Budapest Tel.: 00 36 1 237 1300 anita.kardos@tpf.hu http://www.kreativitas2009.tka.hu Eseménynaptár Projektek http://create2009.europa.eu/about_the_year/participating_countries/magyarorszag_hungary.html

27 Kitérő: Navarrai Nemzetközi Nyilatkozat a Talentumokról First World Forum on Talent http://www.agoratalentia.es/en/declaracion-navarra/declaracion-navarra.asp

28

29 ”Talentum-alapú társadalom” 4 feladat: Oktatás: 1. létrehozni és fejleszteni a talentumot Országok, régiók, városok: 2. vonzani a legkiemelkedőbb tehetségeket az egész világból 3. megtartani a tehetségeket Egész társadalom: 4. értékteremtő módon aktivizálni a talentumokat

30 A tudás átültetése a gyakorlatba: kibővített innovációs stratégia az EU számára - Az Európai Parlament 2007. május 24-i állásfoglalása „Az ismeretek átültetése a gyakorlatba: széles körű innovációs stratégia az Európai Unió számára” című közleményről (2006/2274(INI)) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:102E:0455:0464:HU:PDF 4. Hogyan tovább?

31 Az Európai Parlament… 24. felhívja a helyi és a regionális szinten érintett feleket, hogy állapítsanak meg kedvezményes feltételeket annak érdekében, hogy az operatív programokban az innováció elősegítése kulcsszerepet kapjon, és hogy a strukturális alapok finanszírozásának jelentős részét a tudással, az innovációval és a továbbképzéssel kapcsolatos beruházásokra fordítsák, amelyek egyéb hasznok mellett munkahelyeket hoznak létre, előmozdítják a foglalkoztathatóságot, és ellensúlyozzák az „agyelszívást”, valamint a népességcsökkenést; egyben felhívja a tagállamokat, hogy támogassák ezt az egyéni tehetségek fejlesztését szolgáló felsőoktatási intézményekbe való állami beruházásokkal…

32 A Tanács következtetései (2009. május 12.) az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről („Oktatás és képzés 2020”) (Official Journal 2009/C 119/02) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:HU:PDF A folytatás 4. stratégiai célkitűzés: Az innováció és a kreativitás – a vállalkozói készségeket is beleértve – fejlesztése az oktatás és a képzés minden szintjén

33 A kreativitás és az innováció döntő tényező a vállalkozás- fejlesztés szempontjából és kulcsfontosságú ahhoz, hogy Európa nemzetközi szinten versenyképes legyen. Az első kihívás annak előmozdítása, hogy valamennyi polgár meg tudjon szerezni olyan transzverzális kulcskompetenciákat, mint a digitális kompetencia, a tanulás tanulása, a kezdeményezőkészség, a vállalkozói készségek és a kulturális tudatosság. A folytatás: két kihívás

34 A második kihívás az oktatás–kutatás–innováció tudásháromszög teljes mértékű megvalósítása.

35 A folytatás: prioritások 2009-2011-ben Elő kell mozdítani a civil társadalom képviselőit és egyéb érdekelt feleket is bevonó szélesebb tanulóközösségek kialakítását a kreativitást elősegítő légkör megteremtése, valamint a munka világa, a társadalom és az egyéni jólét által támasztott igények jobb összehangolása érdekében. Innováció-barát intézmények: a kreativitás és innováció elősegítése speciális tanítási és tanulási módszerek kifejlesztése révén (beleértve az új IKT eszközök használatát és a tanárképzést) Partnerség: kapcsolatok fejlesztése az oktatási és képzési feladatellátók, az üzleti szféra, a kutatási intézetek, kulturális szereplők és a kreatív iparok között.

36 5. Hogyan lehet a gyakorlatba átültetni az EU intézkedéseit? Nyílt Koordinációs Módszer: a résztvevő államok maguk határozzák meg prioritásaikat és döntik el, hogy milyen módon vesznek részt a megvalósításban Nemzeti Koordinátorok kijelölése

37 6. Innováció a gyakorlatban Stratégiák (kreatív és innovatív megoldások tervezése) Eljárások/folyamatok (az új megoldások végrehajtásának módja) Eredmények (milyen hatást váltanak ki a jó gyakorlatok?)

38 A kreativitás és innováció tanulással összefüggő területei

39 Makro- és alszektorok (1) Üzlet / vállalkozás Vállalkozásalapítás / támogatás / fejlesztés CSR és etika Munka és életmód összeegyeztetése Társadalmi vállalkozások Szerkezetváltás / alkalmazkodó-készség javítása Humán-erőforrás menedzsment Új piacok felkutatása Hatékonyság javítása

40 Makro- és alszektorok (2) Művészetek / kreatív ipar Vizuális művészet Előadó művészet Örökség Média Zene Könyv és nyomdaipar Design Hirdetés Építészet

41 Makro- és alszektorok (3) Társadalom Regionális fejlesztés Város-rehabilitáció Ifjúság Sport Társadalmi kohézió / esélyegyenlőség / diszkrimináció elleni küzdelem Nők és férfiak egyenjogúsága Fogyasztóvédelem Állampolgári felelősségtudat fejlesztése Életminőség javítása

42 Makro- és alszektorok (4) Közigazgatás Köztudat-formálási kampányok Közlekedésbiztonság, infrastruktúra és technológia Igazságügy közigazgatása Környezetvédelem közigazgatása Foglalkoztatásügy közigazgatása „Jó kormányzás” (good governance) Készségfejlesztés

43 Makro- és alszektorok (5) Technológia, tudomány IKT Technológiai vagy tudományos vállalkozás létrehozása Készségfejlesztés (technológia, tudomány, IKT) Nők szerepének előmozdítása a technológiafejlesztésben Öko-innováció Társadalmi E-befogadás (e-inclusive society) IKT és technológia az egészség szolgálatában

44 Makro- és alszektorok (6) Oktatás, képzés, élethosszig tartó tanulás Egészséges életmód oktatása Környezeti oktatás Szakképzés Élethosszig tartó tanulás Az oktatás minőségének javítása / kulcskompetenciák Képzés fejlesztése Oktatás és képzés a foglalkoztathatóság érdekében Társadalmi befogadás Iskolai erőszak megelőzése

45 Reformáció és tehetség

46 7. Összefoglalás A könyvtári szervezetek innovációs képességének javítása Részvétel egyes kulcskompetenciák elsajátítása feltételeinek biztosításában Rendszerezett, megbízható információk szolgáltatása az innovációban részt vevő szervezetek számára

47 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig Magyar Könyvtárosok Egyesülete 41. Vándorgyűlése Debrecen, 2009. július 9-11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések