Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatás az idősödő munkavállalók helyzetével kapcsolatban Magyarországon Budapest, 2005 december 16. dr. Ádler Judit kutatásvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatás az idősödő munkavállalók helyzetével kapcsolatban Magyarországon Budapest, 2005 december 16. dr. Ádler Judit kutatásvezető."— Előadás másolata:

1 Kutatás az idősödő munkavállalók helyzetével kapcsolatban Magyarországon Budapest, 2005 december 16. dr. Ádler Judit kutatásvezető

2 A témával való foglalkozás indokoltsága  Az EU célkitűzéseihez való közelítés  Demográfiai okok: A népesség öregedése miatt felerősödik az idős(ödő) munkavállalók szerepe a foglalkoztatásban.  A munkaerő-piaci megfelelés előfeltétele a megfelelő szintű és irányú képzettség megléte vagy megszerzése.  Keretfeltétel a megfelelő egészségi állapot.  A gazdaság szereplőinek – az egyéneknek, a munkaadóknak és az államnak – az idősebbek foglalkoztatásához való hozzáállása változtatásra szorul.

3 Alkalmazott módszerek  A szakirodalom és a korábbi saját és mások által végzett kutatások eredményeinek összegzése.  A népesség-előreszámítás adatainak elemzése.  Vállalati reprezentatív felmérés 500 db legalább ötven alkalmazottat foglalkoztató cég körében, 2005 októberében.  Lakossági reprezentatív felmérés 1500 fő 18 éven felüli magyarországi lakos körében, 2005 októberében.

4 Hipotézisek I.Az idősebb korosztályok alacsony aktivitási szintjében szerepet játszik a tudás karbantartásának elhanyagolása a munkavállalók és munkaadók részéről egyaránt. II.A munkaadók nem ismerik fel az idősebbek foglalkoztatásában rejlő előnyöket. III.A munkáltatók csak részlegesen vannak felkészülve az idősebbek foglalkoztatásából adódó problémák kezelésére.

5 Korábbi kutatások főbb tapasztalatai I. Forrás: A munkaerő-felmérés adatainak másodelemzése 2003.

6 Korábbi kutatások főbb tapasztalatai II. Mi befolyásolja az idősödő népesség gazdasági aktivitását Keresleti oldalról kevés legális munkahely Kínálati oldalról: iskolai végzettség. nemek eltérő szerepe a nyugdíjkorhatár a nyugdíj melletti foglalkoztatás

7 Korábbi kutatások főbb tapasztalatai III. A 45-64 éves népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása, 2002, százalék Iskolai végzettség Korcsoport 25-2945-4950-5455-5960-6445-64 Alapfokú17,025,829,340,365,337,9 Középfokú67,359,057,146,123,248,5 Felsőfokú15,515,213,6 11,513,6 100 Forrás: A munkaerő-felmérés adatainak másodfeldolgozása 2003

8 Korábbi kutatások főbb tapasztalatai III. Forrás. Munkaerő-felmérés adatainak másodfeldolgozása, 2003

9 Az Európai Unió által meghatározott célok és a tényhelyzet Foglalkozta tási ráta EU átlag Uniós célkitűzések Magyar- ország Nemzeti célkitűzések Tény (2003)20052010 Tény (2003)20062010 EU-15EU-25 Összesen64,362,96770575963 Nők5655576050,95357 Férfiak72,570,8--63,46469 55+41,740,2-50293337 Forrás: Nemzeti akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért 2005-2008, NFH BP. 2005 október

10 A NÉPESSÉG SZÁMÁNAK VÁRHATÓ VÁLTOZÁSA KORCSOPORTONKÉNT 2001- 2021, FŐ Forrás: www.ksh.hu/nki

11 A 2020-ig tartó időszak főbb demográfiai jellemzői  Mérsékelten csökkenő (-3,5%), összetételében jelentősen öregedő népesség  Az 50-64 év közöttiek létszáma 2007-ig emelkedik, attól kezdve csökken  A 65 éven felüliek száma 20 év alatt 30 százalékponttal, több mint 450 ezer fővel gyarapodik  Az iskolai végzettség szerinti népesség-összetétel jelentősen javul  A kínálati oldali foglalkoztatási ráta jelentősen javul

12 A kínálati prognózis alapján adódó foglalkoztatási ráták 20012006201120162021 A 15-64 év közötti népesség száma 6 963 3216 920 7666 843 0796 635 5196 353 224 A 15-64 év közötti foglalkoztatottak száma, Alapváltozat 3 695 8593 738 9743 742 1963 740 9333 728 585 Foglalkoztatási ráta, Alapváltozat53,15454,756,458,7 A 15-64 év közötti foglalkoztatottak száma, Optimális változat 3 695 8593 911 7624 096 7094 251 8324 365 105 Foglalkoztatási ráta, Optimális változat53,156,559,964,168,7 Forrás: Hablicsek Lászó Kistérségi népesség-előreszámítás, munkaerő-kínálati előrebecslés 2003 OFA Budapest

13 A vállalati felmérés eredményei Minta: 500 db legalább 50 alkalmazottal rendelkező társas vállalkozás

14 A felmérésben szereplő vállalkozások foglalkoztatási jellemzői  A vizsgálatban megkérdezett közép- és nagyvállalatoknál összesen 1,3 millió fő állt alkalmazásban.  Körükben a 45 éven felüliek aránya 45%-ot tett ki.  Az idősebbek foglalkoztatásában felülreprezentált: Mezőgazdaság, építőipar, vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás, szállítás- raktározás, közösségi szolgáltatások; Dél-Dunántúl; Állami tulajdonban lévő vállalkozások.  Alulreprezentált: Gazdasági szolgáltatások (kereskedelem, hírközlés), üzleti szolgáltatások; Észak-Alföld; Külföldi tulajdonban lévő vállalkozások.

15 Az életkor szerepe a HR stratégiában Az 50 fő feletti vállalatok 23%-ánál szerepet kapott a foglalkoztatottak életkora az 50-99 fős cégek 26%-a, a 100-249 fős cégek 22%-a, a 250 fő felettiek 19%-a jelezte, hogy a dolgozók életkora hatással van a cég HR-stratégiájára.

16 Vállalati magatartás az idősebbek foglalkoztatásában ◊50 év felettieket általában nem vesznek fel ◊a fiatalon felvetteket a koruk miatt általában nem bocsátják el ◊az idősebbek tudásátadása a fiatalok számára a 28%-ánál valósul meg szervezetten ◊a vállalkozások 9%-a alakította át munkafolyamatát az idősek teljesítmény fokozása érdekében ◊tényleges képzési arányuk megegyezik a fiatalabbakéval (37%), de a szándék diszkriminatív!

17 MILYEN ÉLETKORÚ DOLGOZÓT VESZNEK FEL LEGSZÍVESEBBEN? (ÁTLAGÉRTÉK -100-TÓL +100-IG TERJEDŐ SKÁLÁN, AHOL -100 = EGYÁLTALÁN NEM, +100 = NAGYON SZÍVESEN, N=500)

18 A VÁLLALAT ÁLTAL FELVETT ÚJ MUNKAVÁLLALÓK KORELOSZLÁSA (SZÁZALÉKOS ARÁNY, N=404)

19 A VÁLLALAT ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT FELMONDÁSOK ALANYAINAK KORELOSZLÁSA (SZÁZALÉKOS ARÁNY AZ UTÓBBI HÁROM ÉVBEN NAGYMÉRTÉKŰ ELBOCSÁTÁST KEZDEMÉNYEZŐK KÖRÉBEN, N=63)

20 MELY KORCSOPORTOK KÉPZÉSÉT TARTJA ÖN FONTOSNAK? (1-6-IG TERJEDŐ RANGSOROLÁS ÁTLAGÉRTÉKE, AHOL 1 A LEGFONTOSABB, 6 A LEGKEVÉSBÉ FONTOS, N=500)

21 AZ ÖNÖK CÉGE AZ UTÓBBI HÁROM ÉVBEN SZERVEZETT-E A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA SZAKMAI KÉPZÉST? (SZÁZALÉKOS ARÁNY AZ ÖSSZES 50 FŐ FELETTI CÉG KÖRÉBEN, N=500) Többségi Igen, egy alkalommal Igen, több alkalommalNemÖsszesen tulajdonos szerint darabszázalékdarabszázalékdarabszázalékdarabszázalék Állam, önkormányzat11120%14627%29353%550100% Külföldi többségi544%42331%86965%1 346100% Belföldi többségi3279%1 53542%1 76049%3 622100% Összesen4919%2 10638%2 92253%5 518100%

22 A SZÁMÍTÓGÉPET HASZNÁLÓ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS ARÁNYA LÉTSZÁMKATEGÓRIÁNKÉNT (EZER FŐ, SZÁZALÉK, N=500) Összes számítógépet használó alkalmazott Összes alkalmazott százalékában 45 éven felüli, számítógépet használó alkalmazott 45 éven felüliek százaléká- ban 50-99 fő5828%2426% 100-249 fő7429%2621% 250 fő felett20225%5716% Összesen33426%10719%

23 AZ ÖSSZES, ILLETVE A 45 ÉVEN FELÜLI DOLGOZÓK HÁNY SZÁZALÉKA HASZNÁL SZÁMÍTÓGÉPET MUNKÁJA SORÁN? (SZÁZALÉK, N=500)

24 A lakossági felmérés eredményei Minta 1500 fő Ebből 45 éven felüli: 790 fő

25 MILYEN GYAKRAN VETT ÖN RÉSZT VALAMILYEN ÁTKÉPZÉSBEN, TOVÁBBKÉPZÉSBEN 45 ÉVES KORA UTÁN? (A 45 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN, N=790) A 45 év feletti érettségizettek összesen 29%-a vett részt valamilyen továbbképzésben 45 éves korát követően, a hasonló korú diplomásoknak pedig 49%-a.

26 Mire irányult a képzés? azok körében, akik 45 éves koruk után képzésben, átképzésben, továbbképzésben vettek részt, N=148 N% szakmai továbbképző jellegű10672 új ismereteket adó (a korábbitól eltérő szakképesítés) 2919 rutinjellegű (munkavédelmi, tűzvédelmi)64 egyéb általános jellegű (számítógépes ismeretek, nyelvismeret stb.) 75

27 MILYEN SZEREPET JÁTSZOTT A KÉPZÉS AZ ÖN ÉLETÉNEK ALAKULÁSÁBAN? (AZ EGYES ÁLLÍTÁSOK MENNYIRE JELLEMZŐEK: 1=EGYÁLTALÁN NEM JELLEMZŐ; 5=NAGYON JELLEMZŐ, %-OS MEGOSZLÁSOK AZON 45 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN, AKIK RÉSZT VETTEK TOVÁBBKÉPZÉSBEN, ÁTKÉPZÉSBEN, N=148)

28 Összegzés A munkaadók kerülik az idősebb – főleg 50 éven felüli munkavállalók felvételét. Az érintett korosztály foglalkoztatottjai – az értelmiségiek kivételével – igyekeznek minél előbb valamilyen biztos szociális jövedelemhez jutni (rokkant nyugdíj, nyugdíj), és azt kiegészíteni jövedelemmel. Az állam próbálkozik az idősebbek foglalkoztatását elősegítő szabályozási háttér kialakításával. Az idősebb korosztály képzésben való részvételi hajlandósága alacsony.

29 Jövőkép Kényszerré válik az alkalmazásuk 2010 után, ezért a diszkrimináció csökken. A magasabb képzettségű öregedők képzése könnyebb lesz. A felnőtt képzés feltételrendszere folyamatosan javul, módszerei differenciálódnak. Az idősödő népességgel való törődés módszerei finomodnak.

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.gkienet.hu gkienet@gki.hu Tel: 373-0779


Letölteni ppt "Kutatás az idősödő munkavállalók helyzetével kapcsolatban Magyarországon Budapest, 2005 december 16. dr. Ádler Judit kutatásvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések