Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A többszintű kormányzás – többpólusú kormányzás értelmezése Az Európai Unió irányításának sajátosságai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A többszintű kormányzás – többpólusú kormányzás értelmezése Az Európai Unió irányításának sajátosságai."— Előadás másolata:

1 A többszintű kormányzás – többpólusú kormányzás értelmezése Az Európai Unió irányításának sajátosságai

2 EU működése? Viták kereszttüzében: - Cél-orientáltak - még ma is megtaláljuk a föderatív és kormányközi álláspont képviselőit – elég csak Joschka Fischer humboldti beszéde nyomán kialakult vitára gondolnunk. - Intézmény-orientáltak – institucionalisták, akik szerint az integráció intézményesített kooperáció, amely alapja a kölcsönös függőség. (Kaiser, 2003. 18-25) - Funkció-orientáltak – neofunkcionalizmus és a rezsim- elmélet hirdetői. - Kormányzás-orientáltak – amely szerint az EU-ban már megvalósult vagy a megvalósulás küszöbén van a kormányzat nélküli kormányzás a különböző szintek sajátos együttműködése miatt (multilevel governance MLG).

3 Kormányzás Értelmezése: kormányzat és kormányzás kategóriái különbsége - a végrehajtó hatalom megtestesítője + hatalmi központ ↔módszer, tevékenység, ahogyan az alternatívák közötti választás, a cselekvés történik:„nyitott koordináció módszere”Jean Monnet:’73: előretervező kormányzás: Tanács+Bizottság!

4 Governance Értelmezés: állami – nem-állami szereplők kollektív cselekvése; „Public-private partnerség” – intézményes döntésben részvétel, hatáskör átengedés - csak output-legitimáció erősítése! Input-legitimáció hiányos: bevont szereplők: közvetett felhatalmazás Neoliberális paradigma: állam visszaszorul posztfordista gazdaságmodell

5 2001 bizottsági fehér könyv Többszektorúság – többszintűség vizsgálata hatáskör-átadás: 1, racionális okok – költséghaszon-számítás! 2, parl-i többség az eu-i belpolitikát saját érdekei alapján; 3, hat. decentralizálása: kormány helyi támogatottsága  ; 4, nem képes akadályozni jogosítványai csökkenését; Bizottság: közvetlen kapcsolattartás a szereplőkkel, bár „korlátozott hatalom-átruházás”. - Szakpolitikák: kizárólagos, megosztott (versengő), kiegészítő és tagállami. Gond: nincsenek szétválasztva a jogalkotói és végrehajtó kompetenciák.

6 2008-as válság hatása 2010. ápr. Herman Van Rompuy:„az összes kormányzati szintnek együtt kell működnie közös stratégiánk megvalósítása érdekében..” 2010. dec. Spinelli csoport: Európa csak akkor lesz erős, ha újra egyesítik érdekeiket és közösen gyakorolják szuverenitásukat – „szemeszter” – európai szintű gazdasági kormányzás!

7 Régiók Bizottsága 2009: többszintű kormányzásról szóló fehér könyv: „az Unió, a tagállamok, valamint a regionális és helyi önkormányzatok partnerségen alapuló összehangolt cselekvéseként fogja fel, amelynek célja az Európai Unió politikáinak kidolgozása és végrehajtása. Ez a különböző érintett hatalmi szintek megosztott felelősségét vonja maga után, valamint a demokratikus legitimitás valamennyi forrására és a különböző bevont szereplők reprezentativitására támaszkodik”

8 Célok elérése Szubszidiaritás + MLG – feladatok: RB - egyeztetés a többszintű kormányzás chartájának kidolgozásáért; - kezdeményezi a szorosabb együttműködést az EP-tel és az Európai Bizottsággal; - kéri a nemzeti kormányokat, hogy a szubnacionális szintek ugyanakkor megkaphassák a közösségi előterjesztéseket, mint a nemzeti parlamentek; - magas szinten épít ki kapcsolatot a helyi és regionális hálózatokkal mind Európában, mind Európán kívüliszervezetekkel; - Erasmus típusú kapcsolatépítési lehetőséget szorgalmaz a szubnacionális képviselők részére; - a helyi média figyelmét az EU napi gyakorlatának megvalósítására irányítja; - megvizsgálja a nyitott koordinációs módszer jobb alkalmazásának lehetőségeit.

9 Valóság 1. Régiók helyzete? EP: vita a kohéziós és strukturális alapok megőrzéséről: 2010-2011 Új tagállamok: centralizáció! Válság nyomán: nemzeti érdekek dominánssá válnak – kormányok szerepe Európában ma sok vezetőnk van, de nincs vezetésünk. (Harms: EP ’11.06.22) (Paul Krugman: The New York Times 2011.12.12.)

10 Valóság 2. Többpólusú folyamatok: lobbizás 3435 szervezet regisztrált 2011-ig: döntéselőkészítés befolyásolása! Hálózatos Európa Többintézményes, többpilléres, sokszereplős rendszer (Tabajdi, 2008. 6. o.), amely magában rejti a formális és informális befolyásolhatóságot, sőt a manipuláció eszközrendszerét is.

11 Hogyan tovább? Köszönöm a figyelmet: Tuka Ágnes


Letölteni ppt "A többszintű kormányzás – többpólusú kormányzás értelmezése Az Európai Unió irányításának sajátosságai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések