Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Területfejlesztési Hivatal A RÉGIÓÉPÍTÉS ÉVE 2004. 22,3 MILLIÁRD FORINT ÁTADOTT FORRÁS A RÉGIÓKNAK 2004. március 17. Kormányszóvivői sajtótájékoztató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Területfejlesztési Hivatal A RÉGIÓÉPÍTÉS ÉVE 2004. 22,3 MILLIÁRD FORINT ÁTADOTT FORRÁS A RÉGIÓKNAK 2004. március 17. Kormányszóvivői sajtótájékoztató."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Területfejlesztési Hivatal A RÉGIÓÉPÍTÉS ÉVE 2004. 22,3 MILLIÁRD FORINT ÁTADOTT FORRÁS A RÉGIÓKNAK 2004. március 17. Kormányszóvivői sajtótájékoztató

2 DÖNTÉSEK HELYBEN- SAJÁT FORRÁSBÓL! Erősödő régiók Magyarországon! Kormányszóvivői sajtótájékoztató Az Európai Unió alapelve szerint az emberek életét érintő döntéseknek hozzájuk a lehető legközelebb kell megszületni. A kormány ennek szellemében döntött arról, hogy 2004-ben összesen mintegy 22,3 milliárd forint központi - minisztériumi kezelésű - fejlesztési forrást már teljes egészében a régiók oszthatnak el. A régióknak átadott források növelésével el kell érni, hogy 2006 és 2013 között minden régió felkészüljön a saját fejlesztési programjának elkészítésére, így közvetlenül hívhasson le támogatást az Európai Unió strukturális alapjaiból. A pénzek elosztásának felügyelete a Regionális Fejlesztési Tanácsok hatáskörébe kerül. A források decentralizációjával párhuzamosan a forrásokhoz kapcsolódó feladatokat is a régiók fogják ellátni. A Regionális Fejlesztési Tanácsok szerepe ezzel tovább erősödik, a fejlesztéspolitika és felzárkóztató politika letéteményeseivé válnak. A területfejlesztés intézményrendszerének megszilárdulása gördülékenyebbé teszi a közigazgatási reform megvalósulását.

3 DÖNTÉSEK HELYBEN- SAJÁT FORRÁSBÓL! Új munkamegosztás a kormány és a régiók között! Kormányszóvivői sajtótájékoztató A régióknak átadott feladatokra épülő tematikus pályázatok az alábbi három téma köré csoportosulnak: 1. Vállalkozóvá válást, a vállalkozásokat segítő szolgáltatás fejlesztését, munkahelyteremtő- és megőrző, a vállalkozások versenyképességét növelő beruházások támogatása; 2. Az önkormányzatok, önkormányzati társulások termelőinfrastruktúra és környezetvédelmet, beleértve a kisebb települések szennyvízelvezető rendszereinek kiépítése; 3. A humánerőforrás fejlesztését szolgáló beruházások és képzési, továbbképzési programok támogatása.

4 DÖNTÉSEK HELYBEN- SAJÁT FORRÁSBÓL! Új munkamegosztás a kormány és a régiók között! Kormányszóvivői sajtótájékoztató A korábbi években számos törekvés indult el hazánkban a regionalizmus fejlesztésére. Szükségességét és indokoltságát senki sem vitatta, azonban attól a legtöbb szaktárca tartózkodott, hogy ilyen célra pénzügyi forrásokat különítsen el. Jelenleg az egyes támogatási előirányzatok felhasználásáról különböző helyen és különböző időpontban döntenek. Ez a tény és a pályázatok nagy száma gyakran azt eredményezi, hogy az egyik előirányzat által támogatásban részesített fejlesztés hatékonyságát nagyban rontja, hogy egy másik közvetetten kapcsolódó beruházás forrás hiányában nem kap támogatást. A regionális szintű döntés esetében ezek a összefüggések könnyen felismerhetők és így lehetőség nyílik arra, hogy a támogatott projektek egymás hatását erősítve a támogatási források felhasználásának a hatékonyságát növeljék. Az új modellben erősödik a Kormánynak és szerveinek a felelőssége az ágazati-szakmai koncepciók, stratégiai irányok kimunkálásában és az ehhez társuló szabályozás kialakításában. Továbbra is megmarad a közvetlen szerepük és befolyásuk az adott ágazat országos jelentőségű programjainak megtervezésében és lebonyolításában.

5 DÖNTÉSEK HELYBEN- SAJÁT FORRÁSBÓL! A kormány a helyi közösségekért! Kormányszóvivői sajtótájékoztató A Kormányprogramban kiemelt hangsúlyt kap a túlzottan központosított kormányzati hatalom ésszerű lebontása. A területfejlesztési és a közigazgatási reform eredményeként hármas tagozódással (települési önkormányzat, kistérségek, regionális önkormányzat) hatékonyabbá tehető a közigazgatás rendszere. A feladatok és a források egy részének átadása a területi döntéshozó szerveknek új alapokra helyezi a munkamegosztást a Kormány és a területi döntéshozó szervek, testületek között. A Kormány fontosnak tartja, hogy a kormányzati beavatkozások köre a minimálisra csökkenjen, a döntések egy inkább helyi és regionális szintre kerüljenek és ezzel együtt a pénzügyi források átadása megtörténjen.” Mindezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek ne éleződjenek tovább és ne termelődjenek újra, az ország egyes térségei közötti fejlettségbeli különbségek mérséklődjenek.


Letölteni ppt "Nemzeti Területfejlesztési Hivatal A RÉGIÓÉPÍTÉS ÉVE 2004. 22,3 MILLIÁRD FORINT ÁTADOTT FORRÁS A RÉGIÓKNAK 2004. március 17. Kormányszóvivői sajtótájékoztató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések