Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Befektetés Ösztönzési Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Befektetés Ösztönzési Főosztály"— Előadás másolata:

1 Befektetés Ösztönzési Főosztály
Munkáltatói Workshop 2014 Befektetés Ösztönzési Főosztály

2 NFA-2014-KKV Munkahelyteremtő beruházások támogatása Fő prioritások
Az egy új munkahely létesítéséhez felhasználható alaptámogatás összege 1,5 millió Azok a vállalkozások igényelhetnek kiemelt összegű kiegészítő támogatást (500 ezer Ft/új munkahely), amelyek álláskeresők felvételét és tartós idejű foglalkoztatását vállalják. A hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken megvalósuló beruházásokhoz, a foglalkoztatottak számának bővítéséhez új munkahelyenként ezer Ft , a szabad vállalkozási zónákban 400 ezer Ft kiegészítő támogatást nyújtunk (az LHH-s 300 ezer Ft támogatáson kívül), tehát a zónákban 700 ezer Ft a kiegészítő támogatás összege. A roma álláskeresők foglalkoztatásához adható kiegészítő támogatás összege 300 ezer Ft.

3 Keret: 10 milliárd Ft (Nemzeti Foglalkoztatási Alapból)
A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A pályázók köre: Magyarországon telephellyel vagy székhellyel rendelkező KKV-k. A várható pályázatok száma: A vissza nem térítendő támogatás mértéke: 1,5–3 millió Ft/új munkahely, projektenként maximum 120–240 millió Ft, legalább leghátrányosabb helyzetű településeken, szabad vállalkozási zónákban új munkahely létesítése esetén ez kiegészül további 100 millió Ft-tal. A támogatás intenzitása régiónként eltérő, %-os mértékű. Az intenzitás mértéke mikro- és kisvállalkozások beruházásai esetében 20, középvállalkozásoknál 10 százalékponttal növekszik. A pályázatok támogatásáról április 4-ig születik döntés.

4 Pályázni bármely településről lehet, ha a pályázó:
a beruházást legkésőbb november 30-ig befejezi, legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal, a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban, a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja, a költségek 25 %-át saját forrásból biztosítja, megfelelő anyagi biztosítékot bocsát rendelkezésre.

5 Nem nyújtható regionális beruházási támogatás:
mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához, forgalomba hozatalához, nagyberuházáshoz, acélipari tevékenységhez, hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez, szénbányászathoz, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.

6 Elszámolható költségek:
- új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, találmány, szabadalom, licenc, know-how beszerzése; - új épület, épületrész építése során felmerülő költségek. Nem számolható el: - a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, - ingatlan, földterület vásárlása, - gépjárművek bekerülési értéke, - szállítási ágazatban a szállító berendezések bekerülési értéke; - bérleti díj, lízing költség.

7 Anyagi fedezetre vonatkozó feltétel 15 millió Ft támogatási összegig:
- nem kell fedezetet nyújtani a vállalkozásoknak, ha: - már 2 naptári éve működnek, - és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredményük pozitív volt, - továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesznek. Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik. - Lehetővé tesszük kombinált fedezetbiztosítás alkalmazását, amely kételemű: - az odaítélt támogatás legalább 50 %-át kitevő ingatlan, vagy bankgarancia, vagy biztosítási kötelezvény, vagy kezesség, - és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre alapított ingó zálogjog. - Egyszerűsítés: A támogatási igény benyújtásához szükséges adatlapok egyszerűsödtek, elektronikusan kitölthetők.

8 A pályázati dokumentáció 2013
A pályázati dokumentáció január 9-től az alábbi honlapokon megtekinthető és azokról letölthető (illetve a munkaügyi központoknál és a járási kirendeltségeknél nyomtatott formában átvehető): a kormányzati portálon a Nemzetgazdasági Minisztérium oldalán valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján, a nfsz.munka.hu oldalakon. A pályázatokat a beruházás helye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központjai részére lehet megküldeni a január 9-től február 14-ig terjedő pályázati időszakban.

9 A Bérgarancia támogatás
Mi a Bérgarancia támogatás célja? a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek a munkavállalókkal szemben fennálló – forrás hiányában kiegyenlítetlen – bértartozásának megelőlegezése kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet részére meg nem fizetett szolgáltatási díj törvényben meghatározott részének megelőlegezése annak érdekében, hogy az így foglalkoztatott munkavállalók munkabére is biztosított legyen

10 Kérelmezés Felszámoló / Kölcsönbeadó, Iskolaszövetkezet
Egyéb melléklet: Felszámoló esetében: felszámolást elrendelő jogerős végzés másolata kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet esetében: tartozáselismerés és felszámolói tájékoztatás Kölcsönbeadó és iskolaszövetkezet a kérelmet a felszámolás kezdő időpontját követő 10 munkanapon belül nyújthatja be A program elérhető: Illetékesség az „f.a.” cég székhelye szerint

11 Eljárási szabályok Mértéke 2014-ben:
Forint/fő fő szabály szerint Mérlegelési jogkörben további forint/fő Ha a támogatás igénylése több részletben naptári éven átnyúlóan történik, az új évben történő igényléskor a magasabb összeget kell figyelembe venni. Döntés 8 napon belül, Utalás 15 napon belül Felszámoló esetében közvetlenül a munkavállalóknak, letiltások kedvezményezettjeinek, és a NAV-nak Kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet esetében az ő számlájukra A munkaügyi központ értesítést küld a felszámolónak az utalásról

12 Beszámolási kötelezettség
Felszámoló: Eleget kell tennie többek között a bevallási kötelezettségének Az értesítést követő 10 napon belül értesíti a munkavállalókat a kifizetésekről és erről beszámol az állami foglalkoztatási szervnek + beküldi a bevalláshoz kapcsolódó EBEV nyugta másolatát Kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet: támogatás kifizetését követő 15 napon belül beszámolót készít a támogatás felhasználásról Visszakövetelés Felszámoló: A jogosulatlanul igénybe vett vagy nem jogszerűen felhasznált támogatásrész a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet terheli A kérelem időpontjában hatályos jegybanki alapkamat kétszerese a felszámolót terheli Kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet: A jogosulatlanul igénybe vett vagy nem jogszerűen felhasznált támogatásrész és a kamat is a kölcsönbeadót/iskolaszövetkezetet terheli

13 Virtuális Munkaerőpiac Portál (VMP)
Mi a VMP? A VMP a munkaügyi szervezet által 2013-ban létrehozott új online álláskereső felület. Célja, hogy segítse az álláskeresők és a munkáltatók egymásra találását. A felület a címről érhető el. Miért éri meg a VMP-t használni? Hiteles: Mert a VMP-n megtalálható állások hitelességét a munkaügyi szervezet garantálja. Ingyenes: Mert a VMP minden funkciója ingyenesen használható. Kényelmes: Mert a VMP-n keresztül kényelmesen, otthonról lehet keresni a munkaügyi szervezet állás- és önéletrajz-adatbázisában.

14

15 VMP – funkciók munkáltatóknak 1.
Állásfeltöltés – állásbejelentés A VMP-n a munkáltatók feltölthetik állásajánlataikat, amelyek ezt követően: Kereshető állásajánlatként megjelennek a Portálon Automatikusan beépülnek a kirendeltségi álláskínálatok közé Miért jó mindez? Több állampolgár ismerheti meg az adott állásajánlatot. Teljes értékű munkaerőigény-bejelentés lehetséges egy egyszerűen kezelhető online felületen keresztül. A VMP ellenőrző funkciói biztosítják a leadott állásajánlat teljességét.

16 VMP – funkciók munkáltatóknak 2.
Munkaerő-keresés A VMP-n a munkáltatók kereshetnek a feltöltött önéletrajzok között: Szabadon beállítható keresési feltételekkel Saját állásajánlathoz történő párosítással Miért jó mindez? Már jelenleg is több, mint önéletrajz érhető el a felületen. A feltöltött önéletrajzok hitelességét az NFSZ szakemberei ellenőrzik. A munkáltatók a felületen közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a munkavállalóval.

17 VMP – hogyan használhatom
Regisztráció A munkáltatói regisztrációhoz a következő két adat szükséges: Adószám/adóazonosító jel IR-azonosító (amennyiben nincs, a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségen igényelhető) Regisztrációt követően A Portál minden funkciója elérhetővé válik: Állásfeltöltés Munkavállaló keresése Párosítás Ha kérdése van Keressen minket a címen.

18 Kompetenciaalapú munkaerő-kiválasztás
A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja szolgáltatásai közé tartozik a kompetenciaalapú munkaerő-kiválasztás. A szolgáltatás előnyei: személyre szabott célirányosan szűkíthető a közvetített álláskeresők köre növeli annak az esélyét, hogy a kiválasztott munkaerő hosszú távon beválik ingyenes Ha kérdése van Keresse a Munkaügyi Központ munkáltatói kapcsolattartóit.

19 A nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése” központi munkaerő-paci program
A program célja Az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése. A program célcsoportja Az a legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső nő, aki: a 60. életévét betöltötte - jogosultsági idejére való tekintet nélkül, illetve az 55. életévüket betöltött nők esetében azoknak a köre, akik legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkeznek. A jogosultsági idő megállapítását egyedileg kell kezdeményezni az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál. A programba történő bevonásra április 30-ig van lehetőség.

20 Támogatás mértéke Támogatás időtartama
Munkabér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a, de a támogatás összege havonta nem haladhatja meg a Ft-ot. Támogatás időtartama Legfeljebb 10 hónap, 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség A támogatást a területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási munkaügyi kirendeltségén lehet igényelni.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Befektetés Ösztönzési Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések