Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektronikus források (E-resources) adminisztrációja 2013. november 12. Szabó- Kulcsár Kornélia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektronikus források (E-resources) adminisztrációja 2013. november 12. Szabó- Kulcsár Kornélia."— Előadás másolata:

1 Elektronikus források (E-resources) adminisztrációja 2013. november 12. Szabó- Kulcsár Kornélia

2 Elektronikus források / E-Resources Elektronikus folyóiratok, könyvek, folyóiratcsomagok és adatbázisok tartoznak ide. 1. Könyvtári oldal: - adminisztrációs feladatok megváltozása 2. Felhasználói oldal: - az információ egyszer ű en, lehet ő leg egy felületr ő l legyen elérhet ő

3 Adminisztráció: - Az adminisztrációs feladatok összetettebbek, mint a nyomtatott dokumentumok kezelése során. (Munkánkat az el ő fizet ő ügynökségek segítik.) - Közbeszerzés (2009 óta törvényi el ő írás, hogy a 8 millió forintnál nagyobb érték ű beszerzések kizárólag közbeszerzési eljárással történhetnek). A nyomtatott folyóiratokat és a kapcsolódó szolgáltatásokat közbeszerzés keretében fizetjük el ő.

4  Elektronikus folyóirat el ő fizetése során a következ ő kérdések merülnek fel árkalkuláció és rendelés el ő tt: - El ő z ő évi statisztikák kiértékelése (nyomtatott, elektronikus) - Nyomtatott formában elérhet ő -e még - Egy felhasználós, több felhasználós elérés megrendelése - Mennyi a teljes munkaid ő ben dolgozó személyzet és a hallgatók száma (FTE = Full – Time - Equivalent) - Konzorciumi csomagban nincs-e rá el ő fizetés (EISZ 2001 óta) - Magyarországon a nyomtatott el ő fizetés után 5%-os Áfa-t fizetünk, míg az elektronikus tartalmak után 27% Áfa-t  Elektronikus folyóirat el ő fizetése utáni tennivalók: - Licensz szerz ő dés megkötése a kiadóval - IP címek, IP tartomány megküldése a kiadónak vagy el ő fizet ő ügynökségnek - Regisztrálás a kiadói oldalon - Hozzáférés ellen ő rzése - Következ ő évi rendelés eldöntéséhez statisztikák lekérése

5  Adatbázis el ő fizetése során a következ ő kérdések merülnek fel árkalkuláció és rendelés el ő tt: - Az adott szakterületen milyen adatbázisok érhet ő ek el (kipróbálások) - Technikai követelmények (pl. hardware, software igény; hitelesítés) - Konzorciumban nincs-e el ő fizetés az adott adatbázisra - Saját vagy konzorciumi el ő fizetés ára kedvez ő bb, el ő fizet ő i modellek feltérképezése - Egy-, vagy több felhasználós elérés - Egy helyszínes, több helyszínes (telephelyek száma)  Adatbázis el ő fizetése utáni tennivalók: - Licensz szerz ő dés megkötése a kiadóval (mindkét fél részér ő l fontos a leírtak betartása: pl. könyvtárközi kérések teljesítése, tartalom tárolása, használati statisztika biztosítása, elérés id ő tartama stb.) - IP címek, IP tartomány megküldése a kiadónak vagy el ő fizet ő ügynökségnek - Regisztrálás a kiadói admin oldalon (testre szabás) - Hozzáférés ellen ő rzése - Felhasználók értesítése az elérésr ő l (hírlevél, közösségi oldalak) - El ő adások szervezése (szolgáltatók, oktatás) - Statisztikák kiértékelése - Lemondási lehet ő ség

6 ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK Folyóiratrendelés Adatbázisok megújítása Érkeztetés Reklamálás Használati statisztikák készítése, értékelése Licensz szerz ő dések megkötése Elektronikus hozzáférések hitelesítése, engedélyeztetése IP tartományok elküldése az ügynökségnek, kiadóknak Konzorciumok intézése

7 Adminisztrátori felületek : EBSCONET : Web-alapú folyóirat kezel ő rendszer. A könyvtárak ezen keresztül tudják egy helyen kezelni a nyomtatott és elektronikus folyóirat el ő fizetéseiket, megrendeléseiket, reklamálásokat. Elektronikus folyóiratok esetében a hozzáférések kezelése is ezen a felületen keresztül adminisztrálható, továbbá megtekintet ő k az e-folyóiratok kiadóinak licensz adatai. AtoZ : Elektronikus folyóiratlista kezelésére  LinkSource : Linkfeloldó szolgáltatás ERM : Elektronikus források online adminisztrácója

8 MEGRENDELÉSEK KEZELÉSE (EBSCONET)

9 ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATLISTA ( AtoZ )  Olvasói felület (E-Resources): Web-alapú szolgáltatás, mely a könyvtár látogatói számára egyetlen, átfogó listát nyújt azokról a címekr ő l, melyekhez hozzáféréssel rendelkezik a könyvtár. Egyetlen platform az összes folyóirathoz, amely megmutatja az összes felhasznált forrást. A következ ő adatokat követi nyomon minden folyóirat esetében: - Folyóirat címe, ISSN, kiadó - Témakör szerinti besorolás - Szolgáltató (adatbázisok / oldalak, ahol a folyóirat elérhet ő ) - Hozzáférhet ő tartalom (folyóirat / szolgáltató) - URL, mely a folyóirat tartalmához nyújt hozzáférést (folyóirat/szolgáltató)

10 AtoZ alapbeállítás

11 AtoZ admin beállítás

12 Elektronikus források katalógusa

13

14

15 LinkSource A LinkSource nem egy keres ő felület. Szerepe környezetfügg ő linkek kiépítése a teljes szöveghez vagy más bármely adatelemre hivatkozó szolgáltatáshoz. Szolgáltatótól és felülett ő l függetlenül teszi lehet ő vé az online információk összekapcsolását bibliográfiai és teljes szöveg ű adatbázisokból, könyvtári katalógusokból, kiadók weboldaláról, elektronikus folyóirat portálokról, metakeres ő kb ő l, könyvtárközi kölcsönzést lebonyolító szolgáltatóktól és más elektronikus folyóiratforrások listájából linkeléssel a cikkek szintjén. Ellen ő rzi a teljes szöveghez vezet ő linkek hozzáférési jogát. Ha nem jogosult a felhasználó a teljes szöveg megtekintésére, tovább irányítja a könyvtári katalógushoz, könyvtárközi szolgáltatás eléréséhez.

16 Linkfeloldó működési elve

17 Linkfeloldó adminisztrátori felülete

18

19

20

21

22 ERM Rendszer  A Minerva-EBSCO-nál rendelt online folyóiratok és adatbázisok megrendelési adatai automatikusan betöltésre kerülnek  Más adatbázis el ő fizetések megrendelési adatainak dokumentálása (pl. beszerzés módja, annak költségei, számla adatai, el ő fizetés feltétele, hozzáférési id ő szak)  A kiadói licensz feltételek adminisztrálása, ellen ő rzése (pl. könyvtárközi kölcsönzés megengedett-e)  A hozzáférési kódok (adminisztrátori felhasználói név, jelszó) tárolása

23

24

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Elektronikus források (E-resources) adminisztrációja 2013. november 12. Szabó- Kulcsár Kornélia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések